PresentationPDF Available

Kirjastot oppimiskeskuksiksi

Authors:

Abstract

A Finnish presentation on changes made in Lahti Academic Library’s facilities and services.
Kirjastot oppimiskeskuksiksi
Riikka Sinisalo
informaatikko
LAMK
Ketä me olemme?
Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja
Päijät-Hämeen koulutuskonserni sekä Lahden
Yliopistokampus
8 toimipistettä (+ palvelusopimus Lahden Diakonian
instituutin tietokeskuksen kanssa)
Muutos alkoi Fellmanniasta
Fellmannia tuottaa kaupungin keskustassa monipuolisia oppimis-,
tutkimus- ja kehittämispalveluita Päijät-Hämeessä toimivien
korkeakoulujen ja muiden koulutusorganisaatioiden opiskelijoille,
henkilöstölle ja asiakkaille.
1. Uudenlaiset oppimisympäristöt
2. Korkeakoulujen yhteiskirjasto sekä koulutuksen oheispalvelut
3. e-oppimisen kehittämis- ja palvelukeskittymä
4. Kokous-, kahvila- ja ravintolapalvelut
Fellmanniassa yhteistoimijoina ovat Lahden ammattikorkeakoulu,
Koulutuskeskus Salpaus, Lahden Yliopistokampus / Helsingin yliopisto, Aalto
yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
> RAJOJEN RIKKOMISTA
Yhteistyötä eri organisaatioiden ja koulutusasteiden välillä
> UUTTA OSAAMISTA
Opiskelijoiden kädenjälki suunnitelmissa, kalusteissa, sisustuksessa ja
visualisoinnissa.
> INNOVATIIVISTA OPISKELUA
Inspiroivaa opiskelutilaa jokaisena päivänä kellon ympäri.
> KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ
Ekologisuus on Fellmannian toimintaa ohjaava teema.
Muutos alkoi Fellmanniasta
Korkeakoulujen yhteiskirjasto, johon fyysisesti yhdistetty
kolme toimipistettä (Kannaksenkadun tietokeskus,
Fellmannin tietokeskus, Lahden Tiedekirjasto)
Kurssikirjat
Pitkät aukioloajat ma-pe 8-20, la-su 10-16
24/7 tilat, tutkijanhuoneet, ryhmätyötilat, lainattavat
kannettavat tietokoneet ja tablettitietokoneet
Digital collections tila digitaalisille aineistoille (myös HY)
ja tiedonhankinnan ohjaukselle
Oleskelutilat
Muutos alkoi Fellmanniasta
Onnistuimmeko Fellmanniassa?
Asiakaskäynnit
Asiakaspalaute
Amk opinnäytetyö
”Voidaan todeta, että tämän tutkimuksen valossa Fellmannian palvelumuotoilun
toteutuksessa vuonna 2012 onnistuttiin hyvin; lähes täysin.
Avointen kysymysten vastauksissa koettiin hyvin toimiviksi lainattavat
tietokoneet, erinomaiset aukioloajat sekä kirjaston palvelut yleisesti.”
”…opiskelijoiden työskentelytilat saivat positiivista palautetta. Niitä kehuttiin
upeiksi ja asiakaspalvelupistettä erinomaiseksi. Talo todettiin esteettisesti
kauniiksi ja ilmapiiri yksinkertaisen tyylikkääksi. Oppimiskeskus vastasi
aikuisopiskelijan tarpeita.”
Ritva Laaksonen - Kohtaamisia kirjastossa: Palvelumuotoilua asiakkaan näkökulmasta Oppimiskeskus Fellmannian Tieto- ja
kirjastopalvelussa WDC vuonna 2012
2010
2011
2012
2013
208 186
245 476
318 980
350 439 (ennuste)
Fellmannian konsepti ja muut
tietokeskukset
Fellmannia..
Palvelee 72 tuntia viikossa
Tarjoaa tiloja 2138 m2, osin 24/7
Sijaitsee kaupungin keskustassa
..joten palveluita kannattaa keskittää
Fellmannian konsepti ja muut
tietokeskukset
Miten viedä Fellmanniaa muihinkin
toimipisteisiin?
Tietokeskusverkko pääosin 1990 luvulta
(LAMK kokeilulupa 1991)
Uudistusten suunnittelun tavoitteita
Keskeinen sijainti ja helppokäyttöiset tilat
Matala asiointikynnys ja joustavat palvelut
Uusin painettu aineisto ja digitaaliset kokoelmat
Nykyaikainen ja raikas
Vaihe 1 Tila keskeiseltä paikalta
Tietokeskus näkyy opiskelijan arkisten
reittien varrella
Aulatilojen hyödyntäminen
Opiskelijaravintolan läheisyys
Aikaisempaa pienempi
Selkeästi hahmotettava
Remontoidaan tarvittaessa
Muunneltavuus
Läpinäkyvyys
Vaihe 2 - Kokoelman evaluointi
Tietokeskusten tarjonnassa painotus
digitaalisiin aineistoihin
Painetusta aineistosta vain uusin
Tarkastellaan kriittisesti aineiston kiertoa, vain
tarpeellinen aineisto pidetään kokoelmassa
Maksuttomat siirtolainat toimipisteiden välillä
ja maksuton varaus laajentamassa kokoelmaa
Mitä jo olemassa olevaa voidaan hyödyntää?
Kalusteiden tuunaus opiskelijatyönä
Opiskelijat kalusteita tuottamassa
Mahdollisuus saada töitä esiin
Uusien kalusteiden hankinta harkiten
RFID:n tarpeen arviointi
Tietokeskuksen koneet ja laitteet
Painotus itsepalvelun tukemisessa
Vaihe 3 - Kaluste- ja
tekniikkasuunnittelu
Vaihe 4 - Muutto ja tilan viimeistely
Aineiston ja kalusteiden siirrot
Tekniikan asennus
Ulkoasun viimeistely
Opasteet
Teippaukset (graafinen ilme)
Koko muutoksen ajan tapahtuvaa
Opiskelijat mukana suunnittelussa
Tarpeet ja toiveet
Toteutusapu
Tyytyväisyystutkimukset
Opiskelijalta opiskelijalle
Viestin
Muuton eri vaiheet
Yhteystietojen päivitys yms. arki
Tietokeskuksen ilme
Tietokeskus Kampus - ennen
Tietokeskus Kampus - jälkeen
Tietokeskus Vipunen - ennen
Tietokeskus Vipunen - jälkeen
Tietokeskus Nastola - ennen
Tietokeskus Nastola - jälkeen
Tietokeskus Niemi - ennen
Tietokeskus Niemi - jälkeen
Opiskelijoiden kädenjälkeä
Olemmeko onnistuneet
toimipistemuutoksissa?
Opiskelijatutkimus tietokeskus Kampuksessa
Tietokeskus on
Viihtyisä
Helposti tavoitettava
Palveluita käytetään monipuolisesti
Kävijämäärissä kasvua
Harjoittelijoiden ja työssäoppijoiden kiinnostus lisääntynyt
Yhteiset toimintaperiaatteet helpottavat asiointia
Positiivinen kateus
2011
2012
2013 (1
-9)
harjoittelijat
14
28
28
työpäivät
512
849
972
Muutoksen ajat
2009 oppimiskeskus Fellmannian suunnittelu aloitetaan
2011 oppimiskeskus Fellmannia avataan
2012 Tietokeskus Kampus uudistetaan
2013 Tietokeskukset Nastola, Niemi ja Vipunen uudistetaan
2014 Tietokeskus Heinola uudistetaan
Toimintaympäristön muutos
Toimintaympäristön muutos
Mitä seuraavaksi?
LAMK keskittää toimintojaan yhdelle kampukselle (nyk. 5)
vuoteen 2020 mennessä
Tietokeskus vain digitaalisille materiaaleille?
LINKKU liikkuva tila
Aloittaa liikennöinnin vuoden 2014 aikana (LAMK, Salpaus, Fellmannia,
Aava, Oiva)
Informaatiolukutaito, virtuaali-informaatikko, digitaaliset aineistot
Kiitos!
www.phkk.fi/tietokeskus
https://twitter.com/fellmannia
http://www.facebook.com/Fellmannia
http://www.flickr.com/photos/93323064@N04/
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.