Conference PaperPDF Available

Про одну функцію з класу функцій зі складною локальною будовою, означену в термінах нега-$\tilde Q$-представлення

Authors:

Abstract

Збірник тез. Даний збірник було видано з наявними помилками, а саме: деякі сторінки відсутні або переплутані.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.