BookPDF Available

Pala, K. Kömürlü Termik Santrallerin Sağlık Etkileri, Bursa Tabip Odası yayını, Eylül 2014, Bursa.

Authors:
... Kömürlü termik santraller, santral çevresinde yaşayanlarda rahatsızlanmaya, hastalanmaya ve erken ölümlere yol açan doğrudan sağlık etkilerinin yanında; küresel ısınma ve iklim değişikliklerine katkıları nedeniyle yaralanma, hastalanma ve ölümler gibi dolaylı sağlık etkilerinin oluşmasına da katkıda bulunmaktadır. Termik santrallerin çevresinde yaşayanlarda sağlıkları en çok bozulmaya aday olan risk grupları çocuklar, yaşlılar, astım hastaları, süreğen tıkayıcı akciğer hastalığı (KOAH) olanlar ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük insanlar olarak saptanmaktadır (Pala, 2014). ...
Article
Full-text available
Kömürlü termik santraller, santral çevresinde yaşayanlarda rahatsızlanmaya, hastalanmaya ve erken ölümlere yol açan doğrudan sağlık etkilerinin yanında; küresel ısınma ve iklim değişikliklerine katkıları nedeniyle yaralanma, hastalanma ve ölümler gibi dolaylı sağlık etkilerinin oluşmasına da katkıda bulunmaktadır. Sermayenin daha fazla kâr elde etmek arzusuyla, halk sağlığına olumsuz etkilerine aldırış etmeksizin kurmaya çalıştığı kömürlü termik santraller, hem dünyanın birçok yerinde hem de ülkemizde tepki ile karşılanmış; toplumun duyarlı kesimleri tarafından güçlü bir direnişin örgütlenebildiği yerlerde kömürlü termik santrallere karşı etkin bir mücadele yürütülmüştür. Halkın, kendi sağlığını korumak için tek çıkar yolu örgütlü mücadeledir ve bu yazıda dünyada ve Türkiye’de kömürlü termik santrallere karşı yürütülen mücadelelerden bazı örneklerde gözlendiği gibi; kararlılıkla yürütülen etkin mücadelelerin başarı ile sonuçlandığı ortadadır. Anahtar sözcükler: kömürlü termik santral, çevre, çevre platformları, çevre mücadelesi
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.