Article

Nitrogen Inflation for Passenger Car and Light Truck Tires

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Nitrogen as an inflation gas for passenger car and light truck tires use is widely available commercially. Consumers are confronted with a bewildering selection of offerings, and suppliers tout the purity of their nitrogen generation systems and effectiveness of using the gas in place of air. This paper develops models for the initial tire nitrogen purity, the inflation pressure loss rate, and the evolution of the nitrogen gas purity in the tire as a function of the gas used to top off the tire over its life. A series of simulations using the basic model is developed for air and various purities of nitrogen initial inflation with monthly top-off using air or various purities of nitrogen. The initial inflation pressure loss rate is shown as a function of the tire's initial nitrogen purity. This paper proposes the use of the total oxygen passing through the tire over its lifetime as a metric for evaluation of various inflation schemes. This metric is developed for several of the popular available nitrogen inflation purities using both air and nitrogen as a top-off gas.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Hafriyat ekipmanı olarak hidrolik-havalı deliciler, dozer, greyder, tünel makineleri gibi araçlar iş makineleri içerisinde en yaygın kullanılanlar arasında yer almakta olup taşımada ise kamyon, skreyper ve yükleyiciler kullanılmaktadır [1]. Daws [10] yaptığı modelleme çalışmasında nitrojenin hafif ticari ve yolcu araçlarında kullanımını incelemiş ve nitrojen saflık derecesinin lastik yaşlanmasında ve lastik basınç kayıplarında önemli bir etken olduğunu belirtmiştir. Venkataraman [11] yüksek lisans çalışmasında nitrojen ile şişirilmiş lastik kullanımının araç güvenliği, performansı ve işletme maliyetine etkisini incelemiştir. ...
Article
Bu çalışmada nitrojen (N2) gazının pnömatik iş makinası lastiklerinde kullanılabilirliği incelenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalarda, nitrojen ve hava ile doldurulan R51 ebatlı iş makinesi lastikleri maden sahası şartlarında yaklaşık 3 aylık süre içinde (Ekim, Kasım ve Aralık ayları) 670 işletme saati kullanılmış, kullanım esnasında belirli aralıklarla yapılan ölçümler ile lastiklerin sıcaklık ve basınç değişimleri gözlemlenmiştir. Elde edilen verilere göre, nitrojen gazı kullanımının lastik basıncı düşüşünde ve lastik sıcaklıklarında hava kullanımına göre kayda değer bir iyileştirme sağlamadığı görülmüştür. Sonuç olarak, nitrojen jeneratörü ihtiyacı gibi yüksek ilk yatırım maliyeti gereksinimi ve hava ile oldukça benzer bir işletme performansı sunması, nitrojen gazının iş makinesi lastiklerinde kullanılmasının teoride beklenilen kadar avantajlı bir yöntem olmadığını göstermiştir.
Article
Full-text available
The aim of the research is to investigate the ability of improving the vehicle safety, performance, and reduce operating coast by using nitrogen inflated tires. In this study, three cases were proposed to study the effect of Nitrogen Tires on Car Vibration and Fuel Consumption. The study was conducted according to the three cases; filling the tires with air only, 50% air and 50% nitrogen and nitrogen only. When adding 50% of the nitrogen with the air to the tires, it reduced the vibration velocity to 10% at 60 km/h, 6.6%at 80 km/h and 7.5% at 100 km/h. Also when filling tires with nitrogen, it reduced the vibration velocity to 28.4% at 60 km/h, 23.6% at 80 km/h and 22.7% at 100 km/h. The decrease in fuel consumption for the addition of 50% of the nitrogen was 4.05% while the addition of nitrogen by 100% was 6.1%.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.