Article

Hľadanie Noemovej archy

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Bežne tvrdenie, že žijeme v informacnom veku, vo faze informacnej explozie, je pomýlene. Ľudstvo je zahltene datami, nie informaciami. Planetu Zem postihla Nova Potopa – zaľaha dat. Len usporiadanim, vystavenim selekcii a hierarchizacii, možu byť data premenene na potencialnu informaciu. Praca antropologa Jaroslava Malinu a jeho spolupracovnikov sleduje takuto transformaciu dat na informacie, ako je zrejme z jeho sucasných vseobecných a specializovaných encyklopedii a z casopisu Anthropologia integra. Biologicke limity cloveka sa zdaju naznacovať, že sa ľudstvu datovu potopu nepodari zvladnuť. Tento fakt sa može stať hlavným syndromom zaverecnej fazy evolucie ľudskeho druhu. Finitika, veda o dostojnom konci, može byť novou vedou ultimatnej ery.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.