Article

Meditsiinidoktor Tiina Stelmach

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

3. märtsil 2006 kaitses TÜ arstiteaduskonna nõukogu ees meditsiinidoktori väitekirja Tiina Stelmach. Väitekirja teema oli „Epidemiology of cerebral palsy and unfavourable neurodevelopmental outcome based on child population of Tartu city and county, in Estonia: prevalence, clinical features and risk factors“ („Laste tserebraalparalüüsi ja ebasoodsa arengutulemuse epidemioloogia Eestis Tartu linna ja maakonna näitel: levimus, kliinilised vormid ja riskitegurid“). Töö juhendaja oli prof Tiina Talvik, oponent prof Matti Iivanainen Helsingi Ülikoolist. Eesti Arst 2008; 87(4):317

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.