ChapterPDF Available

Българският държавен киноархив

Authors:
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Българско кино А-Я. Енциклопедия 22 Янакиев, Ал. Синема. Bg. 100 години филмов процес. Личности, филми, кина
 • Ал Янакиев
21 Янакиев, Ал. Българско кино А-Я. Енциклопедия 22 Янакиев, Ал. Синема. Bg. 100 години филмов процес. Личности, филми, кина. С., 2003, с. 33 23 ЦДА, ф. 455, оп. 1, а.е. 3, л. 80
Държавен вестник" № 235 от 14 октомври 1946 г. Това е вторият закон в историята на българското кино. Първият е от 1930 г. -Закон за кинематографите, а преди него киноматерията нормативно се урежда в
 • Закон За Кинокултурата
Закон за кинокултурата, публикуван в "Държавен вестник" № 235 от 14 октомври 1946 г. Това е вторият закон в историята на българското кино. Първият е от 1930 г. -Закон за кинематографите, а преди него киноматерията нормативно се урежда в "Правилник за контрола на кинематографичните филмови произведения в Царството"
Създаване на Българската държавна социалистическа кинематография. Кино и време, С. 1984, с
 • Вж
 • Ал Янакиев
Вж. Янакиев, Ал. Създаване на Българската държавна социалистическа кинематография. Кино и време, С. 1984, с. 30-74;
100 години филмов процес. Личности, филми, салони
 • Същият
Същият, 100 години филмов процес. Личности, филми, салони. С., 2003,;
Култура, бр. 15, 16.04
 • Р Спасов
Р. Спасов, Култура, бр. 15, 16.04.1999.
87; същият, Българското национално кино до национализацията
 • Вж
 • Александров
Вж. Александров, Ал 20 години социалистическо кинов хронологични дати, Киноизкуство, 1964, № 9, с. 87; същият, Българското национално кино до национализацията 1944 -1948,. Киноработник, 1979, с. 24
100 години филмов процес. Личности, филми, кина
 • Ал Янакиев
 • Синема
 • Bg
Янакиев, Ал. Синема. Bg. 100 години филмов процес. Личности, филми, кина. С., 2003, с. 33
383 Историческа справка на Управление на кинематографията 25 Пак там, ф.405, оп. 6, а.е. 32, л. 64 26 сп
 • Пак Там
Пак там, ф. 383 Историческа справка на Управление на кинематографията 25 Пак там, ф.405, оп. 6, а.е. 32, л. 64 26 сп. Кино и фото 1949, кн. 6, с. 4.