Article

Gemeenten moeten spelregels bij schuldhulp beter regelen: Toepassen Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

Op de uitvoering van de schuldhulpverlening is de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. De Awb voorziet in (spel)regels om contacten tussen onder meer burgers en de overheid in goede banen te leiden. Hoe geven gemeenten de uitvoering momenteel vorm? En hoe kunnen ze dat beter doen?

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
De toegang tot schuldhulpverlening staat onder druk
 • N Jungmann
 • G Van Beek
Onoplosbare schuldsituaties
 • N Jungmann
 • E Lems
 • F Vogelpoel
 • G Van Beek
 • L P Wesdorp
 • N. Jungmann
Huishoudens in de rode cijfers
 • F Westhof
 • L De Ruig
 • F. Westhof
Burgerperspectief op schuldhulpverlening
 • Nationale Ombudsman