PosterPDF Available

Výběr partnera na základě čichového imprinting-like efektu: návrh projektu

Authors:

Abstract

Předešlé studie ukazují, že ženy preferují a vybírají si partnery podobné svému otci v různých osobnostních a fyzických charakteristikách. Tento efekt je současně pozitivně modulován kladným vztahem s otcem během dětství a naopak. Otázkou však zůstává, zda obdobný efekt můžeme očekávat i v případě tělesné vůně, na níž se dosud žádná ze studií nezaměřila. Cílem připravované studie je zjistit, zda existuje podobnost mezi tělesnou vůní partnera a otce ženy. Třicet respondentek ve věku 18 až 35 let, které minimálně do 12 let vyrůstaly ve stejné domácnosti se svým biologickým otcem, vyplní dotazník týkající se kvality vztahu s otcem během dětství. Následně budou získány vzorky tělesné vůně od otce a partnera. Odběr vzorků bude probíhat prostřednictvím bavlněných polštářků nošených v podpaží po dobu 12 h (přes noc). Skupina 120 nezávislých hodnotitelek pak ohodnotí míru podobnosti tělesné vůně partnera a otce. Vždy jim bude předložena tělesná vůně partnera a současně vzorky tělesné vůně 4 otců, z nichž pouze jeden bude respondentčin skutečný otec. Úkolem hodnotitelek bude seřadit vzorky od nejpodobnějších po nejméně podobné. Na základě předchozích výzkumů předpokládáme, že tělesná vůně partnerů a otců bude podobnější v případě, když ženy budou retrospektivně hodnotit vztah s otcem jako pozitivní. Připravovaná studie by tak mohla pomoci pochopení fungování imprinting-like efektu při výběru partnera na základě tělesné vůně.
Lucie Kuncová1, Zuzana Štěrbová1,2, Jitka Fialová1,2, Jan Havlíček1,2
lucka.kapicova@gmail.com
1Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Česká republika
2Národní ústav duševního zdraví, Česká republika
Cíle
C1:
C2:
C3:
Testovat, zda existuje podobnost mezi tělesnou vů
partnera a otce ženy.
Testovat, zda je podobnost mezi tělesnou vů
partnera a otce ženy závislá na kvalitě vztahu ženy
s otcem.
Testovat vliv podobnosti tělesných vůní partnera
a otce na spokojenost ženy v partnerském
a sexuálním životě.
Reference
(1) Bereczkei, T., Gyuris, P., & Weisfeld, G. E. (2004). Sexual imprinting in human
mate choice. Proceedings. Biological Sciences / The Royal Society, 271(1544), 1129–34.
Hypotézy
H1:
H2:
H3:
Tělesná vůně partnera a otce se budou vzájemně
podobat.
Tělesná vůně partnera a otce bude podobnější
v případě, kdy bude žena retrospektivně hodnotit
vztah s otcem kladně.
Míra podobnosti tělesné vůně partnera a otce
bude pozitivně ovlivňovat partnerskou a sexuální
spokojenost žen.
Předchozí studie prokázaly, že si ženy vybírají partnera
s podobnými charakteristikami, jako měl jejich otec,
a to především pokud s ním v dětství měly pozitivní vztah(1).
Tento jev, známý jako pozitivní sexuální imprinting-like
efekt, spočívá ve výběru partnera pomocí šablony utvářené
na základě charakteristik otce v době dceřina dětství (2).
Předchozí výzkum se soustředil zejména na vzhledové
charakteristiky. Ukazuje se však, že tělesná vůně hraje při
výběru partnera významnou roli (3). Vliv tělesné vůně rodičů
na výběr partnera nebyl doposud testován.
Úvod
Výběr partnera na základě čichového imprintinglike
efektu: návrh projektu
Metody
Sběr vzorků
Kdo? 32 heterosexuálních žen (18 – 35 let)
Do 12 let vyrůstaly s otcem
Co? Vzorky tělesné vůně svého partnera (18 – 40 let)
a otce (max. 65 let)
Dotazníky: retrospektivní hodnocení vztahu
s otcem (s-EMBU - odmítání, emoční vřelost,
hyperprotektivita), partnerská (RAS) a sexuální
spokojenost (NSSS)
Jak? Sběr vzorků tělesné vůně otce a partnera
během 1 noci pomocí tamponků upevněných
v podpaží, následné zamražení tampónků
Kdo? 120 nezávislých hodnotitelek (ženy, 18 – 35 let)
Uživatelky HA, bez poruch čichu
Co? Seřazení vzorků tělesné vůně "otců" na základě
podobnosti s vůní partnera
1 hodnotitelka => 8 sad vzorků
(viz. obr.: 1 sada = 1 vz. partnera + 3 vz. otců)
Jak?
Hodnocení vzorků
Kontrola
A
Kontrola
C
Reálný
otec
Kontrola
B
Reálný
partner
Obr: Znázornění jedné sady vzorků pro porovnávání podobnosti
(3) Havlicek, J., Saxton, T.K., Roberts, S.C., Jozifkova, E, Lhota, S. Valentova, J. & Flegr, J.
(2008). He sees, she smells? Male and female reports on sensory reliance in mate choice
and non-mate choice contexts. Personality and Individual Dierences. 45: 564-569.
(2) Rantala, M.J., Marcinkowska, U.M. (2011). The role of sexual imprinting and the
Westermarck eectin mate choice in humans. Behav Ecol Sociobioly. 65(5):859-873.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Positive sexual imprinting is a process by which individuals use the phenotype of their opposite-sex parent as a template for choosing mates and is suggested to play an important role in human mate choice. In contrast, negative imprinting, or “The Westermarck Effect”, is characterized by individuals developing a strong sexual aversion to others with whom they lived closely in infancy and early childhood. In this review, we evaluate the literature on their effects on mate choice in humans. We find little evidence to support positive imprinting in humans because the studies either have serious design flaws, do not exclude effects of heritable mating preferences, or do not account for several possible alternative explanations. Instead, it seems that the opposite phenomenon, negative sexual imprinting, has some support from natural experiments which have found that individuals avoid mating with those with whom they lived closely in infancy and early childhood. However, it seems that early association does not produce a strong-enough aversion to completely annihilate sexual desire, probably because the mind uses multiple kinship cues to regulate inbreeding avoidance. Thus, it appears that the evidence for both types of imprinting is fairly weak in humans. Thus, more studies are needed to test the role of sexual imprinting on mate choice in humans, especially those measuring interactions between positive and negative imprinting. KeywordsAssortative mating–Evolved mating preferences–Freud– Homo sapiens –Homogamy–Incest avoidance–Imprinting–Partner similarity–Phenotype matching–Sexual selection–Westermarck
Article
Men and women differ in the importance that they ascribe to the characters of a potential mate. Previous work has shown that women rate olfactory cues as more important than men in mate choice. We investigated whether this sex difference (a) is specific to the mate choice context; (b) is reliant upon sexual experience; and (c) exhibits cross-cultural differences between the US (previous study) and the Czech Republic (current study). A questionnaire on the importance of particular senses in different situations was administered to 717 Czech high school students. We replicated existing findings of greater reliance on olfactory cues by women, and of visual cues by men, both for partner choice and during sexual arousal. We also found that women valued olfactory cues significantly more than men in non-sexual contexts. Principal components analysis showed that responses could be grouped by both context and sensory modality. There was no apparent influence of sexual experience on sensory reliance. Cultural differences were also evident: the Czech high school students of our sample rated body odors more positively, and were less visually oriented, than the US university students of previous work.