Experiment FindingsPDF Available

Budapesti villamoshálózat fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata

Authors:
Budapesti villamoshálózat fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata
- ArcGIS program elérhetőségi modellje segítségével -
(TDK konferencia 2011, Közlekedésépítőmérnöki szekció)
Készítette: Háznagy Andor Gellért, V. évf.
Konzulens: Dr. Schuchmann Gábor, Út és Vasútépítési Tanszék
2011.10.28.
1
Tartalom
0TU1.U0T 0TUBevezetőU0T .................................................................................................................................. 2
0TU2.U0T 0TUTörténeti visszatekintésU0T ........................................................................................................ 3
0TU3.U0T 0TUJelenlegi helyzet bemutatásaU0T ................................................................................................ 6
0TU3.1.U0T 0TUKözúti vasúti vonalak bemutatásaU0T ............................................................................... 7
0TU3.2.U0T 0TUÁtszállási kényszerekU0T .................................................................................................. 15
0TU3.3.U0T 0TUBuszhálózat jellemzéseU0T ................................................................................................ 27
0TU3.4.U0T 0TUNagyforgalmú utak a belvárosbanU0T............................................................................. 35
0TU3.5.U0T 0TUKérdőív és feldolgozásaU0T ............................................................................................... 39
0TU4.U0T 0TUTervezett közúti vasúti hálózatU0T .......................................................................................... 45
0TU4.1.U0T 0TUA tervezett közúti vasúti hálózat alkotóelemeinek részletezéseU0T .............................. 46
0TU4.1.1.U0T 0TUCsomópontokU0T ....................................................................................................... 50
0TU4.1.2.U0T 0TUTerületekU0T .............................................................................................................. 60
0TU4.2.U0T 0TUA tervezett közúti vasúti hálózat paraméteres jellemzéseU0T ....................................... 71
0TU4.3.U0T 0TUA tervezett közúti vasúti hálózat bemutatása az ArcGIS program elérhetőségi
modellje segítségévelU0T ................................................................................................................ 78
0TU5.U0T 0TUÖsszegzésU0T .............................................................................................................................. 84
0TUKöszönetnyilvánításU0T .................................................................................................................... 85
0TUIrodalomjegyzékU0T .......................................................................................................................... 86
2
1. Bevezető
TDK dolgozatom során a budapesti közúti vasúttal foglalkoztam és azt vizsgáltam, hogy
hogyan lehetne viszonylag kis átalakításokkal a jelenlegi hálózatból kiindulva nagyobb
kihasználtságot és magasabb szolgáltatási szintvonalat elérni.
A jelenlegi helyzetet igyekeztem minél pontosabban felmérni. Hogy valós képet kapjak a
jelenlegi közlekedési rendszerről. A kötöttpályás viszonylatokon kívül vizsgáltam a
nagyobb csomópontokat, hogy az átszállási kényszereket fel tudjam mérni.
Megvizsgáltam azokat a nagy népsűrűségű területeket, amelyek alacsonyabb szolgáltatási
szinttel vannak ellátva, valamint azt, hogyan lehetne a kötöttpályás hálózatba bekötni. A
nagy kapacitású buszhálózati részeket is feltérképeztem, és vizsgáltam azt a lehetőséget,
hogyan lehetne átalakítani ezeket a helyeket. Áttekintettem azokat a helyeknek, amelyek
jelenleg csak városi gyorsvasúttal vannak kiszolgálva, és feltételezhető, hogy lenne igény
felszíni közösségi közlekedésre. Kérdőív segítségével felmértem melyek a főbb átszállási
pontok illetve a mindennapi utazás során használt viszonylatok.
ESRI ArcGIS program segítségével, pedig térinformatikai analízis során valós képet
kaphattam arról, hogy melyek azok a pontok amelyek beavatkozást igényelnek.
A felszíni kötöttpályás közlekedést a fent említett vizsgálatokból kiindulva próbáltam
meg átalakítani.
Ebben a kutatómunkában együttműködtem Kőrizs AndrássalP0F
1
P és Simon GáborralP1F
2
P. Az ő
TDK dolgozatuk szorosan illeszkedik eme dolgozathoz és kiegészítik egymást.
3
2. Történeti visszatekintés
1968 január elsején megalapított Budapesti Közlekedési Vállalatot (továbbiakban BKV)
azzal a céllal hozták létre, hogy az eddigi különálló Fővárosi Villamos Vasút Községi
Vállalatot (FVKV), Fővárosi Autóbusz Községi Vállalatot (FAKV), Fővárosi
Helyiérdekű Vasút Községi Vállalatot (FHVKV), Fővárosi Villamosvasúti Főműhely
Községi Vállalatot (FVFKV), Fővárosi Autóbusz Főműhely Községi Vállalatot (FAFKV)
és Fővárosi Vasútépítő Községi Vállalatot egyesítsék, így a fölösleges versenyhelyzeteket
és párhuzamosságokat meg tudják szüntetni, s ezzel lehetővé váljon egységes közlekedési
politika kialakítása. 1966-ban bevezetett viteldíjrendszeri reform nemcsak jelentősen
egyszerűsítette a jegyrendszert, hanem megteremtette a kalauznélküli üzem lehetőségét,
melyet 1969ben vezettek be a BKV összes járművénP2F
3
P.
Az 1970-es évektől kezdődő folyamatos gyorsvasúti fejlesztések jellemezték főleg a BKV
hálózatának bővülését. Az újonnan épített lakótelepeket, ahol a gyorsvasúti rendszer nem
közlekedett főleg autóbuszok segítségével kötötték be a város vérkeringésébe. A szűk
belvárosi utcákban kanyarodó közúti vasúti viszonylatokat (jellemzően a VI., VII., VIII.,
IX: kerületekben) autóbuszok, illetve trolibuszok váltották felP3F
4
P. Az újonnan épített
gyorsvasúti vonalak felett üzemelő közúti vasutat a kor divatjának megfelelően
megszüntették, és sok esetben nem helyettesítették semmilyen más fajta felszíni
közlekedéssel. Jól példázza ezt a Váci, illetve az Üllői út esete. Az utókor szempontjából
azt, hogy nem tettek különbséget geometriai és funkcionális párhuzamosság között hibás
döntésként kell értékelni.
Az ebben az időszakban megnövekvő autósforgalom miatt a felújított utakat és
csomópontokat jellemzően úgy alakították ki, hogy a közúti vasút elbontásával nagyobb
kapacitást tudjanak biztosítani az egyéni közlekedés számára.
A szűk utcákban közlekedő villamosokat fokozatosan felszámolták és autóbusz, vagy
trolibusz közlekedéssel helyettesítették.
A közúti vasút ’70-es évektől kezdődő fokozatos térvesztését az alábbiakban foglalom
össze:
4
- 1972.12.23. üzembe helyezik a 2-es metró második szakaszát, ezzel egyidőben
1973.01.01.-től megszűnik a villamosforgalom az Erzsébet hídon, Kossuth Lajos
utcában, Rákóczi úton.
- 1972.12.23. átadják a Szentendrei HÉV Margithíd és Batthyány tér közötti kéreg
vezetésű szakaszát. 1972.12.31.-én jár utoljára villamos a Bem rakparton a
Batthyány tér és Margit híd között.
- 1976.12.31. átadják a 3-as metró első szakaszát a Deák Ferenc tér és Nagyvárad
tér között, ennek hatására 1977.01.01.-től megszűnik a villamosközlekedés az
Üllői úton a Kálvin tér és a Nagyvárad tér között.
- 1980.03.29. elkészül a 3-as metró Kőbánya-Kispest vasútállomásig tartó második
szakasza, ettől a naptól kezdve az Üllői úton felszámolják a villamosközlekedést
Nagyvárad tér és Határ út között.
- 1981.01.17. megszűnik a villamosforgalom a Pacsirtamező utcában és a Lajos
utcában.
- 1981.12.30. átadják a 3-as metró harmadik szakaszát a Deák Ferenc tér és
Élőmunkás tér (ma Lehel tér között) az metróépítés miatt 1981.04.01.-re eltűnik a
villamos a Bajcsy Zsilinszky úton és a Váci úton az Árpád hídig.
- 1982.05.01.-én megszűnik a 3-as és 55-ös villamos ami azt jelenti, hogy a
kötöttpályás közlekedés a Váci úton már csak Újpest-Városkaputól kifele található
meg.
- 1984.11.05. a 3-as metró újabb szakasza készül el az Élőmunkás tér (ma Lehel tér)
és az Árpádhíd között.
- 1985.06.01.-ei dátummal a Váci úton végleg fölszámolják a villamosközlekedést,
ezzel egyidőben az Árpád úton is megszűnik a villamosok közlekedése.
- 1990.12.14. átadják a 3-as metró ötödik szakaszát Árpád híd és Újpest központ
között. Ezzel egyelőre ideiglenesen befejezik a kék metró építését.
- 1997.03.11. felszámolják a 67-es villamost, így megszűnik a kötöttpályás
közlekedés a Thököly úton is.
Az 1990-es évektől megjelenik a folyamatosan fejlődő környezettudatos életmód és az a
törekvés, hogy a jelentkező igényt a megfelelő kapacitás és átszállásmentesség mellett
megfelelő módon elégítsük ki. Ez a fenntartható fejlődés előretörése, melyet igazol, hogy
az 1992-ben Rio de Janeiroban megtartott ENSZ II. világkonferenciáján elfogadták a
5
Brundtland bizottság által kidolgozott Fenntartható fejlődés stratégiáját. Általánosságban
megállapítható, hogy az egésu világon egyre nagyobb igény mutatkozik a
környezettudatosság iránt. Ezen folyamatok hozadéka részben a 2006tól üzemelő
Siemens Combino Supra villamos, valamint a hálózat szempontjából az alábbi
viszonylatbővülések.
- 1998.07.31. 14-es villamost meghosszabbítják Káposztásmegyer, Megyeri útig.
- 2000.12.06. 1-es villamos a Bécsi út és a Lágymányosi híd (ma Rákóczi híd)
között közlekedik.
- 2001.10.03. 3-as villamos a Kacsóh Pongrác út és Pesterzsébet, Gubacsi út között
üzemel.
6
3. Jelenlegi helyzet bemutatása
Általánosságba véve elmondható, hogy a mai korban a nagyvárosok által generált
környezeti és gazdasági problémák a világ legfontosabb és legnehezebben megoldható
nehézségei közé tartoznak komplexitásuk miatt. A növekvő urbanizációs folyamatok, a
fosszilis energiahordozók fokozatos csökkenése, a tiszta ivóvíz némely helyen jelentkező
hiánya valamint az egyre nagyobb energiaigény, mind az energiával való felelős
gazdálkodásra és a technikai rendszerek hatásfokának növelésére készteti a jelenkor
emberét.
1970 és 2004 között a közlekedéshez kötődő üvegházhatást okozó gázok kibocsájtása
120%-kal növekedett. Eme gyors növekedési ütem lassításához, több beavatkozási
lehetőség is kínálkozik. Egyfelől a jobb hatásfokú bio- és dízelüzemanyagok előállítása,
másfelől pedig a közlekedési módválasztás megteremtése. Az egyéni közlekedés háttérbe
szorítása a közösségi közlekedés javára, valamint a területhasználat és várostervezés jobb,
és előrelátóbb megtervezése a jelenleginélP4F
5
P.
Budapest közlekedésére (a többi Kelet-Európai nagyváros közlekedésével egyetemben) a
rendszerváltást követő hirtelen jelentkező mobilizációs robbanás egyértelműen negatív
hatással volt és még van a mai napig is. Az új gazdasági és társadalmi struktúrával
bekövetkező közlekedési igény növekménye nem elégséges közúti infrastruktúrával és
csökkenő színvonalú közösségi közlekedéssel találkozott. A nyugati világban az 1950-es
évektől jelentkező tendencia, hogy a mindennapi helyváltoztatást autó segítségével
hajtsák végre az emberek, az úthálózat radikális fejlesztését és a vasút elhanyagolását
eredményezte. Az 1990-es évektől kezdve a globalizáció kiteljesedése és a mobilitási
igények növekedése következményeként a közlekedésben a szabályozásra és
átláthatóságra vonatkozó technikai újítások, intelligens rendszerek kerültek bevezetésre.
Hazánk ebből a két mobilizációs lépcsőből kimaradt, és hatásuk együttesen jelentkezik a
jelenkor környezetvédelmi, energiafelhasználási, energiagazdálkodási és fenntarthatósági
igényeivel. Ez egyfelől hatalmas probléma, és ezen szakadék átlépése megkezdődött
például 2000-es évektől felfutó gyorsforgalmi útépítésekkel, másfelől pedig hatalmas
lehetőség, hogy a nyugati világ által bejárt téves utakat elkerülve egyből jelenleg vallott
helyes útra lépjünk. Ehhez a lépéshez szükséges az összehangolt fejlesztés, geometriai és
7
funkcionális párhuzamosságok figyelembe vétele, valamint a közösségi közlekedés
előnyben részesítése. Amely nem csak az átszállásmentességre való törekvésből, jobb
területhasználat és P+R parkolók építéséből, hanem megfelelő információs rendszer
kiépítéséből is áll.P5F
6
Alábbiakban a főváros közúti vasúti- és autóbusz hálózata kerül bemutatásra.
3.1. Közúti vasúti vonalak bemutatása
A budapesti közúti vasút jelenlegi hálózathossza 156,85 km, viszonylathossza pedig
240,4 km. A BKV teljes viszonylathosszának ez mintegy 7,70%-a, de ezen a közlekedési
módon bonyolódik le a vállalat utasforgalmának 28,72%-a, évente 386411000 utas
választja a közúti vasúti közlekedéstP6F
7
P. Budapest jelenlegi közúti vasúti hálózatát az 1. kép
szemlélteti.
1.ábra: Budapest jelenlegi közúti vasúti hálózata (narancssárga) és fogaskerekű
viszonylata (kék)
8
A villamoshálózatot a sokrétűség jellemzi. Egyfelől megtalálható a nagy járatsűrűségű és
kihasználtságú, megfelelő pályával rendelkező hálózatrész. Ilyen például a nagykörúton
közlekedő 4-es, 6-os viszonylatpár, mely által lebonyolított utasforgalom mértéke szinte
egyedülálló a világon. Valamint ide tartozik többek között a 61-es villamos, amely egész
Pesthidegkút kiszolgálásáért felel, és a Kiskörúton és a Bartók Béla úton közlekedő
járatok és azok pályái is. Megtalálható a hálózaton a nagy kapacitású, de leromlott
állapotú pályán haladó viszonylatok csoportja is. Sajnos az ilyen típusú vonalak vannak
többségben. A teljesség igénye nélkül ide tartozik az 1-es villamos, 3-as villamos, 69-es
villamos, 47-es villamos külső pályarésze, 59-es villamos önálló pályája, valamint a
Népszínház utcán közlekedő járatok. Végül a hálózatnak vannak olyan tagjai, amelyek
egyrészről a nem megfelelő pályaállapotoknak, másfelől pedig a kedvezőtlen
vonalvezetésnek köszönhetően kihasználatlanok, s ennek köszönhetően a bennük rejlő
potenciál nem látszódik. Ide tartozik a 17-es villamos és a 41-es villamos külső részének
nyomvonala, 51-es villamos, Pesterzsébet közúti vasúti hálózata, és végül a Maglódi úti
nyomvonal.
A főváros közúti vasúti hálózatán jelenleg is megtalálható a fonódó rendszer, amely
főképpen dél-Budán valamint kelet- és dél-Pesten figyelhető meg. Sajnálatos módon eme
hálózatszervezési mód nem fedezhető fel észak-Budán, illetve észak-Pesten, aminek
következtében a 17-es és 14-es viszonylatok belvároshoz közelebbi végállomásaiknál
jelentős átszállási kényszer és megközelítési nehézség jelentkezik.
A helyszíni bejárás során vélt legproblémásabb helyek a következő bekezdésben kerülnek
bemutatásra.
A Bécsi úton és a Frankel Leó utcában közlekedő villamos
esetében a nem megfelelő pályaállapot és megállókiosztás
mellett a hatékonyságát jelentősen csökkenti az a tény, hogy
három közlekedési mód egymással párhuzamosan üzemel. A
villamos a Frankel Leó utcában, majd pedig a Bécsi úton.
Mellette Árpádfejedelem útja, Lajos utca, Pacsirtamező utca,
Szentendrei úton buszközlekedés (29, 34, 86, 109, 134, 134A, 160, 206, 260) amely
nagyságrenddel nagyobb forgalmat bonyolít le, mint a villamos, köszönhetően annak,
hogy pont a buszközlekedés van súlyponti helyen kötöttpályás közlekedés helyett. A
Duna partján fut végig a Szentendrei HÉV, mely a Kaszásdűlő megállóhelytől kezdve
9
periférikusan a lakótelep szélén fut. Ennek köszönhetően nem csak nem köti le a
rendelkezésre álló kapacitást (súlyponti vonalvezetéssel lekötné), hanem a Duna partot is
elzárja, így növelve a főváros elzártságát Európa egyik fő közlekedési útvonalától.
A 41-es villamos külső szakasza, mely a Kamaraerdőn
halad keresztül vonalvezetésében hasonlít a volt 58-as
villamos Zugligeti részére. Főképp a kirándulni vágyóknak
kellene generálni a forgalmat, de jelen pillanatban ilyen
nagyon nincsen és a környék kertvárosias jellege miatt
kihasználtsága se túl jelentős. Ebben a hálózatrészben
megfelelő mennyiségű fejlődési potenciál rejlik a közelben található Kőérberek lakópark,
valamint a Budaörsi repülőtér miatt.
A Fogaskerekű vasút két ok miatt is hanyagolt közösségi
közlekedési eszköz: egyfelől útvonala nem érinti a Széll
Kálmán teret, mely Észak-Buda legjelentősebb közlekedési
csomópontja, és ennek köszönhetően a 21-es buszcsaládnak
nincs életszagú alternatívája. A másik ok pedig a pálya
kritikus állapota, melynek következtében jelenleg
hegymenetben 30km/h, völgymenetben 25km/h a megengedett sebesség.
Az 51-es villamos nyomvonalával az a probléma, hogy
egyrészről közel található hozzá a Soroksári út a rajta zajló
közösségi közlekedéssel együtt, másrészről pedig rossz a
megállókiosztás, kedvezőtlen a viszonylat menetrendje és
lakóterülten keresztül csupán csak a Ferenc körút és a Haller
utca között közlekedik. A Mester utca külső részén a
Gubacsi útig elhanyagolt iparterületen halad át. Nem mellékesen ez a helyszín Budapest
egyik leghírhedtebb környéke.
10
Pesterzsébet villamoshálózata szövődményesen fejlődött.
Jellemző volt kialakulására ami egész Budapestre akkortájt,
hogy a századelőn alakult közlekedési vállalatok egymással
versenyezve teljesen párhuzamos hálózatot építettek, mivel
egymásét nem használták. Pesterzsébeten 1887-ben létesített
vonalat a BHÉV, amely 1900-ban került villamosításra, a
konkurens BVVV pedig 1901-ben indította el villamos üzemétP7F
8
P. Jelenleg Pesterzsébet
közúti vasúti hálózata duplahurok alakú, jellemzően egyvágányú a pálya, keskeny
utcákban kanyarog és a súlyponti területeket elkerüli. Az előnytelen nyomvonalvezetés
miatt a hálózat ezen része kihasználatlan.
A Maglódi úton közlekedő közúti vasút problémája (hasonló
az 51-es villamosnál leírtakkal), hogy elhasználódott pályán,
leépült ipari területen halad keresztül. Állandó utasforgalma
biztosított az itt haladó viszonylatok végállomásnál található
temetőknek köszönhetően (Újköztemető, valamint a Kozma
utcai zsidó temető). De nem szabad figyelmen kívül hagyni
azt a tényt, hogy a jelenlegi nyomvonallal 400m-re párhuzamosan található az óhegyi,
illetve újhegyi lakótelep, melyet a villamos egyáltalán nem szolgál ki, miközben ez a
terület Budapest egyik olyan sűrűn lakott területe, amelynek nincs kötöttpályás
kapcsolata.
A Salgótarjáni utcai pálya állapota az utóbbi időkig
siralmas állapotban volt, szinte az egész hálózatrészre
jellemző volt a 15-ös lassújel. A pályát jelenleg újítják fel. A
viszonylat vezetése nem túl ideális, a Fiumei út és a
Hungária körgyűrű között lakóterületet egyáltalán nem érint,
utána Kőbányáig tartó szakaszán is csak minimális
népességű területeteket fednek le az itt közlekedő villamos viszonylatok.
11
A Kőbányai út a Salgótarjáni utca testvére a problémák és
elhelyezkedése szempontjából. A pálya állapota nem teszi
lehetővé a gyors közlekedést, az Orczy r és Kőbánya alsó
vasútállomás között szinte csak bezárt ipari területek mellett
halad el (megszűnt GANZ gyár, Józsefvárosi pályaudvar,
Északi Járműjavító). Eme közbenső rész forgalmi adatait
javítja az a tény, hogy a szebb napokat is látott Ganz gyárban található Budapest
legnagyobb kínai piaca, amely sok vásárlót vonz.
A 12-es és 14-es villamos viszonylatok Görgey Artúr utcai
része két okból problémás, és ezek a problémák hasonlóak az
eddig elhangzottakhoz. Egyfelől a pálya megérett egy alapos
felújításra, másfelől az újpesti lakótelepnek nem a súlyponti
tengelyében található a nyomvonal, ennek következtében
nem tudja funkcionális szerepét ellátni az itt közlekedő
közúti vasút. Míg a súlyponti tengelyben lévő Árpád út autóbusz viszonylatokkal
igencsak le van terhelve (25, 104, 104A, 170, 196, 196A, 204)
Az említett viszonylatokkal kapcsolatban feltérképeztük, hogy munkanapi csúcsidőben
jellemzően reggel 6 és 7 óra között milyen sűrűn közlekednekP8F
9
P és mekkora
kapacitással. Ezután megvizsgáltuk, hogy a fontosabb helyeken a reggeli csúcsban milyen
követési idővel és elméleti kapacitással közlekednek a villamosok. Egyértelmű adatok
sajnos nem elérhetőek a BKV honlapjánP9F
10
P az állóhelyek tekintetében egységesen
4fő/mP
2
P-tel számoltunk így máshol is körbe kellett néznünkP10F
11
P valamint bizonyos
kapacitásbeli adatokat 5fő/mP
2
P-ről át kellett számítanunk 4fő/mP
2
P-re. Ezeket az adatokat az
első táblázat tartalmazza, a viszonylatok jellemzőit a második táblázat, a reggeli csúcsra
jellemző adatokat a főbb útvonalakra a harmadik táblázat tartalmazza. Érdemes
megjegyezni, hogy a Siemens Combino Supra típusnál a gyártóP11F
12
P valamint a BKV
honlapján eltérő adatot találtunk a férőhelyek számát tekintve. Siemens által elérhető
információ szerint a maximális férőhely 4fő/mP
2
P állóhellyel számolva 352 fő, míg a
közlekedési vállalat szerint 350 hasonló adattal számolva. A Siemens által megadott
adattal számoltunk. Így valós képet kaptunk a jelenlegi csúcsidei hálózati kapacitásokról
és követési időkről. A csúcsidei követési távolságokat a BKV honlaprólP12F
13
P vettük.
12
Közúti vasúti jármű Kapacitás (4fő/mP
2
P)
Siemens Combino Supra
352
Ganz ICS 168
KCSV7 161
CKD Tatra T5C5 86
TW6000
150
SGP 195
1. táblázat: Közúti vasúti járművek kapacitása
Viszonylat
száma
Csúcsidei
követési
idő
(perc)
Csúcsidei
járatsűrűség
(járat/óra/irány)
Menethossz
(km)
Közlekedő közúti
vasút fajta
Csúcsidei
szállítóképesség
(férőhely/óra/
irány)
1 6 10 13,4 3xT5C5 2580
6
10
11
3xT5C5
2580
2 4,25 14 5,9 KVCS7 2254
2A 6 10 4,3 Ganz ICS 1680
6
10
13,4
TW6000
1500
4 4,3 13 8,6
Siemens Combino
Supra 4576
6 4,3 13 8,6
Siemens Combino
Supra 4576
12 15 4 4,6 2xT5C5 688
14 4,8 12 10,9 3xT5C5 3096
17 10 6 4 KVCS7 966
18 6,7 8 9,4 2xT5C5 1376
15
4
6
Ganz ICS
672
24 4,5 13 5 Ganz ICS 2184
28 10 6 10,6 2xT5C5 1032
28A 12 5 10,1 2xT5C5 860
37 12 5 9,3 2xT5C5 860
37A 15 4 5,8 2xT5C5 688
41 15 4 13,3 Ganz ICS 672
10
6
2,7
TW6000
900
47 4 15 8,9 Ganz ICS 2520
49 4 15 5,2 Ganz ICS 2520
50 3,3 18 7,9 TW6000 2700
51 10 6 8 TW6000 900
51A 20 3 2,5 TW6000 450
13
52 10 6 6,9 TW6000 900
59 7,5 8 5,4 2xT5C5 1376
59A 20 3 2 T5C5 2xT5C5 516
61 2,8 21 4,1 2xT5C5 3612
12
5
11,2
TW6000
750
62A 12 5 14,2 TW6000 750
6
10
9,7
TW6000
1500
20
3
6,5
SGP
585
2. táblázat: Viszonylatok csúcsidei tulajdonságai
Vizsgált hely Viszonylat
száma
Csúcsidei
követési
idő (perc)
járat
/óra/
irány
Közlekedő
közúti
vasúti
járműfajta
Csúcsidei
szállítóké-
pesség
(férőhely/
óra/irány)
Csúcsidei
követési
idő (perc)
járat
/óra/
irány
Csúcsidei
szállítóké-
pesség
(férőhely/
óra/irány)
Hungária
körút:
1 6 10 3xT5C5 2580 3,00 20 5160
1A 6 10 3xT5C5 2580
Nagykörút:
4 4,3 13
Siemens
Combino
Supra
4576
2,31 26 9152
6 4,3 13
Siemens
Combino
Supra
4576
Kiskörút: 47 4 15 Ganz ICS 2520 2,00 30 5040
49 4 15 Ganz ICS 2520
belső Bartók
Béla út:
18 6,7 8 2xT5C5 1376
1,30 46 7760
19 15 4 Ganz ICS 672
41 15 4 Ganz ICS 672
47 4 15 Ganz ICS 2520
49 4 15 Ganz ICS 2520
külső Bartók
Béla út:
19 15 4 Ganz ICS 672 3,16 19 3192
49 4 15 Ganz ICS 2520
Fehérvári út:
18 6,7 8 2xT5C5 1376
2,22 27 4568 41 15 4 Ganz ICS 672
47 4 15 Ganz ICS 2520
Krisztina
körút:
18 6,7 8 2xT5C5 1376
1,62 37 6364
59 7,5 8 2xT5C5 1376
61 2,8 21 2xT5C5 3612
Szilágyi
Erzsébet
fasor:
59 7,5 8 2xT5C5 1376
2,07 29 4988
61 2,8 21 2xT5C5 3612
14
Szent Gellért
rakpart:
18 6,7 8 2xT5C5 1376
3,75 16 2720
19 15 4 Ganz ICS 672
41 15 4 Ganz ICS 672
Budai rakpart: 19 15 4 Ganz ICS 672 7,50 8 1344
41 15 4 Ganz ICS 672
Pest rakpart: 2 4,25 14 KVCS7 2254 2,50 24 3934
2A 6 10 Ganz ICS 1680
Soroksári út: 2 4,25 14 KVCS7 2254 2,22 27 4438
24 4,5 13 Ganz ICS 2184
Mexikói út: 3 6 10 TW6000 1500 3,00 20 3000
69 6 10 TW6000 1500
Erzsébet
királyné útja:
62 12 5 TW6000 750
3,00 20 3000
62A 12 5 TW6000 750
69 6 10 TW6000 1500
Nagy Lajos
király útja:
3 6 10 TW6000 1500
3,00 20 3000
62 12 5 TW6000 750
62A 12 5 TW6000 750
Görgey Artúr
utca:
12 15 4 2xT5C5 688 3,75 16 3784
14 4,8 12 3xT5C5 3096
Pesterzsébet: 51 10 6 TW6000 900 5,00 12 1800
52 10 6 TW6000 900
Népszínház
utca:
28A 12 5 2xT5C5 860
4,00 15 2470
37 12 5 2xT5C5 860
62 12 5 TW6000 750
Kőbányai út: 28A 12 5 2xT5C5 860 6,00 10 1610
62 12 5 TW6000 750
Kőrösi Csoma
Sándor út:
3 6 10 TW6000 1500
2,40 25 3860
28A 12 5 2xT5C5 860
62 12 5 TW6000 750
62A 12 5 TW6000 750
Maglódi út: 28A 12 5 2xT5C5 860 6,00 10 1720
37 12 5 2xT5C5 860
3. táblázat: Fontosabb hálózati elemek csúcsidei tulajdonságai
A hálózat másik nagy problémája az elhanyagolt állapotú pályák, az előnytelen
vonalvezetések, a szétszabdaltság és az ebből következő átszállási kényszerek nagysága.
Amint dolgozat 2. fejezetében említésre került, már a ’70-es, ’80-as években a hálózat
visszametszésénél nem tettek különbséget funkcionális és geometriai párhuzamosságok
között, így jelentős mennyiségű olyan közlekedési csomópont található a városban, ahol
15
átszállási kényszer jelentkezik. Eme fontos problémával a soron következő alfejezet
foglalkozik.
3.2. Átszállási kényszerek
Hogy valós képet kapjunk a jelenlegi átszállási kényszerekről, részletesen meg kellett
vizsgálnunk a városban található fontosabb csomópontokat. Az átszállási kényszerek a
mai budapesti közlekedésre nagyon jellemzőek, ami nem csak a szolgáltatás minőségének
csökkenését eredményezi, hanem, mint jelentős időveszteség is jelentkezik az utasok
részéről. Az átszállási helyzeteket három csoportba lehet osztani. Egyrészről
megtalálhatóak a városban olyan helyek, ahol az átszállás párhuzamos irányba történik,
csak közlekedési módváltoztatással. Ilyen hely jellemzően a Lehel tér, melynél
megfigyelhető a nagyarányú utascsere a 14-es villamos viszonylat és a 3-as számú metró
között. Második fajta átszállási típus klasszikus példája található meg a Ferenciek terén,
ahol nagy átszállási intenzitás az előzőleg említett 3-as metró és a Kossuth Lajos utca
tengelyében közlekedő buszok között figyelhető meg. A harmadik átszállási módfajta
pedig az azonos sziinten üzemelő közlekedési módok között figyelhető meg. Ez az
utascsere fajta található meg többek között a Móricz Zsigmond körtéren. A megfigyelt
átszállási módfajták a nagy forgalmú belvárosi kereszteződésekben csak ritkán lelhetők
fel önállóan, jellemzően keverten jelennek meg. Ilyen csomópont például a Széll Kálmán
tér vagy a Blaha Lujza tér. A csomópontok komplexitásának növekedésével egyidejűleg
az utasok egyre több közlekedési mód és utazási cél között választhatnak, így az emberek
jellemző mozgásainak leírásához az analóg modellek mellett szükség lehet komplex
matematikai modellekre és számításokra is.
A jelentősebb átszállási pontokat felkerestük a fővárosban és megfigyeltük az emberek
mozgását, utazási irányát. Budapest körülbelül 40 közlekedési csomópontját kellett
megvizsgálni ahhoz, hogy a főbb átszállási pontokat megkapjuk. A fontosabb átszállási
pontok az alábbiakban kerülnek jellemzésre, az átszállási irányokat a reggeli csúcsifeji
forgalomban figyeltük meg.
16
A Széll Kálmán tér nemcsak észak-Buda legfontosabb
közlekedési csomópontja, hanem Budapest egyik
legforgalmasabb tere is egyben. Forgalmát a tér annak
köszönheti, hogy a II. illetve a XII. kerület jelentős része csak
ezen csomópont érintésével tud a város bármely másik
pontjához csatlakozni. A tér központi szerepét tovább emeli,
hogy a tér tulajdonképpen egy térrendszer központi része, melyhez további alrészek
csatlakoznak, melyekben több fontos utazási cél fedezhető fel. A Széna téren található
Volán pályaudvarról induló buszokkal lehet a Budai-hegység településeit elérni. A
Mamut I és II népszerű bevásárlóközpontok, valamint a Fény utcai piac a
környékbelieknek sűrűn látogatott vásárlóhelye. Nem mellékesen a Széll Kálmán teret
szokták a vár kapujának is hívni, hiszen Budáról innen lehet a Várnegyedet a
legegyszerűbben megközelíteni. Miután jelentős mennyiségű közösségi viszonylat
végállomása található itt, a téren igen jelentős mennyiségű átszállás történik.
Megfigyelhető, hogy a reggeli csúcsidőben a város központon kívül e területeiről az
emberek ezen a téren keresztül áramolnak a munkahelyük felé. A Hűvösvölgy felől
érkező 61-es villamos, a li pályaudvar irányából közlekedő 59-es, 61-es villamos,
valamint a csomópontba tartó autóbuszjáratok (5, 16-os család, 21-es család, 22-es család,
39, 91, 102, 128, 139, 149, 155, 156) mind jellemzően telítettek. Fontosságuk miatt külön
ki kell emelni a 5, 21, 21A, 22, 22E, 222, 139 viszonylatokat. A külső területekről
beérkező emberek a csomópontba érve a belváros felé közlekedve jellemzően vagy a 4-
es, 6-os villamosra, vagy a kettes metróra szállnak, általában fele-fele arányban. Ez egy
Hűvösvölgy felől beérkező 61-es viszonylatnál látszik tisztán. Ezen a viszonylaton
bárhonnan is közelíti meg a Széll Kálmán teret 80-90%-os utascsere történik. Érdemes
megfigyelni, hogy az 59-es villamos Szilágyi Erzsébet fasor felől érkező ága viszonylag
kihasználatlan. Ez arra enged következtetni, hogy a Szent János kórház és a Széll Kálmán
tér között kevesen használják a kötött pályás eszközöket. Ezt a teret a reggeli csúcsban a
18as villamos közel teljesen telítve hagyja el, mert a diákok jellemzően ezzel a közösségi
közlekedési eszközzel jutnak el a Krisztina tér környékén található iskolájukba.
17
1.kép: Széll Kálmán tér a Várfok utca felől
A BAH csomópontnál az átszállás mértéke közel nem
annyira jelentős, mint ami a központi helyzetéből adódna. Ez
főképpen a jól szervezett viszonylatoknak köszönhető. Két
olyan fontosabb irány van, ahol az átszállás megjelenik, az
egyik a Hegyalja út (XII. ker.) Alkotás utca, a másik pedig a
Hegyalja út (XII. ker.) Budaörsi út iránya.
A Móricz Zsigmond körtér dél-Buda egyik legfontosabb
csomópontja, de az itt átszálló utasok mennyisége elmarad a
Széll Kálmán terétől. Ennek két indoka van. Egyfelől
kevesebb ember fordul meg itt, másfelől pedig a téren
viszonylag kevés végállomás található, és a viszonylatok
iránya lefedi a fontosabb utazási irányokat. A végállomások
a tér jól elválasztható két különböző találhatóak. A Villányi úton van a 61-es villamosnak
valamint a 27, 40, 40E, 153, 188E, 240, 240E buszok végállomása, míg ezzel szemben
található a Karinthy Frigyes úton a 6-os villamos, 33, 33E, 203 autóbuszok végállomása.
Ezen két végállomások között különösen kirívóan magas az átszálló utasok mennyisége.
A többi megálló között is fellelhető az átszállás, de ezek mennyiségében homogénebbek.
18
Jellemző, hogy hiába csak egy kivehető főbb irány van, a többi irány között is olyan
mértékű az átszállás, hogy csúcsidőben szinte az összes megálló megtelítődik.
Újbuda-központ szorosan kapcsolódik a Móricz Zsigmond
körtérhez, viszonyuk egy kicsit hasonlít a Széll Kálmán tér
és a Széna tér kapcsolatához. A vizsgált csomópontnál
található a Fehérvári úti piac, az Allee bevásárlóközpont,
valamint a Szakorvosi Rendelőintézet. A kereszteződésben
található a 4-es villamos, valamint a 53, 150, 150E, 250
autóbusz viszonylatok végállomása. Jellemző átszállási irány nem található a területen,
mert a Vásárcsarnok, Allee, Fehérvári úti és a 4-es villamos és az autóbusz megállók
között egyenletesen oszlanak el az emberek.
A Kosztolányi Dezső téren az átszállási irányok egymás
között homogénül oszlanak el, a reggeli csúcsban a belváros
felé közlekedő közösségi közlekedési járművek megállói felé
irányul az átszállási irány, délután pedig ennek
fordítottjaként a külső kerületek, valamint az agglomeráció
felé.
A Petőfi híd, budai hídfő különösen fontos megállóhely a
négyes és hatos villamos viszonylaton, mert a környékén
található BME és ELTE egyetemi tömbjeit ezen megálló
segítségével tudják elérni az egyetemisták.
A Boráros téren található jelentős átszállási forgalom a tér
területén található nagy forgalmú csepeli HÉV és
autóbuszjáratok (különösen 23, 23E, 54, 55) végállomása
miatt alakult ki. A messzemenően legnagyobb utasáramlás a
téren a 7-es HÉV valamint a 4-es, 6-os vonalak között
figyelhető meg. Általánosságba véve az átszálló utasok kicsit
több mint 2/3-a utazik a Corvin-negyed felé, a maradék kevesebb, mint 1/3 pedig Buda
felé közlekedik. Jelentős, de körülbelül egy nagyságrenddel kevesebb átszállás keletkezik
19
a HÉV és a 2-es villamos belváros felé tartó járatai között. Érdekes megfigyelni azt a
jelenséget, hogy csúcsidőben közlekedő 2A melynek megállója nem esik egybe a 2-es
megállójával, a belvároshoz közelebb találhatóhiába indul adott esetben korábban, mint
a 2-es viszonylat, de az emberek többsége inkább vár egy 2-esre, minthogy a belvárosi
utazási cél eléréséhez azt a közlekedési viszonylatot használja, aminek eléréséhez plusz
80-100m-t kéne gyalogolnia. A Pesterzsébet felől beérkező buszok esetén ugyanaz az
átszállási szisztéma, mint a HÉV esetén, csak jelentősen kisebb utasmennyiséggel.
nagykörúti villamos és a Duna parti villamos között is megtalálható az utascsere.
A Corvin-negyednél jellemzően a 3-as sz. metró és a
nagykörúti villamos között valósul meg átszállás.
A Blaha Lujza tér tulajdonképpen Pest egyik
legforgalmasabb közúti csomópontja átszállások
szempontjából, melynél talán csak az Örs vezér tere
forgalmasabb. A területen áthaladó, illetve végállomásozó
nagyforgalmú közösségi közlekedési eszközök közötti
átszállásoknak nincsen kitüntetett iránya, nagysága viszont
kitünteti a teret az átszállások mennyiségét tekintve. A 4-es, 6-os villamos, a Rákóczi úti
buszjáratok, valamint a metrómegálló szinte mindig telítve vannak.
Az Oktogonon a millenniumi földalatti és a nagykörúti közti
vasút között figyelhető meg átszállás, nagyságának mértéke
nem túl jelentős.
20
A Nyugati térnél (Nyugati pályaudvar) található Nyugati
pályaudvar és a Westend bevásárló központ fontos utazási
célpont révén önmagukban is nagy utasforgalmat generálnak.
Az itt elhaladó nagykörúti villamos, 3-as metró, valamint
autóbusz végállomás (91, 191, 206, 291) miatt jelentős
mennyiségű átszállás mutatkozik. Az átszállások jellemzően
a két különböző térszínen közlekedő közösségi közlekedési hálózatelemek között
valósulnak meg.
A Jászai Mari téren jellemzően a tér két különböző oldalán
végállomásozó viszonylatok - 2,2A a Balassi Bálint utcában,
míg a 75,76 trolibuszok a Budai Nagy Antal utcában és a
4-es, 6-os viszonypár között létesül átszállás.
A Margit híd, budai hídfőnél jelentős átszállási forgalom
tapasztalható. A legfontosabb irány az Árpád fejedelem útja
felől érkező viszonylatok (17-es villamos; 86, 160, 260
autóbuszok; valamint a szentendrei HÉV) és a nagykörúti
villamosok Pest felé tartó iránya között figyelhető meg.
Érdemes megjegyezni, hogy az 5-ös HÉV utasainak mintegy
2/5-öd része itt száll le, és a maradék 3/5 rész utazik tovább a Batthyányi tér felé. Az
észak felől érkező utasáramlás forgalmának körülbelül 1/4 része irányul a Széll Kálmán
tér fele.
A Szent Gellért téren jellemzően nem az átszállási
forgalom, hanem az itt található villamos (18, 19, 41, 47, 49)
illetve busz (7, 86, 173) megállók és a Műegyetem között
megvalósuló célforgalom jelentkezik.
21
A Fővám téren hasonlóan a Szent Gellért térhez nem az
átszállási forgalom a jellemző, hanem a célforgalom, ami
főleg a Corvinus egyetem, a Vásárcsarnok, illetve a Váci
utca felé tart.
A Kálvin téren főképp a felszíni és a felszín alatti
kötöttpályás viszonylatok között tapasztalható jelentős
átszállási forgalom.
Az Astorián az átszállások iránya főleg a Blaha Lujza téri
helyzethez hasonlít, de a variációk száma és intenzitása
kisebb mértékű. Jellemzően a felszíni és a felszín alatti
közlekedési módok között figyelhető meg átszállás. Ez a
felszíni közlekedési módok között kevésbé jellemző.
A Deák Ferenc téren az átszállások két különböző módja
figyelhető meg, amelyek jól elkülönülnek egymástól:
egyrészről a metrók között, különösen a 2-es és a 3-as metró
között, Másrészről pedig az itt végállomásozó villamos
viszonylatok (47, 49) és a földalatti gyorsvasutak között.
22
A Ferenciek terén a Kossuth Lajos utcában közlekedő
buszviszonylatok (5, 7, 7E, 8, 112, 173, 173E, 178, 233E,
239) és a 3-as metró között tapasztalható nagy mennyiségű
átszállási forgalom.
2.kép: Ferenciek tere délután
A Baross téren (Keleti pályaudvar) jelentkező átszállások
többrétűek. Egyfelől a Bosnyák tér felől érkező utasáramlat
jelentős mennyisége a Keleti pályaudvarnál átterelődik a 2-es
metróra. Az itt végállomásozó járatok (autóbusz, trolibusz,
villamos) között valamint a Rákóczi úti autóbuszjáratok és a
kettes metró között tapasztalható átszállási forgalom,
melyeknek mennyisége homogén eloszlású. Érdekes megemlíteni, hogy a 24-es villamos
valamint a Garay utcán és környékén végállomásozó trolibuszok között jelentős átszállási
forgalmat lehet tapasztalni.
23
A Lehel téren a 14-es villamosról a beérkező és leszál
utasok szinte 100%-a a 3-as metróval utazik tovább a
belváros felé. Fontos utazási célpont még ezen a területen a
Lehel téri piac, valamint a Westend bevásárlóközpont,
melynek eléréséhez jelentős távolságot kell gyalogolni.
A Flórián tér Szentlélek tér tulajdonképpen egy
széthúzott csomópont, mely a Vörösvári út és az Árpád híd
tengelyéből áll, valamint az erre az irányra merőleges
Szentendrei útból, és az Árpád fejedelem útjából. A jellemző
átszállási irányok mindkét helyen azonosak. Ezek jellemzően
az északról kelet felé, valamint nyugatról dél felé tartó
utasáramlások. Az 1-es villamos és az 5-ös HÉV között nem tapasztalható olyan mértékű
átszállás, mint Szentendrei úton közlekedő buszjáratok és az 1-es villamos között. A
Szentlélektéren található autóbusz végállomásról induló viszonylatok által kiszolgált
utasok egyenlő arányban választják a szentendrei HÉV-et valamint az 1-es villamost.
Az Árpád híd pesti hídfőjénél a legtöbben az 1-es
villamosról szállnak át 3-as metróra a belváros felé tartó
irányba. A közúti vasúti viszonylat mindegy, hogy melyik
irányból közelíti meg a csomópontot, mert az itt
megfigyelhető átszállás mindkét irányból belváros központú.
A Róbert Károly körút Lehel utca kereszteződésben a
Béke tér felől érkező 14-es viszonylat és az 1-es viszonylat
között jól elkülönülő két utascsere áramlás figyelhető meg,
mely a 14-es viszonylat szempontjából nézve az Árpád híd,
valamint Zugló irányába mutat.
24
A Hungária körút Kacsóh Pongrác út között jelenleg
átszállási forgalom csak minimális szinten jelentkezik a
millenniumi földalatti vasút valamint a Hungária körúti
villamos között.
A Mexikói úton a külsőbb kerületekből érkező és itt
végállomásozó 3-as, 69-es közúti vasutak, a 74A jelzésű
trolibusz, valamint a 25-ös és 225-ös autóbuszok utasai
jellemzően az 1-es földalatti vasútra szállnak át.
Az Erzsébet királyné útja, aluljárónál egyfelől a belváros
felé közlekedő 70-es trolibuszra szállnak át az utasok az
Erzsébet királyné útja felől érkező 3-as valamint a 69-es
villamosokról, valamint az egyes villamosra az Árpád híd
felé.
A Bosnyák téri átszállások egyértelműek: a Nagy Lajos
király útja felől érkező közösségi közlekedési járművekről,
mindkét irányból egyformán a belváros felé tartó 7-es
buszcsaládra szállnak át az emberek. Érdekes megfigyelni
azt, hogy azok az utasok, akik az Erzsébet királyné útja felől
szeretnének a belvárosba eljutni, azok a Bosnyák téren
keresztül teszik ezt meg. Ezen utasok mértéke meghaladja azokét az utasokét, akik a
Mexikói úton a kisföldalatti segítségével utaznak a belváros felé. Ezen utasok számához
képest jelentősen kevesebb azok száma akik a 70-es trolira szállnak át Erzsébet királyné
útja, aluljárónál.
25
Zugló vasútállomásnál jellemzően a mindenhonnan
mindenhova átszállási irány figyelhető meg, mely a Hungária
körút, valamint a Thököly út tengelyén közlekedő
viszonylatok között tapasztalható. Ezeken kívül fontos még
az itt található MÁV állomás, hiszen utasforgalma jelentős,
és az itt leszálló vagy felszálló utasok vegyesen választják az
utazási céljuk eléréséhez a körúti vagy a sugárúti közösségi közlekedést.
A Puskás Ferenc Stadion állomásnál egyfelől az ide
beérkező 1-es viszonylatokról a belváros felé tartó emberek
adják az átszálló utasok legnagyobb hányadának egyik felét,
másik felét pedig a 2-es metrón utazó emberek teszik ki, akik
a körúti villamosra szállnak át, miután elhagyták a föld alatti
gyorsvasutat. Az itt található Volán pályaudvar által generált
forgalom is jelentős. Az átszállások komplexitását tovább növelik az itt megálló 75, 77,
80, és 80A jelű trolibuszok, valamint a 95, 130-as autóbuszok. Az ehhez a csomóponthoz
közel található Papp László Sportaréna, Syma Sport- és Rendezvényközpont, valamint
maga a Puskás Ferenc Stadion fontos utazási cél sportversenyek, illetve rendezvények
ideje alatt.
A Népligetnél az átszállási szokások nagyon hasonlóak a
Puskás Ferenc Stadionnál lévőkhöz, annyi különbséggel,
hogy a 2-es metró helyett a 3-as metró halad el a csomópont
felszíne alatt. Ugyanakkor fontos utazási cél leg a hétvégi
labdarugó mérkőzések ideje alatt a Ferencvárosi Torna Club
Albert Flórián Stadionja.
A Rákóczi híd, pesti hídfő – Vágóhíd csomópont területileg
és magasságilag is nagyon elhúzott, ennek köszönhetően
viszonylag nagyok a gyaloglási távolságok. Az itt
végállomásozó kötöttpályás közlekedési viszonylatok és az
itt elhaladó Pesterzsébet felöl érkező autóbuszok között
valósul meg átszállás. A belváros felé közlekedő 2-es és 24-
es villamos viszonylatok telítve hagyják el eme közlekedési csomópontot.
26
Az Újpest-Központnál a jelentkező fő átszállási áramlat a
Káposztásmegyer felől beérkező 14-es villamos, valamint
Rákospalota felől érkező 12-es villamos viszonylat és a
belváros felé közlekedő 3-as metró között tapasztalható. Az
ide beérkező felszíni közösségi közlekedési járművek szinte
teljesen kiürülnek ebben a csomópontban. Fontos átszállási
irány még az Árpád úton közlekedő autóbuszok és a kék metró között figyelhető meg.
Az Örs vezér tere a XVI. és XVII. kerület kapuja a belváros
felé, ezért a legjelentősebb átszállási irány egyértelmű. A
térre befutó autóbusz, trolibusz, közúti vasúti és HÉV
viszonylatokkal beérkező emberek a kettes metróra szálnak
át, mely a reggeli csúcsban nem egyszer tömve hagyja el az
Örs vezér terét.
A Határ út helyzete az Örs vezér térhez hasonlít, csak az
átszállások nagyságának léptéke kisebb. Elsősorban a XVIII.
és XIX. kerület, kisebb részben a XX. kerület kapuja a
belváros felé, az itt elhaladó 3-as metró révén.
A Budagyöngye megálló inkább csak elosztó jellegű, azaz
főképp a 61-es villamos, a 22-es buszcsalád, valamint a
Volán járatok között átszállók választják ezt a közlekedési
csomópontot első vagy utolsó adandó átszállási alkalomként.
27
3.3. Buszhálózat jellemzése
A főváros buszhálózata a BKV teljes hálózat hosszának 74,26%-át teszi ki, ennek ellenére
a szállított utasok mennyiségének csak 39,93%-át adja, de még így is a legnagyobb
utasszámmal rendelkező ága a közlekedési társaságnak. (548621000 utas/év)P
7
P Miután a
budapesti autóbusz hálózat ennyire kiterjedt, olyan helyeken is ennek a közlekedési
módnak van központi, gerinchálózati szerepe, ahol a nagyobb kapacitású kötött pályás
közlekedés volna ideális. Jellemzően ezek a helyek a nagy népsűrűségű lakótelepek
súlyponti tengelyében találhatóak, például Kőbányán, Újpesten, Óbudán.
Miután ezeken járműveken szállítható személyek száma kevesebb, mint a közúti vasúti
járműveken szállíthatók száma, ezért a nagy járatsűrűségű vonalakon való üzemeltetésük
nem hatékony. A fővárosban üzemelő legkorszerűbb buszfajta a Volvo 7700A típusú
autóbusz, melynek motorja EURO3-as besorolású, az alábbi maximális károsanyag
kibocsájtással rendelkezikP13F
14
P. Az értékek g/kWh-ban értendők. Szénmonoxid: 2,1;
szénhidrogének: 0,66; nitrogén oxidok: 5,0; szálló por mennyisége: 0,1; valamint füst 0,8
mP
-1
P . A többi busz káros anyag kibocsájtása még kedvezőtlenebb.
Az alábbiakban felsorolt helyeken vizsgáltuk a közlekedő buszviszonylatokat. Nem a
teljes buszhálózat feltárása volt a cél, hanem a kritikus, nagyforgalmú helyek felderítése
és azok kihasználtságának jellemzése.
Az Árpád fejedelem útján közlekedő autóbusz viszonylatok
(melyek tovább közlekednek a Lajos utcában és a
Pacsirtamező utcában) által elszállított utasok mennyisége
jelentősen meghaladja a 17-es közúti vasutat használók
számát. A nagy utasmennyiség a súlyponti vonalvezetésének,
valamint annak köszönhető, hogy a nagy kapacitású 5-ös
HÉV viszonylat a Duna mentén haladva egyszerűen kikerüli az óbudai lakótelepet, így
nem képes ezt a területet teljesen kiszolgálni.
28
3.kép: Árpád fejedelem útja a Margit híd tövéből
A külső Bécsi út jelenleg a reggeli és a délutáni
csúcsforgalomban teljesen telített, így az itt közlekedő 160,
218, 260-as BKV buszjáratok és az ezeken kívüli
Volánjáratok is sokszor dugóban kénytelenek állni. Ennek
ellenére jellemzően ezek a viszonylatok a reggeli csúcsban
telítve vannak.
A Szentendrei út problémája szinte megegyezik az Árpád
fejedelem útjánál leírtakkal, annyi különbséggel, hogy az
ezen a környéken generálódó utasforgalmat csak az autóbusz
közlekedés szállítja el, kivételt csak a Dunához közelebb eső
rész képez, mely területről a belváros irányába utazók főképp
a szentendrei HÉV-et használják.
29
A Bem rakparton jelenleg a Batthyány téren végállomásozó
és innen északra induló 160, 260-as, valamint a 86-os
autóbusz közlekedik. Forgalma jelentős, hiszen a fontos
közlekedési csomópontból csak ezen viszonylatok
segítségével lehet közvetlenül eljutni Óbudára.
A Kőbányán található Újhegy városrész a főváros azon
lakótelepei közé tartozik, amelynek mérete, lakosainak
száma (16464 fő, 2001)P14F
15
P, és utasáramlásának nagysága
megindokolná, de jelenleg semmilyen kötöttpályás
közlekedési eszközzel nincs ellátva. Ennek következtében
buszhálózata igen frekventált. Az itt tapasztalható két
legfontosabb irány egyrészről az Örs vezér tere, valamint Kőbánya-Kispest
metrómegálló. Ezen kerületben található Óhegy városrész sincsen jelenleg megfelelő
közösségi közlekedéssel ellátva.
A Thököly úton közleke 7-es viszonylatcsaládot jól
jellemzi az az egy adat, hogy csúcsidőben az itt közlekedő
csuklós autóbuszok 73 másodpercenként követik egymást és
teljes kapacitással üzemelnek.
A Rákóczi útnál a helyzet hasonlít a Thököly úton
tapasztalthoz, de az autóbuszok által kiszolgált
utasmennyiség még nagyobb mértékű. Az itt elhaladó 10
darab viszonylat a reggeli csúcsidőben átlagosan 37
másodpercenként követik egymást. A város kelet
nyugati tengelyén a buszsávnak köszönhetően általában a
buszok nem kerülnek dugóba.
30
A Bartók Béla úton közlekedő autóbusz-viszonylatok
tulajdonságai megegyeznek a Thököly úton felsoroltakkal.
A Füredi úti lakótelepen lakók a reggeli csúcsban
egyértelműen az Örs vezér terén keresztül utaznak a belváros
felé. Jelenleg ez az irány a 81, 82-es trolibuszviszonylattal és
a 174, 244 autóbusz-viszonylattal van kiszolgálva. A nagy
kapacitású trolibusz vonalak jelenlegi vonalvezetése sajnos
nem a legideálisabb.
A Havanna lakótelep leginkább a kőbányai Újhegy
lakótelephez hasonlítható, hiszen a 2001-es népszámlálási
adatok szerintP
15
P itt lakó 17337 tulajdonképpen a
gerincvonali 3-as metróhoz Kőbánya-Kispesten keresztül
csak a 136E busszal csatlakozik, mely körjáratként üzemel.
Így e nagy népsűrűségű terület belvárossal való kapcsolata
közel sem nevezhető ideálisnak.
A Soroksári úton végig közlekedő 23-as buszcsaláddal lehet
jelenleg a legkönnyebben és leggyorsabban a Boráros teret
elérni Pesterzsébet felől. Sajnálatos módon ezen
buszviszonylatoknak a valóságban nem teremt alternatívát a
ráckevei HÉV vagy az 51-es villamos. Jellemzően a
belvárost Pesterzsébetről vagy a 3-as metróval lehet elérni
Határ úti átszállással, vagy Csepelen keresztül HÉV-vel.
31
A Rákóczi hídon keresztül közlekedő 103-as autóbusz az 1-
es villamost helyettesíti tulajdonképpen és indokoltságának
élő példája, hiszen kihasználtságaP15F
16
P fokozatosan növekszik.
Az Árpád hídon közlekedő buszjáratok, azok kivételével
amelyek érintik a Margit-szigetet, az Árpád híd, pesti
hídfőjétől indulnak és Békásmegyerre (34), valamint a Pók
utcai lakótelep (106) felé közlekednek. Szerepük fontos,
hiszen a Szentendrei út környéke és a 3-as metró között
teremt közvetlen kapcsolatot.
A Fehérvári úton és a Budafoki úton közlekedő 114, 213,
214-es járatok, illetve 33, 33E és 233E viszonylatok tipikus
példái a párhuzamosságnak és az erőforrások nem megfelelő
kihasználásának. Ez főleg a Fehérvári úton található
buszviszonylatokra érvényes. A Budatétény felől érkező
járatok nem alárendeltjei a 18, 41, 47-es viszonylatokat,
hanem velük többnyire párhuzamosan közlekedve az utasokat beviszik a Kosztolányi
Dezső térre, valamint a Móricz Zsigmond körtérre. Pedig ezen utasoknak zömében nem a
felsorolt csomópontokba való eljutás a céljuk hanem a belváros elérése.
A Dózsa György úton keresztül közlekedő viszonylatok a
reggeli csúcsidőben a haránt iránynak köszönhetően főleg
elosztó rendszerűek, az itt található iskolákat ezen járatok
segítségével közelíti meg a diákság. Nem jellemző, hogy az
itt haladó 30-as viszonylatokkal az utasok
Káposztásmegyerről a vonalon végig utazva a Keleti
pályaudvarig közlekedjenek. Az itt található volt közúti vasúti viszonylatot a Sztálin
szobor állításával egyidőben szüntették meg.
32
A Városligeten keresztül közlekedő 70-es trolibusz teremt
kapcsolatot Erzsébetváros valamint az Erzsébet királyné útja
között. A reggeli csúcsban főleg a VII. kerület felé tartó
járatok telítettek. Az Erzsébetvárost feltáró trolibuszhálózat
jelenleg nem biztosítja az Erzsébet királyné útja és a Keleti
pályaudvar között az átszállásmentes kapcsolatot.
A Gubacsi hídon keresztül közlekedő autóbusz-viszonylatok
a főváros XIX. és XX. kerülete felől érkeznek és Csepel
különböző pontjai felé tartanak. Kihasználtságuk megfelelő
mértékű. Ezen viszonylatokat vagy azok az utasok
használják, akik a belváros felé tartanak és a nem
megfelelően szervezett közösségi közlekedés miatt ez a
leggyorsabb útvonal számukra, vagy Csepelen található az utazási céljuk.
Az Árpád úton található viszonylatok főként a 3-as metróra
hordanak rá. Másfelől Budapest IV. kerülete és XV. kerülete
a legbelvárosiasabb külső terület jelenleg a fővárosban, és
ezek a kerületközpontok jelenleg is összefonódnak. Ezért a
kerületek közötti utasáramlás is jelentős mértékű. Az itt
közlekedő autóbusz-viszonylatok kapacitása jelentősen ki
van használva.
A Budakeszi úton keresztül lehet a belvárost a legrövidebb
úton elérni Budakesziről. Ezért ezen út forgalma kritikus
mértékű. Az itt közlekedő telített buszjáratok sokszor
kénytelenek dugóban állni, és csak a Szilágyi Erzsébet
fasoron tudnak buszsávban közlekedni. Nem jellemző, hogy
Budagyöngye vagy más megállóhelyen a buszok által
szállított utasok átszállnak a vele párhuzamosan közlekedő 61-as közúti vasútra.
Az előbb felsorolt úthálózati elemeken közlekedő autóbusz-viszonylatok
menettulajdonságait a közúti vasúthoz hasonlóan kiszámítottuk. Az autóbuszokP16F
17
P illetve
trolibuszokP17F
18
P tulajdonságait a BKV honlapján található adatok alapján kaptuk meg, mely
adatok egységesen 4fő/mP
2
P állóhellyel számolnak. A 4. táblázat ezen értékeket
33
tartalmazza, míg az 5. táblázat a vizsgált útszakaszokon közlekedő viszonylatokét a
reggeli csúcs idejében, jellemzően 6 és 7 óra környékén. A vizsgált útszakaszokon
közlekedő autóbuszfajtákat pedig a WikipediaP18F
19
P segítségével tudtuk meghatározni.
Autóbusz/Trolibusz
jármű Kapacitás 4fő/mP
2
Ikarus 260 65
Ikarus 263 66
Ikarus 280
104
Ikarus 415 63
Ikarus 435 109
Ikarus 412 63
Volvo 7700A
104
Van Hool AG300 103
Volvo - Alfa Localo 65
Ziu-9 81
Ikarus 412T
63
Ganz Solaris 69
Ikarus 280T 95
Ikarus 435T 101
4. táblázat: Autóbusz illetve trolibusz járművek kapacitása
Vizsgált
hely
Viszonylat
száma
Csúcsidei
követési
idő (perc)
járat/
óra/
irány
Közlekedő
buszfajta
Csúcsidei
szállítóké-
pesség
(férőhely/
óra/irány)
Minimális
követési
idő (perc)
járat/
óra/
irány
Csúcsidei
szállítóké-
pesség
(férőhely/
óra/irány)
Árpád
fejedelem
útja:
86 6,5 9 V7700A 936
2,40 25 2600
160 20 3 IK280, V7700A 312
206 7,5 8 IK280, V7700A 832
260 12 5 IK280, V7700A 520
Bécsi út:
160 20 3 IK280, V7700A 312
5,45 11 1144
218 20 3 IK280, V7700A 312
260 12 5 IK280, V7700A 520
Szentendrei
út:
34 10 6 IK280, IK435,
V7700A 634
2,22 27 2818
86 6,5 9 V7700A 936
106 10 6 IK280, V7700A 624
134A 10 6 IK260, V-AL 624
Bem
rakpart:
86 6,5 9 V7700A 936
3,53 17 1768
160 20 3 IK280, V7700A 312
260 12 5 IK280, V7700A 520
34
Kőbánya:
(Örs vezér
tere felé)
85 7,5 8 IK280, IK435,
V7700A 845
3,00 20 2123
85E 7,5 8 IK280, IK435 852
185 15 4 IK280, IK435 426
Thököly út:
7 5 12 IK435, V7700A 1278
1,22 49 5151
7E 5,5 10 IK280, V7700A 1040
173 5,5 10 IK435, V7700A 1065
173E 3,5 17 IK280, V7700A 1768
Rákóczi út:
5 7,5 8 IK260, IK263,
IK415, V-AL 518
0,92 65 6173
7 5 12 IK435, V7700A 1278
7E 5,5 10 IK280, V7700A 1040
173 5,5 10 IK280, IK435 1065
173E 3,5 17 IK435, V7700A 1768
178 7 8 IK412, IK415 504
Rákóczi út -
Kossuth
utca:
5 7,5 8 IK260, IK263,
IK415, V-AL 518
0,62 97 8711
7 5 12 IK435, V7700A 1278
7E 5,5 10 IK280, V7700A 1040
8 5,5 10 IK412, IK415 630
112 6 10 IK415 630
173 5,5 10 IK280, IK435 1065
173E 3,5 17 IK435, V7700A 1768
178 7 8 IK412, IK415 504
233E 10 6 IK280, IK435 639
239 10 6 IK435, V7700A 639
Füredi úti
lakótelep:
81 3 20 IK280T, IK435T 1960
1,54 39 3492
82 6,5 9 IK280T, IK435T 882
174 20 3 IK260 195
244 8 7 IK260, IK280,
IK415, V7700A 455
Havanna
lakótelep: 136E 2,25 26 IK280, IK435,
V7700A 2747 2,31 26 2747
Soroksári
út:
23 7 8
IK280,
VHAG300
828
2,73 22 2295
23E 7 8
IK280,
VHAG300
828
54 20 3 IK435, V7700A 319,5
55 20 3 IK435, V7700A 319,5
Rákóczi híd: 103 5,5 10 IK280, V7700A 1040 6,00 10 1040
Árpád híd: 34 10 6 IK280, IK435,
V7700A 634 5,00 12 1258
106 10 6 IK280, V7700A 624
35
Fehérvári
út:
114 10 6 V-AL 390
5,00 12 780
213 20 3 V-AL 195
214 20 3 V-AL 195
Budafoki
út:
33 10 6 IK280, IK435,
V7700A 634
3,33 18 1907
33E 10 6 IK280, IK435,
V7700A 634
233E 10 6 IK280, IK435 639
Dózsa
György út:
30 15 4 IK280 416
2,50 24 2352
30A 15 4 IK280 416
75 6 10 IK280T 950
79 10 6 IK280T 570
Városliget
(Zichy
Mihály út):
70 4,5 13 IK260,Z-9,GS 923 4,62 13 923
Gubacsi
híd:
35 8 7 IK260, IK415 448
2,14 28 2663
36 10 6
IK280,
VHAG300
621
148 10 6
IK435,
VHAG300
636
151 6,5 9 IK435, V7700A 958
Árpád út:
25 8 7 IK260, V-AL 455
1,71 35 2938
104A 20 3 IK260, V-AL 195
170 14 4 IK260, V-AL 260
196 6,5 9 V7700A 936
196A 7 8 V7700A 832
204 15 4 IK260, V-AL 260
Budakeszi
út:
22 5,5 10 IK415, V-AL 640
2,73 22 1400
22E 7 8 IK415 504
222 15 4 IK415, V-AL 256
5. táblázat: Fontosabb hálózati elemek csúcsidei tulajdonságai
3.4. Nagyforgalmú utak a belvárosban
Amint már a dolgozat 2. pontjában is említésre került, a fővárosi gyorsvasúti
fejlesztésekkel párhuzamosan, azokon a helyeken ahol ezeket a vonalakat építették
megszüntették a felszíni közösségi közlekedést. Ez különösképpen az Üllői útra és a Váci
illetve a Bajcsy Zsilinszky útra igaz. Ennek a döntésnek az utókor szemével nézve több
negatív hozadéka volt, mint pozitív. A döntés néhány hatása:
36
- A Belvároson belül gyakorlatilag 2x3 sávos autópályák alakultak ki, melyek
adottságaikból kiindulva vonzzák az autósforgalmat hiszen jellemzően a dugók
mellett is ezeken az utakon keresztül lehet a belvárost a leggyorsabban
megközelíteni. Nem elhanyagolható, hogy ebben az esetben alternatív útvonal
híján nincs választási lehetősége az egyéni közlekedési eszközzel közlekedőnek.
- Ezeken a helyeken megjelenő hatalmas autósforgalomnak több kellemetlen hatása
van. A legjellemzőbb ezek közül a lég- és zajszennyezés, valamint a
megnövekedett környezeti terhelés
- Ingatlanok elértéktelenedése a zajterhelés és a rezgések következtében. A
nagyforgalmú utak mellett található házakon repedések jelentek meg, míg a
vakolatok elfeketedettek, és mállanak.
- Egyéb gazdasági hatások is fellelhek az ingatlanok elértéktelenedése mellett,
többek között ezen útvonalakon található kereskedelmi egységek forgalmának
csökkenése.
- További externália, hogy ezeken a helyeken többek között a magas szállópor
arány miatt, az itt tartózkodás az idősnek és a légúti betegségben szenvedőknek
kifejezetten káros.
- Miután a közösségi közlekedésen belül a gyorsvasúti közlekedésnek nincs
semmilyen alternatívája, akár kötöttpályás, akár nem kötöttpályás, így aki csak
egy megállót szeretne utazni, az is kényszerűen a föld alatt teszi meg azt.
- A nagy megállótávolságok miatt nagy a rágyaloglási távolság, amely az egyéni
közlekedésre ösztönzi az embereket.
- Esztétikailag ezek a helyek a belvárosban hagynak maguk után kívánnivalót,
miután a város központi részében a külvárosokra jellemző állapotok jelentkeznek
utcakép szempontjából.
- A korábban egységes felszíni kötöttpályás közlekedés szétdarabolódott, a
fővároson belül elszeparálódott a hálózat.
37
4.kép: Bajcsy Zsilinszky út
A Rákóczi út tengelye egy speciális eset, mert hiába szüntették meg a felszíni
kötöttpályás közlekedést a metró megépítésével párhuzamosan, azonnal autóbusz
forgalmat helyeztek rá, amely a mai napig a város legjelentősebb autóbuszforgalma lásd
5. táblázat.
A négyes metró átadásával ez a forgalom jelentősen csökkeni fog, hiszen a 7-es
buszcsalád szerepét az új metróvonal át fogja venni. Melynek következtében a Blaha
Lujza téren jelentkező utas csere egy része a 7-es buszcsalád és a 4-es, 6-os villamosok
között egy része át fog terelődni a Rákóczi térre, ezáltal a Ferenciek terére jellemző
zsúfoltság is meg fog szűni és a Kálvin térre fog áthelyeződni. Itt lesz az átszállás a
hármas és a négyes földalatti gyorsvasúti vonal között. Érdemes megjegyezni ugyan
akkor azt a tényt, hogy a sugárúton keletkező felszíni utazási igény nem fog megszűnni,
mert megfigyelhető, hogy jelenleg a 173E utazóközönségének jelentős része a Keleti
pályaudvarnál, Blaha Lujza téren, valamint a Ferenciek terénél kicserélődik. Ami azt
jelenti, hogy az az utas, aki csak egy két metrómegállónyit utazik, az várhatóan ezt az
utazást jövőben is jellemzően felszínen fogja megtenni.
38
5.kép: Kossuth Lajos utca egy átlagos délután
Abban az esetben, ha visszaállna a felszíni közlekedés az Üllői út, illetve a Váci út
tengelyében, akkor a kihasználtságának mértéke megfelelő lenne. Egy jól megszabott
megállókiosztással és menetrenddel azok az utasok, akik eddig csak kényszerből
használták a földalatti gyorsvasutat, azok a felszíni közlekedést választanák. Az így
felszabaduló kapacitás pedig lehetővé tenné, ezen metróvonalak meghosszabbításátP
2
P,
valamint a komplex P+RP
1
P parkoló rendszer létrehozását. Mert ezen beruházások által
generált modal split javuláshoz szükséges megfelelő utas férőhely biztosított lenne.
39
3.5. Kérdőív és feldolgozása
Készítettünk egy kérdőívet, mely Budapest közlekedési szokásait volt hivatott felmérni. A
kérdőívünket 176-an töltötték ki, így közel sem nevezhető reprezentatívnak. A kitöltők
átlag életkora 26,3 év és a kitöltők 50,57%-ka férfi, 49,43%-ka nő.
A megkérdezettek foglalkozását a következő ábra szemlélteti. (2 ábra)
2. ábra: A kitöltők foglalkozása
A kitöltők közel 83 százaléka budapesti lakos. Kérdéseink:
Megkérdeztük a kérdőívet kitöltőket arról, utazási végcéljuk melyik kerületben található.
A válaszok a 3 számú diagramon figyelhetők meg. A látható egyenlőtlen területi eloszlás
a kitöltők alacsony számának tudható be.
51%
40%
3% 3%
3%
0%
0%
Foglalkozás
diák
szellemi munkavállaló
fizikai munkavállaló
egyéb munkavállaló
egyéb
munkanélküli
nyugdíjas
40
3. ábra: Utazási célok kerületi eloszlása, az x tengely a kerületeket jelöli.
Felmértük a kérdőívet kitöltők közlekedési módválasztását, melyet a következő 4 számú
ábra tartalmaz.
4. ábra: Modal split
Természetesen Budapesten a teljes lakosságra kivetített modal split nem ennyire kedvező,
hanem az egyéni közlekedésnek sokkal nagyobb részaránya vanP19F
20
P. A Budapesten
megtalálható jelenlegi modal split-et az 5 táblázat tartalmazza.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Utazási célok kerületi eloszlása
Ha Budapesten lakik Ön, akkor
melyik kerületben?
A leggyakoribb utazási célja
Önnek Budapest melyik
kerületében található?
81%
11%
3%
5%
0%
Modal split
közösségi közlekedés
autó
gyalog
kerékpár
egyéb
41
5 ábra: Budapesten tapasztalható közösségi módválasztás (2004)
Felmértük, a közösségi közlekedést rendszeresen használók körében mennyi időt töltenek
el naponta utazással. A legtöbb válaszadó a 91 és 120 perc közötti értéket jelölte be. Ami
reális adat.
Ezen kitöltők körében felmértük még többek között, hogy az általuk használt megállók
elérhetősége milyen. Az utazási időket a jelenlegi közösségi zlekedés hálózatán az 6
ábra jelöli, míg az utazási céltól legközelebb található megállóhoz tartozó gyaloglási
távolságokat az 7 ábra.
30%
46%
22%
2%
Budapesten a közlekedési
módválasztás (2004)
közösségi közlekedés
egyéni autós közlekedés
gyalog
kerékpár
42
6. ábra: A közösségi közlekedést használók utazásra fordított ideje naponta.
7. ábra: Megálló távolságok az adott utazási céloktól
Megkértük a kérdőívet kitöltőket, hogy 1-tól 5-ig tegyék sorrendbe az alábbi
válaszlehetőségeket arra a kérdésre, hogy Ön szerint mi javítaná legjobban a közösségi
közlekedést. A válaszlehetőségek az alábbiak voltak: rövidebb utazási idő, olcsóbb
használat, kevesebb átszállás, kényelmesebb utazás, megállóhely közelsége a célponthoz.
Érdekes, hogy egyik választási lehetőség sem kapott kirívón eltérő osztályzást a többitől,
hanem a legfontosabbnak ítélt olcsóbb használat (3,4) és a legkevésbé fontosabb
0
5
10
15
20
25
Mennyi időt tölt el naponta
zösségi közlekedéssel
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Megálló távolságok
Hány percre található az Ön
által használt megálló az
otthonától?
Hány percre található az Ön
által használt megálló a
munkahelyétől/iskolájától?
43
megállóhely közelsége az utazási célhoz (2,62) között egyenletesen oszlanak el a kapott
válaszok, melyeket a következő ábra tartalmaz. (8 ábra)
A továbbiakban felmértük, hogy mennyi ideig tart egy átlagos átszállás. A legtöbb
válaszlehetőség 3 és 4 perc közötti átszállásra érkezett. A kapott eredményeket az 9 ábra
tartalmazza.
8.ábra: Ön szerint mi javítaná legjobban a közösségi közlekedést
9. ábra: Átszállások ideje
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
Rövidebb
utazási idő
Olcsóbb
használat
Kevesebb
átszállás
Kényelmesebb
utazás
Megállóhely
közelsége a
célponthoz
Ön szerint mi javítaná legjobban a
zösségi közlekedést?
0
10
20
30
40
50
60
Mennyi ideig tart egy átlagos
átszállás?
44
A kérdőívben a kitöltőktől megkérdeztük ezen kívül, hogy melyik járatokat használják
leggyakrabban, illetve mely csomópontokban szoktak átszállni. Mit változtatnának a
jelenlegi közlekedési rendszeren. A kapott hasznos válaszok sokban segítették a budapesti
közlekedési rendszer átdolgozását és újra tervezését, melyet a következő a dolgozat
következő fejezete mutat be.
45
4. Tervezett közúti vasúti hálózat
Az előbbiekben bemutatott jelenlegi állapotokból kiindulva törekedtünk egy átgondolt
átlapoló és fonódó városi közúti vasúti rendszer létrehozására. Fontos szempont volt ezek
mellett az is, hogy a jelenlegi közel 160 kilométer hosszú hálózatból kiindulva, erre
építve és kiegészítve tervezzük meg az új hálózatot, lehetőleg minél kisebb beruházási
költséggel. E hálózat tervezése során az átszállásmentes közlekedésre, a jelentkező
utazási igények kielégítésére és a városszerkezetileg hasonló funkciójú területek azonos
ellátottságának megvalósítására törekedtünk, és szorosan kapcsolódtunk Kőrizs AndrásP
1
P
által bemutatásra kerülő P+R parkolási rendszerhez, valamint Simon GáborP
2
P által leírt
jövőbeli gyorsvasúti hálózathoz. A jelenleg fellelhető hálózati és infrastrukturális
problémák megszüntetésére ez a három TDK dolgozat közösen keresi a választ, és egy
rendszernek tekinthető, amelyek kiegészítik egymást.
Nyilvánvalóan a jelenleg közösségi közlekedésben tapasztalható problémákat
infrastruktúra fejlesztéssel és megfelelő járműkomforttal önmagában nem lehet
megoldani, szükséges még ezen kívül az intézményi, irányítási, információs,
finanszírozási, működtetési, megrendelési és teljesítési rendszerek megfelelő fejlesztése
az utasok számára vonzó közösségi közlekedés megteremtéséhez.
Azokon a helyeken, ahol a jelenlegi buszhálózat utasterhelése meghaladja a 2000
utas/óra/irány-t, a belvárosias környezetben érdemes elgondolkodni közúti vasút rendszer
megvalósításán, nem csak ezen szempontokat figyelembe véve, hanem egy átlapoló és
fonódó hálózati szempontjai is. Törekedtünk arra, hogy az adott forgalmi igényeket minél
kisebb forgalmi teljesítménnyel lehessen kielégíteni.
46
10. ábra: A városi közösségi közlekedési eszközök szállítási kapacitása, és fajlagos
üzemköltségeP20F
21
A közúti vasút az egyik legvárosléptékűbb közlekedési eszköz, hiszen klasszikus városi
térben természetes arányokat mutat, ami a sebességre, átlagos megállótávolságra és
szállítási kapacitásra egyaránt igaz. Az elkülönített pálya és megfelelő csomóponti
kialakítás biztosítja a zavarmentes közlekedéstP21F
22
P.
4.1. A tervezett közúti vasúti hálózat alkotóelemeinek részletezése
Általánosságba véve elmondható, hogy a tervezett közúti vasúti hálózat alapjául jelenlegi
meglévő hálózat mellé és azt kiegészítve, felülvizsgálva a 3.2.-es, 3.3.-as és 3.4-és
pontokban bemutatott helyszíneket és ezen helyek problémáinak megszüntetését vettük
alapul. Tehát a minél teljesebb, de nem teljes körű átszállásmentességet, valamint a nagy
autóbusz forgalmú viszonylatokon az itt közlekedő rművek leváltását.
Felvetődik a kérdés, hogy a felszíni közlekedést miért nem korszerű autóbuszok
segítségével modernizáljuk. Egyrészről ezeken a tartósan nagy szolgáltatási igényű
helyeket azért érdemes kötött pályás közlekedéssel kiszolgálni, mert a pálya megépítése
vagy felújítása és megfelelő járművek beszerzése lehet, hogy első olvasatra nagy
költségbe kerül, de figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a közúti vasút nagyobb
szállítókapacitással rendelkezik, mint az autóbuszok. Így kevesebb jármű is elég azonos
47
utasforgalom lebonyolításához. A villamosok átlagos élettartama 30-40 év, míg egy
autóbuszt 8 maximum 10 év után érdemes lecserélni, mert a motorja kezd elhasználódni,
ami annak a teljesítményének csökkenését, és károsanyag kibocsájtásának jelentős
növekedését jelenti. A közúti vasút károsanyag kibocsájtása nulla emissziós, ami azt
jelenti, hogy a közlekedés helyszínén nem keletkezik káros anyag kibocsájtás, ami a
belvárosi légszennyezettségének mértékét jelentősen javítja. Ugyanakkor a mai korszerű
dízel meghajtású buszok károsanyag kibocsájtása is kis mértékű, de a szigorodó előírások
és 2014-tól bevezetni kívánt EURO6-os norma, egyre nagyobb nehézségek elé állítják az
autóbuszgyártókatP
14
P . A dízel meghajtáson kívül találhatóak alternatív meghajtás
technológiák, melyek károsa anyag kibocsájtásuk kisebb mint dízeles társuké, viszont
többe is kerülnek. Ide tartoznak a gáz, illetve biogáz üzemű autóbuszok, hibrid buszok és
a hidrogénnel hajtott buszok. Sajnos ezen buszok beszerzési ára meglehetősen magas. A
hibrid rendszer felára általánosan 150 és 170 ezer euro között változik, így egy szóló
hibrid busz költsége 350 és 470 ezer euró között ingadozikP22F
23
P. Egy hidrogén meghajtású
szóló 1TMercedes Citaro1T O530 típusú busz 1,25 millió euróba kerülP23F
24
P. Összehasonlításként
a fővárosi Combino villamos egy darabja végső áron 3,4 millió euróba került 2004-benP24F
25
P.
A hálózat részletes paraméteres bemutatása előtt szükséges felépítésének rövid
ismertetése. Annak érdekében, hogy a következő alfejezetekben bemutatásra kerülő
csomópontok és feltárt területek elemzése egyértelmű legyen az alábbiakban röviden
jellemezzük a közúti vasúti hálózatot.
Az új közúti vasúti hálózat a jelenleg meglévőre épül, de a jelenleg tapasztalható utazási
igényeket és a várható maximális szolgáltatásokat figyelembe véve alakítottuk ki. Így
döntöttünk a Mester utcai és a Gubacsi úti villamos pálya megszüntetéséről, József Attila
lakótelep szélén haladó vágányrendszer súlypontba helyezéséről és a régi
megszüntetéséről, Pesterzsébetet kiszolgáló közúti vasúti rendszer átszervezéséről,
valamint a Káposztásmegyeri villamos pálya megszüntetéséről, és eme pálya
metrópályává avanzsálásáról a 3-as föld alatti gyorsvasút felszíni szakasza számára. Az
újonnan kialakított villamoshálózat fontosabb adatait a 6. táblázat tartalmazza.
48
Jelenlegi Újépítésű Felszámolt Jövőbeli Változás
viszonylatok száma
31
34
109,68%
viszonylathossz (km)
240,4
464,62
193,27%
hálózathossz (km) 156,85 82,42 17,44 221,83 141,43%
viszonylathossz/
hálózathossz 1,53 2,09 136,66%
6. táblázat: Az új hálózat fontosabb adatai
A következő ábrákon a közúti vasúti hálózat változását mutatom be a jelenlegi (11. ábra),
a jövőbeli új építésű (12. ábra), jövőben felszámolt (13. ábra), valamint a teljes tervezett
(14. ábra) esetekre.
11.ábra: Jelenlegi hálózat 12.ábra: Jövőbeli új hálózati elemek
13. ábra: Jövőben megszűnő szakaszok 14. ábra: Jövőbeli hálózat
49
A 15. ábra a Jövőbeli hálózatot mutatja be egységesen.
15. ábra: Tervezett budapesti közúti vasúti hálózat
Az alábbiakban kerülnek jellemzésre a hálózat felépítéséhez szükséges csomópontok és
utak, a jelenkori állapotból kiindulva és a jövőbeli helyzetképet bemutatva.
50
4.1.1. Csomópontok
A dolgozat 3.2. pontjában leírtakat tekinti kiindulási alapul ez a fejezet.
Széll Kálmán téren megfigyelhető fő felszíni átszállási
irányok a Szilágyi Erzsébet fasor és a Krisztina körút felől
egyaránt a Margit körút felé irányulnak. Érdemes az ezeken
az útvonalakon közlekedő villamos-viszonylatok összekötése
az átszállásmentes közlekedés kialakításának szempontjából.
A Krisztina körút felől érkező 61-es viszonylat és a Margit
körúton közlekedő 4-es, 6-os közúti vasúti viszonylat összekötése a budai fonódó
villamos projekt részeP25F
26
P.
Móricz Zsigmond körtéren található jelenlegi két
végállomási pont, a Villányi út és a Karinthy Frigyes út
között jelentős átszállási utasforgalom figyelhető meg a téren
keresztül. E két átszállási pontban végállomásozó közúti
vasúti viszonylat a 61-es (Villányi út) és a 6-os (Karinthy
Frigyes út) összekötése jelentősen csökkenti a tervezett
állapotban a téren jelenleg tapasztalható gyalogos utasáramlást. A 4-es metró megépülése
után a teret érintő autóbusz közlekedés nagysága radikálisan kisebb lesz.
Boráros téren a fő átszállási irány a Soroksári út felől
érkező közösségi közlekedési eszközökről (csepeli HÉV, 2-
es villamos, 23, 23E, 54, 55-ös autóbuszok) valamint a
Ferenc körút irányába tartó nagykörúti villamos viszonylatok
között lehet tapasztalni. Az ebben a csomópontban fellelhető
átszállási kényszer megszüntetése a hálózat szempontjából
fontos feladat. A jövőben az 5-ös metró nem érinti ezt a csomópontot, a Pesterzsébet felöl
érkező villamos miatt azonban továbbra is fontos marad a villamos vonalak összekötése,
többek között az átlapoló és fonódó rendszer kialakítása miatt.
51
Corvin-negyednél jelenleg a 4-es, 6-os villamos
viszonylatpár és a 3-as földalatti gyorsvasút között találha
jelentős átszállás. A tervezett hálózatnak több új eleme is
érinteni fogja ezt a csomópontot. Az 5-ös metrónak itt lesz
átszállási pontja a fent említett villamosokkal, illetve a 3-as
metróval. Valamint az Üllői úton újra közlekedő közúti vasút
miatt a felszíni utasáramlás a jelenleginél lényegesen nagyobb lesz. Az Üllői út és a
Ferenc körút között közvetlen villamos-kapcsolat fog létrejönni.
A Blaha Lujza téren tapasztalható jelentős átszállási
forgalom a tervezett hálózat mellet csökkeni fog, hiszen a 7-
es buszcsaládot részben kiváltó 4-es metrónak a nagykörúttal
a Rákóczi téren lesz a metszéspontja. Ugyanakkor az itt
átszálló utasmennyiség meg fog maradni. Ez főleg a 2-es
metró által kiszolgált utasoknak köszönhető. A Rákóczi úton
megépülő felszíni kötöttpályás közlekedés és a 4-es, 6-os viszonylatok között várhatóan
megjelenő átszállási forgalom kiváltása helyhiány miatt nem lesz megoldható. A
Népszínház utcában jelenleg végállomásozó viszonylatok és a Rákóczi úton közlekedő
viszonylatok összekötése viszont megoldható.
Nyugati téren (Nyugati pályaudvar) a jelenlegi átszállásokat
nagyban befolyásolja a 4-es, 6-os villamos 3-as metró, a
MÁV Nyugati pályaudvara, Westend City Center
bevásárlóközpont, valamint az itt található autóbusz
végállomás (91, 191, 206, 291). A jövőben a Váci úti
villamos miatt a felszíni átszállások növekedni a felszín és a
felszín alattiak között pedig csökkeni fog.
Jászai Mari téren a jelenleg tapasztalható átszállási
kényszer a tervezett hálózatban is meg fog maradni, annyi
különbséggel, hogy a meghosszabbított 2-es villamos pályája
keresztezni fogja a Szent István körúti villamos pályát, és a
Pozsonyi utcában továbbvezetve felváltja a 75-ös trolibuszt.
Ezáltal a közúti vasúti végállomása meg fog szűni.
52
Margit híd, budai hídfőnél jelentkező átszállások
megszüntetésével a budai fonódó villamoshálózatP
26
P tervei
között is szerepel, de az általunk kidolgozott hálózati
modellben e csomópont kialakítása még komplexebb lesz. A
legnagyobb különbség az, hogy az Árpád fejedelem útján
tervezett villamos pálya fonódását is biztosítani kell. Ennek
érdekében a következő útvonalakon lesz megoldott a közvetlen kötött pályás közlekedés:
- Margit híd – Margit körút
- Margit körút – Török utca – Frankel Leó út
- Margit körút – Frankel Leó út – Üstökös utca – Árpád fejedelem útja
- Bem rakpart Vidra utca Frankel Leó út
- Bem rakpart Árpád fejedelem útja
Ezen összeköttetésekre az itt kialakult sokrétű átszállások megszüntetése miatt van
szükség. A csomópont utas terhelése ugyanakkor várhatóan csökkeni fog, mivel az 5-ös
metró a Kolosy tér és Szent István park zött keresztezi a Dunát. E mellett ugyanakkor
szükséges az Árpád fejedelem útján megszüntetendő autóbuszvonalak pótlása közúti
villamossal.
Deák Ferenc téren jelenleg a felszínt érintő átszállások
főképpen az itt végállomásozó 47, 49-es viszonylatok és a
metróhálózat tagjai között fedezhetők fel. A Bajcsy
Zsilinszky úton újra közlekedő közúti vasút miatt a tervezett
rendszerben valószínűleg csökkeni fog azon utasok aránya,
aki a 3-as metróra száll fel ebben a csomópontban a kiskörúti
villamos felől Váci út irányába. Hiszen akinek utazási célja két, maximum három
metrómegállónál közelebb van, annak jobban megéri átszállásmentesen közlekednie.
Kálvin téren jelentkező átszállások zöme a kiskörúti
villamos viszonylatok (47, 49), valamint a 3-as metró között
tapasztalható jelenleg. A jövőben az itt elhaladó 4-es metró,
valamint a visszaállított Üllői úti villamos miatt az itt
érvényes utazási irányok és utazási módok jelentősen meg
fognak változni. Mind a Múzeumkörút, mind a Vámház
53
körút irányából közvetlen közúti vasúti kapcsolat lesz az Üllői úttal. A metróvonalak
közti átszállás a felszíni forgalomtól elkülönülve lesz megtalálható.
Döbrentei téren jelenleg fellelhető szétszórt megállókiosztás
(Rudas gyógyfürdő, Erzsébet híd, budai hídfő, Döbrentei tér)
miatt jelenleg átszállás tulajdonképpen alig tapasztalható. A
tervezett hálózatban ez a helyzet annyiban fog változni, hogy
az Erzsébet híd felől érkező villamos viszonylatok a
Döbrentei téren fonódnak majd a jelenleg meglévő
viszonylatokba, így közvetlen elérve a Széll Kálmán teret, Batthyány teret, valamint a
Szent Gellért teret. Tehát az átszállásmentesség nagy aránya miatt az átszálló utasok
mennyisége várhatóan elhanyagolható lesz.
Szent Gellért tér szolgálja ki jelenleg a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem északi tömbjét. Az itt
elhaladó villamos valamint buszviszonylatokra le és felszálló
utasok döntő hányadát az egyetemisták teszik ki. A jövőben
e tér közlekedésszervezése két fontos változtatáson fog
keresztül menni. Egyrészről a 4-es metró átadásával csökkeni
fog a jelenlegi villamos és buszmegállók zsúfoltsága, másrészről pedig a Műegyetem
rakparti villamos miatt az egyetem épületeinek elérhetősége javulni fog.
Zsigmond téren az itt közlekedő Frankel Leó út és Bécsi út,
valamint az Árpád fejedelem útján és folytatásában a Lajos
utcában közlekedő közúti vasút összekötése valósul meg
kereszt irányban, annak érdekében, hogy az Óbudai lakótelep
belvárossal való kapcsolata még inkább átszállásmentesebb
legyen.
Flórián téren a jelenleg két átszállási irány tapasztalható.
Egyrészről az északról kelet felé tartó és a nyugatról dél felé
tartó irány. A tervezett közúti vasúti hálózatban ezen irányok
között az átszállásmentes közlekedés meg fog valósulni, az
itt található közvetlen kelet nyugati (Vörösvári út Árpád
híd) és észak déli irány (Szentendrei út Pacsirtamező
utca) mellett.
54
A külső Bécsi út feltárása miatt szükséges a Bécsi út és
Vörösvári út kereszteződésében jelenleg végállomásozó
villamos viszonylatok pályáinak meghosszabbítása a külső
Bécsi úton, egészen a jelenlegi MÁV 2-es vasútvonalának
(Budapest Esztergom) érintéséig.
Károly Róbert körút Lehel utca kereszteződésében a
jelenleg tapasztalható átszállási irány közvetlen
kiszolgálása érdekében szükséges a Lehel utca Béke tér felőli
része és a Róbert Károly körút Árpád híd és Zugló
vasútállomás irányába eső gányok közvetlen összekötése,
melyet a hálózati modell tartalmaz.
Lehel téri átszállások hasonlóak a Deák Ferenc téren
tapasztalhatókhoz, hiszen aki a 14-es villamossal érkezik
ebbe a csomópontba és a belváros felé tart, annak nincsen
más választása jelenleg csak a metróra való átszállás. A
tervezett hálózatban a Váci úton közlekedő közúti vasút
révén közvetlen összeköttetés nyílik a Lehel tér és a Deák
Ferenc tér között, melynek következtében az itt megfigyelhető átszálló utasok
mennyisége csökkeni fog.
Baross téren (Keleti pályaudvar) a jelenlegi sokrétű átszállás
a tervezett hálózat mellett is fellelhető lesz, átalakult
formában. A 2-es metrón kívül az itt elhaladó 4-es és 5-ös
metró következtében a közvetlen föld alatti és a felszínhez
kapcsolódó átszállások intenzitása nagy mértékű lesz. A
felszíni autóbusz forgalom jelentős csökkentésével és
villamossal való helyettesítésével, az az a Rákóczi úton és Thököly úton közlekedő
villamos és a Festetics György utcában jelenleg végállomásozó 24-es viszonylat Bethlen
Gábor utcai meghosszabbítása miatt a felszíni átszállások ezen két irány között
tapasztalhatóak lesznek. Az átszállások csökkentésének érdekében megvalósul az előbb
említett vágánykapcsolatokon kívül a közvetlen kapcsolat a Festetics György utcában
közlekedő közúti vasút és a Thököly út, Rákóczi út között. A Bethlen Gábor utcai
55
villamos és a Rákóczi út között. Természetesen a Keleti pályaudvar miatt a felszíni
forgalom jelentős hányada meg fog maradni.
Orczy út Elnök utca kereszteződésében jelenleg nem
tapasztalható különösebb átszálló forgalom. Az újragondolt
villamoshálózat fontos része lesz ugyanakkor az Elnök utca,
hiszen az Üllői úton közlekedő villamos viszonylatok és a
Népligetnél található végállomásuk között a Nagyvárad tér,
Orczy út, Elnök utca között valósul meg az összeköttetés,
mivel az Üllői út és a Könyves Kálmán körút kereszteződése túlságosan is beépült, és
gépjárműforgalom szempontjából leterhelt, többek között a közeli M5-ös autópálya
betorkolása miatt pedig szinte mindig telített ez a csomópont. Miután a tervezett
hálózaton az Elnök utcáról közvetlenül el lehet majd jutni nem csak az Üllői útra, hanem
az Orczy úton a Fiumei út irányába is, ezért az itt fellépő jövőbeli átszállások mértéke se
lesz túl jelentős.
Nagyvárad téren jelenleg a felszínen közlekedő haránt
irányú 24-es villamos viszonylat és a felszín alatt közlekedő
3-as metró viszonylat között jelentkezik átszállás. A jövőbeli
állapotban az Üllői úti villamossal a belváros a felszínen
keresztül is közvetlen elérhető lesz ettől a tértől, ami meg
fogja változtatni az átszállási szokásokat.
Népligeten jelenleg az átszállások a 3-as metró, 1-es, 1A-s
villamos, 103-as, 253E-s autóbusz, valamint az itt található
Volán pályaudvar között jelentkeznek, ugyanakkor fontos
utazási cél főleg a hétvégi labdarugó mérkőzések ideje alatt a
Ferencvárosi Torna Club itt található Albert Flórián
Stadionja. E csomópont a jövőbeli hálózatban is fontos
szerepet kap, az itt található 1A végállomása megszüntetésre kerül, helyette a jelenlegi
BKV buszvégállomása komoly közúti vasúti végállomássá alakul át, melyet főleg Üllői
úton közlekedő viszonylatok fognak használni.
56
Puskás Ferenc Stadion a Hungária körút és a Kerepesi út
kereszteződésében található. 3.2. bekezdésben többek között
részletesen bemutatásra került az átszállási irányok,
melyeknek nagy része a tervezett hálózat esetén is meg
fognak maradni. Itt főleg a 2-es metró és az Hungárián
közlekedő közúti vasút között fellépő átszállásra gondolunk.
A jövőbeli helyzet annyiban fog változást hozni, hogy a Dózsa György úton közlekedő
közúti vasútnak itt lesz kialakítva a végállomása, ennek köszönhetően a Dózsa György út
mentén található utazási célok elérése könnyebb és gyorsabb lesz ezen csomóponttól.
Rákóczi híd, pesti hídfő – Vágóhíd széttolt csomópontnál a
jelenleg tapasztalható átszállási irányok közül a Népliget
felől érkező villamos viszonylatról a belváros felé tartó
átszállási irány a jövőben is meg fog maradni nagy
valószínűséggel, kiegészülve a Buda felől érkező és a
belvárosba tartó iránnyal. Az itt megálló 5-ös metróra
várhatóan többen fognak átszállni, mint a Soroksári úton közlekedő közúti vasúti
viszonylatokra.
Béke tér jelenleg nem tekinthető fontosabb átszállási
pontnak. Ezen a téren mindössze 14-es villamos viszonylat,
valamint 32-es és 105-ös buszviszonylatok találhatóak. A
jövőben a Rákosrendezőn megvalósuló P+R parkoló és a
Nagy Lajos király útján közlekedő villamos viszonylatok
meghosszabbítása a Béke térig várhatóan az említett téren
áthaladó utasmennyiség növekedéssel fog járni, de átszállási többlettel nem, a
megfelelően kialakított hálózati struktúrának köszönhetően.
Rákosrendezőn létesítendő jövőbeli P+R parkoló, amely az
M3-as bevezető szakaszának utolsó belváros előtti nagy
kapacitású parkolója, várhatóan nagy forgalmat fog
generálni. E parkoló közösségi közlekedéssel való
kiszolgálására hivatottak az itt elhaladó villamos
viszonylatok.
57
Erzsébet királyné útja Nagy Lajos király útja
kereszteződésnél a jelenleg meglévő közúti vasúti
kapcsolatok a jövőben ki fognak egészülni a Rákosrendező
felé tartó iránnyal. Jelentős átszállás várhatóan nem fog
jelentkezni a tervezett hálózat esetén ebben a csomópontban
a megfelelően vezetett viszonylatok következtében. Amelyek
lefedik a jelenlegi és a jövőben várhatóan keletkező fontosabb utazási irányokat.
Bosnyák téren a jelenleg tapasztalható két fontosabb
átszállási irány, ami a Nagy Lajos király útjáról a térre
beérkező és a Thököly út között valósul meg, ami a jövőben
át fog alakulni. Ez egyfelől a jelenleg tapasztalható átszállási
irányoknak megfelelően vezetett új viszonylatok a belváros
fele tartó utazások esetén átszállásmentes közlekedést
biztosítanak. Másrészről pedig az itt megálló 4-es metró gyors eljutást biztosít szintén
belváros felé.
Erzsébet királyné útja, aluljárónál a jelenleg
megfigyelhető átszállás, mely a Herminamező felől érkező
villamos viszonylatok és a 70-es troli között valósul meg, a
tervezett hálózat esetén meg fog szűnni köszönhetően az
Erzsébet királyné útján közlekedő közút vasúti viszonylatok
meghosszabbításának, mely a 70-es trolibuszt hivatott
kiváltani részben és közvetlen elérést biztosít a Baross tér irányába.
Örs vezér terén jelenleg tapasztalható sokrétű és nagy
arányú átszállás a jövőben várhatóan csökkeni fog. Ez főleg
a 2-es metró Csömörig, illetve Rákoskeresztúrig tartó
meghosszabbításának köszönhető. A metró és a téren
áthaladó villamos viszonylatok, valamint a megmaradó és itt
végállomásozó autóbusz és trolibuszviszonylatok között a
jövőben is tapasztalható lesz a mainál kisebb mértékű átszállás.
58
Élessaroknál jelenleg nem tapasztalható nagyobb átszállási
forgalom a megfelelő hálózati kialakítás következtében. A
jelenlegi viszonylat rendszer a jövőben annyit fog változni,
hogy a Maglódi út felől közvetlen összeköttetés nyílik a
Fehér úton át az Örs vezér tere irányába. Jelentős átszállás a
jövőben sem lesz várható.
Sibrik Miklós út, Kőbánya Kispest vasútállomásnál (X.
kerület) jelenleg szinte semmilyen átszállási forgalom nem
figyelhető meg, hiszen a Sibrik Miklós úton közlekedő
autóbusz viszonylatok közvetlenül elérik a XIX. kerületben
található autóbusz és metró végállomást. Miután az itt
található pályaudvar vágányhálózata igen kiterjedt, ezért az
ezt a pályaudvart külön szinten keresztező közúti vasúti híd építése arányait tekintve
nagyon költséges beruházás lenne. Olcsóbb megoldás az a javaslatunk, ha a pályaudvar
X. kerületre eső részénél végállomásoztatjuk a villamos viszonylatokat és a jelenleg
meglévő gyalogos felüljárót felhasználva, azt kiegészítve mozgólépcsőkkel, illetve
mozgójárdákkal könnyítjük meg az utasok átszállással járó kényszerét a jövőbeli
állapotban.
Sibrik Miklós út – Maglódi út kereszteződés jelenleg nem
jelentős. A jövőben viszont a Sibrik Miklós úton vezetett
közúti vasúti viszonylatok miatt Újhegy lakótelep felől
közvetlen kötött pályás kapcsolat nyílik a Maglódi út
érintésével az Újköztemető, és az Örs vezér tere felé. E
kereszteződésben várhatóan nem lesz jelentős az átszálló
utasok mennyisége.
Pesterzsébet, Gubacsi hídon keresztül Pesterzsébet és
Csepel közötti utasforgalmat lebonyolító buszok igen
kihasznált járatok. A Topánka utcában a Pesterzsébet ,
központ megállóhelyen meglehetős mértékű átszállás
jelentkezik. Ezen preferált autóbusz viszonylatokat (35, 36,
148, 151) részben ki fogják váltani a Pesterzsébet és Csepel
59
között létesítendő villamos viszonylatok. Pesterzsébet központját körülölelő új hálózati
rendszer a 4.1.2.-es fejezetben kerül részletesebb bemutatásra.
Savoya parkban jelenleg a 18-as villamos viszonylat
végállomása található. Az itt található bevásárlóközpontok
miatt a viszonylat kihasználtsága elég jelentős. A jövőben ez
a terület fontos fejlődésen fog keresztül menni. Itt elsősorban
közúti infrastruktúra fontos bővülésére az Albertfalvai hídra
gondolunk. E híd megépülése lehetőséget teremt a Csepel és
Budafok közötti közvetlen villamos összeköttetésre. A híd révén bekövetkező jelentős
hálózatbővülés nyomán a Savoya parknál a jövőben fontos felszíni kötött pályás
végállomás fog kialakulni, és az itt végállomásozó viszonylatok között átszállás meg fog
jelenni.
Városmajornál végállomásozó jelenlegi 60-as számot viselő
fogaskerekű vasút kihasználtsága a mindennapi
hivatásforgalomban sajnos igen jelentéktelen. Ennek
következtében a végállomásánál jelentkező átszálló forgalom
minimális. A jövőben a fogaskerekű közvetlen Széll Kálmán
téri elérésének köszönhetően ennek a kötöttpályás
közlekedési eszköznek a kihasználtsága növekedni fog, de a meghosszabbítása révén a
reggeli csúcsban tapasztalható átszállás minimalizálódása várható.
Budagyöngye megállóhelynél válnak el jelenleg a Budakeszi
irányába közlekedő autóbusz viszonylatok, a Budai
hegységet feltáró Volánbusz járatok, valamint a 61-es
villamos viszonylat. Átszállások a járatok között
tapasztalhatóak, de a közösségi közlekedéssel ebben a
csomópontban elszállított utasokhoz mennyiségéhez képest
elhanyagolható. A belváros eléréséhez az összes itt közlekedő viszonylat ugyan azt az
útvonalat használja, a Szilágyi Erzsébet fasoron keresztül a Széll Kálmán térig. A jövőben
az átszállások mennyisége növekedni fog, mely annak tudható be, hogy a Széll Kálmán
tér tehermentesítése érdekében a Budakeszi irányába közlekedő autóbusz viszonylatok
eddig a pontig vissza lesznek metszve.
60
4.1.2. Területek
Árpád fejedelem útja Lajos utca Pacsirtamező utca
Szentendrei út által leírt útvonal az óbudai lakótelep
súlypontjában halad. Ennek köszönhetően jelentős az ezen az
útvonalon közlekedő autóbusz viszonylatokat használók
köre. A jövőbeli hálózat felépítésekor törekedtünk arra, hogy
a jelentkező utasáramlások nagyságát a megfelelő közösségi
közlekedési eszközzel elégítsük ki. Ezért az ebben a tengelyben közlekedő autóbusz
viszonylatok helyett a tervezett állapotban közúti vasúti viszonylatok közlekednek.
Eközben a Nagyszombat utcánál található Amphiteatrum és Kaszásdűlő között a felszíni
kötöttpályás közlekedéssel közel párhuzamosan közlekedik az 5-ös metró a felszín alatt,
mely párhuzamosság főleg csak geometriai jellegű és nem funkcionális. Az új létesítésű
közúti vasúti pálya miatt a Lajos utca ás a Pacsirtamező utca úthálózati kapacitása
jelentősen csökken. Annak érdekében, hogy e kapacitásbeli csökkenés ne vezessen az
autósközlekedés teljes ellehetetlenüléséhez az Árpád fejedelem útja Lajos utca valamint
Árpád híd közötti szakaszának fejlesztése szorosan kapcsolódik a villamoshálózat
bővüléséhez. Ugyanis ezen útszakasz kibővülő kapacitásával, melynek részben a
felszámolandó HÉV pálya adja a helyigény kielégítését, - biztosítható a Lajos utca és a
Pacsirtamező utca tehermentesítése.
Bem rakparton a Batthyány tér és a Margit híd között
megvalósuló új vágányhálózati rész révén egyfelől a
biztosítva van az utasok eljuttatása a két csomópont között,
másrészt pedig felszámolhatóak az ezen az útirányon
közlekedő autóbusz viszonylatok. A szentendrei HÉV e
szakaszának megszüntetésével nem kell biztosítani az itt a
kieső kapacitását, mivel az 5-ös metró biztosítja a Pest központjába való eljutást, a fonódó
villamoshálózat pedig az utazások átszállásmentességét és felszíni kiszolgálását. Jelenleg
az 5-ös HÉV-en utazóknak nem a Batthyány tér elérése és itt átszállás a 2-es metróra a
fontos, hanem a minél gyorsabb belvárosba való eljutás, ami biztosítva lesz a tervezett
hálózat esetén.
61
külső Bécsi út jelenleg az egyéni közlekedés által a
legjobban leterhelt Budai útszakaszok között található. Mely
szakasz úthálózatát jelenleg is tervezik 2x2 sávossá bővíteni,
valamint kötött pályás közlekedés megteremtését, ami a
Bécsi út és a Vörösvári út kereszteződésétől a MÁV 2-es
számú vasútvonalának kereszteződéséig fog tartani. Ennél a
kereszteződésben a jövőben P+R parkoló fog épülni, valamint Óbuda vasúti állomást is a
kereszteződéshez közelebb fogják építeni. Ezeket a terveket az általunk tervezett
hálózatba bevettük.
Pozsony utca Népfürdő utca jelenleg nincs kötött pályás
közlekedéssel ellátva, ennek a területnek közösségi
közlekedéssel való ellátottságáról autóbusz és trolibusz
viszonylatok gondoskodnak. Jelenleg a Jászai Mari téren
végállomásozó 2-es villamos meghosszabbítása az utóbbi
években rendre napirendre kerül. Az általunk tervezett
jövőbeli állapotban a XIII. kerület ezen területének feltárása három szakaszra bontható.
Az első rész a Pozsonyi utcában közlekedő közúti vasút, mely hálózatrész a nagykörútra
ráhordó szerepkörrel bír. A második rész a Dráva utcai villamos, mely a Váci út
közösségi közlekedési eszközei egészíti ki. Ezen az első két szakaszon közlekedett 15-ös
és 15A-s jelű villamos viszonylat 1977-ig, amikor is megszüntettékP26F
27
P. A harmadik
szakasz pedig Népfürdő utcában található, amelynek az érintett terület feltárása, és a
haránt irányú viszonylatokra való ráhordás mellett a Dagály Strandfürdő kiszolgálása a
célja.
Dózsa György úton jelenleg jelentkező utazási igényeket
trolibuszviszonylatok elégítik ki. Az itt közlekedő villamos
viszonylatot az ’50-es években szüntették meg, hogy helyet
biztosítsanak a Felszabadulás térnek, valamint az itt
felállított Sztálin szobornak. Jelenleg ez a haránt irányú
kapcsolat nagy hiánya a közúti vasúti hálózatnak. A tervezett
hálózatban ez a fontos hálózati elem visszaállításra kerül.
62
Bajcsy Zsilinszky út Váci út tengelyben jelenleg
gyakorlatilag semmilyen felszíni közösségi közlekedés nem
található. E közlekedési mód hiánya nagyon érezteti hatását
különösképpen a Deák Ferenc tér (47, 49 villamos) és a
Lehel tér (14-es villamos viszonylat) között. A belváros ezen
szakaszán a közösségi közlekedést használó utasok a föld
alatti közlekedésre vannak kényszerítve, akkor is ha csak egy-két megállónyit szeretnének
utazni. Ezért különösen fontos a Bajcsy Zsilinszky úton, valamint a Váci út Lehel térig
tartó szakaszán a felszíni közösségi közlekedés visszaállítása. Városképi és a várható
utasmennyiség miatt célszerű a kötöttpályás hálóztat fejlesztése ezen a szakaszon. A Váci
út további szakasza több részre bontható, és érdemes vizsgálni felszíni közösségi
közlekedéssel való ellátását a tapasztalható erőteljes ingatlanfejlesztési intenzitás miatt,
mely az itt található felszámolt gyáregységeken megvalósuló barnamezős beruházásokon
alapulnak. Az első szakasz a Lehel tér és Árpád híd között található. Erre a részre
jellemző a belvárosias városkép, ami az itt található új építésű irodáknak köszönhető. A
második szakasz a Dunaplázáig található, amely szakaszon szintén jelentős mennyiségű
iroda található, de a beépülési szintje nem éri el az első szakaszét. A harmadik szakasz
pedig Újpest Városkapuig tart, mely a legkevésbé felfejlesztettebb. Az első két
szakaszon a felszíni közösségi közlekedés megvalósulása szükséges kötött pályás
közlekedési mód segítségével, míg a harmadik szakasz a jövőben várhatóan fejlettségi
szintjében utoléri az első két vizsgált szakaszt. Utasforgalmi, városképi szempontokon
kívül hálózati szempontból is fontos a Váci út tengelyében a közúti vasút visszaállítása,
mert így az Újpesten és Rákospalotán a tervezett állapotban megvalósuló hálózatbővülés
által létrejött új szakaszok belvárossal való kapcsolata megfelelőbb lenne.
Városliget (Zichy Mihály út) Damjanich utca Bethlen
Gábor utca tengely jelenleg trolibuszhálózattal van lefedve,
de nem található közvetlenül ezen a nyomvonalon közlekedő
közösségi eszköz napjainkban. A tervezett hálózatban
viszont megjelenik az Erzsébet királyné út és a Baross tér
közötti közvetlen útvonal a fent említett nyomvonalon. E
nyomvonal feltáró jellegű és a fontos szerepe a jövőbeli hálózatban az, hogy a
nyomvonalat érintett területről a belváros felé tartó utazásokat minél jobban és lehetőleg
63
átszállásmentesen kiszolgálja. Az egész rendszert tekintve pedig a keresztezett haránt
irányú hálózati elemeket tekintve fontos elosztó szereppel rendelkezik ez az útirány.
Thököly úton a Bosnyák tér és Keleti pályaudvar között
közlekedő jelenlegi 7-es buszcsalád tagjai (7, 7E, 173, 173E)
a 4-es metró átadásával az utasforgalmi kapacitásuk
jelentősen csökkeni fog. Az új metróvonal átadásával
azonban nem érdemes a teljes felszíni közlekedést
megszüntetni, érdemesebb az átalakításán elgondolkodni.
Buszviszonylatok helyett a közúti vasút üzemeltetéssel az itt jelentkező felszíni
utasmennyiséget kiszolgálni. Az alábbi leírt állapotok, valamint városképi szempontból
egyaránt indokolják, hogy tervezett állapotban a Thököly úti villamos tengely
visszaállításra kerüljön.
Rákóczi út Kossuth Lajos utca tengelyében a jelenleg
tapasztalható nagyforgalmi autóbusz viszonylatok rendszere,
mely a dolgozat 3.3. pontjában bemutatásra került már, a
jövőbeli állapotban csökkeni fog. A fennmaradó felszíni
utasforgalmat célszerű kötött pályás közlekedési eszközzel
biztosítani, mely a legvárosléptékűbb közlekedési eszköz,
ezen kívül város levegőjét sem szennyezi. Ennek hatására a jövőben nem csak a
várhatóan csökkenő egyéni autósközlekedés által lesz kevesebb a belváros
légszennyezettsége, hanem a közösségi közlekedési rendszer megváltozása révén e
közlekedési ág is ki fogja venni a részét a tisztább levegőjű Budapest megvalósításából.
Üllői úton jelenleg nem található semmilyen felszíni
közösségi közlekedés, hasonlóan a Váci út tengelyéhez. Ez a
város egyik legfontosabb sugárútja, amelyen a korházakon
kívül sok fontos utazási cél is található. A fentiek miatt
mindenképpen szükséges a felszíni közösségi közlekedés
visszaállítása, melyet a tervezett állapot tartalmaz. A felszíni
közlekedés visszaállítása révén ezt a közlekedési eszközt a rövidebb utazási távok
megtételére használnák jellemzően az utasok, a hosszabb utazások esetén a metrót
használnák a jövőbeli állapotban is. Az Üllői út tengelyében közlekedő közúti vasút a
Kálvin tér és a Nagyvárad tér között az Üllői úton haladna. A Népligetet viszont az Orczy
64
út és az Elnök utca érintésével érné el, hiszen az Üllői út és a Könyves Kálmán körút
kereszteződése jelenleg is jellemzően túlterhelt és túlságosan beépített.
Rákóczi híd Szerémi út Hengermalom út Etele út
nyomvonalon jelenleg a 103-as autóbusz közlekedik. A
jövőbeli állapotban ez az útvonal az 1-es villamos
meghosszabbításának nyomvonala, mely hosszabbítás a
jelenleg futó villamoshálózati projektek között is szerepelP27F
28
P.
Fontos haránt irányú útvonal ez, mely segítségével Kelenföld
és a Hungária körút között közvetlen, átszállásmentes kapcsolat nyílik.
Műegyetem rakpart és az Infopark jelenleg
tulajdonképpen semmilyen közösségi közlekedéssel nincsen
ellátva, mely önmagában az itt tanuló és dolgozó emberek
nagy száma miatt is ambivalens állapotot eredményez. Az
Infopark környékén található kritikusan alacsony
parkolóhelyek számának következménye, hogy a környék
mindig parkoló autókkal zsúfolt. Az itt létesült irodákhoz kevés parkolóhelyet terveztek
az épületeken belül. A jövőbeli állapotban a Petőfi és a Rákóczi híd közösségi
közlekedéssel lesz ellátva, a Szent Gellért rakparti villamos viszonylatok
meghosszabbítása révén, mely a Műegyetem rakpart, Magyar Tudósok körútja, Hevesy
György utca és Neumann János utca útvonalon fog közlekedni. A terület feltárását segítve
csatlakozni fog ez a hálózati rész a Szerémi úthoz, valamint az Október 23. utcához. E
nyomvonal révén a terület a város közösségi közlekedési hálózatával feltárt és kiszolgált
területei közé fog tartozni, mely révén várhatóan a jövőben kevesebb parkoló autó lesz
található ezen a környéken.
Fogaskerekű vasút jelenleg 60-as számot viseli és a vasút
kihasználtsága a mindennapi hivatásforgalomban sajnos igen
jelentéktelen. Ennek két indoka van. Egyfelől a
fogaskerekű pályájának állapota leamortizálódott, másrészről
pedig nem éri el a Széll Kálmán teret, ami által az ezt a
közlekedési formát választó utasokat átszállásra kényszeríti.
Ennek következtében a Svábhegy felé utazók inkább a 21, 21A jelű buszviszonylatokat
preferálják. A jövőbeli állapotban a fogaskerekű kihasználtságának mértéke várhatóan
65
növekedni fog. Ez a pálya rekonstrukciójának, így nagyobb haladási sebesség
biztosításához, Normafáig tartó meghosszabbításának, és a Széll Kálmán tér közvetlen
elérésének köszönhető, mely a Szilágyi Erzsébet fasoron található közúti vasúti vágányok
felhasználásával biztosítható.
A jövőbeli állapotban megvalósuló Zugligeti úton közlekedő
közúti vasúti hálózatrész a Budagyöngyéig közlekedő 18-as
viszonylat kényelmesebb végállomásozása miatt fontos
kialakítani. E hálózatrész mindössze körülbelül 300 méternyi
új vágány megépítését kívánna maga után.
Újpest és Rákospalota területén található az Árpád út
Szentmihályi út Főút tengelye Y alakban, mely jelenleg
fontos nagy kapacitású autóbusz hálózattal rendelkezik. Az
Árpád úton megjelenő viszonylatok közül a 196 és a 196A
jelzésű a Szentmihályi úton keresztül köti össze Újpestet
Újpalotával, míg a 104, 104A, 170 és 204-es
buszviszonylatok Rákospalota központja és Újpest központja között közlekednek. Az
Árpád úton közlekedő 25-ös busz pedig az újpesti utat a Mexikói úttal köti össze. Az
előbb felsorolt viszonylatok által elszállított utasmennyiség indokolja a XV. kerület két
központja valamint a IV. kerület központjának összeköttetését felszíni kötött pályás
közösségi közlekedéssel, mely részben felváltja a jelenlegi nem kötött pályás közlekedést,
amelyet a tervezett állapot tartalmaz. Az utasok mennyiségén kívül az is indokolja ezen
észak-pesti területek közösségi közlekedésének változtatását, hogy ez a terület a főváros
egyik legbelvárosiasabb területe, amely a központon kívül található. A jelenlegi
állapotban a Görgey Artúr utcában közlekedő villamos viszonylatok vezetése nem ideális,
mivel nem a súlyponti tengelyen vezetett és így nem tudja a nagy népsűrűségű lakótelepet
megfelelő mértékben ellátni. Az Árpád út végén, Újpest, Városkapu metrómegállónál
átszállással lehetőség nyílik a Váci úti közúti vasúti tengely eléréséhez. A
Káposztásmegyerre vezető 14-es viszonylat önálló része a jövőbeli állapotban meg fog
szűnni és felszínen vezetett metróvonallá fog átavanzsálódni. Rákospalotán a Kossuth
Lajos utcában végállomásozó viszonylatrész a jövőbeli állapotban meghosszabbításra
kerül, hogy az M3-as autópálya mellett P+R parkoló a lehetőségekhez képesti legnagyobb
66
kapacitású közösségi közlekedéssel legyen ellátva. E P+R parkolóhoz a 4-es metrónak is
kapcsolódik állomása.
Füredi úti lakótelep az Örs vezér tere mellett terül el és
jelenleg a 81, 82 trolibuszviszonylatok és a 174, 244
buszviszonylatok szolgálják ki. A jövőbeli állapotban a
Füredi útra közúti vasút viszonylatot terveztünk, mely a
Csertő utcáig közlekedik. Az új kötött pályás hálózati rész
célja a lakótelep súlypontjában vezetve a jelenlegi troli- és
autóbusz viszonylatok tehermentesítése. A terület ék alakja miatt a súlyponti vezetésből
adódóan nem lehet a teljes jelenlegi hálózatot kipótolni, ezért a jövőbeli hálózati
felépítésben is szükség lesz a troli. és buszviszonylatokra, csak csökkentett mértékben.
Korponai utcában jelenleg nincs semmilyen közösségi
közlekedés. A jövőbeli állapotban ebben az utcában
közlekedő villamos hálózatrésznek két szerepe van. Egyfelől
feltárja X. kerület ezen részét, másfelől pedig a hálózat két
fontos részét köti össze, mégpedig Kőbánya központot és a
Salgótarjáni utcát.
Sibrik Miklós úton jelenleg közösségi közlekedés formáin
belül autóbusz közlekedés található meg. Az Újhegy
lakótelep szélén található úton az egész kerületet átszelő és a
lakótelepet feltáró 85, 85E, 185 buszok mellett közel tisztán
a lakótelep elérhetőségének biztosításához itt közlekednek a
68, 117, 201E, 202E buszviszonylatok. Miután a terület
jelenleg a Sibrik Miklós út szempontjából vizsgálva asszimetrikusan van beépítve, ezért a
jövőbeli súlytengelyen vezetett kötött pályás viszonylatok a lakótelepet nem képesek
elfogadhatóan feltárni. Valamint az a tény, hogy ezen közúti vasúti viszonylatok Kőbánya
Kispest csomópont X. kerületi felén végállomásoznak megköveteli azt, hogy a jövőbeli
állapotban is a lakótelep megfelelő elérhetőségének biztosítása érdekében legyen
megfelelő buszhálózata a területnek. A jövőbeli állapot azzal számol, hogy a Sibrik
Miklós út környékének beépítése egymással arányos lesz, és ezért ezzel az úttal, mint
központi tengellyel számol, és nem az Újhegyi lakótelep központi tengelyével, az Újhegy
sétánnyal.
67
Harmat utca / Mádi utca jelenleg a 85-ös buszcsalád által
van kiszolgálva. Újhegy és Óhegy lakótelepeket a súlyponti
tengelyen e két utca köti össze. A vizsgált utcák között
szintén jellemző a nagy népsűrűségű tömbök terülnek el. A
tervezett állapotban az itt található új hálózatrész a Maglódi
út szerepét hivatott átvenni, habár ott sem tűnik el teljesen a
villamos közlekedés. A szerepkör megváltoztatása azért fontos, mert Harmat utcában és a
Mádi utcában jelentős mennyiségű utazási cél található, míg a Maglódi útra ez közel sem
állítható. Az új súlyponti közúti vasúti hálózati elem megfelelő kiszolgálási szintet fog
biztosítani, mind a belváros, Kőbánya központ, Örs vezér tere és Kőbánya Kispest
elérésében. Az utcákban az új kötött pályás viszonylatok a jelenlegi haladási iránynak
megfelelően fognak közlekedni.
József Attila lakótelep dél-nyugati részének határán, az
Epreserdő utcában fut jelenleg a 3-as számú közúti vasúti
viszonylat. Jobb kihasználtsági mutatót lehetne a villamos
viszonylat ezen szakaszán elérni, ha a lakótelep súlyponti
vonalához közelebb lenne található. A tervezett állapotban az
Epreserdő utcán vezetett szakasz felszámolásra kerül és
helyette a Dési Hubert utcában és Napfény utcában fog közlekedni a közúti vasút a
jelenleg itt található autóbusz viszonylatok nyomvonalán.
Havanna lakótelep közösségi közlekedéssel való
ellátottsága jelenleg nem megfelelő (136E autóbusz), az itt
lakók számához képest a megfelelő közösségi közlekedéssel
való ellátottsága nem biztosított. A jövőbeli állapotban a
lakótelep közösségi közlekedéssel való ellátottsága javulni
fog, mely egyrészről a jelenleg is tervezettP28F
29
P 42-es villamos
meghosszabbításának köszönhető, mely a jövőbeli hálózatunkban is szerepel. Másrészről
pedig a 3-as metró két irányú meghosszabbítása révén, Üllői úti irány, és a MÁV 142-es
vasútvonala mellett található irány, ami az M5-ös autópálya mellett található P+R
parkolók megfelelő közösségi közlekedéssel való biztosítása miatt fontos, a környék föld
alatti gyorsvasúttal való ellátottsága magasabb szintvonalú lesz.
68
Mester utca Gubacsi út tengelyben vezetett közúti vasúti
hálózatrész a jövőbeli állapotban megszüntetésre kerül, mely
az itt tapasztalható alacsony kihasználtságnak és annak
köszönhető, hogy a jelenlegi nyomvonalhoz közel található
Soroksári úton közúti vasúti viszonylat üzemeltetése mind
kihasználtsági mind hálózati szempontból kedvezőbb. A két
sugár irányú út távolsága ellenére (Soroksári út, illetve a Mester utca és Gubacsi út) a
tervezett hálózat esetén igyekeztünk elkerülni a kötött pályás közösségi közlekedés esetén
a funkcionális és geometriai párhuzamosságokat.
Soroksári út Petőfi híd és Rákóczi híd közötti része a
jelenlegi állapotnak megfelelően lesz kialakítva a jövőbeli
állapotban is. A Vágóhíd és a Határ út közötti része át fog
alakulni. Az itt közlekedő ráckevei HÉV pályája a jövőben
az 5-ös metró felszíni szakaszának pályája lesz amelyet a
Soroksári úton közlekedő villamos viszonylatok is használni
fognak. Ez a tervezett állapotban történő megvalósulásához szükséges volt az itt
közlekedő villamos viszonylatok menetrendjét úgy meghatározni, hogy az beilleszthető
legyen a metró menetrendjébe. Valamint szükséges a járatok űrszelvénybeli és
kialakításbeli különbségeiből adódó problémák megoldása, amely problémák különböző
szintű peronokkal, rámpákkal vagy áthidalókkal megoldható. (16. ábra)
16. ábra: Közúti gyorsvasút Karlsruhe-ban alacsony illetve magas peron mellettP29F
30
P.
69
Pesterzsébeten található villamos viszonylatok jelenleg az
esetek többségében egyvágányúak és dupla hurok alakban
járják körbe a városrészt. Mind a kihasználtság, mind a
szolgáltatás szintvonala nem nevezhető megfelelőnek. A
Jókai Mór utca, Nagysándor József utca, Ady Endre utca,
Előd utca, Vörösmarty utca, valamint a Török Flóris utca
Topánka utca és Nagysándor József utca közötti szakasza a jövőbeli állapotban
felszámolásra kerül, hiszen az ezen a szakaszon jelentkező utasforgalom nagysága
autóbuszokkal megfelelőbben kiszolgálható. Pesterzsébeten ugyanakkor nem a közúti
vasút felszámolásáról, hanem ideális átalakításáról van szó. A kisforgalmú
viszonylatrészek megszüntetése mellett a Topánka utcában és folytatásában a Gubacsi
hídon Csepel felé, Határ úton, Helsinki úton új viszonylatrész épül, és a Török Flóris
utcai vágányhálózat a Határ út és a Topánka utca között második vágánnyal bővül.
Pesterzsébet súlypontját körülölelő viszonylatvezetés több szempontból is megfelelő.
Egyrészről a városrész legsűrűbben lakott területe közösségi közlekedéssel való feltárása
és kiszolgálása megfelelőbb, másrészről pedig a terület a jobban összekapcsolódik a város
közösségi közlekedéssel ellátott területeivel. A Topánka utcai nyomvonal illeszkedik
ahhoz a 2004-es civil kezdeményezéshezP30F
31
P, hogy a 3-as villamos meghosszabbítása ne a
Határ út Helsinki út nyomvonalon történjen, hanem a Topánka utcába. Ezt a
városrészmagot körül ölelő viszonylatvezetést Pesterzsébet, fordulónak neveztük el és
jellemzője, hogy a megfelelő kiszolgálás érdekébe a gyűrűn mindkét irányban végig lehet
menni. A tervezett állapotban megvalósuló viszonylatok gyűrűt az alábbiakban jellemzett
módon kerülik meg:
- A 3-as viszonylat Török Flóris utca és Topánka utcán haladva éri el a Gubacsi
hidat.
- 3Y jelű viszonylat Határ úton és a Helsinki úton keresztül a Gubacsi híd felé.
- 41-es viszonylat járatai váltva kerüli meg a tömböt, az egyik észak felől a másik
pedig dél felől.
- 2-es és 5-ös viszonylat pedig Pesterzsébet, városközpontban végállomásoznak, és
fordított irányban közlekednek.
A körgyűrűbe belépni és azt elhagyni három helyen lehetséges:
- A Soroksári út irányából a Helsinki út és a Határ út felé.
70
- Határ út irányából a Határ út és a Török Flóris utca felé.
- Gubacsi híd irányából a Helsinki út és a Topánka utca felé.
Csepelen csak a 7-es HÉV formájában van jelen kötött
pályás közlekedés napjainkban. A Pesterzsébet és Csepel
között közlekedő HÉV viszonylatot 1978-ban szüntették
megP31F
32
P amely a Gubacsi hídon keresztül közlekedett a két
városrész között. Jelenleg a Gubacsi hidat a 35, 36, 148, 151
számú autóbusz viszonylatok használják. A jövőbeli
állapotban a Gubacsi hídon keresztül Pesterzsébet és Csepel között újra lesz közvetlen
kötött pályás kapcsolat. Ezen összeköttetés csak egyrészről a nagy forgalmú autóbusz
viszonylatok kiváltása miatt fontos, a másik szempont, hogy az Albertfalvai híd
megépülésével, mely út mellett közúti vasúti híd is lesz, közvetlen összeköttetés nyílik
Budafok, Csepel és Pesterzsébet központjai között, amellyel egy jelenleg nem létező, de
fontos haránt irányú kapcsolat alakulna ki. Annak érdekében, hogy a Csepelt keresztező
villamos viszonylatok minél inkább kiszolgálják a XXI. kerületet érinteni fogják a Szent
Imre teret, mely a városrész egyik legfontosabb csomópontja. A szigetet keresztező
nyomvonal az alábbi: Gubacsi híd Ady Endre út Kossuth Lajos utca Szent Imre tér
Tanácsház utca Csőgyár utca – Budafoki út – Albertfalvai híd.
Mária Terézia utcában a Városháza térnél található jelenleg
a 47-es villamos viszonylat végállomása. A végállomáshoz
közeli Budafok vasútállomás ezzel a viszonylatvezetéssel
nincs igazán lefedve, mert a peron két végén található
aluljárók közül csak az északit tárja fel a villamos viszonylat,
a délit nem. A tervezett állapotban ezért ezen hálózati rész
déli irányú körülbelül 300 méteres meghosszabbítása szerepel, mely nem csak a vasutat
fogja jobban kiszolgálni, hanem a környéken található lakótelepet is.
71
4.2. A tervezett közúti vasúti hálózat paraméteres jellemzése
A 4.1.1. és a 4.1.2. pontban bemutatásra kerültek a tervezet hálózat új alkotóelemei
részletesen. Ahhoz, hogy tényleges rendszerről tudjunk beszélni szükséges a viszonylatok
megalkotása, menethossz, és menetidő kiszámítása és ezen viszonylatok részletes
jellemzése követési idő és csúcsidei szállítóképesség szempontjából. A viszonylatok
kialakításánál fokozottan ügyeltünk arra, hogy egy terület a város több pontjából is
elérhető legyen átszállásmentesen. A jelentkező kapacitásérték kiszámításához
szükségünk volt a közúti vasúti járművek szállítóképességének pontos meghatározására.
Az 1, 1A, 4, 6-os viszonylatokra a jelenleg Budapesten megtalálható Siemens Combino
Supra típust választottukP
12
P mely 352 utas elszállítására képes 4 fő/mP
2
P állóhellyel
számítva. Az 59-es vonalra a Stadler cég által gyártott fogaskerekű járművetP32F
33
P, sajnos
konkrét típust nem találtunk így feltételezéssel élve a többi jármű alapján 200
befogadására alkalmas eszközt gondoltunk. A többi vonalra pedig a Siemens cég által
gyártott négyrészes Combino villamost, a Lisszabonnak szállított fajtához hasonlót, mely
232 utas befogadására alkalmas 4 fő/mP
2
P állóhellyel számolvaP33F
34
P. A menetidő
kiszámításához szükséges volt a viszonylatok átlagsebességeinek meghatározása. A
hálózat egészére tekintve 22km/h átlagsebességet állapítottunk meg. Ez alól csak a
Soroksári út Határ út és Vágóhíd közötti szakasza jelent kivételt, mely szakaszon az 5-ös
metró és a 2-es, 5-ös villamos viszonylatok közös pályát használnak. Ezen a szakaszon a
metrópálya átlagsebessége, 33,4 km/h lett felvéve.
A viszonylatokat a 7. táblázat tartalmazza. A viszonylatok útvonala ebben a táblázatban
nincs részletezve, hanem a térkép segít eligazítani az olvasót a vonalvezetésben. A
viszonylatok részletes útirányát a Függelék 1. táblázata tartalmazza.
72
Viszonylat száma
Térkép
Honnan - Hová
Menethossz (km)
Menetidő (perc)
Csúcsidei
követési idő
(perc)
járat/óra/irány
Csúcsidei
szállítóképesség
(férőhely/óra/
irány)
1
Bécsi út - Kelenföldi
pályaudvar 18,02 49,15 6 10 3520
1Y
Szentendrei út -
Kelenföldi pályaudvar 18,67 50,92 6 10 3520
2
Rákosrendező -
Savoya park 17,24 44,23 6 10 2320
2Y
Dagály fürdő -
Vágóhíd 9,5 25,91 6 10 2320
3
Rákosrendező -
Budafok,
Vasútállomás
21,18 57,76 10 6 1392
3Y
Rákosrendező -
Savoya park 18,77 51,19 10 6 1392
4
Széll Kálmán tér -
Újbuda-központ 8,6 23,05 5 12 4224
5
Szentendrei út -
Pesterzsébet, forduló 17,91 46,05 10 6 1392
73
6
Hűvösvölgy - Móricz
Zsigmond körtér 14,71 40,12 5 12 4224
7
Bécsi út (Vörösvári út)
- Örs vezér tere 15,47 42,19 12 5 1160
10
Vágóhíd - Újpalota,
M4 végállomás 19,93 54,35 8 7 1624
12
Újpalota, Erdőkerülő
utca - Újpest,
Városkapu
6,72 18,33 6 10 2320
14
Újpalota, M4
végállomás - Népliget 15,68 42,76 8 7 1624
17
Népliget - Kelenföldi
pályaudvar 8,06 21,98 8 7 1624
18
Budagyöngye -
Savoya
park 13,87 37,83 12 5 1160
19
Bécsi út - Kelenföldi
pályaudvar 11,26 30,71 7 8 1856
24
Újpalota, Erdőkerülő
utca - Vágóhíd 14,34 39,11 6 10 2320
27
Bécsi út, vá. - Népliget 17,39 47,43 8 7 1624
74
28
Izraelita temető -
Budafok,
Vasútállomás
22,4 61,09 10 6 1392
29
Kozma utca -
Újpalota, Erdőkerülő
utca
19,53 53,26 12 5 1160
30
Vaspálya utca (KöKi) -
Margit híd, budai
hídfő
15,36 41,89 12 5 1160
31
Vaspálya utca (KöKi) -
Blaha Lujza tér 9,5 25,91 12 5 1160
32
Vaspálya utca (KöKi) -
Csertő utca 7,44 20,29 5 12 2784
41
Kamarerdei Ifjúság
Park - Határ út 16,48 44,95 10 6 1392
42
Határ út - Sallai Imre
utca 2,94 8,02 3 20 4640
43
Újpest, Városkapu -
Savoya park 15,26 41,62 7 8 1856
47
Bécsi út, vá. -
Budafok,
Vasútállomás
17,92 48,87 8 7 1624
49
Újpest, Városkapu -
Újbuda-központ 12,22 33,33 7 8 1856
75
50
Határ út -
Pestszentlőrinc, Béke
tér
7,92 21,60 5 12 2784
56
Puskás Ferenc Stadion
- Dagály fürdő 4,12 11,24 6 10 2320
59
Farkasrét, Márton
Áron tér - Normafa 10,14 27,65 7 8 1600
60
Széll Kálmán tér -
Népliget 9,65 26,32 7 8 1856
61
Bécsi út (Vörösvári út)
- Móricz Zsigmond
körtér
10,58 28,85 6 10 2320
67
Újpest, Városkapu -
Széll Kálmán tér 15,84 43,20 12 5 1160
7. táblázat: A kialakítandó viszonylatok és azok legfontosabb tulajdonságai
A menetrendek elkészítése után fontos volt megvizsgálni, hogy a hálózat adott szakaszain
milyen csúcsidei tulajdonságokkal rendelkeznek, úgymint követési idő, és
szállítóképesség. A követési idő meghatározása az elérhetőségi modell szempontjából
volt fontos első sorban, hiszen ez egy bemenő adat a megállói várakozási idők
szempontjából, a másod sorban pedig lehetőséghez képest ki kellett küszöbölni a túl sűrű
követési időt. Követési idő szempontjából ezt a minimális határt 90 másodpercben
határoztuk meg. A Csúcsidei kapacitás vizsgálata pedig azért volt lényeges, hogy
ellenőrizni tudjuk, hogy a jelenlegi hálózatra jellemző szállítókapacitást a jövőbeli hálózat
ki tudja-e elégíteni. Azon ok folytán, hogy a tervezett hálózat esetén nem csak a felszíni
kötött pályás közlekedés fog számottevően bővülni, hanem a felszín alatti is, ezért
76
várhatóan a város jól körülhatárolható részein a felszíni utazások száma csökkeni fog. A
jelenleg tapasztalható főbb utazási irányok Budapesten meg fognak változni nagy
valószínűség szerint. A felszíni közlekedési szokások megváltozása legerőteljesebben a
metróhálózat bővülési vonzáskörzetében és a jelenleg nem létező de a tervezett állapotban
megtalálható felszíni hálózati elemek által befolyásolt területeken lesz tapasztalható. A
szállítóképesség ellenőrzése során a dolgozatban vizsgált közúti vasúti, autóbusz és
trolibusz viszonylatokat vettük alapul. A teljeskörű ellenőrzés a dolgozatban
alkalmazottnál pontosabb számítást kíván maga után. A részletes felsorolás a Függelék 2.
táblázatában található.
A jelenlegi közúti vasúti hálózat 240,4 km hosszú viszonylathosszához 10 db kocsiszín
tartozik. A tervezett állapotban a 464,62 km hosszú viszonylathosszhoz, mely a jelenlegi
állapot közel 193%-a jelentős kocsiszínbővülésre van szükség. Ha nem is 9-10 db-ra, de
Óbudán, Újpesten, Kőbányán, Pesterzsébeten, Kelenföldön mindenképpen szükséges új
remízek építése, és a jelenleg üzemelők teljes körű felújítása és felkészítése a jövőben
várható új típusú villamos szerelvényekre.
Meghatároztuk az új viszonylatrendszer működéséhez szükséges járművek számát.
Minden vonalat megvizsgáltunk az alábbi képlet alapján:
i
Menetidő(perc)
X
Csúcsidei követési idő (perc) =
Majd az adott viszonylatra jellemző XRiR értéket felfele kerekítettük a következő egész
számig.
ii
2X 1Y× +=
Ahol YRiR az adott viszonylat kiszolgálásához szükséges járművek száma.
n
i
i1
10
YZ
9
=
×=
Ahol a Z az összes szükséges jármű száma 90%-os rendelkezésre állás esetén.
77
Villamosok jövőbeli pontos árának meghatározása nem könnyű feladat, mert sok tételtől
függ a vásárlási ár végső nagysága. Nem mindegy, hogy a megrendelés hány darabról
szól és tartalmaz-e opcionálisan rendelhető további járműveket. A járműtenderen mennyi
és milyen minőségű gyártó indul és közöttük kialakul-e megfelelő árverseny, stb. A
bizonytalan paraméterek miatt a 6 részes Combinora 4 millió €, 4 részes Combinora 2,5
millió €, míg a fogaskerekű esetében szintén 2,5 millió € beszerzési árral számoltunk egy
darab közúti vasúti jármű esetén. A beruházáshoz szükséges értékeket a 8. táblázat
tartalmazza.
közúti vasúti
járműfajta
1 db jármű
beszerzési ára
(millió €)
szükséges
járművek
száma
járművek
beszerzési ára
(millió €)
járművek beszerzési
ára a jelenlegi Combino
villamosokon kívül
(millió €)
6 részes
Combino 4 76 304 144
4 részes
Combino 2,5 357 892,5 892,5
Fogaskerekű 2,5 10 25 25
8. táblázat:Új járművek beruházási költsége
Így a járművek összes beruházási költsége a jelenleg üzemelő Combino típusú villamosok
megtartásával közel 1061,5 millió euró, ami 300 forintos forint/euró árfolyammal
számolva 318,5 milliárd forintnak felel meg.
Amint a dolgozat 6. táblázatában említésre került a tervezett állapotban a közúti vasúti
hálózat a jelenlegi hálózat közel 140 km-es részére, valamint körülbelül 83 kilométeres
újépítésű vágányrészből fog felépülni. Új vágány építése, valamint felújítás között nem
tapasztalható különösebb költségkülönbségP34F
35,
35F
36,
36F
37,
37F
38
P, így egységesen nettó 700 millió
forint beruházási költséggel számoltunk 1 km hosszú egyvágányú pálya építése vagy
felújítása esetén. A teljes 223 km-es hálózattal és végig kétvágányú pályával számolva.
nettó 312,2 milliárd forint felújítási költség jelentkezik.
78
4.3. A tervezett közúti vasúti hálózat bemutatása az ArcGIS program
elérhetőségi modellje segítségével
Az ESRI cég ArcGIS térinformatikai programjának, és Network Analyst kiegészítőjének
segítségével felépítettünk egy-egy multimodális modellt Budapest jelenlegi és tervezett
közlekedési hálózatára. Ezek a modellek képesek kezelni a különböző közlekedési
módokat, és a közöttük történő átszállást. A multimodális modellben minden közlekedési
mód külön-külön, saját szinten található. és mindegyik mód csak az út szintjéhez
csatlakozik. A modell viszont nem képes külön kezelni az azonos közlekedési módú,
azonos útvonalon közlekedő viszonylatokat például a 4-es, 6-os villamos viszonylatok
közös szakasza - , így a köztük történő átszállásnál az átszállási, várakozási idő nem
jelenik meg a modellben.
A jelenlegi hálózatra készített modell topológiáját az OpenStreetMap internetes térkép
elemeiből állítottuk össze. Míg a tervezett hálózatra készített modellét a villamos és
metróhálózat fejlesztési tanulmányok alapján módosított jelenlegi hálózatból állítottuk
össze. Az eljutási idők számításához szükséges pontos utazási- és várakozási idő értékek
nem álltak rendelkezésünkre, ezért csak közelítő, számított értékeket tudtunk felhasználni.
Budapest és a P+R parkolók területét lefedtük poligonokkal, hogy ezen területek között
kiszámoljuk az eljutási időket. A Network Analyst kiegészítővel lefuttatott analízissel
eljutási idő mátrixokat hozottunk létre, amelyek az eljutási időket tartalmazza a kiindulási
és célpontok között. Kiindulási-, és célpontoknak is egyaránt az általunk létrehozott
poligonok voltak. A vizsgálandó P+R parkolóhoz/közlekedési csomóponthoz tartozó
eljutási időket feldolgoztuk, majd elérhetőségi térképeket készítettünk belőlük.
A modell további részletes leírása Simon GáborP
2
P TDK dolgozatában található.
Alábbiakban, a dolgozatban vizsgált néhány csomópont elérhetőségi térképe kerül
bemutatásra a jelenlegi és a tervezett állapotra egyaránt. Abból az okból kifolyólag, hogy
a közúti vasúti fejlesztéseknek a hatása kisebb léptékű, mint a gyorsvasúti fejlesztéseké, a
térképek nem ábrázolják teljes Budapestet, hanem csak a vizsgált csomópont környékét.
79
Széll Kálmán térhez kapcsolódó elérhetőségi térkép a jelenlegi állapotra a 17. ábrán
kerül bemutatásra, a jövőbeli állapotra pedig a 18. ábrán.
17. ábra:Jelenlegi állapot 18.ábra: Tervezett állapot
Az elérhetőségi térképekből jól kivehető, hogy a tervezett állapotban a fogaskerekű vasút
fejlesztése révén a Hegyvidék jobban megközelíthető lesz, valamint a budai fonódó
villamos projekt részeként Óbudát gyorsabban el lehet érni a Széll Kálmán térről.
Gazdagrét elérhetőségének javulása a 4-as metrónak köszönhető. Kelenföld gyorsabb
elérése a villamoshálózat fejlesztésének tudható be.
80
Az Infopark, illetve a Műegyetem és az ELTE lágymányosi épületeinek elérhetőségének
változása a 19. ábrán és a 20. ábrán kerül bemutatásra.
19.ábra: Jelenlegi állapot 20.ábra: Tervezett állapot
Az elérhetőségi térképekről egyértelműen leolvasható, hogy ennek a területnek mennyire
hiányos a közösségi közlekedéssel való ellátottsága. A tervezett állapotban a Műegyetem
rakparton, Magyar Tudósok körútján, Hevesy György utcába és Neumann János utcában
vezetett közúti vasút egyértelműen feltárja és beköti a közösségi közlekedés hálózatába a
vizsgált területet.
81
Pesterzsébet központjának elérhetőségének változását a 21. és 22. ábra alapján mutatjuk
be.
21. ábra: Jelenlegi állapot 22. ábra Tervezett állapot
A jelenlegi állapothoz képest a tervezett állapotban 3 irányban figyelhető meg az
elérhetőség javulása. Egyrészről a József Attila lakótelep felé, a belváros felé, valamint
Budafok felé. Az elsőre és utoljára említett irányokban az eljutási idők rövidülése
egyértelműen a közúti vasútnak köszönhető. Míg a belváros felé tartó javulás főleg az 5-
ös metrónak tudható be.
82
A Sibrik Miklós út és Harmat utca kereszteződésében is vizsgáltuk az eljutási időket a
jelenlegi (23.ábra) és a jövőbeli állapotra (24.ábra)
23. ábra: Jelenlegi állapot 24. ábra: Tervezett állapot
A jelenlegi és a tervezett állapotokat összehasonlítva kijelenthető, hogy Kőbányát feltárni
tervezett villamos vonal, a jelenlegi buszhálózat között túl sok különbség nem
tapasztalható. Ezen okból kifolyólag megvalósítása esetén kevésbé lesz költséghatékony
ez a beruházás, mint a Lágymányosi egyetemi tömb bekötése a közösségi közlekedés
hálózatába.
83
Rákospalotán, a Széchenyi téren is megvizsgáltuk a terület elérhetőségét a jelen időre
(25. ábra) és a jövő időre (26. ábra)
25. ábra: Jelenlegi állapot 26. ábra: Tervezett állapot
Rákospalotán a jelenlegi és a tervezett állapotot összehasonlítva nem mutatkozik jelentős
különbség. A tervezett haránt irányú közúti vasút miatt Újpest és Újpalota központok
között az utazási idő egy kicsit rövidül. A vizsgált terület közelében hiába található a
tervezett állapotban két metróvonal, a belváros el