ChapterPDF Available

A movie about the Russo-Ottoman War from the time of the Cold War

Authors:

Abstract

Филмът „Героите на Шипка“ е един от първите резултати на официално водената покровителствена политика на съветската кинематография над „младите“ кинематографии от социалистическите страни в средата на 20 век. Създаден е в условията на многостепенна система на контрол от съветски и български институции и поради това реални събития от „студената война“ се отразяват върху сюжетната линия в съответствие с господстващата идеология. Посветен на българо-руската бойна дружба, родена в Руско-турската война 1877-1878 г., филмът съдържа послания за прерастването на тази дружба в българо-съветска в края на Втората световна война. На тази основа новата пропагандна задача на историческия филм може да се открие в противопоставянето на новия общ враг от „студената война“ - американския империализъм.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Жизнь в искусстве 18 Искусство милионов. Советское кино 1917-1957
 • Д Писаревский
 • D Brothers Братя Васильевыpisarevskiy
 • Vasilevs
Писаревский, Д. Братя Васильевы. Жизнь в искусстве. М., Искусство, 1981, с.245 [Pisarevskiy, D. Brothers Vasilevs. Life in Art. Moscow, Art, 1981, p. 245]. 18 Искусство милионов. Советское кино 1917-1957. М., 1958, c.445 [The Art of Millions. Soviet Cinema 1917-1957. Moscow, p. 445].
Международна културна дейност на България 1944-1948 г. С., 1990, с. 354 [Chichovska, V. International Cultural Activity of Bulgaria
 • В Чичовска
Чичовска, В. Международна културна дейност на България 1944-1948 г. С., 1990, с. 354 [Chichovska, V. International Cultural Activity of Bulgaria 1944-1948. Sofia, 1990, p.354].
Stalin " s victorious army " was replaced by " the victorious Red Army " on the commemorative plates
 • Яко Молхов
 • Киноизкуство Героите На Шипка
Молхов, Яко. Героите на Шипка, Киноизкуство, 1955, кн.5, с. 50. [Molhov, Y. Heroes of Shipka, Cinema, 1955 (5), p.50]. 62 According to the directorial script, translated by A. Dalchev in April 1953. Later on the phrase " Stalin " s victorious army " was replaced by " the victorious Red Army " on the commemorative plates. 63 ЦДА, ф. 404, оп.4, а.е.24, л.176. [Central State Archive (CSA)]; CSA /404/4/24:176]. 64 Первенцев, А. Освобождение (Герои Шипки). Литературный сценарий, Искусство кино, 1953, кн.4, 3
Liberation (Heroes of Shipka). Literary Script, The Art of Cinema
 • А Первенцев
 • Освобождение
Первенцев, А. Освобождение (Герои Шипки). Литературный сценарий, Искусство кино, 1953, кн.4, 3-56. [Perventsev, A. Liberation (Heroes of Shipka). Literary Script, The Art of Cinema, 1953 (4), p.3-56].
born Yvette Labrousse in the provincial town of Sète, was his 40 years younger wife
 • Princess Begum Om Habibeh Aga
 • Khan
Princess Begum Om Habibeh Aga Khan, born Yvette Labrousse in the provincial town of Sète, was his 40 years younger wife.
Героите на Шипка, Киноизкуство, 1955, кн.5, с. 50
 • Яко Молхов
Молхов, Яко. Героите на Шипка, Киноизкуство, 1955, кн.5, с. 50. [Molhov, Y. Heroes of Shipka, Cinema, 1955 (5), p.50].
Десять ленфиьмовских лет, или Чему я научился на улице "Красных Зорь
 • С Юткевич
Юткевич, С. Десять ленфиьмовских лет, или Чему я научился на улице "Красных Зорь", [Yutkevich, S. Ten Years of Lenfilm or What have I learned at "Krasnie Zori" Street], В: Собр. соч., том 2, М., 1991, с. 49.
Ten Years of Lenfilm or What have I learned at "Krasnie Zori" Street], В: Собр. соч
 • С Юткевич
Юткевич, С. Десять ленфиьмовских лет, или Чему я научился на улице "Красных Зорь", [Yutkevich, S. Ten Years of Lenfilm or What have I learned at "Krasnie Zori" Street], В: Собр. соч., том 2, Moscow, 1991, pp.52-53.
Жизнь в искусстве. М., Искусство, 1981, с.245 [Pisarevskiy, D. Brothers Vasilevs. Life in Art
 • Д Братя Писаревский
 • Васильевы
Писаревский, Д. Братя Васильевы. Жизнь в искусстве. М., Искусство, 1981, с.245 [Pisarevskiy, D. Brothers Vasilevs. Life in Art. Moscow, Art, 1981, p. 245].
Советское кино 1917-1957. М., 1958, c.445 [The Art of Millions. Soviet Cinema 1917-1957
 • Искусство Милионов
Искусство милионов. Советское кино 1917-1957. М., 1958, c.445 [The Art of Millions. Soviet Cinema 1917-1957. Moscow, p. 445].