Chapter

Kwalitatief onderzoek bij personen met een verstandelijke beperking: een flexibele methodologische aanpak.

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

Dit artikel beschrijft het kwalitatief onderzoekstraject dat uitgevoerd werd samen met personen met een verstandelijke beperking (PVB). Er wordt dieper ingegaan op het organiseren en uitvoeren van focusgroepen en op welke manier de auteurs de methodologie aanpasten aan het niveau van de doelgroep. Tot slot worden de meeste belangrijke aandachtspunten om kwalitatief onderzoek uit te voeren bij PVB meegegeven zodat men hier ook in de praktijk mee aan de slag kan.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.