Article

Kiezen voor een democratische politie: wat is dat?

Authors:
  • Flemish Peace Institute
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

... Het huidig politiewerk is nog teveel in zichzelf gekeerd, en te weinig maatschappelijk ingebed. Het opvoeren van het kerntakendebat kan mogelijkerwijs aanleiding geven tot het vergroten van de kloof tussen politie en samenleving (Ponsaers, Devroe & Meert, 2006). ...
Chapter
Full-text available
In 1998 kwam de Wet op de Geïntegreerde Politie1 tot stand die het Belgisch politiebestel grondig hervormde. Een paar jaar later, meer precies in 2001, startte de daadwerkelijke implementatie van deze wet in de praktijk. In 2003 kwam de overheid met de CP12, een omzendbrief mbt. Community (Oriented) Policing, die de hervorming voorzag van een grondvisie (Van Branthegem et al., 2007). Deze werd in 2007 aangevuld met de beleidsnota inzake ‘Excellente Politiezorg’ (Bruggeman et al.,2007). Vandaag ligt er een lijvig document vanwege de Federale Politieraad, dat de evaluatie bevat van deze 10 jaar hervorming (Federale Politieraad, 2009). In deze bijdrage wil ik ingaan op een aantal belangrijke hoofdlijnen van dit rapport en deze voorzien van een persoonlijke commentaar. Deze bijdrage is dus wellicht wat eigenzinnig en persoonlijk.
Chapter
Due to the absence or incapability of local police or lagging deployment of an international police force, to fill ensuing security gaps, military on international stability missions have been dealing with insecurity, criminality and insurgency. Although ensuring law and order exceeds the core tasks of the military, and meets with resistance, given the circumstances, (international) military acting as interim police-force has been considered the only option. This chapter explains how the Netherlands Royal Army has contributed to improving public security by providing some sort of interim policing during stability operations and concludes that it has not institutionalised these activities in its doctrines. It is argued that the NL Army must recognise the needs to engage in the restoring and maintaining of public security in case of a security gap. By clearly defining in the doctrines which policing tasks should be performed to establish public security, a better organizational fit for these tasks could be institutionalised and the necessary training, mind-set and culture developed.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.