Article
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... npr. Kuhar 2015), zahvaljujem na prepisci u kojoj mi je potvrdio da je sudbina toga kodeksa još uvijek nejasna. 20 U nastavku osvrta na isti list Milčetić spominje i pisarsku bilješku koja dolazi nakon Muke Isuskarstove: "nego malo niže dolazi ova biļeška: finih spisat ovu molitvu (o muci) ja jivan sablić pod milezinom 1738, istoga rukopisa o kojemu Milčetić piše: "Na l. 28a priopćuje nam pomenuti Sabļić, da je počeo dne 11. maja 1738.: 'nosit divicion muki isukarstovoj'" (Milčetić 1911: 308), što bi se vjerojatno trebalo protumačiti kao izjavu da je prijepis teksta s f. 23 r -23 v istoga rukopisa počeo nositi kao amulet. ...
Article
Muka Isuskarstova je pučki nabožni tekst koji promiče štovanje Kristove krvi i rana. Nastao je u ranome novome vijeku kao odjek kasnosrednjovjekovnih oblika pobožnosti koji su se temeljili na retorici nabrajanja i prebrojavanja. Tipična ranonovovjekovna verzija Muke Isuskarstove sastoji se od Kristova obraćanja trima mističarkama koje su izmolile njegovu obznanu broja primljenih udaraca i prolivenih kapi krvi tijekom muke, od opisa višegodišnje molitvene pobožnosti u čast muke, od popisa milosti koje se tim oblikom pobožnosti mogu steći i od atribucije apotropejskih svojstva vlastitim prijepisima. Muka Isuskarstova je potvrđena u brojnim kulturama (npr. engleskoj, etiopskoj, irskoj, njemačkoj, talijanskoj), ali dosad nije bila zamijećena njezina raširenost na prostoru hrvatskoglagoljske pismenosti. Ovaj je članak zamišljen kao analiza sačuvanih hrvatskoglagoljskih potvrda Muke Isuskarstove i njima srodnih nabožnih tekstova u kojoj će se posebna pažnja posvetiti širemu komparativnome kontekstu. Usporedba hrvatskoglagoljske Muke Isuskarstove s talijanskim amuletom slična sadržaja koji je pronađen u Roccapelagu (Emilia-Romagna) pokazuje da je pojava Muke Isuskarstove na hrvatskoglagoljskome prostoru rezultat prekojadranskoga kulturalnoga transfera. Osim toga, u radu se pokazuje da hrvatski glagoljaši Muku Isuskarstovu nisu samo prepisivali u kodeksima nego su je doista upotrebljavali pri proizvodnji amuleta.
Article
Vševlad Jozef Gajdoš contributed significantly to the preservation of Slovak historic libraries. His study of library collections enabled him to discover several unique pieces written in Croatian Glagolitic (The Hlohovec Glagolitic Letters and The Svätý Anton (Báč) Fragment). The Hlohovec Glagolitic Letters contain texts from the missal written in the 14th century. The Svätý Anton (Báč) Fragment is a fragment of the Croatian-Glagolitic Breviary, which originated in the 15th century. In the collections of the Apponyi Library in Oponice, Vševlad Jozef Gajdoš discovered a reference about a Slavonic Code that was part of the Medici Library collection (Biblioteca Medicea Laurenziana) in Florence. He established that the Code was written in Croatia in the 14th century and it contains an incomplete breviary along with ritual, as well as a translation of the sequence Dies irae.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.