Conference Paper

RODNE NEJEDNAKOSTI NA TRŽIŠTU RADA U SRBIJI

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Nejednakosti u položaju na tržištu rada kao važan aspekt rodnih nejednakosti Područje ekonomske participacije i ekonomskih nejednakosti predstavlja jednu od ključnih oblasti u kojoj se ogledaju, ali i preko koje se redefinišu i transfor-mišu rodni režimi 1. Dominantna sociologija zapostavljala je probleme rodnih nejednakosti sve do '70-ih godina 20.veka, kada je " feminizam drugog talasa " izvršio odlučan pritisak da se u proučavanje društva uključi perspektiva roda 2. Dominantna ekonomija odolevala je ovim pritiscima još duže, pa se tek od po-slednje decenije 20. veka može govoriti o razvijenijoj feminističkoj ekonomiji, kao i konsolidaciji naučne zajednice autorki ove orijentacije 3 (Barker & Feiner (2004), str. 13). Rodno neosetljivu sociologiju, koja je bila dominantna do '70-ih godina, Ebot i saradnice nazivaju " malestream " sociologijom 4 (Abott et al. (2005), str. 9). One * Filozofski fakultet, Beogradu. 1 Pod rodnim režimima se podrazumevaju " relativno strukturirani odnosi između muškaraca i žena, muškosti i ženskosti, u instsitucionalnom i vaninstitucionalnom okruženju, na nivou diskursa i na nivou praksi. Ova strukturacija je opredmećena u različitim rodnim ulogama, različitim rodnim identitetima i različitim rodnim reprezentacijama... " (Blagojević (2002), str. 311) 2 Najjednostavnije rečeno, pol upućuje na biološke razlike između muškaraca i žena i predstavlja (pre-socijalnu) osnovu za rodnu socijalizaciju, dok rod predstavlja socio-kulturnu konstrukciju uloga odgovarajućih za muškarce i žene i karakteristika koje se pripisuju " muškosti i ženskosti ". Dakle, biološki pol je aspekt identiteta sa kojim se neka osoba rađa, dok je rod deo identiteta koji se stiče tokom procesa socijalizacije (Abbott et al. (2005), str. 8). 3

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Liberating Economics draws on central concepts from women's studies scholarship to construct a feminist understanding of the economic roles of families, caring labor, motherhood, paid and unpaid labor, poverty, the feminization of labor, and the consequences of globalization. Barker and Feiner consistently recognize the importance of social location -- gender, race, class, sexual identity, and nationality -- in economic processes shaping the home, paid employment, market relations, and the global economy. Throughout they connect women's economic status in the industrialized nations to the economic circumstances surrounding women in the global South. Rooted in the two disciplines, this book draws on the rich tradition of interdisciplinary work in feminist social science scholarship to construct a parallel between the notions that the "personal is political" and "the personal is economic." Drucilla K. Barker is Professor of Economics and Women's Studies, Hollins University. Susan F. Feiner is Associate Professor of Economics and Women's Studies, University of Southern Maine.
Rodna ravnopravnost i unapređenje položaja žena
  • M Babović
Babović, M. (2010), "Rodna ravnopravnost i unapređenje položaja žena", u Izveštaj o napretku u ostvarivanju milenijumskih ciljeva razvoja Vlade RS, Beograd.
Žene i muškarci u Srbiji: urodnjavanje cene haosa Srija krajem milenijuma: razaranje društva, promene i svakodnevni život
  • M Blagojević
Blagojević, M. (2002), " Žene i muškarci u Srbiji 1990–2000: urodnjavanje cene haosa ", u Bolčić, S. & A. Milić (ur.), Srija krajem milenijuma: razaranje društva, promene i svakodnevni život ", ISIFF, Beograd, str. 283–314.
Analiza sive ekonomije u SR Jugoslaviji sa procenama za 1997. i preporukama za njenu legalizaciju, Ekonomski institut-izveštaj
  • G Krstić
Krstić, G. et al. (1998), Analiza sive ekonomije u SR Jugoslaviji sa procenama za 1997. i preporukama za njenu legalizaciju, Ekonomski institut-izveštaj, Beograd.
Anketa o radnoj snazi – izveštaj za
  • Republički Zavod Za Statistiku
Republički zavod za statistiku (2009), Anketa o radnoj snazi – izveštaj za 2008. godinu, Beograd.
Žene i muškarci u Srbiji 1990-2000: urodnjavanje cene haosa
  • M Blagojević
Blagojević, M. (2002), "Žene i muškarci u Srbiji 1990-2000: urodnjavanje cene haosa", u Bolčić, S. & A. Milić (ur.), Srija krajem milenijuma: razaranje društva, promene i svakodnevni život", ISIFF, Beograd, str. 283-314.