PosterPDF Available

De 8 beste tips voor oudercommunicatie

Authors:
  • Radboud University, Nijmegen and Leiden University, the Netherlands

Abstract

This Dutch poster summarizes some key findings regarding effective parent communcation from a review study on parent involvement effects and teachers’ contributions to parental involvement.
1 NEEM ELKE OUDER SERIEUS.
Erken de betrokkenheid van alle ouders (praat niet over veel of weinig betrokken ouders).
Probeer zoveel mogelijk snelle oordelen over ouders te voorkomen.
2
SPREEK WEDERZIJDSE VERWACHTINGEN ZO VROEG MOGELIJK UIT.
Maak duidelijk wat de school van ouders verwacht en vraag wat de ouders van de school
verwachten.
3 INVESTEER IN TWEERICHTINGSVERKEER.
Communicatie is niet alleen informeren, maar ook vragen stellen, dus zorg voor interactie,
dialoog en uitwisseling van informatie. Kennis van de thuissituatie van leerlingen helpt
leraren om adaptief onderwijs te geven.
4
HELP LEERKRACHTEN THUISBETROKKENHEID VAN OUDERS STIMULEREN
Van alle vormen van betrokkenheid heeft de betrokkenheid thuis (interesse tonen, praten
over school) de sterkste relatie met de leerprestaties van leerlingen. Investeer in de
competenties van leraren om ouders uit te nodigen om thuis hun betrokkenheid te tonen
5 PROBEER NIET DE OUDER TE VERANDEREN, MAAR JE COMMUNICATIE.
Als communicatie niet werkt, zoek dan eerst de oplossing bij de school. Investeer in
verschillende vormen om met ouders te communiceren: in formele communicatie
(nieuwsberichten, informatie-avonden), maar ook in informele communicatie (gesprekjes in
de gang of bij de deur, een telefoontje of sms’je).
6 BETREK ZOVEEL MOGELIJK DE LEERLING ZELF IN HET GESPREK
Betrek zoveel mogelijk de leerling zelf in het gesprek tussen school en ouders over het
 functionerenvandeleerling.Ditheefteenpositiefeectopderelatietussenlerarenen
ouders en op de betrokkenheid van ouders bij hun kind.
7
COMMUNICEER POSITIEVE ERVARINGEN
Neem niet alleen contact met ouders op bij problemen, maar ook bij positieve ervaringen.
8 RESPECTEER DE AUTONOMIE VAN DE LEERLING.
Te veel communicatie met ouders over leerlingen kan leerlingen
het gevoel geven dat ze te sterk worden gecontroleerd.
De 8 beste tips voor
oudercommunicatie
2016 - deze tips zijn opgesteld door Associate Professor
Eddie Denessen in samenwerking met Social Schools
social schools
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.