ArticlePDF Available

Abstract

Gesprekken met kinderen zijn een ideale manier om samen na te denken over interessante topics en communicatieve vaardigheden te oefenen. Binnen de afdeling Theoretische- en Onderwijspedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam is de afgelopen jaren een grootschalig interventieonderzoek uitgevoerd waarin leerkrachten werden begeleid in het verbeteren van de kwaliteit van gesprekken met jonge kinderen. In dit artikel laat Chiel van der Veen zien hoe leraren meer kunnen halen uit deze gesprekken en wat daarbij de rol van metacommunicatie is.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.