Conference PaperPDF Available

Demographic Publication Trends in the Norwegian Journal of Behavior Analysis

Authors:

Abstract

A review of demographic publication trends in the Norwegian Journal of Behavior Analysis was conducted. All articles published between 2006 and 2015 were mapped, and systematic trends regarding authors, institutions, and gender were summarized. The results show that Oslo and Akershus University College of Applied Sciences together with the University College of Østfold are responsible for approximately two thirds of all publications. Furthermore, Jon Løkke is the largest contributor to the journal, acting as author on more than 26% of all published articles. About half of the contributing authors were women, although women represent only about 27% of first authors and authors with more than one publication. These demographic results suggests that the Norwegian Journal of Behavior Analysis cover a variety of themes and represent multiple institutions, although the vast majority of published research originated from a handful of authors from two institutions.
En demografisk kartlegging ble utført av Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Alle artikler publisert i perioden 2006-2015 ble gjennomgått, og
forfatter-, institusjons-, og kjønnstrender ble undersøkt. Resultatene viser at Høgskolen i Oslo og Akershus sammen med Høgskolen i Østfold
står for nærmere 2/3 av alle publikasjoner. Jon Løkke er forøvrig den største bidragsyteren i form av antall publikasjoner. Omtrent halvparten
av alle forfattere var kvinner, men hvis vi ser på antall førsteforfattere og forfattere med mer enn én publikasjon, så utgjør kvinner kun
nærmere 1/4 av denne trenden. Resultatene tyder på at NTA utgir artikler som dekker forskjellige tema og representerer flere institusjoner,
skjønt hovedsakelig kommer de fleste bidrag fra kun to institusjoner.
Demografiske publikasjonstrender i
Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse
Institutt for Atferdsvitenskap
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Østfold
Habiliteringstjenesten i Hedmark
Råde Kommune
Habiliteringstjenesten i Oppland
Halden Kommune
Trondsletten Habiliteringssenter
Universitetet i Tromsø
010 20 30 40 50 60
Publikasjoner i NTA per institutt
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
1
Antall artikler
per fylke
Antall
artikler
146
Antall
unike forfattere
135
Forfattere
med kun 1 publikasjon
98
(72.6%)
Antall
institusjoner representert
52
Gj.snitt
antall forfattere pr. artikkel
2.06
Antall
artikler med kun 1 forfatter
68
(46.6%)
Forfatter
Institutt
Antall artikler
%
Jon
A. Løkke
Høgskolen
i Østfold 39 26.71%
Erik
Arntzen
Høgskolen
i Oslo og Akershus 21 14.38%
Børge
Holden
HT
Hedmark / Sykehuset Innlandet HF* 20 13.70%
Gunn
E.H. Løkke
Høgskolen
i Østfold 19 13.01%
Jørn
Vold
Råde
Kommune 11 7.53%
Gunnar
Ree
Høgskolen
i Oslo og Akershus 7 4.79%
Heidi
Skorge Olaff
Høgskolen
i Oslo og Akershus 6 4.11%
Børge
Strømgren
Høgskolen
i Oslo og Akershus 6 4.11%
Svein
Eikeseth
Høgskolen
i Oslo og Akershus 4 2.74%
Lars
Rune Halvorsen
Høgskolen
i Østfold 4 2.74%
Monica
Vandbakk
Høgskolen
i Oslo og Akershus 4 2.74%
71.9%
27.4%
Kjønnsfordeling
Førsteforfattere
Menn Kvinner
73.0%
27.0%
Kjønnsfordeling
Forfattere med mer enn 1 artikkel
Menn Kvinner
Kjønnstrender
De fem forfatterne med flest artikler utgjør ¾ av alle artikler publisert i NTA: m.a.o. 4% av forfatterne er involvert i 75% av innholdet.
De fire institusjonene med flest artikler utgjør nærmere 9/10 av alle artikler: m.a.o. 8% av instituttene er involvert i 89% av innholdet.
Fem publikasjoner kom fra utenlandske institusjoner (USA, Sverige, Wales) ikke inkludert oversettelser.
Med kun ett unntak (Rølling, 2009) er samtlige artikler fra Høgskolen i Østfold fra Jon og Gunn Løkke.
76% av artikler fra Habiliteringstjenesten i Hedmark er fra Børge Holden.
Selv om det er omtrent lik kjønnsfordeling med unike forfattere, så står menn for rmere ¾ av aktiv publisering.
Publikasjoner innenfor HiOAer kombinert (HiAog HiOA). HiA hadde totalt 15 publikasjoner før det ble omgjort til HiOA.
En separat analyse av metode trender og forskningsdesign i NTA er muligens på vei.
0 5 10 15 20 25 30
Antall artikler publisert per årgang
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Mest aktive forfattere
Faktaboks
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.