ChapterPDF Available

Program Ruch dla Uczenia się (Move to Learn Program) w polskiej praktyce edukacyjnej. Doniesienie z badań pilotażowych prowadzonych w latach 2008-2010 w ramach projektu Metody terapii opóźnień neurorozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Authors:
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.