BookPDF Available

Praktisch Verbintenissenrecht - tweede druk

Authors:

Abstract

Praktisch Verbintenissenrecht is bestemd voor de beginnende hbo-student. Het boek vormt een eerste kennismaking met het verbintenissenrecht en juridische voorkennis is niet vereist. De studiestof wordt op begrijpelijke wijze uitgelegd aan de hand van vele tot de verbeelding sprekende praktijkvoorbeelden en casussen. Studenten kunnen zelf hun verworven kennis testen door het maken van tussenvragen en studie-eindvragen (toepassingsvragen), die in elk hoofdstuk zijn opgenomen. Op deze wijze kunnen studenten controleren of ze de theorie in de praktijk kunnen brengen. Het boek kenmerkt zich door een praktische en toegankelijke benadering van het verbintenissenrecht. De hierboven omschreven methodiek stelt studenten in staat binnen relatief korte tijd een gedegen basiskennis op te bouwen van dit rechtsgebied.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.