PosterPDF Available

40è aniversari de l’Herbari de la Universitat de Girona

Authors:

Abstract

L’Herbari de la Universitat de Girona (HGI), ubicat actualment a la Facultat de Ciències d’aquesta universitat, va ser fundat l’any 1976 pel Dr. Lluís Polo. Durant els seus 40 anys d’història, l’Herbari ha actuat com a referent en la conservació de la flora de les comarques gironines, alhora que ha estat una eina important per a la recerca i l’educació a la universitat. Actualment compta amb un total de 45100 espècimens, dels quals 19000 pertanyen a la secció de macroalgues marines (HGI-A) i 26100 a la secció de plantes vasculars (HGI-VP). Per altra banda, properament s’obrirà una nova secció, que està actualment en procés d’ordenació i informatització, per a incloure els briòfits (HGI-B). Pel que fa al mètode de conservació, la totalitat dels exemplars de plantes vasculars i un 42 % dels de macroalgues es conserven en forma de plec. De la resta de macroalgues, un 58 % es conserven en formaldehid, i algunes espècies (1%) es conserven seques i guardades en sobres. L’Herbari compta també amb 1400 alíquotes de mostres conservades en alcohol o silicagel per a permetre la realització posterior d’estudis moleculars. Els espècimens dipositats a l’Herbari han estat recol·lectats prioritàriament per investigadors de la Universitat de Girona, però també s’han incorporat diverses col·leccions de gran valor, entre les que destaquen la de macroalgues del Dr. Enric Ballesteros, i les de plantes vasculars dels senyors Pere Barnola i Manuel Ibarz. A més, l’herbari compta amb dues notables col·leccions particulars de plantes vasculars, l’Herbari Isern, del s. XIX, i l’Herbari Pericot, de la primera meitat del segle XX, que li confereixen el caràcter d’herbari històric. En termes generals, l’herbari recull espècimens de tot el món, tot i que el seu valor més destacat és l’elevat nombre d’exemplars de les comarques de Girona. El 80.2% dels plecs de plantes vasculars i el 33.5 % dels de macroalgues pertanyen a aquest territori, en especial a l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva i la Garrotxa. Per altra banda, actualment el 80% dels taxons de macroalgues i plantes vasculars de les comarques de Girona estan representats a l’herbari, el qual també inclou alguns exemplars tipus.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.