ArticlePDF Available

21. V. KOMLÓSI A. (2003): Adalékok a játék pszichológiai funkcióinak értelmezéséhez (különös tekintettel a játék és a kockázatvállalás viszonyára) Alkalmazott Pszichológia. V. évf. 2. sz. 43-56. o.

Authors:
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.