Article

Voorwoord: het opleidingsdebat heropenen... Op zoek naar concrete oplossingen

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

Article
Full-text available
1. Enkele voorafgaandelijke opmerkingen De evaluatie van de federale politieraad is er gekomen op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken, exact tien jaar na het afsluiten van het Octopusakkoord (juni 1998 – juni 2008). Ook al startte de geïntegreerde politie pas later op – 1 januari 2001 voor de federale component, 1 januari 2002 voor de lokale politie – toch is het goed om 10 jaar na de beslissing tot de grootste hervorming in het Belgisch politieland-schap ooit, terug te blikken en vooral een toekomstgerichte, eerlijke status questionis te maken. Men heeft die opdracht toevertrouwd aan de federale politieraad wat een meer dan terechte keuze is geweest. Zoals de Minister van Binnenlandse Zaken in zijn opdracht-brief aan de federale politie aangaf: "De federale politieraad die, naast de politiedien-sten, alle actoren verenigt die de politie aansturen, is de aangewezen instantie om zulke evaluatie te maken". De focus was de politiehervorming en niet de instanties en diensten die in interactie staan tot de politiediensten. Nochtans bepalen bv. de bestuurlijke en gerechtelijke ge-zagsoverheden de prioriteiten in het politielandschap en zijn ze determinerend voor de vrijheid van handelen van een gezagsafhankelijke organisatie als de politie. We mogen niet vergeten dat het juist een van de grote doelstellingen van de Octopusher-vorming was om de gezagsafhankelijkheid van de politie ten aanzien van de bestuur-lijke en gerechtelijke overheden te beklemtonen en, tezelfdertijd, deze overheden sterk bij de werking van de politiediensten te betrekken (het concept van de "driehoek" zo-als dat in Nederland al veel vroeger is geïnstitutionaliseerd en zijn meerwaarde heeft bewezen). Niemand zal echter ontkennen dat de gezagsoverheden cruciaal zijn bij de organisatie en de werking van een politieorganisatie. We zullen op dit punt later te-rugkeren want we vinden het moeilijk om de politiehervorming te evalueren zonder de gezagsoverheden in deze evaluatie te betrekken.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.