ArticlePDF Available

Gaasvliegwespen (Hymenoptera: Heloridae) in de Kaaistoep.

Authors:
  • Eurofins - MITOX B.V., Amsterdam

Abstract and Figures

We add a new family of Hymenoptera to the researchlist of nature reserve De Kaaistoep in Tilburg, the Netherlands. From the Heloridae we caught a female and male of Helorus anomalipes (Panzer, 1798) with a Malaise trap in week 10-17.VI.2008. The species is figured, the history and distribution in the Netherlands and the biology of the family are briefly discussed.
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
0
Natuurstudie in de Kaaistoep
en aangrenzende terreinen in Tilburg
Verslag 2016
22e onderzoeksjaar
!
!
!
2
Colofon
Voor informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met:
KNNV-afdeling Tilburg
Secretariaat: Marie-Cécile van de Wiel
Email: secretaris@tilburg.knnv.nl
Telefoon: 013-5436541
Website: www.knnv.nl/tilburg
Het onderzoek in de Kaaistoep is mogelijk gemaakt dankzij de beschikbaarstelling van
onderzoeksterreinen door de TWM Gronden BV, van onderzoeksfaciliteiten door Natuurmuseum
Brabant en van deskundigheid en mankracht door de KNNV-afdeling Tilburg. Het bij dit onderzoek
verzamelde en geconserveerde onderzoeksmateriaal is opgenomen in de collecties van
Natuurmuseum Brabant en is toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek.
Redactie jaarverslag over 2016: Theo Peeters, André van Eck & Tineke Cramer (april 2017).
Email: ptheo@xs4all.nl
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de afzonderlijke stukken.
Artikelen graag als volgt citeren:
Aukema, B., 2017. Wantsen op licht (Hemiptera: Heteroptera): 17-20. In: T. Peeters, A. van Eck &
T. Cramer (red.), Natuurstudie in de Kaaistoep en aangrenzende terreinen in Tilburg. Verslag
2016, 22e onderzoeksjaar. - TWM Gronden BV, Natuurmuseum Brabant & KNNV-afdeling Tilburg,
80 pp.
© Indien u gegevens uit dit jaarverslag wilt gebruiken neem dan contact op met de redactie.
4
Inhoud
Onderwerp Auteur(s) Blz.
Titelpagina 1
Colofon 2
Redactioneel 3
Inhoud 4
- Paddenstoelenonderzoek Luciën Rommelaars 5
- Floristische inventarisatie graslanden Guido Stooker 9
- Wantsen op licht (Hemiptera: Heteroptera) Berend Aukema 17
- Bijzondere vangmethoden II. Pijpvallenonderzoek Ron Felix e.a. 21
- Gaasvliegwespen (Hymenoptera: Heloridae) Theo Peeters 33
- Priemwespen (Hymenoptera: Proctotrupidae) Theo Peeters & Pierre Thomas (†) 37
- Project boomkikker: een tussenstand Ron Felix & Jaap van Kemenade 43
- Project knoflookpad: een tussenstand Ron Felix e.a. 45
- Vogels in het waterwingebied Tilburg 2015-2016 Jan van Gameren 47
- Vogels ringen Bert de Kort 51
- Geringde vogels vinkenbaan Geert van Ostaden 55
- Broedvogels ‘kerstbomenheitjeop de Sijsten Guido Stooker 59
- Vogeltellingen in de Kaaistoep-Oost Ben & Ralph Akkermans 65
- Broedvogels van de Kaaistoep-Oost Guido Stooker 71
- Verspreiding van de Siberische grondeekhoorn Michelle Bakker & Robin van Hees 75
- Het beheer in de Kaaistoep en omgeving in 2016 Jaap van Kemenade 79
Bijlage: Plattegrond van de Kaaistoep.
33
Gaasvliegwespen (Hymenoptera: Heloridae) in
de Kaaistoep
Theo Peeters
Bij het opnieuw doornemen van de malaisevalvangsten in de Kaaistoep kwam ik een oude
bekende tegen. Het betreft Helorus anomalipes (Panzer, 1798) van de kleine familie Heloridae,
bekend van vier soorten in ons land. In deze korte schets maken we kennis met deze familie.
Heloridae
Heloridae zijn zwarte wespen met een lengte van 6-8 mm. De nog levende vertegenwoordigers
van deze familie hebben antennen met 15 leden en een korte driehoekige cel (1m-cu) in de
voorvleugels (figuur 1; pijl). Het eerste segment (petiolus) van het achterlijf is verlengd en de terga
2-4 vormen samen het syntergiet. Mannen en vrouwen lijken sterk op elkaar; de vrouwen heb een
iets spitser laatste achterlijfssegment (hypopygium).
In de Kaaistoep (Ac. 128.8-394.6) werd, langs een bosrand, in de week van 10-17.VI.2008 een
man en een vrouw gevangen van Helorus anomalipes, leg. Insectenwerkgroep KNNV-Tilburg met
een malaiseval, col. Natuurmuseum Brabant te Tilburg.
Figuur 1. Helorus anomalipes (Panzer, 1798) vrouw (Uit Clancy 1946).
Heloridae worden tot de superfamilie van de Proctotrupoidea gerekend. Wereldwijd is van deze
familie alleen het genus Helorus met 19 soorten bekend (HOL 2017).
Uit Europa zijn vier soorten gemeld, die ook allen in Nederland zijn aangetroffen (van Achterberg
2006).
34
Fossiele Heloridae worden niet veel gevonden maar de ouderdom en de variabiliteit van de
soorten die tot deze familie worden gerekend zijn opmerkelijk. Van het genus Helorus is slechts
één fossiel bekend maar daarnaast worden tot op heden nog 10 fossiele genera met 18 soorten tot
de Heloridae gerekend. De oudste fossiele waarnemingen zijn uit de Midden-Jura zo’n 165 miljoen
jaar geleden (HOL 2017, Li et al. 2017).
Historie
De eerste meldingen van een soort van deze familie in ons land stammen van Six (1857) en
Snellen van Vollenhoven (1858, 1873, 1876). Daarna bleef het meer dan een eeuw stil over deze
familie in ons land. Townes (1977) bracht deze familie weer onder de aandacht met zijn
wereldwijde revisie.
Tijdens het malaisevalproject in de Brand bij Udenhout maakte ik voor het eerst kennis met deze
familie (van Zuijlen et al. 1996). Het was Kees van Achterberg die in 2006 een revisie van het
Nederlandse materiaal publiceerde. Daarmee werd duidelijk dat we in ons land vier soorten
kunnen onderscheiden. De verspreiding per provincie van de soorten van deze familie is
weergegeven in tabel 1.
Tabel 1. Heloridae in Nederland (van Achterberg 2006).
Toelichting: 1 = aangetroffen, 0 = nog niet bekend van de betreffende provincie.
GR
FR
DR
OV
GE
FL
NH
ZH
UT
ZE
NB
LI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
Biologie
Soorten van het genus Helorus behoren, zover bekend, tot de minder algemene parasitoïden van
de larven van Chrysopidae. Vandaar dat hier is gekozen voor de nieuwe Nederlandse naam
gaasvliegwespen. Hieronder wordt de biologie van Helorus anomalipes samengevat, zoals die
werd beschreven door Clancy (1946).
De vrouwtjes leven gemiddeld 25 (8-51) dagen. In die periode leggen ze zo’n 30-50 eieren;
gewoonlijk een of twee per dag. De wesp parasiteert op gaasvlieglarven van allerlei groottes en
stadia. De parasitoïd buigt haar achterlijf onder haar borststuk door naar voren en steekt met haar
korte legboor haar gastheer aan in de zijkant van het achterste deel van de larve. De
gaasvlieglarve loopt hierdoor weg maar de parasitoïd rijdt mee tot het ei gelegd is. Deze eiafzet
duurt 9-27 seconden. De incubatietijd van de eieren is 2-5 dagen. Daarna volgen drie larvenstadia
van de wesp. Alleen het eerste larvenstadium bezit kaken en in dit stadium kan kannibalisme
optreden als meerdere eieren in dezelfde gastheerlarve worden gelegd. Slechts één larve bereikt
na 3-6 dagen het volgroeide eerste larvenstadium. In dit stadium overwintert Helorus anomalipes.
Het tweede larvenstadium duurt 2,5-5 dagen waarin de larve groeit tot ze iets meer dan de helft
van haar nog levende gastheer inneemt. De gaasvlieglarve spint een cocon en wordt daarna door
de wespenlarve, die net naar stadium drie is verveld, gedood en binnen twee dagen opgegeten.
Pas na acht dagen verlaat de volgroeide larve de gaasvlieglarve om, na een korte periode van
rust, te gaan verpoppen binnen de cocon van de gaasvlieglarve. Het popstadium duurt 8-12
dagen. De volwassen gaasvliegwesp verlaat de cocon van de gaasvlieglarve door een rond gat.
De gemiddelde duur van de totale levenscyclus is dertig (22-40) dagen.
De hoofdvliegtijd van de Heloridae in ons land ligt in de maanden juni, juli en augustus.
Summary
We add a new family of Hymenoptera to the researchlist of nature reserve De Kaaistoep in Tilburg,
the Netherlands. From the Heloridae we caught a female and male of Helorus anomalipes (Panzer,
1798) with a Malaise trap in week 10-17.VI.2008. The species is figured, the history and
distribution in the Netherlands and the biology of the family are briefly discussed.
35
Literatuur
Achterberg, C. van, 2006. European species of the genus Helorus Latreille (Hymenoptera:
Heloridae), with description of a new species from Sulawesi (Indonesia). - Zoologische
Mededelingen Leiden 80 (1): 1-12.
Clancy, D.W., 1946. The insect parasites of the Chrysopidae (Neuroptera). - Univ. Calf. Publ. Ent.
7: 403-496.
Hymenoptera Online (HOL), 2017. http://hol.osu.edu [geraadpleegd februari 2017].
Li, L., C. Shih & D. Ren, 2017. New fossil wasps (Hymenoptera, Proctotrupoidea) from the Early
Cretaceous of China. - Alcheringa: an Australasian Journal of Palaeontology
http://dx.doi.org/10.1080/03115518.2017.1282980
Six, G.A., 1857. Eene entomologische wandeling in augustus in de omstreken van Driebergen. -
Tijdschrift voor Entomologie 1: 1-14.
Snellen van Vollenhoven, S.C., 1858. Naamlijst van Nederlandsche vliesvleugelige insekten
(Hymenoptera): 221-283. In: J.A. Herklots. Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland, II (3).
- Brill, Leiden.
Snellen van Vollenhoven, S.C., 1873. Nieuwe naamlijst van Nederlandse vliesvleugelige insecten
(Hymenoptera). Tweede stuk. - Tijdschrift voor Entomologie 16: 147-220.
Snellen van Vollenhoven, S.C., 1876. Bijvoegsel tot de nieuwe naamlijst van Nederlandse
vliesvleugelige insecten (Hymenoptera). - Tijdschrift voor Entomologie 19: 211-257.
Townes, H., 1977. A revision of the Heloridae (Hymenoptera). - Contr. Amer. Ent. Inst. 15 (2): 1-
12.
Zuijlen, J.W.A. van, T.M.J. Peeters, P.S. van Wielink, A.P.W. van Eck & E.H.M. Bouvy (red.), 1996.
Brand-stof. Een inventarisatie van de entomofauna van het natuurreservaat 'De Brand' in 1990.
- Insektenwerkgroep KNNV-afdeling Tilburg, 228 pp.
Book
Full-text available
'De Brand' is a nature reserve situated in the middle of the province of Noord-Brabant, south of the 'Loonse en Drunense Duinen' and north of the build-up area of the municipality Udenhout (Tilburg). It largely consists of woodland complexes, marshy areas, and scattered wet pastures. In 1990 material was collected continuously from March 17th to November 28th by means of a malaise trap. The trap was emptied on a weekly basis. Furthermore additional data were collected by means of sight observations and collected arthropods by hand. For this inventarisation it was tried to identify as many of the collected arthropods as possible. With that we also appealed to the help of 75 inland and foreign experts (see appendix 1). Of the estimated 300,000 collected arthropods about 90,000 specimens were identified to species level (more than 2,000 species). Furthermore a checklist is added in which sight observations and hand collecting up to 1991 are also included. The results confirm the entomological value of the nature reserve "De Brand", and in our opinion emphasize the importance to the entomofauna of gradual changes in habitats. As far ad the number of orders, families and species identified is concerned, this is as far as known to us, the most extensive malaise trap study from The Netherlands. Many tens of new species for The Netherlands were found.
Article
Full-text available
The European species of the genus Helorus Latreille, 1802, are keyed and illustrated, with special reference to their distribution in The Netherlands. Three of the four European species are newly reported for The Netherlands. The description of a new species from Sulawesi (Indonesia) is added: H. celebensis spec. nov.
Article
Li, L., Shih, C. & Ren, D., February 2017. New fossil helorid wasps (Hymenoptera, Proctotrupoidea) from the Early Cretaceous of China. Alcheringa 17, xxx–xxx. ISSN 0311-5518 Two new genera with two new species, Bellohelorus fortis and Novhelorus macilentus, and one new species, Protocyrtus parilis, within an established genus are described. Laiyanghelorus erymnus is re-described based on well-preserved specimens from the Lower Cretaceous Yixian Formation at Huangbanjigou Village, Beipiao City, Western Liaoning Province, China. Three taxonomic changes are proposed: Liaoropronia Zhang & Zhang is transferred from Roproniidae to Heloridae, and Novhelorus saltatrix (Shi, Zhao, Shih & Ren) and Spherogaster beipiaoensis (Shi, Zhao, Shih & Ren) are recombined. In addition, Gurvanhelorus mongolicus Rasnitsyn is tentatively considered a synonym of Protocyrtus validus Zhang & Zhang. A key to all genera of Heloridae is provided. All described helorid fossils with their distribution and geological age are summarized. Key forewing characters are compared for all fossil species to show the interspecific venational differences, which highlight a high level of genus-level diversity among Mesozoic helorids. Longfeng Li [fenger4499@163.com], Chungkun Shih* [chungkun.shih@gmail.com] and Dong Ren [rendong@mail.cnu.edu.cn], College of Life Sciences, Capital Normal University, Beijing 100048, PR China. *Also affiliated with Department of Paleobiology, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, DC 20013, USA. Received 20.4.2016; revised 19.9.2016; accepted 11.11.2016.
Article
Thesis (Ph. D.)--University of California, May 1938. "Selected bibliographies": p. 189-194.
Eene entomologische wandeling in augustus in de omstreken van Driebergen
  • G A Six
Six, G.A., 1857. Eene entomologische wandeling in augustus in de omstreken van Driebergen. -Tijdschrift voor Entomologie 1: 1-14.
Naamlijst van Nederlandsche vliesvleugelige insekten (Hymenoptera): 221-283
  • S C Snellen Van Vollenhoven
Snellen van Vollenhoven, S.C., 1858. Naamlijst van Nederlandsche vliesvleugelige insekten (Hymenoptera): 221-283. In: J.A. Herklots. Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland, II (3). -Brill, Leiden.
Nieuwe naamlijst van Nederlandse vliesvleugelige insecten (Hymenoptera)
  • S C Snellen Van Vollenhoven
Snellen van Vollenhoven, S.C., 1876. Bijvoegsel tot de nieuwe naamlijst van Nederlandse vliesvleugelige insecten (Hymenoptera). -Tijdschrift voor Entomologie 19: 211-257.
A revision of the Heloridae (Hymenoptera). -Contr
  • H Townes
Townes, H., 1977. A revision of the Heloridae (Hymenoptera). -Contr. Amer. Ent. Inst. 15 (2): 1-12.