BookPDF Available

Raadkamer gevangenhouding minderjarigen

Authors:

Abstract

Deze cursus behandelt de raadkamerprocedure vanuit zowel theoretisch als praktisch perspectief: in blok A staan de voorwaarden voor de gevangenhouding van minderjarigen centraal en in blok B wordt vervolgens gekeken naar de opheffing en schorsing van de voorlopige hechtenis. Tevens wordt aandacht besteed aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.