Article

2014, two years of data for graphic

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

L'article presenta les dades i exits de l'edicio de grafica durant l'any 2014. S'aporten dades objectives del nombre de registres, del nombre de lectors i tambe es relaciona els titols dels articles publicats. A mes, s'informa de la frequencia de les paraules clau utilitzades en els articles, la metodologia utilitzada pels autors i l'orientacio en investigacio basant-se si es formulen preguntes de recerca o be hipotesis. Totes aquestes dades son comparats amb els de l'any anterior el que permet visualitzar millor els canvis. D'altra banda, es fa especial esment a la indexacio de la revista en Latindex i en el directori DOAJ de revistes editades en Open Acces. En acomplir amb 30 dels 36 criteris de Latindex ha quedat llistada en diferents bases de dades i catalegs com ISOC, Dialnet.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.