Article

Eschatological Viticulture in 1 Enoch, 2 Baruch, and the Presbyters of Papias

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

This study looks at three of the most prominent instances of eschatological viticulture in early Judaism and Christianity, namely 1 En. 10.19, 2 Bar. 29.5, and the presbyters of Papias in Irenaeus, Adv. haer. 5.33.3, paying particular attention to their tradition histories and intertextual relationships. All three of these texts imagine that the grape vine will be fantastically productive in God's renewed creation, but they develop this image in different ways based on different biblical texts. First Enoch uses the trope in conjunction with its use of the account of Noah's renewal of the earth after the Flood in Gen 9. Second Baruch uses it to complement an eschatological banquet feasting upon the primordial beasts of Leviathan and Behemoth, followed by a return to the fragrant fruits of paradise of Gen 2. Papias, by contrast, applies the trope to the Blessing of Isaac in Gen 27:28.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

Conference Paper
Full-text available
Önhasonló szövegszerkezetek vagy más néven fraktálok, nem csak a matematikai elemzésekben és az elméletekben lelhetők fel, hanem a természetben is találkozunk ezekkel. Meggyőződésem szerint a szövegek felépítésében is jelent vannak. A fraktálok törtdimenziós alakzatok. Többszintes szerkezetek, ha lebontjuk, akkor is ugyanazt a mintázatot mutatja, ha nagyítjuk akkor is. Az evangéliumokban nem csak a narratívában, de a tanító szövegrészekben is találkozunk ilyen szerkezetekkel. Ezeknek a felfedése a szövegben megkönnyíti a szövegértés és a szövegmagyarázat gyakorlatát is. A szerkezet megléte meghatározza az elemző haladási irányát és redukálja a szubjektivizmus lehetőségét. A szövegnek a kvantitatív és kvalitatív elemzése segít felfedezni ezeket a jelenségeket a szövegtömbben. Elegendő példát találunk úgy az Ó-, mint az Újszövetségben ahhoz, hogy hitelesítse ezeknek (a fraktáloknak) a meglétét a Bibliában. Meggyőződésem, hogy a bibliai írók szándékolt módon használják ezeket a szerkezeti elemeket, hogy kiemeljék az általuk közvetített üzenetet. Meglátásom szerint létezik egy ilyen gondolkodásmód és egy ilyen gyakorlat a Bibliában. Fraktálok jelenléte a biblia kutatásban és a szöveg szerkezeti elemzésében megnyit egy újabb elemzési szintet, ami megkönnyíti a makró és mikró szövegstruktúrák összehangolását, a mondat és a szöveg kohézióját, valamint koherenciáját láthatóvá teszik. Kulcsszavak: szöveg struktúra, fraktál, értelmezés, gondolkodásmód, ismétlés, narratíva
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.