PosterPDF Available

Het effect van drie voorleesmethoden op taalvaardigheid. Een exploratief onderzoek in de kleuterklas

Authors:

Abstract

Onderzoek heeft aangetoond dat taalvaardigheid gerelateerd is aan de mate waarin kinderen worden geaccepteerd door hun klasgenootjes. Bovendien blijkt vroege taalvaardigheid invloed te hebben op de latere leesvaardigheid van kinderen. Het is daarom belangrijk dat er veel tijd en aandacht besteed wordt aan het stimuleren van taalvaardigheid. In deze studie is het effect van drie kortdurende voorleesmethoden op de taalvaardigheid van jonge kinderen onderzocht. Eén van die voorleesmethoden betreft het gebruik van mindmaps. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het effect van mindmappen bij jonge kinderen.
How to cite this poster: van der Wilt, F., Koster, M., van Kruistum, C., & van der Veen, C.
(2017). Het effect van drie voorleesmethoden op taalvaardigheid. Een exploratief onderzoek
in de kleuterklas [The effect of three reading methods on language ability. An explorative
study in early childhood education]. Poster presented at the Onderwijs Research Dagen
(ORD), Antwerp, Belgium
Femke van der Wilt | Vrije Universiteit Amsterdam | Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen | f.m.vander.wilt@vu.nl | Onderwijs Research Dagen 2017
Het effect van drie voorleesmethoden op taalvaardigheid
Een exploratief onderzoek in de kleuterklas
Introductie
Onderzoek heeft aangetoond dat taalvaardigheid
gerelateerd is aan de mate waarin kinderen worden
geaccepteerd door hun klasgenootjes. Bovendien
blijkt vroege taalvaardigheid invloed te hebben op
de latere leesvaardigheid van kinderen. Het is
daarom belangrijk dat er veel tijd en aandacht
besteed wordt aan het stimuleren van
taalvaardigheid. In deze studie is het effect van drie
kortdurende voorleesmethoden op de
taalvaardigheid van jonge kinderen onderzocht. Eén
van die voorleesmethoden betreft het gebruik van
mindmaps. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar
het effect van mindmappen bij jonge kinderen.
Is de taalvaardigheid van kinderen die mindmaps hebben gemaakt sterker vooruit gegaan dan die van de andere kinderen?
Methode
Aan de pilotstudie hebben drie klassen met totaal
66 kinderen (4-6 jaar) meegedaan. In alle klassen
werd drie keer hetzelfde prentenboek voorgelezen,
maar de klassen verschilden in de manier waarop
dit prentenboek werd voorgelezen. Voorafgaand
aan de voorleesactiviteiten is er een aantal tests
afgenomen om taalvaardigheid in kaart te brengen.
Receptieve woordenschat is gemeten met de
Peabody Picture Vocabulary Test; productieve
woordenschat is gemeten met een zelfontworpen
thematische woordenschattest; luistervaardigheid is
gemeten met de Cito Kritisch Luisteren;
spreekvaardigheid is gemeten met de Cito
Verteltaak.
Interactief voorlezen
Interactie tussen leerkracht en kinderen
Veel vragen stellen tijdens het voorlezen
Vragen om verhaal te verduidelijken
Vragen om verhaal te koppelen aan
ervaring
Luistervraag
Voorafgaand aan het lezen een luistervraag
Over wie gaat het verhaal?
Waar speelt het verhaal zich af?
Wat is het probleem en de oplossing?
Mindmap
Voorafgaand aan het lezen een luistervraag
Na afloop bespreking luistervraag
Daarnaast één tak van de mindmap
Wie, Waar, Probleem, Oplossing
Resultaten
Uit de resultaten bleek dat de drie voorleesmethoden
niet van elkaar verschilden in hun effect op
taalvaardigheid. Ook was er geen verschil gevonden
in het niveau van taalvaardigheid van kinderen die
volgens verschillende voorleesmethoden waren
voorgelezen. Er was wel een significante verbetering
zichtbaar: zowel productieve woordenschat als
luistervaardigheid waren significant verbeterd bij de
nametingen.
Discussie
Dit onderzoek heeft aangetoond dat ook kortdurende
voorleesmethoden effect hebben op aspecten van
taalvaardigheid en onderschrijft het belang van
voorleesactiviteiten in het kleuteronderwijs. Of het
gebruik van mindmaps een meerwaarde heeft ten
opzichte van de traditionele voorleesmethoden moet
toekomstig onderzoek uitwijzen.
Justice, L. M., Mashburn, A.J., Hamre, B.K., & Pianta, R.C. (2008). Quality of
language and literacy instruction in preschool classrooms serving at-risk pupils.
Early Childhood Research Quarterly, 23(1), 51-68.
Kim, A. h., Vaughn, S. Wanzek, J., & Wei, S. (2004). Graphic organizers and their
effects on the reading comprehension of students with LD: a synthesis of research.
Journal of Learning Disabilities, 37(2), 105-118.
de Koning, B.B., & van der Schoot, M. (2013). Becoming part of the story! Refueling
the interest in visualization strategies for reading comprehension. Educational
Psychology Review, 25(2),261-287. Snow, C.E. (2002). Reading for understanding:
toward a research and development pr ogram in reading comprehension. Santa
Monica: RAND.
StichtingLeerplanOntwikkeling (SLO). (2014). Praatjes peilen. Spelenderwijs peilen
en stimuleren van mondelinge taalontwikk eling bij jonge kinderen . Enschede: SLO.
Resultaten van mixed between-within subjects variantieanalyse
Wilks’
Lambda η p F df
Productieve
woordenschat
Interactie
.57 .03 .346 1.08 2.59
Within
.57 .43 .001 4.40 1.59
Between
.06 .176 1.79 2.59
Receptieve
woordenschat
Interactie
.99 .01 .781 0.26 2.61
Within
.95 .05 .083 0.12 1.61
Between
.07 .137 2.06 2.59
Luistervaardigheid
Interactie
.97 .01 .664 0.41 2.59
Within
.76 .24 .001 8.93 1.59
Between
.01 .664 0.41 2.59
Spreekvaardigheid
Interactie
.99 .01 .747 1.08 2.59
Within
.99 .01 .473 0.52 1.59
Between
.07 .121 2.19 2.59
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6
Voormeting Voorleesactiviteit 1
Voorleesactiviteit 2
Voorleesactiviteit 3
Verteltafel Nameting
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Research conducted primarily during the 1970s and 1980s supported the assertion that carefully constructed text illustrations generally enhance learners' performance on a variety of text-dependent cognitive outcomes. Research conducted throughout the 1990s still strongly supports that assertion. The more recent research has extended pictures-in-text conclusions to alternative media and technological formats and has begun to explore more systematically the “whys,” “whens,” and “for whoms” of picture facilitation, in addition to the “whethers” and “how muchs.” Consideration is given here to both more and less conventional types of textbook illustration, with several “tenets for teachers” provided in relation to each type.
Article
Full-text available
The article reviews studies that explain the role of graphical displays in learning and synthesizes relevant findings into principles for effective graphical design. Three theoretical perspectives provide the framework that organizes the review: dual coding theory, visual argument, and conjoint retention. The three theories are compatible although they are based on different assumptions. Research suggests that graphics are effective learning tools only when they allow readers to interpret and integrate information with minimum cognitive processing. Learners' characteristics, such as prior subject-matter knowledge, visuospatial ability, and strategies, influence graphic processing and interact with graphical design to mediate its effects. Future research should investigate the interplay between display and learner characteristics and how graphical design can address individual differences in learning from graphics. Peer Reviewed http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/44453/1/10648_2004_Article_374334.pdf
Article
Full-text available
Graphic organizers such as webs, time lines, Venn diagrams, flowcharts, and concept maps are well known and widely used instructional and learning tools. They help teachers and students not only to identify and visually represent their views and knowledge but also to recognize and depict relationships among concepts. This article discusses the use of concept maps in early childhood education. In light of a theory that suggests that information is processed and stored in memory in both linguistic and visual forms, it is argued that concept maps can be used in early childhood classrooms to help children organize and spatially represent both what they know and what they are thinking. Once children learn how to “read” and make concept maps, teachers can also use them to identify children’s preexisting knowledge or misconceptions as well as use them as an evaluation tool. The article also considers the role of concept maps in teacher planning. Concept maps can help teachers to plan, structure, and sequence the content of their teaching. Finally, the article illustrates some of the issues involved in using concept maps with preschool children and suggests ways of introducing children to the process of constructing their own concept maps.
Book
This unique and ground-breaking book is the result of 15 years research and synthesises over 800 meta-analyses on the influences on achievement in school-aged students. It builds a story about the power of teachers, feedback, and a model of learning and understanding. The research involves many millions of students and represents the largest ever evidence based research into what actually works in schools to improve learning. Areas covered include the influence of the student, home, school, curricula, teacher, and teaching strategies. A model of teaching and learning is developed based on the notion of visible teaching and visible learning. A major message is that what works best for students is similar to what works best for teachers - an attention to setting challenging learning intentions, being clear about what success means, and an attention to learning strategies for developing conceptual understanding about what teachers and students know and understand. Although the current evidence based fad has turned into a debate about test scores, this book is about using evidence to build and defend a model of teaching and learning. A major contribution is a fascinating benchmark/dashboard for comparing many innovations in teaching and schools.
Article
The purpose of this study was to examine the relative effectiveness of visual spatial displays to enhance comprehension of important information during instruction with adolescent learning-disabled students. Subjects were randomly assigned to one of two treatment groups. One group was taught by presenting key concepts with a visual spatial display of this information. The other group was taught the same information except that content was presented by texts. Both treatment groups studied in a group task structure. Six experimenter-made tests were developed for this study. Five tests directly measured student mastery of the content taught, whereas the other test was a transfer measure. Results favored the group taught with a visual spatial display on the short-term recall tests, but no differences were found on the transfer or maintenance tests. The discussion focuses on how teachers can improve comprehension instruction for the less skilled student.
Article
Policy-makers, administrators, researchers, and teachers are increasingly vested in ensuring the quality of preschool instruction, particularly in the areas of language and literacy. This research was conducted to characterize the quality of language and literacy instruction in 135 publicly-funded preschool classrooms serving at-risk pupils. As all teachers in these classrooms were implementing the same language and literacy curriculum, we also studied the interrelationships among procedural fidelity to a prescribed curriculum and the quality of language and literacy instruction, determining whether procedural fidelity is associated or disassociated with quality instruction. Results showed that the quality of language and literacy instruction in classrooms was low, with few teachers delivering high quality instruction. Although teachers were able to implement a prescribed language and literacy curriculum with a high degree of procedural fidelity, this was not associated with quality instruction. Few structural characteristics of classrooms of teachers were systematically associated with quality of instruction. Findings have important implications for professional development of teachers by suggesting a need for a sustained and coherent focus on the process of instruction to elevate instructional quality in language and literacy.
Article
Children with poorer language skills are more likely to show externalizing behavior problems, as well as to become rejected by their peers. Peer rejection has also been found to affect the development of externalizing behavior. This study explored the role of peer rejection in the link between language skills and the development of externalizing behavior. Six hundred and fifteen (615) children were followed from kindergarten to grade 4. Receptive language skills were measured with the Peabody Picture Vocabulary Test in grade 2. Teachers reported externalizing behavior and peer reports of social rejection were measured annually. Children with poorer receptive language skills showed increasing externalizing behavior, while children with better receptive language skills showed decreases in externalizing behavior. Children with poorer receptive language skills experienced peer rejection most frequently. The link between receptive language skills and the development of externalizing behavior was mediated by the development of peer rejection. Findings suggested that this mediational link applied mostly to boys. Children with poorer language skills are at increased risk of becoming rejected by mainstream peers, which adds to the development of externalizing behavior.
Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs Een inventarisatie van empirisch onderzoek Pictorial illustrations still improve students' learning from text. Educational psychology review
 • H Bonset
 • M Hoogeveen
 • Slo
 • Nederland Enschede
 • R N Carney
 • Levin
Bonset, H., & Hoogeveen, M. (2011). Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek] SLO, Enschede, Nederland Carney, R. N., & Levin, J. R. (2002). Pictorial illustrations still improve students' learning from text. Educational psychology review, 14(1), 5-26.
Balans van het taalonderwijs halverwege de basisschool 3. Uitkomsten van de derde peiling in 1999
 • S V Van Berkel
 • F Van Der Schoot
 • R Engelen
 • G Maris
Van Berkel, S. V., van der Schoot, F., Engelen, R., & Maris, G. (2002). Balans van het taalonderwijs halverwege de basisschool 3. Uitkomsten van de derde peiling in 1999. Arnhem: Cito.
Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek
 • H Bonset
 • M Hoogeveen
Bonset, H., & Hoogeveen, M. (2011). Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek] SLO, Enschede, Nederland