BookPDF Available

Stare sadne sorte na Goriškem 1-2 (Old Varieties of Fruit in Goriška Region 1-2)

Authors:
Book

Stare sadne sorte na Goriškem 1-2 (Old Varieties of Fruit in Goriška Region 1-2)

Abstract

Old fruit varieties in the Goriško region 1-2 Following the introduction, which emphasizes the importance of preserving and disseminating old fruit varieties (during the time of the Austro-Hungarian Empire, the Goriško region was its fruit-growing paradise), the first part of the publication includes an interview with Bruno Podveršič, a pioneer in this type of research. The presentation of a Swiss organization, Pro Specie Rara, is followed by a description of early and summer varieties of: cherries, apricots, pears, peaches and cornel. Prvi del publikacije po uvodu, ki poudarja pomen ohranjanja in širjenja starih sadnih sort (Goriška je bila v času Avstro-Ogrske sadjarski raj imperija), prinaša intrevju z Brunom Podveršičem, pionirjem tovrstnega raziskovanja. Po predstavitvi švicarske organizacije Pro Specie Rara sledi opis zgodnjih in poletnih sort: češenj, marelic, hrušk, breskev in drena.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
1 in 2, Zgodnje in poletne sorte
  • Zv
Zv. 1 in 2, Zgodnje in poletne sorte. -2013