Article

Výsledky malakozoologických dnů na Podblanicku 4. - 7. května 2001 [Results of Malacological days in Podblanicko, May 4 - 7, 2001]

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Ostroústka drsná -záhada naší malakofauny
  • J Č Hlaváč
  • Horsák M
HLAVÁČ J. Č. £ HORSÁK M. (2001): Ostroústka drsná -záhada naší malakofauny. -Živa,Praha,49 (1):28-29.
Zámecképarky a památnéstromyPodblanicka. -ZO ČSOP Vlašim
  • Kovařík V
  • Pešoutp
  • Zelený V
KOVAŘÍK V.,PEŠOUTP.,ZELENÝ V. (1996):Zámecképarky a památnéstromyPodblanicka. -ZO ČSOP Vlašim, 120 p.
Měkkýši Podhrázského rybníka. -Sborník vlastivěd. prací z Podblanicka
  • Ložek V
LOŽEK V. (1972): Měkkýši Podhrázského rybníka. -Sborník vlastivěd. prací z Podblanicka, Vlašim, 13: 42-46.
Vodní měkkýši (Mollusca) Jevanského potoka a Jevanské rybniční soustavy
  • Vrabec V
VRABEC V. (1996): Vodní měkkýši (Mollusca) Jevanského potoka a Jevanské rybniční soustavy. -Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná, 2: 35-56.