ArticlePDF Available

Development of the open cadastre of protected areas in Ukraine

Authors:

Abstract and Figures

Ukraine does not have a reliable and publicly available source of information and data about protected areas (PAs). Therefore crowdsource development of the open cadastre of PAs was jointly initiated by non-governmental organizations activists, GIS-specialists, conservation researches and practitioners. As a result, primary data has been collected for all regions of Ukraine, and for 10 of them the process of borders digitizing and data import into the OpenStreetMap (OSM) has been started. Alpha-version of the online service for the rapid data access and validation has been launched and available from WebApp.
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
Book
Full-text available
Це буде вже третій том «Льодовикового періоду у заповідній справі». Ми маємо надію, що це останній том занепаду даної сфери, що ми разом з вами зможемо таки зрушити справу з місця і розпочати демократичну реформу у заповідній справі у 2016 році та досягнути реальних результатів у вирішенні тих проблем, які ми окреслюємо нижче. Метою дослідження є аналіз участі різних державних органів у процесах, дотичних до заповідної справи у 2014–2015 роках та виявлення проблем, пов’язаних з недолікаими їхньої роботи. Виходячи з аналізу, автори пропонують вам власні рекомендацїі щодо вирішення виявлених проблем. У даному томі аналізуються також наслідки анексії Криму, воєнних дій на Сході України для довкілля та нестабільної політичної ситуації в частині ПЗФ і земельного питання. На думку авторів, воєнні дії на сході України призвели до появи нових проблем у галузі заповідної справи: пошкодження багатьох територій ПЗФ та втрата контролю держави за станом дотримання природоохоронного законодавства на землях ПЗФ. У першому розділі автори роблять огляд роботи державних органів влади щодо заповідної справи, подаються рекомендації щодо виправлення виявлених системних недоліків роботи та локальних недопрацювань. У другом у розділі автори поділяться з вами результатами дослідження наслідків анексії АРК та воєнних дій на Сході України для заповідної справи. У розділі 4 подано результати кількарічного дослідження щодо питання доцільності винесення меж ПЗФ в натуру, що на думку авторів є зовсім неефективною витратою бюджетних коштів. У розділі 5 міститься дослідження, проведене у 2013–2014 роках щодо долі ПЗФ під час загальнодержавної інвентаризації земель сільськогосподарського призначення. Розділ 6 включає дослідження поширення в Україні практики створення ПЗФ, що не мають площі та подаються рекомендації щодо шляхів виправлення цієї проблеми. Також у розділах 7 та 8 містися огляд роботи громадськості у 2014–2015 в питаннях заповідної справи та перелік порушень природоохоронного законодавства на об’єктах природно-заповідного фонду, що були виявлені або зібрані авторами у 2014–2015 роках.
10 messages for 2010 Protected areas
✔ European Environment Agency. (2010). 10 messages for 2010 Protected areas. Copenhagen: Author. doi:10.2800/56932
Ukraine on the basic principles (strategy) of governmental environmental policy of Ukraine till 2020
  • Law Of
✔ Law of Ukraine on the basic principles (strategy) of governmental environmental policy of Ukraine till 2020. (2010). Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2818-17
Best practice network for SDI in nature conservation
  • Naturesdiplus
✔ NatureSDIplus -Best practice network for SDI in nature conservation. (2015). NatureSDIplus Good Practices. Retrieved February 25, 2015, from http://www.nature-sdi.eu/index.php? option=com_fabrik&view=table&tableid=3&calculations=0&resetfilters=0 &fabriklayout=default_grouped&Itemid=73