ChapterPDF Available

Bariery i wyzwania outplacementu w badaniach firm podlaskich

Authors:

Abstract and Figures

A. Klimczuk, Bariery i wyzwania outplacementu w badaniach firm podlaskich (Barriers and challenges of outplacement in study about companies in the Podlaskie Voivodeship), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 49-81.
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
The Rialto 5 Phase Model
  • Rialto Consultancy
Rialto Consultancy, The Rialto 5 Phase Model, http://www.rialto consultancy.com/index.htm.
Analiza pracy i planowanie zatrudnienia
  • A Ludwiczyński
Ludwiczyński A., Analiza pracy i planowanie zatrudnienia, [w:]
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie" 10/2009, s
  • T Nowogródzka
T. Nowogródzka, Outplacement w marketingu personalnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie" 10/2009, s. 92-93.
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie − procesy − metody, PWE
  • A Pocztowski
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie − procesy − metody, PWE, Warszawa 2007
Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy
  • M Sidor-Rządkowska
Sidor-Rządkowska M., Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Analiza pracy i planowanie zatrudnienia
  • A Ludwiczyński
  • A Król
  • Ludwiczyński
Ludwiczyński A., Analiza pracy i planowanie zatrudnienia, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
126 Wykres 27. Ocena wagi opiekuna zdalnego szkoleń wzajemnych w firmie, którym jest mistrz zawodu lub pracownik o najwyższych kompetencjach w firmie
  • ........................................................ . Firmie
Wykres 26. Ocena przydatności Komunikatora dla uczestników szkoleń wzajemnych w firmie............................................................. 126 Wykres 27. Ocena wagi opiekuna zdalnego szkoleń wzajemnych w firmie, którym jest mistrz zawodu lub pracownik o najwyższych kompetencjach w firmie...................................................................... 127 Wykres 28. Ocena wagi opiekuna zdalnego szkoleń wzajemnych w firmie, którym jest ekspert spoza firmy specjalista w temacie szkolenia wewnętrznego..................................................................... 128 Wykres 29. Ocena przydatności Intermentoringu -bezpłatnego narzędzia projektowania wzajemnych szkoleń wewnętrznych pracowników w modernizacji firmy.................................................... 128 Wykres 30. Ocena przydatności Intermentoringu w wersji off-line i on-line................................................................................................ 129