Article

Osasun izurriteen komunikazioa aro digitalean

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

2014ko ebolaren izurriteari buruz Twitterren eginiko arrisku-komunikazioa ikertzen da lan honetan. Hiru ardatz nagusi ditu: Twitterren ebolak izandako jarraipenaren eduki-analisia, Twitterren gaia lantzeko erabilitako komunikazio-estiloaren analisia, eta, azkenik, gure emaitzak osasun-krisietan pertsonek informatzeko dauzkaten ohituren testuinguruan kokatzea. Horretarako, ebolari buruz idatzitako 28.760 tweet edo txio aztertu ziren eta 294 pertsonari osasun-krisietan informatzeko dauzkaten ohiturei buruzko galdesorta pasa zitzaien. Emaitzak Twitterren osasun-krisietan informatzeko era aldatzen duela frogatu dute, komunikabide tradizionaletako komunikazioa transformatuz. Eraldatze horretan komunikabide tradizionalen diskurtso bakarrari kritikak eta gaia lantzeko ikuspuntu emozionalak garrantzi berezia hartu zuten. Bukatzeko emaitzen inplikazio sozialei buruz eta sare sozialen bidezko komunikazioak etorkizuneko osasun-izurriteei aurre egiteko izango duen garrantziari buruz hausnartzen da.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.