Article

Malatya, Elazığ, Adıyaman Ağızlarında 'Sınır Öncesi Bakış' Taşıyan Bir Yaklaşma

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Sibirya Tatar Türkçesi
 • E Alkaya
Alkaya, E. (2008). Sibirya Tatar Türkçesi, Turkish Studies Series, Ankara 2008
Kâhta Ağzı Üzerine/Adıyaman, Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı
 • F Alkayış
Alkayış, F. (2008). Kâhta Ağzı Üzerine/Adıyaman, Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Türk Dil Kurumu-Harran Üniversitesi, Urfa, 25-30 Mart 2008, Bildiriler, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları 2009, s.67-70
Görünüş Kategorisi: Türkmence Örneği
 • Demir Aslan
Aslan DEMİR, S. (2014). Görünüş Kategorisi: Türkmence Örneği, Ankara: Grafiker Yayınları.
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekimi
 • Ö Ay
Ay, Ö. (2009). Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekimi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, 4. baskı, Ankara Bilgegil, K. (1982). Türkçe Dilbilgisi
 • T Banguoğlu
Banguoğlu, T. (1995). Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, 4. baskı, Ankara Bilgegil, K. (1982). Türkçe Dilbilgisi, Dergah Yayınları, 2. baskı, Ankara
Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları
 • A Buran
Buran, A. (1997). Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Elazığ Yöresi Söz Varlığı
 • A. -İlhan Buran
Buran, A. -İLHAN, N. (2008). Elazığ Yöresi Söz Varlığı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Centrury Turkish
 • S G Clauson
Clauson, S. G. (1972). An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Centrury Turkish, London Coşkun, V. (2014). Özbek Türkçesi Grameri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Gramerleşme Süreçleri Bakımından Nevādirü'ş-Şebāb'da Tasvirî Fiiller, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
 • E T Demirel
Demirel, E. (2015). Gramerleşme Süreçleri Bakımından Nevādirü'ş-Şebāb'da Tasvirî Fiiller, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/8 Spring 2015, p. 819-834, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8186 ANKARA-TURKEY Doğan, T. (2015). Mut Yöresi Ağzında 'Yaklaşma' Bildiren-DI oldu ve-(y)IK oluġ Yapıları, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 15/1, 2015 Yaz, s.105-114, İzmir
Kâşgarlı Mahmud, Dīvānu Lugāti't-Türk, Giriş-MetinÇeviri-Notlar-Dizin
 • A B Ercilasun
 • Z Akkoyunlu
Ercilasun, A. B.-Akkoyunlu, Z. (2014). Kâşgarlı Mahmud, Dīvānu Lugāti't-Türk, Giriş-MetinÇeviri-Notlar-Dizin, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Kazak ve Nogay Türkçesi Yazı Dillerinde Tasvir Fiilleri
 • D Ergönenç Akbaba
Ergönenç Akbaba, D. (2011). Kazak ve Nogay Türkçesi Yazı Dillerinde Tasvir Fiilleri, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Ergönenç Akbaba
Ergönenç Akbaba, D. (2014). Standart Türkiye Türkçesinde Tasvir Fiillerinin Zamana Çizgisindeki Yeri, 7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Elazığ 2014, Bildiriler Kitabı C.I, s.579-593
Aspekt im Türkischen: Vorstudien zu einer Beschreibung des Türkeitürkischen Aspektsystems
 • L Johanson
Johanson, L. (1971). Aspekt im Türkischen: Vorstudien zu einer Beschreibung des Türkeitürkischen Aspektsystems, Uppsala.
Gramerleşme Teorisi ve Türkçe Fiil Birleşmeleri
 • F Gökçe
Gökçe, F. (2013). Gramerleşme Teorisi ve Türkçe Fiil Birleşmeleri, Oğuz Türkçesine Dayalı Tarihsel-Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
Malatya İli Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük ve Dizinler)
 • C Gülseren
Gülseren, C. (2000). Malatya İli Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük ve Dizinler), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Eski Anadolu Türkçesinde Ekler
 • G Gülsevin
Gülsevin, G. (1997). Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Uşak İli Ağızları (Dil Özellikleri-Metinler-Sözlük)
 • G Gülsevin
Gülsevin, G. (2002). Uşak İli Ağızları (Dil Özellikleri-Metinler-Sözlük), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Divanü Lügâti't-Türk'te 'yaklaşma' Bildiren Fiiller, Turkish StudiesInternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
 • A Günşen
Günşen, A. (2011). Divanü Lügâti't-Türk'te 'yaklaşma' Bildiren Fiiller, Turkish StudiesInternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/4 Winter 2016
 • Ankara-Turkey Kara
Volume 6/1 Winter 2011, p. 235-248, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, ANKARA-TURKEY Kara, M. (2005). Türkmen Türkçesi Grameri, Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları.
Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri
 • A Tan
Tan, A. (2010). Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Osmaniye İli Ağzında ol-( < bol-) Yardımcı Fiilinin Yaklaşma İfade Eden Tasvir Yardımcı Fiili Olarak Kullanımı, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
 • M Tanç
Tanç, M. (2004). Osmaniye İli Ağzında ol-( < bol-) Yardımcı Fiilinin Yaklaşma İfade Eden Tasvir Yardımcı Fiili Olarak Kullanımı, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2004-II, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. s.123-130
Adıyaman İli ve Yöresi Ağızları
 • S Yavuz
Yavuz, S. (2013). Adıyaman İli ve Yöresi Ağızları, Turkish Studies Series, Ankara 2013
Türkiye Türkçesinde Tasvirî Fiiller ve Fonksiyonları, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tez, Afyonkarahisar Turkish Studies International Periodical for the Languages
 • S Aydeniz
Aydeniz, S. (1995). Türkiye Türkçesinde Tasvirî Fiiller ve Fonksiyonları, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tez, Afyonkarahisar Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/4 Winter 2016
Derleme Sözlüğü I-XII Cilt
 • Ds
DS. (1979). Derleme Sözlüğü I-XII Cilt, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
 • Gramerleşme Süreçleri Bakımından Nevādirü'ş-Şebāb'da Tasvirî
 • Fiiller
Gramerleşme Süreçleri Bakımından Nevādirü'ş-Şebāb'da Tasvirî Fiiller, Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/8 Spring 2015, p. 819-834, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8186 ANKARA-TURKEY
Mut Yöresi Ağzında 'Yaklaşma' Bildiren -DI oldu ve -(y)IK oluġ Yapıları, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 15/1, 2015 Yaz, s
 • T Doğan
Doğan, T. (2015). Mut Yöresi Ağzında 'Yaklaşma' Bildiren -DI oldu ve -(y)IK oluġ Yapıları, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 15/1, 2015 Yaz, s.105-114, İzmir
 • A B Ercilasun
 • Z Akkoyunlu
Ercilasun, A. B. -Akkoyunlu, Z. (2014). Kâşgarlı Mahmud, Dīvānu Lugāti't-Türk, Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Divanü Lügâti't-Türk'te 'yaklaşma' Bildiren Fiiller, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
 • A Günşen
Günşen, A. (2011). Divanü Lügâti't-Türk'te 'yaklaşma' Bildiren Fiiller, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/1 Winter 2011, p. 235-248, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, ANKARA-TURKEY
Türkmen Türkçesi Grameri
 • M Kara
Kara, M. (2005). Türkmen Türkçesi Grameri, Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları.
Türkiye Türkçesi Grameri, Şekil Bilgisi
 • Z Korkmaz
Korkmaz, Z. (2014). Türkiye Türkçesi Grameri, Şekil Bilgisi, Türk Dil Kurumu yayınları, 4. baskı, Ankara
Rahmet Yolları Kesti, Bilgi Yayınevi, 2. baskı, Ankara Citation Information/Kaynakça Bilgisi
 • Kemal Tahir
Tahir, Kemal (1970). Rahmet Yolları Kesti, Bilgi Yayınevi, 2. baskı, Ankara Citation Information/Kaynakça Bilgisi