PosterPDF Available

PALATINALNA NADŠTEVILNA KORENINA PRI DRUGEM ZGORNJEM STALNEM KOČNIKU: PRIKAZ DVEH KLINIČNIH PRIMEROV

Authors:

Abstract

Zgornji stalni kočniki imajo v nekaterih primerih dve palatinalni korenini, redno in nadštevilno. Podatki iz literature kažejo, da se nadštevilna palatinalna korenina (NPK) najpogosteje razvije pri tretjem zgornjem kočniku, najmanj pogosto pri prvem zgornjem kočniku. V endodontiji se z NPK največkrat srečamo pri drugem zgornjem kočniku, ki ima po podatkih iz različnih raziskav NPK v 0,4 % do 1,3 % primerov. Diagnostična kazalnika NPK sta zadebeljen meziopalatinalni in/ali distopalatinalni del zobne krone in skleninski jezik na palatinalni ploskvi, manj pogosto tudi palatinalna kronsko-koreninska brazda in skleninski biser v predelu palatinalnega vhoda v koreninsko razcepišče. Cervikalna lega palatinalnega koreninskega razcepišča, skleninski jezik, skleninski biser in kronsko-koreninska brazda so anatomski dejavniki, ki olajšujejo napredovanje in/ali razvoj parodontalne bolezni.
PALATINALNA NADŠTEVILNA KORENINA PRI DRUGEM ZGORNJEM
PALATINALNA NADŠTEVILNA KORENINA PRI DRUGEM ZGORNJEM
STALNEM KOČNIKU: PRIKAZ DVEH KLINIČNIH PRIMEROV
STALNEM KOČNIKU: PRIKAZ DVEH KLINIČNIH PRIMEROV
Iztok Štamfelj
Iztok Štamfelj1,2
1,2, Tomaž Hitij
, Tomaž Hitij1
1
1
1 Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
2
2 Center za zobne bolezni, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Center za zobne bolezni, Univerzitetni klinični center Ljubljana
16. SIMPOZIJ ZOBNIH BOLEZNI IN ENDODONTIJE
16. SIMPOZIJ ZOBNIH BOLEZNI IN ENDODONTIJE
BLED 17. IN 18. 4. 2015
BLED 17. IN 18. 4. 2015
Zgornji stalni kočniki imajo v nekaterih primerih dve palatinalni
korenini, redno in nadštevilno. Podatki iz literature kažejo, da se
nadštevilna palatinalna korenina (NPK) najpogosteje razvije pri tretjem
zgornjem kočniku, najmanj pogosto pri prvem zgornjem kočniku. V
endodontiji se z NPK največkrat srečamo pri drugem zgornjem
kočniku, ki ima po podatkih iz različnih raziskav NPK v 0,4 % do 1,3 %
primerov.
Diagnostična kazalnika NPK sta zadebeljen meziopalatinalni in/ali
distopalatinalni del zobne krone in skleninski jezik na palatinalni ploskvi,
manj pogosto tudi palatinalna kronsko-koreninska brazda in skleninski biser
v predelu palatinalnega vhoda v koreninsko razcepišče.
Cervikalna lega palatinalnega koreninskega razcepišča, skleninski jezik,
skleninski biser in kronsko-koreninska brazda so anatomski dejavniki, ki
olajšujejo napredovanje in/ali razvoj parodontalne bolezni.
Uvod
Uvod
Klinični primer 2
Klinični primer 2
Anamneza:
zdrava 42-letna pacientka je zaradi
ponavljajočih se bolečin v predelu zoba 27 v
preteklih 2 mesecih 8-krat iskala pomoč pri
različnih zobozdravnikih
v eni od sej se je zobozdravniku zlomil
kanalski instrument v MB korenini
pacientka z odprtim zobom napotena k
specialistu endodontu
Klinična slika:
občutljivost na perkusijo in vestibularno
palpacijo
globina sondiranja povečana samo
palatinalno (9 mm)
prizadetost palatinalnega koreninskega
razcepišča III. stopnje
Diagnoze:
NPK
simptomatski apikalni parodontitis
zalomljen instrument v MB korenini
lokaliziran marginalni parodontitis
Zdravljenje:
endodontsko zdravljenje zoba 27 (4
koreninski kanali, prehodnost MB kanala
vzpostavljena ob zalomljenem instrumentu)
oralnohigienska faza parodontalnega
zdravljenja
kirurška faza parodontalnega zdravljenja
Klinični primer 1
Klinični primer 1
Anamneza:
zdrava 39-letna pacientka, napotena na
dokončanje endodontskega zdravljenja zoba
17, ki je bilo začeto že pred 2,5 leta
zobozdravnik je med iskanjem P kanala
prevrtal dno pulpinega prekata, med
instrumentiranjem MB in DB kanala pa naredil
stopnico
Klinična slika:
perkusija in vestibularna palpacija neboleči
globina sondiranja povečana samo
meziopalatinalno (4 mm)
Diagnoze:
NPK
asimptomatski apikalni parodontitis
iatrogeno predrtje dna pulpinega prekata
previs in sekundarni karies distalno
stopnica v MB in DB kanalu
Zdravljenje:
endodontsko zdravljenje zoba 17 (zapora
predrtja, 4 koreninski kanali, MB kanal
prehoden do stopnice)
oralnohigienska faza parodontalnega
zdravljenja
Začetni rtg posnetek zoba 17 s
štirimi koreninami.
Začetna slika zoba. Vidna sta
zadebeljen MP del krone (→) in
previsna plomba D (←).
Dograditev zoba. V močno
stanjšanem dnu prekata je vidno
iatrogeno predrtje (→).
Zapora predrtja z MTA cementom
(←).
Po polnitvi z lateralno kondenzacijo.
MB kanal nismo uspeli instumentirati
v celotni dolžini zaradi predhodno
narejene stopnice.
Lokalni rtg posnetek po polnitvi.
Vidna je močna apikalna ukrivljenost
koreninskih kanalov v m-d smeri.
MB kanal je polnjen do prehodnosti.
MB
DB
MP
DP
Začetni rtg posnetek zoba 27 s
štirimi koreninami in zalomljenim
instrumentom v MB korenini (→).
Kontrolni rtg posnetek zoba po
polnitvi.
Dostopna preparacija po polnitvi.
Viden je zadebeljen MP del krone
(←).
Kontrolni rtg posnetek zoba po 2
letih.
Obsežen skleninski jezik na
palatinalni ploskvi zoba (↑).
Prizadetost palatinalnega
koreninskega razcepišča III.
stopnje.
MB
MP
MP
DB
DP
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.