Article

Journalistietiikan kehitys Suomessa ja Euroopassa 1995­-2007

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

Toimittajien eettisiä ohjeita eli journalistieettisiä koodeja on ollut lähes sadan vuoden ajan. Miten ne ovat muuttuneet, erityisesti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, kun EU yhdentyy, uusia valtioita on syntynyt ja rajoja muuteltu? Tässä tutkimuksessa vertaillaan journalistien eettisiä koodeja 1995.2007 Euroopassa ja lähialueilla sekä Suomessa. Mukana on 49 koodia 46 maasta. Niistä etsittiin kaikki sisällölliset periaatteet ja pyrittiin löytämään yhdistäviä sekä erottavia tekijöitä. Suomesta tutkittiin 415 Julkisen sanan neuvoston ratkaisemaa kantelua 2002-2007. Tavoite oli selvittää miten JSN:n tulkinnat ovat muuttuneet uusien Journalistin ohjeiden astuttua voimaan 2005. Vertailukriteerit olivat samat kuin kansainvälisessä osuudessa. Raportissa kerrotaan miten journalistien eettiset periaatteet ovat muuttuneet 12 vuoden aikana Euroopassa ja lähialueilla. Samalla selviää mihin Suomen Journalistin ohjeet sijoittuvat kansainvälisessä vertailussa.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

... For example, Hafez (2002) compared journalism codes from Europe and the Islamic world and found a broad intercultural consensus that truth and objectivity should be central journalistic values (cited in Singer, 2007: 83). Similarly, a comparison of European ethical codes found that an emphasis on truthfulness, fairness and fact-checking was listed in the journalism codes of 32 countries in 2007 (Mäntylä and Karilainen, 2008: 26). In this chapter, I aim to discuss the particularity of the notion of objectivity within photojournalism in contrast to written journalism. ...
Article
Full-text available
Digitaalinen kuvankäsittely on mullistanut lehtien kuvatuotannon perin pohjin. Kuvaajalla on esimerkiksi mahdollisuus välittömästi nähdä, millaisen kuvan hän on ottanut. Tämän lisäksi nykyinen digitaalitekniikka antaa lähes rajattomat mahdollisuudet parantaa kuvaa jälkikäsittelyssä. Kuvaa katsomalla ei voi enää päätellä, onko sitä käsitelty vai ei. Toisinaan epäeettinen kuvankäsittely on johtanut jopa lehtikuvaajien irtisanomisiin. Tässä kirjassa esitellään tutkimus, jossa selvitetään, mitä lehtikuville saa tehdä. Noin 200 kuvajournalismin ammattilaista pohtii muun muassa, mitä eroa on sillä, jos ihminen poistetaan kuvasta rajaamalla tai vaikkapa pyyhkimällä kuvan pintaa jälkikäsittelyssä. Tutkimustulosten lisäksi kirjassa luodaan katsaus lehtien kuvankäsittelyn historiaan ja tulevaisuuteen.
Article
There are over 30 national codes of ethics for journalism in force in Europe at the moment. The number of codes is greater than that of press councils — there are at present 20 functioning councils in Europe. Most of the codes have been established by the journalists' associations, and revised during the 1990s. Several completely new codes have been recently created in the new Central and Eastern European democracies. This article reports on a study of 31 codes (representing 29 countries). The most common functions of the European codes is to show accountability to the public and the sources, and to protect the professional integrity of journalists from external interference. On a general level the codes are similar — 13 main themes are present in almost all of them. On the level of individual principles there are, however, several differences. Among 61 ethical principles compared, only 24 are present in more than half of the codes. The most common principles stress the truthfulness of information, the prohibition of discrimination on the basis of race, sex, etc., fair means in gathering the information, integrity of the source and the journalist, and freedom of expression and comment. The differences and similarities between the national codes do not seem to follow any geographical, lingual or other traditional dividing lines.
Journalistin etiikka
 • Jorma Mäntylä
Mäntylä, Jorma (2004): Journalistin etiikka. Helsinki: Gaudeamus.
Väkivalta lööppijulkisuudessa. Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö, julkaisuja A101
 • Hanna Syrjälä
Syrjälä, Hanna (2007): Väkivalta lööppijulkisuudessa. Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö, julkaisuja A101/2007.
Journalistisen itsesääntelyn synty, vakiintuminen ja tulevaisuus Suomessa
 • Juri Vuortama
Vuortama, Juri (2003): Journalistisen itsesääntelyn synty, vakiintuminen ja tulevaisuus Suomessa. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos.
Ei päiväystä. Media Landscape – France. [wwwdokumentti]
 • European Journalism Centre
European Journalism Centre. Ei päiväystä. Media Landscape – France. [wwwdokumentti]. <http://www.ejc.net/media_landscape/article/france/>. (Viitattu 6.2.2008).
Ongoing Programs, Consolidation of the Convention of Media Organizations. [www-dokumentti]. <http://www.mma.ro/Framesets/Eng_ Programs
 • Monitoring Media
 • Agency
Media Monitoring Agency. Ongoing Programs, Consolidation of the Convention of Media Organizations. [www-dokumentti]. <http://www.mma.ro/Framesets/Eng_ Programs.htm>. (Viitattu 6.2.2008).
Media Sustainability Index. [pdf-dokumentti]. <http://www.irex.org/pro- grams/MSI_EUR
 • Irex
Irex. Media Sustainability Index. [pdf-dokumentti]. <http://www.irex.org/pro- grams/MSI_EUR/2005/MSI05-Azerbaijan.pdf>. (Viitattu 6.2.2008).
Etnisyys ja rasismi journalismissa
 • Pentti Raittila
Raittila, Pentti (2002): Etnisyys ja rasismi journalismissa. Helsinki: Suomen journa- listiliitto.
Konginkankaan onnettomuus ja liikenneturvallisuus. Tutkimus neljän sanomalehden kirjoittelusta. Liikenneturva: Tutkimusmonisteita 101
 • Matti Piispa
Piispa, Matti (2004): Konginkankaan onnettomuus ja liikenneturvallisuus. Tutkimus neljän sanomalehden kirjoittelusta. Liikenneturva: Tutkimusmonisteita 101/2004.
<http://www.jsn.fi/> Media Accountability, Journalism School of Missouri University < http://www.media-accountability
 • Jsn Julkisen Sanan Neuvosto
JSN. Julkisen sanan neuvosto. <http://www.jsn.fi/> Media Accountability, Journalism School of Missouri University < http://www.media-accountability.org/> (Viitattu 6.2.2008).
Totuus markkinoilla. Liberalistinen lehdistöteoria ja John Stuart Mill
 • Jorma Mäntylä
Mäntylä, Jorma (2007): Totuus markkinoilla. Liberalistinen lehdistöteoria ja John Stuart Mill. Tampere: Tampere University Press.