Article

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jako nadzwyczajna przesłanka wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145a k.p.a.)

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Redaktor naukowy Rocznika Grzegorz Łaszczyca

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.