BookPDF Available

Handboek Werken in de Wijk

Authors:

Abstract

Handboek werken in de wijk gaat over de gevolgen van de stelselherziening voor het werk van de sociale professional. De auteurs beschrijven vanuit diverse invalshoeken, geïllustreerd met veel voorbeelden, de elementen van het werken op het niveau van een wijk, buurt of dorp. Het gaat om kennis die voor iedere allround werker van belang is. Om kennis van de omgeving, maar ook van de problematiek die je tegenkomt, zoals schulden, huiselijk geweld of psychiatrische aandoeningen. Het vraagt vaardigheden om aan te sluiten bij een diversiteit aan mensen en situaties, om de dialoog te voeren, om integraal te werken. Het vraagt ook methodische kennis, bijvoorbeeld om sociaal isolement, kindermishandeling of overbelasting van mantelzorgers te signaleren en te weten hoe dan te handelen. Voortdurend gaat het daarbij om de eigen kracht van mensen, sociale verbanden en de samenleving als uitgangspunt te nemen.
Handboek Werken in de Wijk
onder redactie van Jean Pierre Wilken en
Anne-Marie van Bergen
ISBN: 9789088506246
320 pagina's
Verschijnt 6 juni 2016
Uitgeverij SWP www.swpbook.com
Prijs: € 39.50
Handboek werken in de wijk gaat over de gevolgen
van de stelselherziening voor het werk van de sociale
professional. De auteurs beschrijven vanuit diverse
invalshoeken, geïllustreerd met veel voorbeelden, de
elementen van het werken op het niveau van een
wijk, buurt of dorp. Het gaat om kennis die voor
iedere allround werker van belang is. Om kennis van
de omgeving, maar ook van de problematiek die je
tegenkomt, zoals schulden, huiselijk geweld of
psychiatrische aandoeningen.
Het vraagt vaardigheden om aan te sluiten bij een
diversiteit aan mensen en situaties, om de dialoog te
voeren, om integraal te werken. Het vraagt ook
methodische kennis, bijvoorbeeld om sociaal
isolement, kindermishandeling of overbelasting van
mantelzorgers te signaleren en te weten hoe dan te
handelen. Voortdurend gaat het daarbij om de eigen
kracht van mensen, sociale verbanden en de
samenleving als uitgangspunt te nemen.
Inhoud:
1. Transformatie gaat over kwaliteit van leven Raf Janssen
2. Naar nieuwe vormen van zorg, ondersteuning en samenspel Jean Pierre Wilken
3. Sociale professionals in de wijk Paul Vlaar en Eelke Pruim
4. Sociale (wijk)teams: integraal en veelvormig Vincent de Waal
5. Sociaal makelen voor een krachtige civil society Dirk Postma en Pascal van Wanrooy
6. De gezonde wijk Aletta Winsemius, Sonja Liefhebber en Rianca Scheffel
7. Interdisciplinaire samenwerking in de wijk Lies Korevaar, Jolanda Kroes en Suzanne Kuik
8. Samenwerking van vrijwilligers en beroepskrachten Sabrina Keinemans en Raymond Kloppenburg
9. Samenspel tussen mantelzorg en professionals Wilco Kruijswijk, Anita Peters en Ellen Witteveen
10. De inzet van ervaringsdeskundigen in de wijk Anne-Marie van Bergen, Tineke Bouwes en Astrid Philips
11. Jeugdhulpverlening en opvoedingsondersteuning in de wijk Jeannette Doornenbal
12. Interprofessioneel samenwerken rond ouderen in de wijk Carolien Smits e.a.
13. Reclassering in de wijk Josien Leurdijk en Jaap A. van Vliet
14. Uitwisselen van persoonsgegevens in een sociaal wijkteam Jolanda van Boven en Peter Gunst
15. De Kanteling in praktijk Els Overkamp en Mirjam Gademan
16. Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën Riet Portengen
17. Eenzaamheid en sociaal isolement Meike Heessels e.a.
18. De aanpak van financiële problemen Nadja Jungmann
19. Kwartiermaken in de wijk Doortje Kal
20. Rehabilitatie in de wijk Annemarie Zijlstra en Lies Korevaar
21. Psychische kwetsbaarheid en verstandelijke beperkingen Simona Karbouniaris en Sascha van Gijzel
22. Werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel Mariët Brandts en Ellen Witteveen
23. Werken met multiprobleemgezinnen Mariska Zoon
24. Geweld in gezinnen: signaleren, stoppen en steunen bij herstel Saskia Daru e.a.
25. Verder met werken in de wijk Marja Jager-Vreugdenhil, Jean Pierre Wilken en Anne-Marie van Bergen
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.