BookPDF Available

البسيط في الإقتصاد الكلي

Authors:

Abstract

من خلال هذا العمل أردنا عرض أهم محاور الاقتصاد الكلي بشكل بسيط و سهل إضافة إلى تمارين محلولة، فقمنا أولا بعرض مفهوم المشكلة الاقتصادية و كيفية حلها و على إثرها قمنا بتعريف الاقتصاد الكلي، ثم تطرقنا إلى الأهم المفاهيم الأساسية المستعملة في الاقتصاد الكلي. ثم انتقلنا إلى الدخل الوطني و ذلك بالتطرق إلى كل ما يرتبط بالناتج المحلي الإجمالي و طرق حسابه و العلاقة التي تربطه ببقية الدخول كالناتج الوطني الإجمالي إضافة إلى التفرقة بين المركب الاسمي و الحقيقي و كيفية حساب معدل النمو الاقتصادي. و في المحورين المواليين تناولنا التوازن الاقتصادي الكلي في ظل النموذج الكلاسيكي و النموذج الكينزي على التوالي، و قد أبرزنا أهم فرضيات كل نموذج مع تسليط الضوء على كيفية تحقيق التوازن في ظل النموذجين، و بعد ذلك عرضنا أهم نظريات الاستهلاك في المدى الطويل، و ذلك بالتفرقة بين دالة الاستهلاك قصيرة الأجل و التي جاء بها كينز و دوال الاستهلاك بعد الحرب العالمية الثانية. و في المحور الموالي تطرقنا إلى نظرية الاستثمار و أهمية معدل الفائدة في تحديد حجم الاستثمار، و ذلك من خلال قرارات الاستثمار كالاعتماد على القيمة الحالية أو الكفاية الحدية. أما في المحاور الموالية تم التطرق إلى التوازن الكلي في ظل الاقتصاد المغلق، أو بما يسمى نموذج IS-LM، إضافة إلى تبيان فعالية السياسة المالية و النقدية في ظل هذا النموذج، دون نسيان التطرق إلى المناطق الشاذة كالمنطقة الكينزية و المنطقة الكلاسيكية، و بعد ذلك قمنا بعرض التوازن الكلي في ظل الاقتصاد المفتوح أو يسمى نموذج IS-LM-BP كما تطرقنا إلى فعالية السياسة المالية و النقدية في ظل هذا النموذج دون نسيان التعرض إلى نوع نظام الصرف المعتمد ثابتا كان أو مرنا و الإشارة أيضا إلى حركة رؤوس الأموال.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.