Önkormányzatok pénzügyi konszolidációja és működőképes állapotban tartásuk eszközrendszere: 26. fejezet

Chapter (PDF Available) · March 2015with 58 Reads
In book: Adózási Pénzügytan és Államháztartási Gazdálkodás, Edition: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Dialóg Campus, Chapter: Önkormányzatok pénzügyi konszolidációja és működőképes állapotban tartásuk eszközrendszere: 26. fejezet, Publisher: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Dialóg Campus, Editors: Lentner Csaba, pp.637-656
Cite this publication
Abstract
A fejezet bemutatja a rendszerváltozás utáni önkormányzatok gazdálkodásának jellemzőit, eladósodának okait, az azt lehetővé tevő szabályozási környezetet, illetve a 2010 után végrehajtott sikeres konszolidációt. Kitér az Állami Számvevőszék adósságfeltáró' munkájára, továbbá a konszolidáció utáni újraeladósodás megakadályozásának eszközrendszerére, jelentőségére, és az önkormányzatok megváltozott feladatkörére.

Supplementary resources

  • Book
    Full-text available
    A rendszerváltozást követően a települési önkormányzatok egyrészt maguk mögött hagyták a szovjet típusú tanácsi rendszerrel együtt járó irányított működést, másrészt pénzszűkébe kerültek. A teljes jogú EU-tagság adta forráslehetőségek pedig – paradoxon módon – csak súlyosbították a helyzetet: mivel a beruházási támogatások lehívásához nem rendelkeztek saját erővel, így annak biztosítására hiteleket vettek fel, viszont a válság közeledtével az adósságszolgálatuk teljesíthetetlenné vált, működésük bekorlátozódott. Alapvető változások csak 2010-től történtek, amikor az adósságállomány konszolidálására, az intézményfenntartói feladatkörök központi centralizálására, az újraeladósodás megakadályozására szigorú szabályozás és következetes ellenőrzési gyakorlat lett a jellemző. A szakkönyv e közel három évtized szabályozási dinamikáját, pénz- és vagyongazdálkodását mutatja be, nagy hangsúlyt fektetve a regnáló viszonyok megismertetésére. A költségvetési rend szerint gazdálkodók, illetve a közszolgálatra felkészülők is haszonnal forgathatják.
This research doesn't cite any other publications.