Conference PaperPDF Available

Gaya Pengajaran Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam

Authors:
Abstrak
Menjadi seorang guru yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran bukanlah suatu
perkara yang mudah. Semuanya adalah bergantung kepada gaya pengajaran guru itu sendiri.
Adakalanya pengalaman mempengaruhi gaya pengajaran dan pembelajaran guru selain daripada
penerapan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Adapun ciri guru yang berkesan itu bergantung
kepada gaya pengajaran dan pembelajaran yang diamalkan melalui pengalaman dan
pengetahuan yang dimiliki. Maka kekerapan dalam menerapkan gaya pengajaran banyak
mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran seseorang guru. Kertas kerja ini
cuba membincangkan secara terperinci gaya pengajaran seseorang guru yang banyak membantu
dalam kecemerlangan penyampaian pengajaran.
Kata kunci: gaya pengajaran, ciri guru berkesan, pengajaran dan pembelajaran, keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran.
PENGENALAN
Kertas kerja ini membincangkan gaya pengajaran yang mana dimulakan dengan menyentuh
ciri-ciri guru berkesan, kaedah kuliah atau syarahan yang berkesan dan perancangan kuliah.
Seterusnya cara menyediakan nota kuliah, sentiasa menarik minat pelajar, cara penyampaian
kuliah dapat dilihat dan didengar, membina pengajaran dengan bahan audiovisual, maklum
balas dari pelajar, memberikan banyak contoh, memberi penekanan terhadap hubung kait,
praktik, praktik, praktik (latihan yang berterusan) dan cara menutup kuliah. Selain itu, ia akan
menyentuh serba sedikit kaedah-kaedah pengajaran iaitu menggalakkan pembelajaran aktif,
menjalankan demonstrasi yang berkesan, penggunaan soal jawab dalam pengajaran, cara
menjawab pertanyaan pelajar, cara bertanya soalan pada pelajar, menggalakkan perbincangan
dalam kelas, memberi tugas pembentangan pada pelajar, mewujudkan peluang untuk
pembelajaran koperatif, khidmat masyarakat sebagai satu proses pengajaran, menggalakkan
pemikiran kritis, gaya pengajaran dan saiz kelas serta hari terakhir berada di dalam kelas atau
sekolah.
CIRI GURU BERKESAN
Menurut kamus Dewan (1993), guru adalah merujuk kepada pendidik, pengajar dan pengasuh.
Memang sudah maklum bahawa guru merujuk kepada suatu kerjaya yang tugasnya menyampaikan
ilmu pengetahuan. Peranan guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga tidak terlepas
dari tugas mendidik anak-anak bangsa.
Menurut Kamarul Azmi Jasmi dan Ab. Halim Tamuri (2007), guru adalah aset yang
sangat penting dalam dunia pendidikan dan guru mempunyai tugas yang sangat besar dalam
GAYA PENGAJARAN GURU DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM
Kamarul Azmi Jasmi
Noratikah Ibrahim
Mohd Faeez Ilias
Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI2012)
08 – 09 Mac 2012
Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru.
212 Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI2012)
melahirkan anak-anak bangsa yang berguna. Peribadi seorang guru juga memainkan peranan
yang sangat penting dalam dunia pendidikan, kerana guru akan menjadi ikutan atau teladan
bagi murid-murid.
Terdapat beberapa ciri guru yang berkesan, iaitu melayan pelajar dengan perasaan hormat,
menyediakan maklumat yang relevan dan sesuai dipelajari, pengajaran secara aktif, ikut serta
dalam pembelajaran pelajar secara praktikal, kaedah pengajaran yang berbeza-beza, memberikan
maklum balas yang kerap kepada pelajar mengenai prestasi mereka, mengenalkan dunia sebenar,
memberikan gambaran atau penerangan yang jelas untuk tugasan, mewujudkan persekitaran
kelas yang selesa untuk pelajar, berkomunikasi dengan pelajar-pelajar dari pelbagai peringkat,
memperkenalkan diri mereka di dalam kelas sebagai "orang sebenar atau diri mereka yang
sebenar", menggunakan maklum balas daripada pelajar-pelajar dan orang lain untuk menilai
dan memperbaiki pengajaran mereka, membuat refleksi pada prestasi kelas mereka sendiri
dalam usaha untuk memperbaiki mutu pengajaran (Lucas dan Bernstein, 2005).
Walaupun ciri-ciri guru yang berkesan mempunyai persamaan bagi kedua-dua jantina,
lelaki dan wanita mungkin perlu mencari cara yang sedikit berbeza dalam berkomunikasi
dengan pelajar-pelajar. Sebagai contoh, pelajar mungkin mendapati bahawa guru wanita yang
lebih mudah dan agak kurang menakutkan daripada guru lelaki, yang mana mungkin lebih
mudah bagi wanita untuk menyampaikan sifat penyayang mereka.
Secara umum, kita tidak perlu menjadi diri orang lain untuk menjadi seorang guru yang
ideal. Anda tidak perlu mengikuti orang lain yang ideal atau seorang guru yang berkesan.
Seperti anda yang hendak memulakan untuk membangunkan gaya pengajaran anda sendiri,
tidak perlu berasa perlu untuk mencontohi guru kegemaran anda-melainkan jika gaya orang itu
dan anda sendiri benar-benar sama. Dalam pada masa yang sama adalah lebih baik untuk hanya
menjadi diri sendiri. Jika anda mempunyai yang sifat lucu, jangan cuba menyekat atau
menahan sifat lucu dalam diri anda di dalam kelas. Walau bagaimanapun, jika anda biasanya
tidak pandai dalam berjenaka, jangan cuba untuk menjadi pelawak di dalam kelas. Sebenarnya
pelajar-pelajar lebih menyukai dan menghormati guru-guru yang memaparkan gaya
keperibadian yang jujur dan selagi mana guru mengambil berat tentang mereka terutamanya
dalam pengajaran. Dengan masa yang sama, mereka tidak menyukai sifat suka menunjuk-
nunjuk, lucu dan berpura-pura.
Begitu juga, walaupun ia adalah penting untuk mengambil berat tentang pengajaran dan
pelajar anda, anda masih perlu mencari jalan yang sesuai untuk berkomunikasi dengan penuh
kasih sayang. Satu kunci penting untuk pengajaran yang berkesan adalah untuk menerapkan
motivasi dan menanamkan niat yang baik dalam pengajaran anda. Ini bermakna pembelajaran
dan mengasah pelbagai kemahiran yang lebih khusus yang mana boleh membantu anda untuk
menjadi seorang guru yang berkesan.
KAEDAH KULIAH ATAU SYARAHAN YANG BERKESAN
Teknik syarahan merupakan teknik utama yang digunakan oleh rasulullah s.a.w. dalam
penyampaian ajarannya (Kamarul Azmi Jasmi dan Ab. Halim Tamuri, 2007). Sebagai pelajar,
kita semua tahu bahawa kuliah amat membosankan, tetapi kebanyakan daripada kita juga
mengetahui bahawa apabila kuliah itu disusun dengan baik dan disampaikan dengan baik juga,
maka kuliah juga boleh menjadi kaedah yang berkesan. Terdapat beberapa maklumat dan
panduan untuk menyediakan dan menyampaikan kuliah yang berkesan. Antaranya ialah:
Membuat Perancangan Kuliah
Pertama, menentukan isi kandungan yang hendak dimuatkan di dalam kuliah dan kemudian
menyediakan satu set nota atas bahan itu.
Menyediakan Nota Kuliah
Sesetengah guru suka menulis nota-nota yang panjang. Pada permulaan mungkin cara penulisan
nota panjang ini menyelamatkan pada awal pengajaran terutama dalam menolong anda untuk
mengingat perincian dalam bahan kuliah. Tetapi lama-kelamaan nota yang seperti ini akan
membuat pelajar cenderung untuk membaca sahaja dan ini akan membuat keadaan membosankan
dan pengalaman yang tidak selesa bagi pelajar dan anda sendiri. Hasilnya, kuliah akan menjadi
lebih rumit, tetapi ia juga boleh diubah menjadi butir-butir khusus sehingga anda menjadi lebih
berpengalaman dan yakin. Contohnya, guru-guru pendidikan Islam yang sudah terbiasa dengan
kandungan kursus mereka akan bergantung sepenuhnya pada senarai ringkas bagi mengingatkan
mereka turutan kuliah yang telah dirancang oleh mereka, semua maklumat dan contoh-contoh
yang sudah sebati dalam ingatan mereka dan hanya memerlukan klu-klu yang minimum untuk
mengimbas balik nota yang telah disediakan.
Sentiasa Menarik Minat Pelajar
Dalam perancangan kuliah anda, anda harus ingat bahawa terdapat had ke atas tahap tumpuan
pelajar anda dan kapasiti pemprosesan maklumat. Sebagai contoh, perhatian pelajar biasanya
tertinggi dalam tempoh 10 minit pertama kuliah, selepas itu ia akan menurun melainkan jika
ada sesuatu yang dilakukan untuk menarik ia semula. Malah, beberapa kajian menunjukkan
bahawa pelajar purata hanya dapat menyerap kira-kira tiga hingga lima perkara utama dalam
mana-mana kuliah tertentu. Oleh itu, guru yang efektif akan merancang kuliah yang mana
hanya menumpukan kepada beberapa perkara utama, menyampaikan maklumat mengenai
setiap perkara dalam beberapa cara untuk memaksimumkan peluang yang semua orang dapat
memahami bahan yang disampaikan.
Lebih-lebih lagi dengan mengadakan kuliah untuk mengimbas kembali minat pelajar dan
perhatian mereka. Mungkin cara terbaik adalah dengan membahagikan setiap tempoh kelas
kepada 4-5 segmen dalam 10 hingga 15 minit. Kemudian merancang satu segmen terutamanya
membuat sesuatu yang menarik, memberikan kejutan atau menawan hati pelajar dengan
memberikan sebuah cerita, memberikan permasalahan, mengungkapkan dilema, menerangkan
misteri atau menanyakan soalan. Dengan memasukkan kandungan bahan berfaedah yang telah
anda rancang, anda akan mendapat semula penglibatan kelas. Mempunyai fleksibiliti yang
dibina dalam kandungan kuliah anda boleh mendapat peluang yang besar dalam memastikan
pelajar anda memberikan perhatian (Lucas dan Bernstein, 2005).
Cara Penyampaian Kuliah
Rangsangan juga dilihat dapat membantu menarik perhatian pelajar, bila masa untuk kita
berjalan ke dalam bilik darjah dan menyampaikan kuliah yang dirancang, perlu diingat bahawa
langkah pertama dalam memastikan pelajar anda bersama anda dari segi mental, adalah
kehadiran yang jelas dari segi fizikal.
Dapat Dilihat Dan Didengar
Sebagai guru, pastikan semua pelajar boleh melihat anda. Adalah digalakkan untuk berdiri
ketika menyampaikan kuliah dan memastikan anda berasa selesa. Tetapi jika cedera atau hilang
upaya dan memerlukan anda untuk menjalankan kuliah secara duduk, cuba untuk meletakkan
diri anda di platform atau lokasi lain yang tinggi, terutama di kelas yang mana tempat duduk
teratur. Dalam bilik darjah rata, pelajar-pelajar di belakang mungkin terutamanya mungkin
hilang fokus jika anda membiarkan suara anda tenggelam. Dicadangkan juga, bahawa anda
perlu bergerak di sekitar bilik, mungkin juga berjalan di kalangan pelajar jika anda selesa
berbuat demikian. Selain itu, pergerakan tangan yang anda gunakan ketika bercakap mewujudkan
213
Gaya Pengajaran Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam
melahirkan anak-anak bangsa yang berguna. Peribadi seorang guru juga memainkan peranan
yang sangat penting dalam dunia pendidikan, kerana guru akan menjadi ikutan atau teladan
bagi murid-murid.
Terdapat beberapa ciri guru yang berkesan, iaitu melayan pelajar dengan perasaan hormat,
menyediakan maklumat yang relevan dan sesuai dipelajari, pengajaran secara aktif, ikut serta
dalam pembelajaran pelajar secara praktikal, kaedah pengajaran yang berbeza-beza, memberikan
maklum balas yang kerap kepada pelajar mengenai prestasi mereka, mengenalkan dunia sebenar,
memberikan gambaran atau penerangan yang jelas untuk tugasan, mewujudkan persekitaran
kelas yang selesa untuk pelajar, berkomunikasi dengan pelajar-pelajar dari pelbagai peringkat,
memperkenalkan diri mereka di dalam kelas sebagai "orang sebenar atau diri mereka yang
sebenar", menggunakan maklum balas daripada pelajar-pelajar dan orang lain untuk menilai
dan memperbaiki pengajaran mereka, membuat refleksi pada prestasi kelas mereka sendiri
dalam usaha untuk memperbaiki mutu pengajaran (Lucas dan Bernstein, 2005).
Walaupun ciri-ciri guru yang berkesan mempunyai persamaan bagi kedua-dua jantina,
lelaki dan wanita mungkin perlu mencari cara yang sedikit berbeza dalam berkomunikasi
dengan pelajar-pelajar. Sebagai contoh, pelajar mungkin mendapati bahawa guru wanita yang
lebih mudah dan agak kurang menakutkan daripada guru lelaki, yang mana mungkin lebih
mudah bagi wanita untuk menyampaikan sifat penyayang mereka.
Secara umum, kita tidak perlu menjadi diri orang lain untuk menjadi seorang guru yang
ideal. Anda tidak perlu mengikuti orang lain yang ideal atau seorang guru yang berkesan.
Seperti anda yang hendak memulakan untuk membangunkan gaya pengajaran anda sendiri,
tidak perlu berasa perlu untuk mencontohi guru kegemaran anda-melainkan jika gaya orang itu
dan anda sendiri benar-benar sama. Dalam pada masa yang sama adalah lebih baik untuk hanya
menjadi diri sendiri. Jika anda mempunyai yang sifat lucu, jangan cuba menyekat atau
menahan sifat lucu dalam diri anda di dalam kelas. Walau bagaimanapun, jika anda biasanya
tidak pandai dalam berjenaka, jangan cuba untuk menjadi pelawak di dalam kelas. Sebenarnya
pelajar-pelajar lebih menyukai dan menghormati guru-guru yang memaparkan gaya
keperibadian yang jujur dan selagi mana guru mengambil berat tentang mereka terutamanya
dalam pengajaran. Dengan masa yang sama, mereka tidak menyukai sifat suka menunjuk-
nunjuk, lucu dan berpura-pura.
Begitu juga, walaupun ia adalah penting untuk mengambil berat tentang pengajaran dan
pelajar anda, anda masih perlu mencari jalan yang sesuai untuk berkomunikasi dengan penuh
kasih sayang. Satu kunci penting untuk pengajaran yang berkesan adalah untuk menerapkan
motivasi dan menanamkan niat yang baik dalam pengajaran anda. Ini bermakna pembelajaran
dan mengasah pelbagai kemahiran yang lebih khusus yang mana boleh membantu anda untuk
menjadi seorang guru yang berkesan.
KAEDAH KULIAH ATAU SYARAHAN YANG BERKESAN
Teknik syarahan merupakan teknik utama yang digunakan oleh rasulullah s.a.w. dalam
penyampaian ajarannya (Kamarul Azmi Jasmi dan Ab. Halim Tamuri, 2007). Sebagai pelajar,
kita semua tahu bahawa kuliah amat membosankan, tetapi kebanyakan daripada kita juga
mengetahui bahawa apabila kuliah itu disusun dengan baik dan disampaikan dengan baik juga,
maka kuliah juga boleh menjadi kaedah yang berkesan. Terdapat beberapa maklumat dan
panduan untuk menyediakan dan menyampaikan kuliah yang berkesan. Antaranya ialah:
Membuat Perancangan Kuliah
Pertama, menentukan isi kandungan yang hendak dimuatkan di dalam kuliah dan kemudian
menyediakan satu set nota atas bahan itu.
Menyediakan Nota Kuliah
Sesetengah guru suka menulis nota-nota yang panjang. Pada permulaan mungkin cara penulisan
nota panjang ini menyelamatkan pada awal pengajaran terutama dalam menolong anda untuk
mengingat perincian dalam bahan kuliah. Tetapi lama-kelamaan nota yang seperti ini akan
membuat pelajar cenderung untuk membaca sahaja dan ini akan membuat keadaan membosankan
dan pengalaman yang tidak selesa bagi pelajar dan anda sendiri. Hasilnya, kuliah akan menjadi
lebih rumit, tetapi ia juga boleh diubah menjadi butir-butir khusus sehingga anda menjadi lebih
berpengalaman dan yakin. Contohnya, guru-guru pendidikan Islam yang sudah terbiasa dengan
kandungan kursus mereka akan bergantung sepenuhnya pada senarai ringkas bagi mengingatkan
mereka turutan kuliah yang telah dirancang oleh mereka, semua maklumat dan contoh-contoh
yang sudah sebati dalam ingatan mereka dan hanya memerlukan klu-klu yang minimum untuk
mengimbas balik nota yang telah disediakan.
Sentiasa Menarik Minat Pelajar
Dalam perancangan kuliah anda, anda harus ingat bahawa terdapat had ke atas tahap tumpuan
pelajar anda dan kapasiti pemprosesan maklumat. Sebagai contoh, perhatian pelajar biasanya
tertinggi dalam tempoh 10 minit pertama kuliah, selepas itu ia akan menurun melainkan jika
ada sesuatu yang dilakukan untuk menarik ia semula. Malah, beberapa kajian menunjukkan
bahawa pelajar purata hanya dapat menyerap kira-kira tiga hingga lima perkara utama dalam
mana-mana kuliah tertentu. Oleh itu, guru yang efektif akan merancang kuliah yang mana
hanya menumpukan kepada beberapa perkara utama, menyampaikan maklumat mengenai
setiap perkara dalam beberapa cara untuk memaksimumkan peluang yang semua orang dapat
memahami bahan yang disampaikan.
Lebih-lebih lagi dengan mengadakan kuliah untuk mengimbas kembali minat pelajar dan
perhatian mereka. Mungkin cara terbaik adalah dengan membahagikan setiap tempoh kelas
kepada 4-5 segmen dalam 10 hingga 15 minit. Kemudian merancang satu segmen terutamanya
membuat sesuatu yang menarik, memberikan kejutan atau menawan hati pelajar dengan
memberikan sebuah cerita, memberikan permasalahan, mengungkapkan dilema, menerangkan
misteri atau menanyakan soalan. Dengan memasukkan kandungan bahan berfaedah yang telah
anda rancang, anda akan mendapat semula penglibatan kelas. Mempunyai fleksibiliti yang
dibina dalam kandungan kuliah anda boleh mendapat peluang yang besar dalam memastikan
pelajar anda memberikan perhatian (Lucas dan Bernstein, 2005).
Cara Penyampaian Kuliah
Rangsangan juga dilihat dapat membantu menarik perhatian pelajar, bila masa untuk kita
berjalan ke dalam bilik darjah dan menyampaikan kuliah yang dirancang, perlu diingat bahawa
langkah pertama dalam memastikan pelajar anda bersama anda dari segi mental, adalah
kehadiran yang jelas dari segi fizikal.
Dapat Dilihat Dan Didengar
Sebagai guru, pastikan semua pelajar boleh melihat anda. Adalah digalakkan untuk berdiri
ketika menyampaikan kuliah dan memastikan anda berasa selesa. Tetapi jika cedera atau hilang
upaya dan memerlukan anda untuk menjalankan kuliah secara duduk, cuba untuk meletakkan
diri anda di platform atau lokasi lain yang tinggi, terutama di kelas yang mana tempat duduk
teratur. Dalam bilik darjah rata, pelajar-pelajar di belakang mungkin terutamanya mungkin
hilang fokus jika anda membiarkan suara anda tenggelam. Dicadangkan juga, bahawa anda
perlu bergerak di sekitar bilik, mungkin juga berjalan di kalangan pelajar jika anda selesa
berbuat demikian. Selain itu, pergerakan tangan yang anda gunakan ketika bercakap mewujudkan
214 Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI2012)
pelbagai visual yang menarik perhatian pelajar anda, tetapi jangan melampaui batas. Pelajar
akan merasa ia mengganggu, malah menjengkelkan, apabila guru mundar-mandir atau dalam
tindakan yang berulang-ulang seperti bermain penutup pena.
Walaupun anda melakukan pergerakan atau hanya berdiri, anda boleh menarik perhatian
pelajar dengan sentiasa mengimbas kelas dan membuat hubungan mata (eye contact) dengan
semua pelajar dari masa ke masa. Setengah pelajar akan membalas pandangan itu kembali yang
menunjukkan perhatiannya lebih daripada yang lain dan ini membuatkan anda lebih cenderung
untuk melihat pada orang yang sentiasa bersama anda. Walaupun penglibatan pelajar yang lain
kurang tetapi anda boleh menarik tumpuan mereka dengan membuat eye contact dengan
mereka supaya mereka tahu bahawa anda sedang bercakap dengan mereka juga.
Pastikan juga semua pelajar dapat mendengar apa yang anda sampaikan. Jika anda
mengajar dalam bilik yang besar dan anda mempunyai suara yang lembut, anda perlulah
menggunakan mikrofon atau pembesar suara. Bila anda merasakan suara anda dapat didengar
maka gunakan suara anda untuk menarik perhatian pelajar-pelajar. Bercakap dengan lemah
lembut, terlalu cepat atau bercakap dengan nada yang sama pasti akan menghilangkan minat
pelajar. Kemungkinan besar lagi akan membuat mereka tidur di dalam kelas. Jika anda tidak
pasti bagaimana bentuk bunyi suara anda, rakam suara anda seperti anda mengajar secara olok-
olok, kemudian dengar semula dan cuba untuk tidak terpengaruh dengan kelantangan suara,
kejelasan dan kualiti pada suara anda. Cuba minta pendapat daripada kawan atau rakan dan
meminta mereka memberikan ulasan atau komen pada rakaman tersebut. Jika anda tidak
gembira dengan apa yang anda dengar maka usahakan untuk bercakap dengan suara yang
lantang, lebih jelas dengan mempelbagaikan intonasi suara untuk membuat pelajar sentiasa
berminat dan cergas.
Membina Pengajaran Dengan Bahan Audiovisual
Bahan audiovisual juga dapat membantu dalam menarik perhatian pelajar juga,maka gunakanlah
bila ia perlu. Sebagai contoh, tidak perlu bergantung kepada perkataan anda semata-mata untuk
menumpukan perhatian pelajar. Lihatkan klip video, CD-ROM, powerpoint slide yang memuatkan
perkara-perkara yang penting dalam rancangan pengajaran. Boleh juga mempersembahkan
sebahagian dari bahan-bahan pelajaran dalam kertas edaran yang mana pelajar dapat mencatat
nota-nota penting
Maklum Balas Dari Pelajar
Bagaimana jika pelajar tidak terus memahami perkataan-perkataan yang anda gunakan? Adakah
sebelum ini anda mempelawa pelajar-pelajar untuk mengangkat tangan kalau mereka tidak
faham sesuatu dalam kuliah anda? Mungkin hanya sebilangan yang berbuat demikian dan
bertanya akan definisi atau ejaan dan bertanya, tetapi kebanyakannya tidak. Jika anda khuatir
sama ada pelajar anda faham akan perkataan-perkataan yang anda sampaikan atau tidak maka
ambil jalan selamat iaitu memberikan masa untuk anda memberi definisi dan mengejanya.
Jadilah seorang yang proaktif dalam menangani masalah dan kekeliruan dalam perkara lain juga.
Berhenti sekejap dan tanyakan jika ada apa-apa yang hendak ditanya oleh pelajar mengenai apa
yang anda telah sampaikan sebelum itu. Anda boleh mengukur dan menilai berapa kerap anda
melakukan ini berdasarkan ekspresi muka pelajar dan postur badan mereka.
Apabila anda melihat ada di antara pelajar mengerutkan dahi beberapa kali, berkerut
kening atau ada di antaranya keliru atau hilang minat, jadi itu adalah masa yang sesuai untuk
berhenti dan memberi maklum balas yang lebih jelas. Bila anda melihat tanda-tanda ini pada
diri pelajar, walaupun guru itu adalah seorang yang efektif dan berpengalaman, ada di antara
pelajarnya juga mudah rasa bosan, tertidur atau meninggalkan kelas awal, kalau anda menghadapi
situasi sebegini, jangan terlalu berkeras pada mereka jika tidak seluruh kelas akan meninggalkan
anda.
Jangan bertanya acuh tak acuh seperti “ada soalan?.” Tunjukkan pada pelajar yang anda
mengambil berat dengan apa yang telah anda sampaikan pada kuliah anda. Tanyakanlah
sesuatu seperti “ ok, apa dia perkataan-perkataan yang saya gunakan yang kamu tak faham?”
atau ada soalan setakat ini?” atau “adakah saya terlalu cepat? Perlahan?.” Sebagai tambahan
anda boleh menggunakan kaedah pembelajaran aktif untuk menilai tahap kefahaman pelajar.
Memberikan Banyak Contoh
Sebagai tambahan untuk mentakrifkan dan mengeja kata kunci perkataan-perkataan, konsep,
prinsip-prinsip dan fenomena, pastikan anda menggambarkan perkataan-perkataan ini sekurang-
kurangnya satu gambaran dan sebaiknya biarlah gambarannya itu banyak. Seperti contoh atau
analogi. Sebagai contoh, bila anda membentangkan bahan dalam homeostasis, berikan beberapa
contoh proses homeostatic, seperti keupayaan badan untuk mempertahankan tahap suhu atau
kadar gula dalam darah. Kemudian untuk membuat konsep itu lebih jelas, anda boleh mengeluarkan
isi-isi yang penting dalam proses homeostatic, kerana proses itu serupa dengan sistem thermostat
and furnace untuk mempertahankan suhu di dalam rumah. Dengan mendatangkan banyak
contoh, analogi, metafora, dan perumpamaan, anda bukan sahaja mendapat perhatian pelajar
anda, anda membuat bahan akan menjadi lebih mudah untuk difahami. Terutamanya jika
contoh, analogi, metafora, dan perumpamaan yang jelas , lucu dan yang berkaitan dengan
pengalaman hidup pelajar.
Memberi Penekanan Terhadap Hubung Kait
Memang senang bagi pelajar untuk memberi perhatian pada apa yang anda katakan jika mereka
dapat melihat tajuk setiap kuliah berhubung kait dengan kuliah yang lain dan berkait dengan
kursus mereka. Bantu mereka untuk melihat “big picturegambaran yang besar dengan memberi
gambaran yang ringkas pada setiap pengajaran ya. Jika anda meletakkan gambaran yang ringkas
ini pada papan hitam, skrin komputer atau kertas edaran, pelajar akan mudah merujuk kembali
kepada nota-nota tersebut sepanjang pembelajaran. Keluarkan perkara-perkara yang penting
dalam topik yang anda bincangkan dan mesti berkaitan dengan apa yang dibincangkan dalam
kuliah sebelumnya, atau kepada topik yang akan datang. Sebagai contoh, dalam bab ibadah,
tajuk cara membersihkan najis, guru boleh membawa kertas edaran yang berkaitan dan
memberi gambaran yang sempurna bagi murid dengan isi pelajaran. Menggunakan kaedah
begini dengan menghubungkan peralihan dalam setiap sesi kelas boleh membantu pelajar untuk
menerima pengajaran anda ssebagai sesuatu yang jelas dan diterima oleh akal.
Praktik, Praktik, Praktik (Latihan Yang Berterusan)
Pegajaran yang disampaikan mesti lancar, menarik, cerita spontan, penuh contoh yang berkesan
dan peralihan yang elegan, yang disampaikan oleh guru menggunakan nota sebagai peringatan,
bukannya skrip. Untuk mendapatkan kaedah yang ideal memerlukan bertahun-tahun pengalaman.
Anda boleh menggunakan video kamera, pita rakaman , kawan atau saudara, atau bahkan
haiwan kesayangan anda. Jika anda merakam P&P, kaji semula pita dan tumpukan pada mana-mana
tingkah laku, tahap intonasi suara, dysfluencies (contohnya, uhmmms dan ah), atau frasa yang
berulang-ulang (contohnya, "ya "tahu?" atau "OK?") Yang mungkin mengganggu dan menjengkelkan
pendengar. Kemudian cuba rakam dan dengar sekali lagi dan lihat jika anda mempertingkatkan
atau melakukan perubahan terhadap perkara yang anda tidak suka pada kali pertama. Anda
mungkin tidak akan mendapati diri anda untuk berhenti dari berkata "OK?". Akan tetapi
dengan melakukan secara praktikal akan membuat anda bangga yang mana kuliah adalah
215
Gaya Pengajaran Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam
pelbagai visual yang menarik perhatian pelajar anda, tetapi jangan melampaui batas. Pelajar
akan merasa ia mengganggu, malah menjengkelkan, apabila guru mundar-mandir atau dalam
tindakan yang berulang-ulang seperti bermain penutup pena.
Walaupun anda melakukan pergerakan atau hanya berdiri, anda boleh menarik perhatian
pelajar dengan sentiasa mengimbas kelas dan membuat hubungan mata (eye contact) dengan
semua pelajar dari masa ke masa. Setengah pelajar akan membalas pandangan itu kembali yang
menunjukkan perhatiannya lebih daripada yang lain dan ini membuatkan anda lebih cenderung
untuk melihat pada orang yang sentiasa bersama anda. Walaupun penglibatan pelajar yang lain
kurang tetapi anda boleh menarik tumpuan mereka dengan membuat eye contact dengan
mereka supaya mereka tahu bahawa anda sedang bercakap dengan mereka juga.
Pastikan juga semua pelajar dapat mendengar apa yang anda sampaikan. Jika anda
mengajar dalam bilik yang besar dan anda mempunyai suara yang lembut, anda perlulah
menggunakan mikrofon atau pembesar suara. Bila anda merasakan suara anda dapat didengar
maka gunakan suara anda untuk menarik perhatian pelajar-pelajar. Bercakap dengan lemah
lembut, terlalu cepat atau bercakap dengan nada yang sama pasti akan menghilangkan minat
pelajar. Kemungkinan besar lagi akan membuat mereka tidur di dalam kelas. Jika anda tidak
pasti bagaimana bentuk bunyi suara anda, rakam suara anda seperti anda mengajar secara olok-
olok, kemudian dengar semula dan cuba untuk tidak terpengaruh dengan kelantangan suara,
kejelasan dan kualiti pada suara anda. Cuba minta pendapat daripada kawan atau rakan dan
meminta mereka memberikan ulasan atau komen pada rakaman tersebut. Jika anda tidak
gembira dengan apa yang anda dengar maka usahakan untuk bercakap dengan suara yang
lantang, lebih jelas dengan mempelbagaikan intonasi suara untuk membuat pelajar sentiasa
berminat dan cergas.
Membina Pengajaran Dengan Bahan Audiovisual
Bahan audiovisual juga dapat membantu dalam menarik perhatian pelajar juga,maka gunakanlah
bila ia perlu. Sebagai contoh, tidak perlu bergantung kepada perkataan anda semata-mata untuk
menumpukan perhatian pelajar. Lihatkan klip video, CD-ROM, powerpoint slide yang memuatkan
perkara-perkara yang penting dalam rancangan pengajaran. Boleh juga mempersembahkan
sebahagian dari bahan-bahan pelajaran dalam kertas edaran yang mana pelajar dapat mencatat
nota-nota penting
Maklum Balas Dari Pelajar
Bagaimana jika pelajar tidak terus memahami perkataan-perkataan yang anda gunakan? Adakah
sebelum ini anda mempelawa pelajar-pelajar untuk mengangkat tangan kalau mereka tidak
faham sesuatu dalam kuliah anda? Mungkin hanya sebilangan yang berbuat demikian dan
bertanya akan definisi atau ejaan dan bertanya, tetapi kebanyakannya tidak. Jika anda khuatir
sama ada pelajar anda faham akan perkataan-perkataan yang anda sampaikan atau tidak maka
ambil jalan selamat iaitu memberikan masa untuk anda memberi definisi dan mengejanya.
Jadilah seorang yang proaktif dalam menangani masalah dan kekeliruan dalam perkara lain juga.
Berhenti sekejap dan tanyakan jika ada apa-apa yang hendak ditanya oleh pelajar mengenai apa
yang anda telah sampaikan sebelum itu. Anda boleh mengukur dan menilai berapa kerap anda
melakukan ini berdasarkan ekspresi muka pelajar dan postur badan mereka.
Apabila anda melihat ada di antara pelajar mengerutkan dahi beberapa kali, berkerut
kening atau ada di antaranya keliru atau hilang minat, jadi itu adalah masa yang sesuai untuk
berhenti dan memberi maklum balas yang lebih jelas. Bila anda melihat tanda-tanda ini pada
diri pelajar, walaupun guru itu adalah seorang yang efektif dan berpengalaman, ada di antara
pelajarnya juga mudah rasa bosan, tertidur atau meninggalkan kelas awal, kalau anda menghadapi
situasi sebegini, jangan terlalu berkeras pada mereka jika tidak seluruh kelas akan meninggalkan
anda.
Jangan bertanya acuh tak acuh seperti “ada soalan?.” Tunjukkan pada pelajar yang anda
mengambil berat dengan apa yang telah anda sampaikan pada kuliah anda. Tanyakanlah
sesuatu seperti “ ok, apa dia perkataan-perkataan yang saya gunakan yang kamu tak faham?”
atau ada soalan setakat ini?” atau “adakah saya terlalu cepat? Perlahan?.” Sebagai tambahan
anda boleh menggunakan kaedah pembelajaran aktif untuk menilai tahap kefahaman pelajar.
Memberikan Banyak Contoh
Sebagai tambahan untuk mentakrifkan dan mengeja kata kunci perkataan-perkataan, konsep,
prinsip-prinsip dan fenomena, pastikan anda menggambarkan perkataan-perkataan ini sekurang-
kurangnya satu gambaran dan sebaiknya biarlah gambarannya itu banyak. Seperti contoh atau
analogi. Sebagai contoh, bila anda membentangkan bahan dalam homeostasis, berikan beberapa
contoh proses homeostatic, seperti keupayaan badan untuk mempertahankan tahap suhu atau
kadar gula dalam darah. Kemudian untuk membuat konsep itu lebih jelas, anda boleh mengeluarkan
isi-isi yang penting dalam proses homeostatic, kerana proses itu serupa dengan sistem thermostat
and furnace untuk mempertahankan suhu di dalam rumah. Dengan mendatangkan banyak
contoh, analogi, metafora, dan perumpamaan, anda bukan sahaja mendapat perhatian pelajar
anda, anda membuat bahan akan menjadi lebih mudah untuk difahami. Terutamanya jika
contoh, analogi, metafora, dan perumpamaan yang jelas , lucu dan yang berkaitan dengan
pengalaman hidup pelajar.
Memberi Penekanan Terhadap Hubung Kait
Memang senang bagi pelajar untuk memberi perhatian pada apa yang anda katakan jika mereka
dapat melihat tajuk setiap kuliah berhubung kait dengan kuliah yang lain dan berkait dengan
kursus mereka. Bantu mereka untuk melihat “big picturegambaran yang besar dengan memberi
gambaran yang ringkas pada setiap pengajaran ya. Jika anda meletakkan gambaran yang ringkas
ini pada papan hitam, skrin komputer atau kertas edaran, pelajar akan mudah merujuk kembali
kepada nota-nota tersebut sepanjang pembelajaran. Keluarkan perkara-perkara yang penting
dalam topik yang anda bincangkan dan mesti berkaitan dengan apa yang dibincangkan dalam
kuliah sebelumnya, atau kepada topik yang akan datang. Sebagai contoh, dalam bab ibadah,
tajuk cara membersihkan najis, guru boleh membawa kertas edaran yang berkaitan dan
memberi gambaran yang sempurna bagi murid dengan isi pelajaran. Menggunakan kaedah
begini dengan menghubungkan peralihan dalam setiap sesi kelas boleh membantu pelajar untuk
menerima pengajaran anda ssebagai sesuatu yang jelas dan diterima oleh akal.
Praktik, Praktik, Praktik (Latihan Yang Berterusan)
Pegajaran yang disampaikan mesti lancar, menarik, cerita spontan, penuh contoh yang berkesan
dan peralihan yang elegan, yang disampaikan oleh guru menggunakan nota sebagai peringatan,
bukannya skrip. Untuk mendapatkan kaedah yang ideal memerlukan bertahun-tahun pengalaman.
Anda boleh menggunakan video kamera, pita rakaman , kawan atau saudara, atau bahkan
haiwan kesayangan anda. Jika anda merakam P&P, kaji semula pita dan tumpukan pada mana-mana
tingkah laku, tahap intonasi suara, dysfluencies (contohnya, uhmmms dan ah), atau frasa yang
berulang-ulang (contohnya, "ya "tahu?" atau "OK?") Yang mungkin mengganggu dan menjengkelkan
pendengar. Kemudian cuba rakam dan dengar sekali lagi dan lihat jika anda mempertingkatkan
atau melakukan perubahan terhadap perkara yang anda tidak suka pada kali pertama. Anda
mungkin tidak akan mendapati diri anda untuk berhenti dari berkata "OK?". Akan tetapi
dengan melakukan secara praktikal akan membuat anda bangga yang mana kuliah adalah
216 Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI2012)
sesuatu yang senang jika ia bukan pertama kali anda melakukannya (Lucas dan Bernstein,
2005).
Cara Menutup Kuliah
Guru mestilah sentiasa menepati masa, dan dalam 5 minit terakhir tempoh kelas, pastikan
pengajaran anda berakhir dengan cara yang dianjurkan dengan meringkaskan perkara yang
utama sahaja, atau meminta pelajar untuk berbuat demikian. Jangan ragu-ragu untuk
memberitahu sedikit isi pelajaran untuk kelas akan datang. Apabila pelajar mendengar bahawa "
hari juma’at ini kita akan mengetahui bagaimana cara anda dibesarkan oleh ibu bapa anda,"
anda pasti akan melihat banyak daripada mereka akan hadir di dalam kelas akan datang.. Ada
juga yang melihat jam dan banyak juga yang sudah mengemaskan barang-barang dan bersedia
untuk meninggalkan kelas. Guru boleh mengecilkan skop kecenderungan mereka dengan
mengatakan secara lembut bahawa anda tidak akan mengambil masa untuk meneruskan kuliah.
Peringatan yang lemah lembut juga akan dapat menghakis masalah ini.
MENGGALAKKAN PEMBELAJARAN AKTIF
Kebiasaannya, bila guru mengajar, pelajar akan mencatat nota. Walau bagaimanapun,
kebanyakan daripada kita mengetahui bahawa pelajar hari ini, apabila mereka hanya mendengar
apa yang disampaikan oleh guru walaupun mereka seorang yang cemerlang, mereka akan
merasa bosan. Sebagai cadangan adalah disarankan pengajaran guru ditambah dengan peluang
pembelajaran aktif, agar pelajar dapat:
(1) Membuat sesuatu yang lebih selain dari melihat dan mendengar,
(2) Mengusahakan gaya pengajaran dari hanya mencuba untuk menerapkan maklumat,
(3) Mengaitkan pemikiran yang tinggi terhadap bahan kursus (contohnya, "Apa yang
dimaksudkan?" dan bukannya "Apa yang saya sepatutnya ingat?"), dan
(4) mempunyai peluang untuk meneroka cara-cara di mana bahan kursus berkait dengan sikap
dan nilai-nilai mereka.
Anda juga boleh menggalakkan pembelajaran aktif dengan pelbagai cara . Seperti contoh,
anda boleh membahagikan kepada kumpulan pelajar satu tugas menyelesaikan masalah,
perbahasan kelas persediaan, minta pelajar menulis dan membincangkan "menulis esei dalam
satu minit” tentang topik tertentu. Biarkan pelajar menggunakan ibu jari “thumbs up” atau "
thumbs down " sebagai tanda untuk menandakan persetujuan atau tidak dengan kandungan
kuliah; dan memberi pelbagai pilihan soalan berdasarkan isi pelajaran yang penting 15 minit
sebelum kuliah anda bermula.
Beberapa teknik pembelajaran aktif mudah untuk digunakan dan tidak mengambil masa
kelas yang banyak. Lain-lain, seperti perbahasan dalam kelas atau bermain aktiviti peranan, lebih
memakan masa dan mungkin menjadi lebih sukar untuk diatur. Oleh itu, mula perlahan-lahan
dengan pembelajaran aktif yang mudah, kemudian berkembang kepada yang lebih terperinci
jika anda benar-benar berpengalaman dan berkeyakinan dalam menggunakannya.
Ingatlah bahawa teknik pembelajaran aktif tidak perlu menggantikan pendekatan
pengajaran tradisional. Sebaliknya, seperti yang dicadangkan sebelum ini, anda boleh
menggunakan mereka untuk mewujudkan kepelbagaian dan perubahan kadar kemampuan
pada diri pelajar dan anda sendiri bahawa setiap ciri-ciri kelas pelajar menjadi peserta, bukan
penonton. Beberapa jenis pengalaman pembelajaran aktif, seperti beberapa minit kerja
kumpulan atau kerja individu dalam beberapa masalah atau tugas. Bila pelajar membuat kerja,
guru berjalan di sekitar bilik darjah, menjawab pertanyaan pelajar, memberi komen dan
sebagainya sebelum kumpulan berpisah untuk kuliah yang seterusnya.
MENJALANKAN DEMONSTRASI YANG BERKESAN
Demonstrasi atau tunjuk cara adalah salah satu kaedah yang sudah wujud lama dalam dunia
pendidikan. Demonstrasi adalah cara yang berguna untuk menggambarkan secara meluas
konsep, prinsip dan fenomena. Sungguhpun, demonstrasi boleh menjadi sesuatu yang jelas
dramatik, ia tidak mempromosikan pembelajaran aktif secara langsung. Banyak demonstrasi
seperti yang telah disebutkan di atas adalah sesuatu yang menarik, tetapi jika ia hanya
membiarkan pelajar sebagai pemerhati yang pasif, maka ia tidak dianggap demonstrasi yang
berkesan.(Lucas dan Bernstein, 2005).
Terdapat 3 prinsip demonstrasi iaitu sebelum, semasa dan selepas. Sebelum demonstrasi
guru hendaklah menentukan topik, objektif dan kandungannya terlebih dahulu, memastikan
tempat untuk menjalankan demonstrasi selamat dan dapat dilihat dengan jelas oleh murid lain
di samping memberitahu pelajar tujuan demonstrasi tersebut dijalankan. Kemudian semasa
demonstrasi, guru hendaklah memandang ke arah pelajar semasa menerangkan tentang aktiviti
demonstrasi dijalankan, sekiranya pelajar mempunyai masalah sama ada tidak faham, guru
hendaklah menerangkannya sekali lagi. Jika ada masa, guru boleh mengarahkan pelajar untuk
membuat demonstrasi sekali lagi untuk menilai pemahaman pelajar. Seterusnya, buat
perbincangan dengan pelajar berdasarkan demonstrasi yang telah dijalankan untuk membuat
rumusan yang tepat (Mok Soon Sang, 2011).
Sejujurnya, pembelajaran aktif memang digunakan di dalam kelas dan demonstrasi adalah
salah satu kaedah yang senang dan menyeronokkan bagi pelajar. Sejauh mana keberkesanannya
jika anda mengarahkan pelajar untuk berdiri, membuat bulatan, melompat-lompat atau
mengarahkan untuk membuat aktiviti yang berkaitan. Demonstrasi yang sebegini ini hanya
akan membuat orang berfikir “saya tak sepatutnya melakukan ini”.Pendek kata, dicadangkan
supaya guru bukan sahaja mengambil setiap peluang mencampuradukkan kuliah dengan
demonstrasi, tetapi jika guru memilih untuk membuat demonstrasi maka lakukan semakan dan
kajian, supaya pelajar menjadi peserta yang aktif bukan sebagai pemerhati pasif.
PENGGUNAAN SOAL JAWAB DALAM PENGAJARAN
Satu lagi cara yang mudah dan jelas untuk menggalakkan pembelajaran aktif di dalam kelas
adalah bertanya soalan kepada pelajar dan menggalakkan mereka untuk bertanyakan soalan
kembali kepada guru. Namun secara purata, kurang masa ditumpukan untuk bertanya dan
menjawab soalan yang berkaitan. Corak ini adalah mungkin disebabkan oleh hakikat bahawa
guru-guru hanya memberi tumpuan kepada bahan pelajaran dalam setiap sesi kelas, yang
mewujudkan kecenderungan untuk tidak mengganggu pengajaran mereka dengan bertanya
soalan kepada pelajar. Lebih-lebih lagi secara lisan atau tidak, tingkah laku guru juga dapat
menghantar mesej bahawa mereka tidak mempunyai masa untuk berhenti demi menjawab
soalan yang diajukan oleh pelajar.
Malah orang-orang yang menimbulkan soalan dan yang menyuruh pelajar untuk bertanya
soalan, biasanya masalah ini terletak pada bagaimana mereka menyoal pelajar-pelajar mereka
dan bagaimana mereka bertindak balas apabila pelajar menyoal mereka. Terdapat beberapa cara
di mana anda boleh mengendalikan kedua-dua proses ini dengan cara yang boleh memeriahkan
suasana bilik darjah dan membantu pelajar untuk belajar.
Menjawab Pertanyaan Pelajar
Cara guru mengendalikan soalan pelajar boleh menyebabkan dua perkara iaitu guru boleh
mengukuhkan atau melemahkan hubungan dengan pelajar. Jika guru menjawab soalan pelajar
dengan tidak ada rasa kesabaran atau acuh tak acuh, pelajar akan mendapat mesej bahawa guru
tidak peduli tentang pembelajaran mereka dan mereka merasakan tidak perlu bertanya lagi
217
Gaya Pengajaran Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam
sesuatu yang senang jika ia bukan pertama kali anda melakukannya (Lucas dan Bernstein,
2005).
Cara Menutup Kuliah
Guru mestilah sentiasa menepati masa, dan dalam 5 minit terakhir tempoh kelas, pastikan
pengajaran anda berakhir dengan cara yang dianjurkan dengan meringkaskan perkara yang
utama sahaja, atau meminta pelajar untuk berbuat demikian. Jangan ragu-ragu untuk
memberitahu sedikit isi pelajaran untuk kelas akan datang. Apabila pelajar mendengar bahawa "
hari juma’at ini kita akan mengetahui bagaimana cara anda dibesarkan oleh ibu bapa anda,"
anda pasti akan melihat banyak daripada mereka akan hadir di dalam kelas akan datang.. Ada
juga yang melihat jam dan banyak juga yang sudah mengemaskan barang-barang dan bersedia
untuk meninggalkan kelas. Guru boleh mengecilkan skop kecenderungan mereka dengan
mengatakan secara lembut bahawa anda tidak akan mengambil masa untuk meneruskan kuliah.
Peringatan yang lemah lembut juga akan dapat menghakis masalah ini.
MENGGALAKKAN PEMBELAJARAN AKTIF
Kebiasaannya, bila guru mengajar, pelajar akan mencatat nota. Walau bagaimanapun,
kebanyakan daripada kita mengetahui bahawa pelajar hari ini, apabila mereka hanya mendengar
apa yang disampaikan oleh guru walaupun mereka seorang yang cemerlang, mereka akan
merasa bosan. Sebagai cadangan adalah disarankan pengajaran guru ditambah dengan peluang
pembelajaran aktif, agar pelajar dapat:
(1) Membuat sesuatu yang lebih selain dari melihat dan mendengar,
(2) Mengusahakan gaya pengajaran dari hanya mencuba untuk menerapkan maklumat,
(3) Mengaitkan pemikiran yang tinggi terhadap bahan kursus (contohnya, "Apa yang
dimaksudkan?" dan bukannya "Apa yang saya sepatutnya ingat?"), dan
(4) mempunyai peluang untuk meneroka cara-cara di mana bahan kursus berkait dengan sikap
dan nilai-nilai mereka.
Anda juga boleh menggalakkan pembelajaran aktif dengan pelbagai cara . Seperti contoh,
anda boleh membahagikan kepada kumpulan pelajar satu tugas menyelesaikan masalah,
perbahasan kelas persediaan, minta pelajar menulis dan membincangkan "menulis esei dalam
satu minit” tentang topik tertentu. Biarkan pelajar menggunakan ibu jari “thumbs up” atau "
thumbs down " sebagai tanda untuk menandakan persetujuan atau tidak dengan kandungan
kuliah; dan memberi pelbagai pilihan soalan berdasarkan isi pelajaran yang penting 15 minit
sebelum kuliah anda bermula.
Beberapa teknik pembelajaran aktif mudah untuk digunakan dan tidak mengambil masa
kelas yang banyak. Lain-lain, seperti perbahasan dalam kelas atau bermain aktiviti peranan, lebih
memakan masa dan mungkin menjadi lebih sukar untuk diatur. Oleh itu, mula perlahan-lahan
dengan pembelajaran aktif yang mudah, kemudian berkembang kepada yang lebih terperinci
jika anda benar-benar berpengalaman dan berkeyakinan dalam menggunakannya.
Ingatlah bahawa teknik pembelajaran aktif tidak perlu menggantikan pendekatan
pengajaran tradisional. Sebaliknya, seperti yang dicadangkan sebelum ini, anda boleh
menggunakan mereka untuk mewujudkan kepelbagaian dan perubahan kadar kemampuan
pada diri pelajar dan anda sendiri bahawa setiap ciri-ciri kelas pelajar menjadi peserta, bukan
penonton. Beberapa jenis pengalaman pembelajaran aktif, seperti beberapa minit kerja
kumpulan atau kerja individu dalam beberapa masalah atau tugas. Bila pelajar membuat kerja,
guru berjalan di sekitar bilik darjah, menjawab pertanyaan pelajar, memberi komen dan
sebagainya sebelum kumpulan berpisah untuk kuliah yang seterusnya.
MENJALANKAN DEMONSTRASI YANG BERKESAN
Demonstrasi atau tunjuk cara adalah salah satu kaedah yang sudah wujud lama dalam dunia
pendidikan. Demonstrasi adalah cara yang berguna untuk menggambarkan secara meluas
konsep, prinsip dan fenomena. Sungguhpun, demonstrasi boleh menjadi sesuatu yang jelas
dramatik, ia tidak mempromosikan pembelajaran aktif secara langsung. Banyak demonstrasi
seperti yang telah disebutkan di atas adalah sesuatu yang menarik, tetapi jika ia hanya
membiarkan pelajar sebagai pemerhati yang pasif, maka ia tidak dianggap demonstrasi yang
berkesan.(Lucas dan Bernstein, 2005).
Terdapat 3 prinsip demonstrasi iaitu sebelum, semasa dan selepas. Sebelum demonstrasi
guru hendaklah menentukan topik, objektif dan kandungannya terlebih dahulu, memastikan
tempat untuk menjalankan demonstrasi selamat dan dapat dilihat dengan jelas oleh murid lain
di samping memberitahu pelajar tujuan demonstrasi tersebut dijalankan. Kemudian semasa
demonstrasi, guru hendaklah memandang ke arah pelajar semasa menerangkan tentang aktiviti
demonstrasi dijalankan, sekiranya pelajar mempunyai masalah sama ada tidak faham, guru
hendaklah menerangkannya sekali lagi. Jika ada masa, guru boleh mengarahkan pelajar untuk
membuat demonstrasi sekali lagi untuk menilai pemahaman pelajar. Seterusnya, buat
perbincangan dengan pelajar berdasarkan demonstrasi yang telah dijalankan untuk membuat
rumusan yang tepat (Mok Soon Sang, 2011).
Sejujurnya, pembelajaran aktif memang digunakan di dalam kelas dan demonstrasi adalah
salah satu kaedah yang senang dan menyeronokkan bagi pelajar. Sejauh mana keberkesanannya
jika anda mengarahkan pelajar untuk berdiri, membuat bulatan, melompat-lompat atau
mengarahkan untuk membuat aktiviti yang berkaitan. Demonstrasi yang sebegini ini hanya
akan membuat orang berfikir “saya tak sepatutnya melakukan ini”.Pendek kata, dicadangkan
supaya guru bukan sahaja mengambil setiap peluang mencampuradukkan kuliah dengan
demonstrasi, tetapi jika guru memilih untuk membuat demonstrasi maka lakukan semakan dan
kajian, supaya pelajar menjadi peserta yang aktif bukan sebagai pemerhati pasif.
PENGGUNAAN SOAL JAWAB DALAM PENGAJARAN
Satu lagi cara yang mudah dan jelas untuk menggalakkan pembelajaran aktif di dalam kelas
adalah bertanya soalan kepada pelajar dan menggalakkan mereka untuk bertanyakan soalan
kembali kepada guru. Namun secara purata, kurang masa ditumpukan untuk bertanya dan
menjawab soalan yang berkaitan. Corak ini adalah mungkin disebabkan oleh hakikat bahawa
guru-guru hanya memberi tumpuan kepada bahan pelajaran dalam setiap sesi kelas, yang
mewujudkan kecenderungan untuk tidak mengganggu pengajaran mereka dengan bertanya
soalan kepada pelajar. Lebih-lebih lagi secara lisan atau tidak, tingkah laku guru juga dapat
menghantar mesej bahawa mereka tidak mempunyai masa untuk berhenti demi menjawab
soalan yang diajukan oleh pelajar.
Malah orang-orang yang menimbulkan soalan dan yang menyuruh pelajar untuk bertanya
soalan, biasanya masalah ini terletak pada bagaimana mereka menyoal pelajar-pelajar mereka
dan bagaimana mereka bertindak balas apabila pelajar menyoal mereka. Terdapat beberapa cara
di mana anda boleh mengendalikan kedua-dua proses ini dengan cara yang boleh memeriahkan
suasana bilik darjah dan membantu pelajar untuk belajar.
Menjawab Pertanyaan Pelajar
Cara guru mengendalikan soalan pelajar boleh menyebabkan dua perkara iaitu guru boleh
mengukuhkan atau melemahkan hubungan dengan pelajar. Jika guru menjawab soalan pelajar
dengan tidak ada rasa kesabaran atau acuh tak acuh, pelajar akan mendapat mesej bahawa guru
tidak peduli tentang pembelajaran mereka dan mereka merasakan tidak perlu bertanya lagi
218 Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI2012)
soalan pada guru. Oleh itu, dicadangkan agar guru membiarkan pelajar-pelajar mengetahui
bahawa pada hari pertama kelas atau permulaan penggal lagi, bahawa guru akan menjawab
soalan-soalan mereka dengan senang hati.
Kemudian, apabila ada pelajar mengangkat tangan untuk bertanya soalan, kenali orang itu
(memanggil pelajar dengan nama, jika boleh) dan mendengar dengan teliti kepada seluruh
soalan untuk pastikan guru benar-benar memahami. Jangan mengganggu dengan jawapan yang
guru andaikan sahaja kerana guru tahu apa pelajar maksudkan; guru mungkin akan menjawab
soalan yang salah!. Berikan pengukuhan dan penekanan secara lisan dan bukan lisan seperti dari
tingkah laku, ekspresi dan bahasa badan. Membuat hubungan mata (eye contact), menganggukkan
kepala seolah-olah guru faham akan soalan yang ditanya, kalau boleh dekati pelajar tersebut
supaya soalan itu dapat didengar dengan jelas. Bila guru diajukan soalan, jangan melihat nota-
nota atau bermain dengan komputer atau melihat keluar tingkap. Buatkan pelajar dan seluruh
kelas tahu bahawa guru mengambil berat soalan yang diajukan.
Kemudian, ulang balik soalan yang telah diberikan. Langkah ini amat penting untuk
memastikan anda faham dengan soalan yang diutarakan terutamanya dalam kelas yang besar.
Pelajar akan hilang tumpuan dalam tempoh guru memberikan jawapan jika guru menjawab
soalan atau memberi komen dan mereka tidak dapat mendengar suara guru. Jika soalan itu
sesuatu yang menarik atau suatu yang biasa, biarkan pelajar tahu yang guru berasa senang hati
ditanya soalan itu. Jika guru mampu untuk menjawab soalan tersebut, maka jawablah. Apabila
guru sudah selesai menjawab, tanya kembali kepada pelajar adakah jawapan tersebut jelas dan
beri pelajar peluang untuk bertanya soalan yang lain.
Guru perlu mempersiapkan diri untuk soalan yang tidak boleh dijawab. Kebanyakan guru
akan berhadapan dengan keadaan ini, dan bagaimanakah jika guru tersentak dengan soalan
yang diutarakan?. Dalam semua keadaan yang disebutkan di atas, jangan menampakkan diri
guru dalam keadaan serabut atau gelisah. Lagipun pelajar tidak mengharapkan guru untuk
menjawab soalan mereka dengan jawapan yang sempurna lebih-lebih lagi jika guru masih baru
dalam bidang perguruan, tetapi jangan sampai guru mereka-reka jawapan. Ini kerana jika guru
berbuat demikian, pelajar akan berasa guru seorang yang berpura-pura dan akan hilang rasa
hormat pada guru.
Selain itu, disarankan supaya guru mengikuti empat langkah dalam menangani soalan-
soalan yang diajukan. Pertama, mengaku yang guru tidak tahu akan jawapannya. Berikan
penghargaan kepada penyoal kerana bertanya akan soalan itu. Kebiasaannya kita akan mengatakan “
wow, itu adalah soalan yang bagus. Saya fikir saya tidak dapat menjawab soalan itu.” Kedua,
tanyakan pada yang lain adakah mereka mempunyai idea atau jawapan mengenai soalan berikut.
Langkah ini akan membuat pelajar menghormati guru dan akan mencadangkan seorang dari
mereka yang mengetahui. Ketiga, berjanji kepada pelajar yang guru akan mengkaji soalan tersebut
dan akan membuat laporan atau makluman pada kelas seterusnya atau dari e-mail atau dalam
web site. Keempat, berpegang pada janji. Iklankan atau keluarkan jawapan guru dalam web site
atau pada kelas seterusnya dengan memberi ringkasan dari jawapan yang diperolehi (Lucas dan
Bernstein, 2005).
Bertanya Soalan Kepada Pelajar
Bagaimana jika guru tidak mendapat maklum balas apabila bertanyakan soalan kepada pelajar?
Oleh itu, guru boleh kecilkan bentuk soalan atau permasalahan dengan mengaju kembali soalan
dengan jelas dan berhati-hati, kemudian berikan pelajar masa yang mencukupi untuk (a)
menjawab soalan dan (b) usahakan mereka atau galakkan mereka untuk mengangkat tangan.
Menunggu terlalu lama akan membuat suasana janggal serta sunyi menyelubungi kelas. Jika
guru memberi pelajar 5 saat untuk memikirkan jawapan, mungkin 6 atau 7 saat terutamanya
bagi soalan yang susah dan kompleks, mereka akan cenderung untuk melihat soalan guru
sebagai retorik dan mereka lebih suka mengeluarkan jawapan yang baik saja.
Ketika guru menunggu masa tamat, biarkan pelajar tahu yang guru mahukan jawapan dari
mereka. Imbas seluruh kelas dengan muka yang penuh harapan dan buat eye contact dengan
seluruh kelas. Jika tidak ada yang mengangkat tangan, bersedia untuk memanggil mana-mana
pelajar yang dirasakan mampu menjawab soalan. Jika guru lebih berhati-hati ketika mengajukan
soalan pada mereka dan bersabar dalam menunggu untuk mendapatkan jawapan, maka pelajar
akan lebih cepat memberi tindak balas kepada guru.
MENGGALAKKAN PERBINCANGAN DALAM KELAS
Untuk menghidupkan suasana dalam kelas atau pelbagai, kadang-kadang guru akan
mempelawa pelajar-pelajar dan memberi peluang untuk berbincang mengenai kursus atau
bidang yang berkaitan. Perbincangan juga membantu pelajar untuk berfikir, mengenal dan
memberikan pendapat atau pandangan mengenai sesuatu yang mungkin belum mereka ketahui.
Seperti kemahiran yang lain, cara untuk menggalakkan perbincangan secara spontan juga
memerlukan latihan.
Jika guru merasakan perbincangan perlu diadakan dalam sesi pembelajaran, guru harus
merancang hal itu. Di sini disertakan beberapa garis panduan untuk menubuhkan dan
menjalankan perbincangan di dalam kelas yang cemerlang. Pertama, jika guru bercadang untuk
membuat perbincangan kelas mengenai topik yang sangat berguna, hendaklah memaklumkan
pelajar pada kelas yang lepas untuk menyediakan bahan bacaan yang diperlukan. Perbincangan
yang sudah dirancang adalah sangat penting, maka guru mesti menyenaraikan tarikh dalam
sukatan pelajaran sekali dengan persediaan mengajar. Guru juga mesti menyenaraikan soalan-
soalan atau isu-isu dan memaklumkannya kepada pelajar-pelajar supaya mereka boleh
memikirkan pandangan mereka mengenai topik perbincangan dan membuat perkaitan dengan
tugasan. Ada guru yang menyuruh pelajar untuk memberikan pendapat atau fikiran mereka
dalam ujian “one minute” atau membuat karangan ringkas dengan segera sebelum perbincangan
bermula. Strategi ini digelar “writing to learn” iaitu menulis untuk belajar.
Kaedah perbincangan yang efektif juga adalah dengan bertanyakan soalan yang provokatif
seperti contoh “apa yang akan kamu katakan kalau pemerintah mengeluarkan cadangan supaya
setiap ibu bapa mesti mengikuti kelas keibubapaan dan mengambil lesen yang sah sebelum
mempunyai anak?”. Kebiasaannya pelajar suka dan gemar memberi tindak balas pada soalan
yang bersifat andaian ini. Secara hakikatnya, perbincangan seperti ini amat berjaya dan tugas
guru adalah memastikan supaya perbincangan sentiasa dijalankan dalam keadaan penuh
penumpuan dan produktif.
Sama ada perbincangan itu dirancang atau muncul sebab tindak balas daripada diri guru
sendiri atau pelajar di dalam kelas, guru perlu menggalakkan pelajar untuk menyertai
perbincangan dengan memberi ganjaran bagi siapa yang pertama kali memulakan bercakap.
Sentiasa memastikan hubungan mata dan anggukkan kepala guru bila mereka bercakap, ulang
apa yang mereka telah katakan kepada seluruh kelas dan tanyakan kepada seluruh kelas sebagai
tindak balas terhadap apa yang telah mereka katakan.
Sebagai seorang guru, guru adalah contoh yang ideal dalam perbincangan iaitu harus bijak
memilih, mengetuai, menjelaskan dan memberi ulasan atau soalan retorik untuk mengikut arus
perbincangan dengan tujuan memperkuatkan nilai pengalaman. Dalam kata lain, cabar pelajar
ketika perbincangan, tapi jangan buat mereka merasa terancam. Apabila perbincangan
diadakan, mulakan dengan sebuah kumpulan yang kecil. Sebagai contoh, guru boleh
mengarahkan pelajar untuk meluangkan masa berbincang pada satu topik, soalan, kes atau isu-
isu dalam kumpulan seramai 3-6 orang, kemudian arahkan setiap kumpulan mewakilkan salah
seorang dari mereka untuk merumuskan perbincangan atau kesimpulan.
219
Gaya Pengajaran Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam
soalan pada guru. Oleh itu, dicadangkan agar guru membiarkan pelajar-pelajar mengetahui
bahawa pada hari pertama kelas atau permulaan penggal lagi, bahawa guru akan menjawab
soalan-soalan mereka dengan senang hati.
Kemudian, apabila ada pelajar mengangkat tangan untuk bertanya soalan, kenali orang itu
(memanggil pelajar dengan nama, jika boleh) dan mendengar dengan teliti kepada seluruh
soalan untuk pastikan guru benar-benar memahami. Jangan mengganggu dengan jawapan yang
guru andaikan sahaja kerana guru tahu apa pelajar maksudkan; guru mungkin akan menjawab
soalan yang salah!. Berikan pengukuhan dan penekanan secara lisan dan bukan lisan seperti dari
tingkah laku, ekspresi dan bahasa badan. Membuat hubungan mata (eye contact), menganggukkan
kepala seolah-olah guru faham akan soalan yang ditanya, kalau boleh dekati pelajar tersebut
supaya soalan itu dapat didengar dengan jelas. Bila guru diajukan soalan, jangan melihat nota-
nota atau bermain dengan komputer atau melihat keluar tingkap. Buatkan pelajar dan seluruh
kelas tahu bahawa guru mengambil berat soalan yang diajukan.
Kemudian, ulang balik soalan yang telah diberikan. Langkah ini amat penting untuk
memastikan anda faham dengan soalan yang diutarakan terutamanya dalam kelas yang besar.
Pelajar akan hilang tumpuan dalam tempoh guru memberikan jawapan jika guru menjawab
soalan atau memberi komen dan mereka tidak dapat mendengar suara guru. Jika soalan itu
sesuatu yang menarik atau suatu yang biasa, biarkan pelajar tahu yang guru berasa senang hati
ditanya soalan itu. Jika guru mampu untuk menjawab soalan tersebut, maka jawablah. Apabila
guru sudah selesai menjawab, tanya kembali kepada pelajar adakah jawapan tersebut jelas dan
beri pelajar peluang untuk bertanya soalan yang lain.
Guru perlu mempersiapkan diri untuk soalan yang tidak boleh dijawab. Kebanyakan guru
akan berhadapan dengan keadaan ini, dan bagaimanakah jika guru tersentak dengan soalan
yang diutarakan?. Dalam semua keadaan yang disebutkan di atas, jangan menampakkan diri
guru dalam keadaan serabut atau gelisah. Lagipun pelajar tidak mengharapkan guru untuk
menjawab soalan mereka dengan jawapan yang sempurna lebih-lebih lagi jika guru masih baru
dalam bidang perguruan, tetapi jangan sampai guru mereka-reka jawapan. Ini kerana jika guru
berbuat demikian, pelajar akan berasa guru seorang yang berpura-pura dan akan hilang rasa
hormat pada guru.
Selain itu, disarankan supaya guru mengikuti empat langkah dalam menangani soalan-
soalan yang diajukan. Pertama, mengaku yang guru tidak tahu akan jawapannya. Berikan
penghargaan kepada penyoal kerana bertanya akan soalan itu. Kebiasaannya kita akan mengatakan “
wow, itu adalah soalan yang bagus. Saya fikir saya tidak dapat menjawab soalan itu.” Kedua,
tanyakan pada yang lain adakah mereka mempunyai idea atau jawapan mengenai soalan berikut.
Langkah ini akan membuat pelajar menghormati guru dan akan mencadangkan seorang dari
mereka yang mengetahui. Ketiga, berjanji kepada pelajar yang guru akan mengkaji soalan tersebut
dan akan membuat laporan atau makluman pada kelas seterusnya atau dari e-mail atau dalam
web site. Keempat, berpegang pada janji. Iklankan atau keluarkan jawapan guru dalam web site
atau pada kelas seterusnya dengan memberi ringkasan dari jawapan yang diperolehi (Lucas dan
Bernstein, 2005).
Bertanya Soalan Kepada Pelajar
Bagaimana jika guru tidak mendapat maklum balas apabila bertanyakan soalan kepada pelajar?
Oleh itu, guru boleh kecilkan bentuk soalan atau permasalahan dengan mengaju kembali soalan
dengan jelas dan berhati-hati, kemudian berikan pelajar masa yang mencukupi untuk (a)
menjawab soalan dan (b) usahakan mereka atau galakkan mereka untuk mengangkat tangan.
Menunggu terlalu lama akan membuat suasana janggal serta sunyi menyelubungi kelas. Jika
guru memberi pelajar 5 saat untuk memikirkan jawapan, mungkin 6 atau 7 saat terutamanya
bagi soalan yang susah dan kompleks, mereka akan cenderung untuk melihat soalan guru
sebagai retorik dan mereka lebih suka mengeluarkan jawapan yang baik saja.
Ketika guru menunggu masa tamat, biarkan pelajar tahu yang guru mahukan jawapan dari
mereka. Imbas seluruh kelas dengan muka yang penuh harapan dan buat eye contact dengan
seluruh kelas. Jika tidak ada yang mengangkat tangan, bersedia untuk memanggil mana-mana
pelajar yang dirasakan mampu menjawab soalan. Jika guru lebih berhati-hati ketika mengajukan
soalan pada mereka dan bersabar dalam menunggu untuk mendapatkan jawapan, maka pelajar
akan lebih cepat memberi tindak balas kepada guru.
MENGGALAKKAN PERBINCANGAN DALAM KELAS
Untuk menghidupkan suasana dalam kelas atau pelbagai, kadang-kadang guru akan
mempelawa pelajar-pelajar dan memberi peluang untuk berbincang mengenai kursus atau
bidang yang berkaitan. Perbincangan juga membantu pelajar untuk berfikir, mengenal dan
memberikan pendapat atau pandangan mengenai sesuatu yang mungkin belum mereka ketahui.
Seperti kemahiran yang lain, cara untuk menggalakkan perbincangan secara spontan juga
memerlukan latihan.
Jika guru merasakan perbincangan perlu diadakan dalam sesi pembelajaran, guru harus
merancang hal itu. Di sini disertakan beberapa garis panduan untuk menubuhkan dan
menjalankan perbincangan di dalam kelas yang cemerlang. Pertama, jika guru bercadang untuk
membuat perbincangan kelas mengenai topik yang sangat berguna, hendaklah memaklumkan
pelajar pada kelas yang lepas untuk menyediakan bahan bacaan yang diperlukan. Perbincangan
yang sudah dirancang adalah sangat penting, maka guru mesti menyenaraikan tarikh dalam
sukatan pelajaran sekali dengan persediaan mengajar. Guru juga mesti menyenaraikan soalan-
soalan atau isu-isu dan memaklumkannya kepada pelajar-pelajar supaya mereka boleh
memikirkan pandangan mereka mengenai topik perbincangan dan membuat perkaitan dengan
tugasan. Ada guru yang menyuruh pelajar untuk memberikan pendapat atau fikiran mereka
dalam ujian “one minute” atau membuat karangan ringkas dengan segera sebelum perbincangan
bermula. Strategi ini digelar “writing to learn” iaitu menulis untuk belajar.
Kaedah perbincangan yang efektif juga adalah dengan bertanyakan soalan yang provokatif
seperti contoh “apa yang akan kamu katakan kalau pemerintah mengeluarkan cadangan supaya
setiap ibu bapa mesti mengikuti kelas keibubapaan dan mengambil lesen yang sah sebelum
mempunyai anak?”. Kebiasaannya pelajar suka dan gemar memberi tindak balas pada soalan
yang bersifat andaian ini. Secara hakikatnya, perbincangan seperti ini amat berjaya dan tugas
guru adalah memastikan supaya perbincangan sentiasa dijalankan dalam keadaan penuh
penumpuan dan produktif.
Sama ada perbincangan itu dirancang atau muncul sebab tindak balas daripada diri guru
sendiri atau pelajar di dalam kelas, guru perlu menggalakkan pelajar untuk menyertai
perbincangan dengan memberi ganjaran bagi siapa yang pertama kali memulakan bercakap.
Sentiasa memastikan hubungan mata dan anggukkan kepala guru bila mereka bercakap, ulang
apa yang mereka telah katakan kepada seluruh kelas dan tanyakan kepada seluruh kelas sebagai
tindak balas terhadap apa yang telah mereka katakan.
Sebagai seorang guru, guru adalah contoh yang ideal dalam perbincangan iaitu harus bijak
memilih, mengetuai, menjelaskan dan memberi ulasan atau soalan retorik untuk mengikut arus
perbincangan dengan tujuan memperkuatkan nilai pengalaman. Dalam kata lain, cabar pelajar
ketika perbincangan, tapi jangan buat mereka merasa terancam. Apabila perbincangan
diadakan, mulakan dengan sebuah kumpulan yang kecil. Sebagai contoh, guru boleh
mengarahkan pelajar untuk meluangkan masa berbincang pada satu topik, soalan, kes atau isu-
isu dalam kumpulan seramai 3-6 orang, kemudian arahkan setiap kumpulan mewakilkan salah
seorang dari mereka untuk merumuskan perbincangan atau kesimpulan.
220 Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI2012)
Sebelum kelas berakhir, guru mempunyai masa untuk meringkaskan perkara-perkara yang
penting supaya pelajar tahu mana yang salah dan mana yang betul, terutamanya dalam konsep
dan maklumat-maklumat penting. Selain itu, guru harus mencadangkan bahan bacaan
tambahan atau web supaya pelajar dapat mengetahui maklumat lanjut mengenai apa yang telah
dipelajari.
MEMBERI TUGAS PEMBENTANGAN KEPADA PELAJAR
Kebanyakan guru menganggap mereka adalah sumber ilmu pengetahuan di dalam kelas, tetapi
ada banyak cara yang membolehkan pelajar belajar dengan usaha mereka sendiri atau sesama
mereka. Di sini akan dihuraikan pembentangan pelajar yang bernilai. Pembentangan bukan
sahaja berpandukan kepada bahan yang terkandung dalam buku teks tetapi ia merangsang
pelajar untuk membuat kajian yang mendalam mengenai topik yang hendak dibentangkan.
Pelajar yang akan membentang juga akan membuat latihan dan akan meningkatkan kemahiran
pengucapan umum dalam suasana yang tidak mengancam.
Guru juga harus memberitahu pelajar tentang pembentangan mereka akan dinilai dalam
lima perkara: masa, kandungan, gaya penyampaian, penglibatan penonton, dan penggunaan
audiovisual. Di samping itu juga setiap pembentangan perlu ada kertas edaran untuk dijadikan
nota bagi pelajar-pelajar lain. Setiap pembentangan juga mesti menarik perhatian penonton dan
persembahan pelajar juga harus penuh bertenaga supaya pelajar lain boleh melibatkan diri
dalam persembahan. sesetengah persembahan ini tidak dapat mengelak dari pandangan yang
bercanggah, mereka bertindak sebagai rangsangan untuk membincangkan mengenai apa yang
dilihat seolah-olah mempunyai bukti yang baik sebagai sokongan, apa maklumat tambahan
yang mungkin diperlukan sebelum membuat kesimpulan akhir, dan sebagainya. Anda juga
mungkin menetapkan pelajar untuk mendapatkan maklumat tambahan itu, dan membawanya
pada sesi kuliah akan datang
Guru hendaklah menghabiskan masa lima minit pertama menerangkan tiga konsep yang
harus pelajar kuasai. Kemudian melantik beberapa pelajar untuk menghuraikan setiap konsep
dengan membuat kumpulan-kumpulan kecil dan menghabiskan masa selama 25 minit untuk
menggambarkan konsep tersebut. Setiap kumpulan akan membentang kesimpulan dari apa
yang telah mereka bincangkan.
MEWUJUDKAN PELUANG UNTUK PEMBELAJARAN KOPERATIF
Pembelajaran koperatif bermaksud pembelajaran yang terjadi antara pelajar yang mana dalam
pembelajaran ini mereka dapat bekerjasama, biasanya dalam kelas (Mok Soon Sang, 2011).
Aktiviti kumpulan kecil yang membawa kepada pembentangan kelas tetapi ada contoh aktiviti
pembelajaran kolaboratif dan koperatif. Pembelajaran kolaboratif dan koperatif adalah satu
istilah umum yang merujuk kepada pengalaman pembelajaran kumpulan yang boleh terjadi di
antara rakan sebaya dalam tutor dan pelajar-fakulti dari penyelidikan projek-projek untuk
jangka pendek bagi setiap kumpulan di dalam kelas. Pembelajaran koperatif adalah jenis dari
pembelajaran kolaboratif dan ia merujuk dengan lebih khusus kepada aktiviti-aktiviti di mana 2
hingga 15 orang pelajar bekerjasama ke arah matlamat yang sama.
Kumpulan ini boleh formal atau tidak formal. Jika formal, kumpulan pembelajaran
koperatif menghabiskan semua atau sebahagian daripada istilah kerja akademik pada percubaan,
satu kaji selidik atau penyelidikan jangka panjang atau projek bertulis. Kumpulan pembelajaran
koperatif tidak formal boleh terjadi untuk tempoh yang lebih singkat, kadang-kadang hanya
untuk beberapa minit,untuk bekerja bersama-sama pada tugasan yang mudah.
Kerjasama kumpulan pembelajaran perlu mempunyai dua sifat utama untuk berjaya.
Pertama, mereka perlu mewujudkan sifat saling bergantung antara satu sama lain yang positif,
bererti pelajar perlu bekerjasama untuk melakukan tugasan mereka. Ciri-ciri ini membantu
untuk menggalakkan suasana di mana tidak ada insentif untuk ahli-ahli kumpulan untuk
bersaing dengan satu sama lain. Kedua, kumpulan perlu menggalakkan sifat bertanggungjawab
bagi setiap individu, bermakna sumbangan setiap ahli untuk usaha kumpulan mesti diukur.
Apabila ianya dijalankan dengan betul, kumpulan pembelajaran secara koperatif memberi
pelajar peluang untuk menangani bahan-bahan kursus dalam cara yang baru dan menarik di
samping memberi pengalaman berharga bekerja dengan orang lain untuk mencapai kejayaan.
Kumpulan-kumpulan ini juga membantu pelajar untuk membangunkan kepimpinan, komunikasi
dan kemahiran sosial yang lain.
Dalam hal ini, menggalakkan pelajar anda untuk berbincang sesama sendiri bagaimana cara
kumpulan bekerja (atau tidak bekerja), secara semula jadinya daripada apa-apa masalah yang
mungkin dihadapi dan bagaimana mereka mengatasi masalah. Untuk mendapatkan sebahagian
daripada aktiviti pembelajaran koperatif, anda perlu mengambil peranan aktif dalam merancang
dan mengawasi mereka. Berikut adalah beberapa cara untuk berbuat demikian. Secara
ringkasnya, pertama, jika anda baru kepada kaedah pembelajaran koperatif, mula perlahan-
lahan. Kedua, tidak kira betapa mudah atau kompleks tugas anda menyerahkan hak kepada
kumpulan, pastikan untuk memperkenalkan dengan jelas. Ketiga, walaupun sesetengah guru
melihat aktiviti-aktiviti pembelajaran koperatif-terutamanya yang berlaku semasa kelas sebagai
satu peluang untuk berehat, padahal aktiviti-aktiviti pembelajaran kerjasama yang berjaya
sebenarnya memperhebatkan hubungan pelajar dengan guru.
KAEDAH KAJIAN KES
Dalam pendidikan Islam, kaedah kajian kes dilihat dapat membantu menarik minat pelajar
untuk berbincang mengenai teori akidah yang dipelajarinya, seterusnya mengaplikasikannya
terhadap kes yang dibentangkan di dalam kelas (Kamarul Azmi Jasmi dan Ab. Halim Tamuri,
2007). Dari pembacaan, analisa dan berbincang mengenai kes-kes akan membuka peluang bagi
pelajar untuk mengikuti pembelajaran aktif, dan dalam bekerjasama dalam kumpulan yang
akan menggunakan kaedah koperatif secara tidak langsung.
Cara penggunaannya di dalam pembelajaran ialah guru bertindak sebagai pemberi arahan
akan membacakan kes di dalam kelas, kemudian meminta pelajar untuk berbincang secara
meluas dalam kelompok yang kecil. Ada juga di kalangan guru yang memberi kertas edaran
mengenai kajian kes dan meminta pelajar untuk membincangkannya pada kuliah yang akan
datang. Ada juga yang menyertakan senarai soalan untuk membantu pelajar berfikir mengenai
kes berkenaan dan meminta pelajar untuk menghantar maklumat yang ringkas mengenai
analisis yang dibuat pada kes. Dari maklumat ini, guru akan memberi penilaian dan
menggalakkan pelajar untuk meluangkan masa untuk membaca dan belajar mengenai kes-kes.
Mencari, mencipta dan menggunakan kajian kes di dalam kelas memerlukan banyak masa
dan tenaga, tetapi keputusan cukup berbaloi. Berurusan dengan kes-kes juga memeriahkan
suasana bilik darjah dan meningkatkan penglibatan pelajar dengan bahan bidang subjek dan
antara satu sama lain, semua ini amat berharga dalam kelas yang besar (Lucas dan Bernstein,
2005).
KHIDMAT MASYARAKAT SEBAGAI SATU PROSES PENGAJARAN
Perkhidmatan-pembelajaran merupakan satu pendekatan pengajaran yang mengintegrasikan
khidmat masyarakat dengan kajian akademik untuk memperkayakan pembelajaran, mengajar
tanggungjawab sivik, dan mengukuhkan komuniti. Antara kelebihannya ialah membolehkan
pelajar belajar dengan menggabungkan teori dengan pengalaman dan pemikiran dengan
tindakan untuk melihat kaitan mata pelajaran akademik dalam dunia sebenar untuk melakukan
221
Gaya Pengajaran Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam
Sebelum kelas berakhir, guru mempunyai masa untuk meringkaskan perkara-perkara yang
penting supaya pelajar tahu mana yang salah dan mana yang betul, terutamanya dalam konsep
dan maklumat-maklumat penting. Selain itu, guru harus mencadangkan bahan bacaan
tambahan atau web supaya pelajar dapat mengetahui maklumat lanjut mengenai apa yang telah
dipelajari.
MEMBERI TUGAS PEMBENTANGAN KEPADA PELAJAR
Kebanyakan guru menganggap mereka adalah sumber ilmu pengetahuan di dalam kelas, tetapi
ada banyak cara yang membolehkan pelajar belajar dengan usaha mereka sendiri atau sesama
mereka. Di sini akan dihuraikan pembentangan pelajar yang bernilai. Pembentangan bukan
sahaja berpandukan kepada bahan yang terkandung dalam buku teks tetapi ia merangsang
pelajar untuk membuat kajian yang mendalam mengenai topik yang hendak dibentangkan.
Pelajar yang akan membentang juga akan membuat latihan dan akan meningkatkan kemahiran
pengucapan umum dalam suasana yang tidak mengancam.
Guru juga harus memberitahu pelajar tentang pembentangan mereka akan dinilai dalam
lima perkara: masa, kandungan, gaya penyampaian, penglibatan penonton, dan penggunaan
audiovisual. Di samping itu juga setiap pembentangan perlu ada kertas edaran untuk dijadikan
nota bagi pelajar-pelajar lain. Setiap pembentangan juga mesti menarik perhatian penonton dan
persembahan pelajar juga harus penuh bertenaga supaya pelajar lain boleh melibatkan diri
dalam persembahan. sesetengah persembahan ini tidak dapat mengelak dari pandangan yang
bercanggah, mereka bertindak sebagai rangsangan untuk membincangkan mengenai apa yang
dilihat seolah-olah mempunyai bukti yang baik sebagai sokongan, apa maklumat tambahan
yang mungkin diperlukan sebelum membuat kesimpulan akhir, dan sebagainya. Anda juga
mungkin menetapkan pelajar untuk mendapatkan maklumat tambahan itu, dan membawanya
pada sesi kuliah akan datang
Guru hendaklah menghabiskan masa lima minit pertama menerangkan tiga konsep yang
harus pelajar kuasai. Kemudian melantik beberapa pelajar untuk menghuraikan setiap konsep
dengan membuat kumpulan-kumpulan kecil dan menghabiskan masa selama 25 minit untuk
menggambarkan konsep tersebut. Setiap kumpulan akan membentang kesimpulan dari apa
yang telah mereka bincangkan.
MEWUJUDKAN PELUANG UNTUK PEMBELAJARAN KOPERATIF
Pembelajaran koperatif bermaksud pembelajaran yang terjadi antara pelajar yang mana dalam
pembelajaran ini mereka dapat bekerjasama, biasanya dalam kelas (Mok Soon Sang, 2011).
Aktiviti kumpulan kecil yang membawa kepada pembentangan kelas tetapi ada contoh aktiviti
pembelajaran kolaboratif dan koperatif. Pembelajaran kolaboratif dan koperatif adalah satu
istilah umum yang merujuk kepada pengalaman pembelajaran kumpulan yang boleh terjadi di
antara rakan sebaya dalam tutor dan pelajar-fakulti dari penyelidikan projek-projek untuk
jangka pendek bagi setiap kumpulan di dalam kelas. Pembelajaran koperatif adalah jenis dari
pembelajaran kolaboratif dan ia merujuk dengan lebih khusus kepada aktiviti-aktiviti di mana 2
hingga 15 orang pelajar bekerjasama ke arah matlamat yang sama.
Kumpulan ini boleh formal atau tidak formal. Jika formal, kumpulan pembelajaran
koperatif menghabiskan semua atau sebahagian daripada istilah kerja akademik pada percubaan,
satu kaji selidik atau penyelidikan jangka panjang atau projek bertulis. Kumpulan pembelajaran
koperatif tidak formal boleh terjadi untuk tempoh yang lebih singkat, kadang-kadang hanya
untuk beberapa minit,untuk bekerja bersama-sama pada tugasan yang mudah.
Kerjasama kumpulan pembelajaran perlu mempunyai dua sifat utama untuk berjaya.
Pertama, mereka perlu mewujudkan sifat saling bergantung antara satu sama lain yang positif,
bererti pelajar perlu bekerjasama untuk melakukan tugasan mereka. Ciri-ciri ini membantu
untuk menggalakkan suasana di mana tidak ada insentif untuk ahli-ahli kumpulan untuk
bersaing dengan satu sama lain. Kedua, kumpulan perlu menggalakkan sifat bertanggungjawab
bagi setiap individu, bermakna sumbangan setiap ahli untuk usaha kumpulan mesti diukur.
Apabila ianya dijalankan dengan betul, kumpulan pembelajaran secara koperatif memberi
pelajar peluang untuk menangani bahan-bahan kursus dalam cara yang baru dan menarik di
samping memberi pengalaman berharga bekerja dengan orang lain untuk mencapai kejayaan.
Kumpulan-kumpulan ini juga membantu pelajar untuk membangunkan kepimpinan, komunikasi
dan kemahiran sosial yang lain.
Dalam hal ini, menggalakkan pelajar anda untuk berbincang sesama sendiri bagaimana cara
kumpulan bekerja (atau tidak bekerja), secara semula jadinya daripada apa-apa masalah yang
mungkin dihadapi dan bagaimana mereka mengatasi masalah. Untuk mendapatkan sebahagian
daripada aktiviti pembelajaran koperatif, anda perlu mengambil peranan aktif dalam merancang
dan mengawasi mereka. Berikut adalah beberapa cara untuk berbuat demikian. Secara
ringkasnya, pertama, jika anda baru kepada kaedah pembelajaran koperatif, mula perlahan-
lahan. Kedua, tidak kira betapa mudah atau kompleks tugas anda menyerahkan hak kepada
kumpulan, pastikan untuk memperkenalkan dengan jelas. Ketiga, walaupun sesetengah guru
melihat aktiviti-aktiviti pembelajaran koperatif-terutamanya yang berlaku semasa kelas sebagai
satu peluang untuk berehat, padahal aktiviti-aktiviti pembelajaran kerjasama yang berjaya
sebenarnya memperhebatkan hubungan pelajar dengan guru.
KAEDAH KAJIAN KES
Dalam pendidikan Islam, kaedah kajian kes dilihat dapat membantu menarik minat pelajar
untuk berbincang mengenai teori akidah yang dipelajarinya, seterusnya mengaplikasikannya
terhadap kes yang dibentangkan di dalam kelas (Kamarul Azmi Jasmi dan Ab. Halim Tamuri,
2007). Dari pembacaan, analisa dan berbincang mengenai kes-kes akan membuka peluang bagi
pelajar untuk mengikuti pembelajaran aktif, dan dalam bekerjasama dalam kumpulan yang
akan menggunakan kaedah koperatif secara tidak langsung.
Cara penggunaannya di dalam pembelajaran ialah guru bertindak sebagai pemberi arahan
akan membacakan kes di dalam kelas, kemudian meminta pelajar untuk berbincang secara
meluas dalam kelompok yang kecil. Ada juga di kalangan guru yang memberi kertas edaran
mengenai kajian kes dan meminta pelajar untuk membincangkannya pada kuliah yang akan
datang. Ada juga yang menyertakan senarai soalan untuk membantu pelajar berfikir mengenai
kes berkenaan dan meminta pelajar untuk menghantar maklumat yang ringkas mengenai
analisis yang dibuat pada kes. Dari maklumat ini, guru akan memberi penilaian dan
menggalakkan pelajar untuk meluangkan masa untuk membaca dan belajar mengenai kes-kes.
Mencari, mencipta dan menggunakan kajian kes di dalam kelas memerlukan banyak masa
dan tenaga, tetapi keputusan cukup berbaloi. Berurusan dengan kes-kes juga memeriahkan
suasana bilik darjah dan meningkatkan penglibatan pelajar dengan bahan bidang subjek dan
antara satu sama lain, semua ini amat berharga dalam kelas yang besar (Lucas dan Bernstein,
2005).
KHIDMAT MASYARAKAT SEBAGAI SATU PROSES PENGAJARAN
Perkhidmatan-pembelajaran merupakan satu pendekatan pengajaran yang mengintegrasikan
khidmat masyarakat dengan kajian akademik untuk memperkayakan pembelajaran, mengajar
tanggungjawab sivik, dan mengukuhkan komuniti. Antara kelebihannya ialah membolehkan
pelajar belajar dengan menggabungkan teori dengan pengalaman dan pemikiran dengan
tindakan untuk melihat kaitan mata pelajaran akademik dalam dunia sebenar untuk melakukan
222 Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI2012)
kerja yang penting dan perlu di samping meningkatkan penglibatan sivik; untuk menghadapi
konteks pembelajaran-termasuk pengalaman merentas budaya dan persediaan untuk kerjaya.
Perkhidmatan-pembelajaran boleh digunakan sebagai komponen kecil dalam pengajaran,
atau ia boleh menjadi salah satu aspek terasnya. Integrasi ini termasuk mewujudkan kriteria
penggredan prestasi pelajar dalam komponen perkhidmatan pembelajaran. Perkiraan hendaklah
dibuat untuk membawa pelajar ke tempat yang dituju dan dari penempatan mereka, menjamin
keselamatan mereka dan menginsuranskan terhadap tuntutan liabiliti sekiranya berlaku
kemalangan atau kecederaan. Pendek kata, kewujudan peluang-peluang perkhidmatan-
pembelajaran akan memberikan banyak kerja justeru adalah lebih baik baik guru yang masih
baru dalam pengajaran untuk menangguhkan usaha melaksanakan perkhidmatan-pembelajaran.
MENGGALAKKAN PEMIKIRAN KRITIS
Pemikiran kritis merujuk kepada situasi yang memerlukan pelajar untuk membuat keputusan
berpandukan analisa serta penilaiannya pada masalah yang dihadapinya (Mok Soon Sang,
2011). Hampir semuanya menggunakan kuliah, perbincangan kelas, demonstrasi, kajian kes,
pembentangan pelajar, dan pengalaman perkhidmatan-pembelajaran untuk menggalakkan
pelajar anda untuk berfikir secara kritis tentang Islam, dan tentang kehidupan secara umum.
Pemikiran kritikal merupakan proses menilai tuntutan dan membuat pertimbangan berdasarkan
bukti yang disokong. Diluaskan lagi takrif itu, pemikiran kritikal adalah penggunaan kemahiran
kognitif atau strategi yang boleh meningkatkan kemungkinan hasil yang diingini. Ia adalah jenis
pemikiran yang terlibat dalam menyelesaikan masalah, merumuskan kesimpulan, mengambil
kira kemungkinan, dan membuat keputusan. Pemikir yang kritikal menggunakan kemahiran-
kemahiran yang sesuai dan biasanya dengan niat sedar dalam pelbagai tetapan. Apabila kita
berfikir secara kritis, kita menilai hasil proses pemikiran kita baik pada keputusan atau masalah
yang hendak diselesaikan. Pemikiran kritikal juga melibatkan proses menilai pemikiran
mengenai hujah yang masuk ke dalam kesimpulan yang kita telah capai atau faktor yang
dipertimbangkan dalam membuat sesuatu keputusan.
Menggunakan kemahiran pemikiran kritikal pada setiap hari mengambil masa, amalan,
dan motivasi untuk memerlukan usaha tambah yang diperlukan. Dengan tumpuan mereka
pada pelbagai aspek tingkah laku dan proses mental yang mentadbir segala urusan manusia,
kursus psikologi terutamanya menjadi tempat-tempat yang sesuai dalam membantu pelajar
untuk memperbaiki kualiti dan kemahiran pemikiran kritikal mereka. Sebagai guru, anda boleh
menjadi ejen aktif dalam memotivasikan mereka untuk berbuat demikian. Terdapat banyak
cara di mana anda boleh menggalakkan dan memberi ganjaran kepada pemikiran kritikal.
Pemikiran kritis juga amat berfaedah dalam memberikan peluang kepada pelajar untuk
meneroka cabaran sehingga membawa kepada perubahan dalam diri mereka (Suppiah
Nachiappan, et. al., 2009).
GAYA PENGAJARAN DAN SAIZ KELAS
Kaedah pengajaran yang anda belajar dan gaya pengajaran anda boleh menjadi maju, jadi anda
mesti menyesuaikan diri mereka untuk menampung saiz kelas yang berbeza. Prospek mengajar
kelas yang besar juga mungkin membuat anda untuk mengubah struktur pengajaran dan
mungkin menghabiskan lebih banyak masa pada syarahan dan kurang memberi perhatian
terhadap demonstrasi bilik darjah dan aktiviti-aktiviti lain. Kelas yang besar mungkin
menyebabkan guru terputus hubungan dengan pelajar. Ia adalah lebih sukar (mungkin
mustahil) untuk belajar dan ingat semua nama pelajar atau untuk menjejaki setiap apa yang
mereka lakukan.
Hakikatnya, kelas yang besar cenderung kepada kebisingan, sesak dan sibuk dan kurang
kondusif untuk pelajar dan guru berbual sebelum dan selepas kelas boleh membuat pelajar dan
guru merasa asing daripada proses pendidikan. Dalam keadaan ini, tidak hairanlah bahawa
banyak guru yang cenderung untuk tiba di saat-saat akhir, menyampaikan syarahan dan
membenarkan bahkan menggalakkan pelajar untuk mendengar secara pasif. Namun, ia boleh
didapati walaupun dalam kelas yang besar untuk mengajar secara berkesan dan untuk
menggalakkan pembelajaran aktif dan pemikiran kritikal menggunakan versi khusus kuliah,
demonstrasi, perbincangan, pembentangan dan kaedah lain yang telah diterangkan sebelum ini.
Perancangan dan organisasi adalah kunci kejayaan untuk menghadapi cabaran dan
mengimbangi keperluan dalam menyampaikan pelajaran dalam kelas yang besar.
HARI TERAKHIR KELAS
Selepas semua perancangan anda dan semua usaha anda, selepas beberapa minggu ada yang baik
dan tidak begitu baik dalam menjalani pengalaman bilik darjah, tanpa sedar anda sudah berada
di akhir persekolahan. Anda dan pelajar anda akan merasa sedih bila berada di akhir tahun,
lebih-lebih lagi jika ia telah berjalan dengan sempurna dan baik, namun anda mesti merasa
gembira kerana telah berjaya menyelesaikan satu lagi misi pengajaran dan bersedia untuk
bereahat untuk beberapa waktu. Bagi hari terakhir dalam kelas, ia memberi peluang kepada
pelajar dan guru untuk menutup hari terakhir mereka dengan sesuatu yang sangat berharga.
Sebagai contoh, anda boleh meluangkan sedikit masa pada hari terakhir kelas, dengan merumus
pelajaran, mengkaji semula sukatan pelajar, dan berbincang mengenai matlamat pengajaran dan
pembelajaran. Anda juga boleh menyuruh pelajar untuk membuat peta yang menggambarkan
aspek-aspek utama kandungan pelajaran (Lucas dan Bernstein, 2005).
RUMUSAN
Gelaran sebagai seorang guru itu memberi maksud bahawa guru memikul tanggungjawab dan
amanah yang berat. Tugas pendidik itu tidak hanya merupakan amanah Allah semata-mata,
bahkan ia adalah amanah ibu bapa yang menghantar anaknya ke sekolah dan juga amanah
negara untuk melahirkan generasi baru yang berkualiti. Seorang guru itu perlu berusaha gigih
melakukan pelbagai perkara untuk menawan hati setiap pelajar. Namun, usaha tersebut
sebahagiannya tidak berjaya. Walau bagaimanapun guru perlu terus berusaha dan tidak mudah
berputus asa demi menjayakan pengajaran dan pembelajaran seterusnya merealisasikan hasrat
murni pendidikan Islam.
RUJUKAN
Kamarul Azmi Jasmi, Ab. Halim Tamuri (2007), Pendidikan Islam, Kaedah Pengajran &
Pembelajaran. Malaysia: Penerbit UTM Press.
Mok Soon Sang (2011). Pedagogi untuk pengajaran & pembelajaran. Malaysia: Penerbitan
Multimedia Sdn Bhd.
Mok Soon Sang (2011). Psikologi Pendidikan. Malaysia: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.
Sandra Goss Lucas, Douglas A. Bernstein (2005). Teaching Psychology A Step By Step Guide
London:Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Suppiah Nachiappan, Kamarulzaman Kamaruddin, Abd. Aziz Abd. Shukor, Ramlah Jantan,
Roslinda Mustapha, Hazalizah Hamzah (2009). Pembelajaran Dan Perkembangan Pelajar.
Malaysia: Penerbit Oxford Fajar Sdn. Bhd.
223
Gaya Pengajaran Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam
kerja yang penting dan perlu di samping meningkatkan penglibatan sivik; untuk menghadapi
konteks pembelajaran-termasuk pengalaman merentas budaya dan persediaan untuk kerjaya.
Perkhidmatan-pembelajaran boleh digunakan sebagai komponen kecil dalam pengajaran,
atau ia boleh menjadi salah satu aspek terasnya. Integrasi ini termasuk mewujudkan kriteria
penggredan prestasi pelajar dalam komponen perkhidmatan pembelajaran. Perkiraan hendaklah
dibuat untuk membawa pelajar ke tempat yang dituju dan dari penempatan mereka, menjamin
keselamatan mereka dan menginsuranskan terhadap tuntutan liabiliti sekiranya berlaku
kemalangan atau kecederaan. Pendek kata, kewujudan peluang-peluang perkhidmatan-
pembelajaran akan memberikan banyak kerja justeru adalah lebih baik baik guru yang masih
baru dalam pengajaran untuk menangguhkan usaha melaksanakan perkhidmatan-pembelajaran.
MENGGALAKKAN PEMIKIRAN KRITIS
Pemikiran kritis merujuk kepada situasi yang memerlukan pelajar untuk membuat keputusan
berpandukan analisa serta penilaiannya pada masalah yang dihadapinya (Mok Soon Sang,
2011). Hampir semuanya menggunakan kuliah, perbincangan kelas, demonstrasi, kajian kes,
pembentangan pelajar, dan pengalaman perkhidmatan-pembelajaran untuk menggalakkan
pelajar anda untuk berfikir secara kritis tentang Islam, dan tentang kehidupan secara umum.
Pemikiran kritikal merupakan proses menilai tuntutan dan membuat pertimbangan berdasarkan
bukti yang disokong. Diluaskan lagi takrif itu, pemikiran kritikal adalah penggunaan kemahiran
kognitif atau strategi yang boleh meningkatkan kemungkinan hasil yang diingini. Ia adalah jenis
pemikiran yang terlibat dalam menyelesaikan masalah, merumuskan kesimpulan, mengambil
kira kemungkinan, dan membuat keputusan. Pemikir yang kritikal menggunakan kemahiran-
kemahiran yang sesuai dan biasanya dengan niat sedar dalam pelbagai tetapan. Apabila kita
berfikir secara kritis, kita menilai hasil proses pemikiran kita baik pada keputusan atau masalah
yang hendak diselesaikan. Pemikiran kritikal juga melibatkan proses menilai pemikiran
mengenai hujah yang masuk ke dalam kesimpulan yang kita telah capai atau faktor yang
dipertimbangkan dalam membuat sesuatu keputusan.
Menggunakan kemahiran pemikiran kritikal pada setiap hari mengambil masa, amalan,
dan motivasi untuk memerlukan usaha tambah yang diperlukan. Dengan tumpuan mereka
pada pelbagai aspek tingkah laku dan proses mental yang mentadbir segala urusan manusia,
kursus psikologi terutamanya menjadi tempat-tempat yang sesuai dalam membantu pelajar
untuk memperbaiki kualiti dan kemahiran pemikiran kritikal mereka. Sebagai guru, anda boleh
menjadi ejen aktif dalam memotivasikan mereka untuk berbuat demikian. Terdapat banyak
cara di mana anda boleh menggalakkan dan memberi ganjaran kepada pemikiran kritikal.
Pemikiran kritis juga amat berfaedah dalam memberikan peluang kepada pelajar untuk
meneroka cabaran sehingga membawa kepada perubahan dalam diri mereka (Suppiah
Nachiappan, et. al., 2009).
GAYA PENGAJARAN DAN SAIZ KELAS
Kaedah pengajaran yang anda belajar dan gaya pengajaran anda boleh menjadi maju, jadi anda
mesti menyesuaikan diri mereka untuk menampung saiz kelas yang berbeza. Prospek mengajar
kelas yang besar juga mungkin membuat anda untuk mengubah struktur pengajaran dan
mungkin menghabiskan lebih banyak masa pada syarahan dan kurang memberi perhatian
terhadap demonstrasi bilik darjah dan aktiviti-aktiviti lain. Kelas yang besar mungkin
menyebabkan guru terputus hubungan dengan pelajar. Ia adalah lebih sukar (mungkin
mustahil) untuk belajar dan ingat semua nama pelajar atau untuk menjejaki setiap apa yang
mereka lakukan.
Hakikatnya, kelas yang besar cenderung kepada kebisingan, sesak dan sibuk dan kurang
kondusif untuk pelajar dan guru berbual sebelum dan selepas kelas boleh membuat pelajar dan
guru merasa asing daripada proses pendidikan. Dalam keadaan ini, tidak hairanlah bahawa
banyak guru yang cenderung untuk tiba di saat-saat akhir, menyampaikan syarahan dan
membenarkan bahkan menggalakkan pelajar untuk mendengar secara pasif. Namun, ia boleh
didapati walaupun dalam kelas yang besar untuk mengajar secara berkesan dan untuk
menggalakkan pembelajaran aktif dan pemikiran kritikal menggunakan versi khusus kuliah,
demonstrasi, perbincangan, pembentangan dan kaedah lain yang telah diterangkan sebelum ini.
Perancangan dan organisasi adalah kunci kejayaan untuk menghadapi cabaran dan
mengimbangi keperluan dalam menyampaikan pelajaran dalam kelas yang besar.
HARI TERAKHIR KELAS
Selepas semua perancangan anda dan semua usaha anda, selepas beberapa minggu ada yang baik
dan tidak begitu baik dalam menjalani pengalaman bilik darjah, tanpa sedar anda sudah berada
di akhir persekolahan. Anda dan pelajar anda akan merasa sedih bila berada di akhir tahun,
lebih-lebih lagi jika ia telah berjalan dengan sempurna dan baik, namun anda mesti merasa
gembira kerana telah berjaya menyelesaikan satu lagi misi pengajaran dan bersedia untuk
bereahat untuk beberapa waktu. Bagi hari terakhir dalam kelas, ia memberi peluang kepada
pelajar dan guru untuk menutup hari terakhir mereka dengan sesuatu yang sangat berharga.
Sebagai contoh, anda boleh meluangkan sedikit masa pada hari terakhir kelas, dengan merumus
pelajaran, mengkaji semula sukatan pelajar, dan berbincang mengenai matlamat pengajaran dan
pembelajaran. Anda juga boleh menyuruh pelajar untuk membuat peta yang menggambarkan
aspek-aspek utama kandungan pelajaran (Lucas dan Bernstein, 2005).
RUMUSAN
Gelaran sebagai seorang guru itu memberi maksud bahawa guru memikul tanggungjawab dan
amanah yang berat. Tugas pendidik itu tidak hanya merupakan amanah Allah semata-mata,
bahkan ia adalah amanah ibu bapa yang menghantar anaknya ke sekolah dan juga amanah
negara untuk melahirkan generasi baru yang berkualiti. Seorang guru itu perlu berusaha gigih
melakukan pelbagai perkara untuk menawan hati setiap pelajar. Namun, usaha tersebut
sebahagiannya tidak berjaya. Walau bagaimanapun guru perlu terus berusaha dan tidak mudah
berputus asa demi menjayakan pengajaran dan pembelajaran seterusnya merealisasikan hasrat
murni pendidikan Islam.
RUJUKAN
Kamarul Azmi Jasmi, Ab. Halim Tamuri (2007), Pendidikan Islam, Kaedah Pengajran &
Pembelajaran. Malaysia: Penerbit UTM Press.
Mok Soon Sang (2011). Pedagogi untuk pengajaran & pembelajaran. Malaysia: Penerbitan
Multimedia Sdn Bhd.
Mok Soon Sang (2011). Psikologi Pendidikan. Malaysia: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.
Sandra Goss Lucas, Douglas A. Bernstein (2005). Teaching Psychology A Step By Step Guide
London:Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Suppiah Nachiappan, Kamarulzaman Kamaruddin, Abd. Aziz Abd. Shukor, Ramlah Jantan,
Roslinda Mustapha, Hazalizah Hamzah (2009). Pembelajaran Dan Perkembangan Pelajar.
Malaysia: Penerbit Oxford Fajar Sdn. Bhd.
... mahiran Vokasional Tanaman (KVT) adalah bergantung kepada pengajaran guru di bilik darjah. Proses pengajaran yang berkualiti bergantung kepada perancangan, pelaksanaan, dan penilaian pengajaran guru tersebut. Kebolehan guru merancang pembelajaran berdasarkan tujuan pendidikan yang dikehendaki dapat membentuk pengajaran yang berkualiti dan berkesan (Kamarul et. al, 2017). Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, amalan pengajaran guru yang berkesan adalah keupayaan guru tersebut mengubah suai teknik pengajaran, menggunakan media pengajaran yang menarik dan mendalami isi kandungan yang hendak diajar (Wan Nurzuliana, 2019). Pengajaran guru yang berkesan dapat memotivasikan murid dan menjadikan sesuatu p ...
Article
Full-text available
This study aims to identify teachers' teaching practices in implementing the subject of Plant Vocational Skills to students with learning disabilities. This study uses a qualitative approach with a case study design as well as data collection methods through interviews with special education teachers who teach Plant Vocational Skills to students with learning disabilities. A total of three teachers were selected based on a purposive sampling technique in three secondary schools in the district of Kuala Selangor, Selangor. The results of the study found that teaching practices based on Slavin's Model (1994) can influence the effectiveness of special education teachers' teaching and learning on Plant Vocational Skills from four elements, namely teaching quality, teaching level, incentives and time. The findings of the study show that special education teachers are able to use a variety of methods that match the ability of students with learning disabilities, using positive and negative reinforcement methods to motivate students with learning disabilities and teachers are able to manage teaching time effectively. In conclusion, the teacher's teaching practice based on the Slavin Model is capable of becoming a benchmark for special education teachers in teaching the subject of Plant Vocational Skills to students with learning disabilities. The implications of the study show that teaching practices based on the Slavin Model can improve the quality of teaching and learning among teachers who teach Plant Vocational Skills.
... Menurut Lucas dan Bernstein (2005), terdapat beberapa ciri guru yang berkesan iaitu melayani pelajar dengan perasaan hormat, menyediakan maklumat yang relevan dan sesuai dipelajari, pengajaran secara aktif, ikut serta dalam pembelajaran pelajar secara praktikal, kaedah pengajaran yang berbeza-beza, memberikan maklum balas yang kerap kepada pelajar mengenai prestasi mereka, mengenalkan dunia sebenar, memberikan gambaran atau penerangan yang jelas untuk tugasan, mewujudkan persekitaran kelas yang selesa untuk pelajar, berkomunikasi dengan pelajarpelajar dari pelbagai peringkat, memperkenalkan diri mereka di dalam kelas sebagai "orang sebenar atau diri mereka yang sebenar", menggunakan maklum balas daripada pelajar-pelajar dan orang lain untuk menilai dan memperbaiki pengajaran mereka, membuat refleksi pada prestasi kelas mereka sendiri dalam usaha untuk memperbaiki mutu pengajaran (Kamarul Azmi Jasmi et al., 2012). Justeru, ciri-ciri guru pembimbing muallaf perlu memiliki kemahiran yang tinggi untuk menjadi seorang mentor yang berjaya melahirkan para muallaf dalam setiap ilmu yang diajari. ...
Article
Full-text available
Mentoring programs have long been a concern among academics and industry as programs for professional development and excellent personal formation. The mentor is acting as chancellor, counselor, coach to every mentee. In empowering the religious education of new brothers, mentoring programmes are essential to be implemented to enable a new student to get the advice and assistance needed. The objective of this study was to measure the effectiveness of new sibling education classes through mentor-mentee programmes implemented by new brother mentors. Next study the psychosocial function of the mentor in providing chancellory support and motivation to the mentee. The study used quantitative research design and obtained data with purposeful sampling. This method of exploring factors is made through double linear regression. The data required for this study was collected from the State Islamic Religious Council (SIRC) in Kuala Lumpur, Malaysia. Surveys are conducted with questionnaires at the class session using survey design samples. The planned questionnaire was distributed throughout the target population of 244 respondents through self-management. The data were analyzed using Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) through a survey instrument with a five-point Likert preferred question, with an analysis of the PLS two-step sequence. The results of the study found that teacher skills, mentor motivational approach and student satisfaction had a positive relationship and a sustainable mentoring atmosphere in the knowledge and learning of participants among the new sibling class. The study also found that the mentor’s motivational approach was a significant factor between teacher skills and student satisfaction in the classroom.
... According to Jasmi, Ibrahim, and Ilias (2012) (Salleh, Ariffin, & Daia, 2001). ...
... Zimmerman and Cleary [4] and Kamarul, Noratikah and Mohd Faeez [10] noted that teachers also influence the quality of students. The teaching style of a teacher can affect the seriousness and achievement of students throughout the learning process. ...
Conference Paper
Full-text available
At present, there are three streams of Tahfiz Science School (TSS) in Malaysia, namely TSS wholly owned by the federal government, private, and private-state. Therefore, each TSS provider will implement its own Islamic education model. The objective of the study was to assess the impact of TSS education on students' self-efficacy, self-confidence, and leadership qualities. Overall, the findings of the survey carried out revealed that students have high self-efficacy, self-confidence, and leadership. Nevertheless, there is a difference in self-efficacy among the different types of TSS. Such differences in the quality of students are partly due to differences in quality of teachers, curriculum, financial resources, and facilities and infrastructure of the TSS. These differences also reflect that there is no uniform tahfiz science education (including curricula). Therefore, a uniform education policy of TSS is necessary to sustain the quality of tahfiz science students and provide Islamic technocrats for the labour force.
Article
This study aims to build a basic TPR Model of Al-Quran Recitation based on the PiTaH Al-Quran Recitation Model. A previous study found that learning methods that are less effective in secondary schools caused 60% of the 320 students who were studied to be blind to the Qur'an. While 9.5% of primary school students are still at a weak level even though the main goal of this program is to achieve that all students can complete the Qur'an with the teacher. Therefore, the learning process needs to be improved to improve the level of student achievement. This needs to be overcome with effective learning methods to ensure that learning objectives are fully achieved. Previous studies have also produced a teaching and learning model of recitation of the Quran that takes into account the diversity of student backgrounds in terms of race, language, culture, age, socio-economics and level of education. This study uses the literature review method by obtaining information based on the findings of previous studies to build an up-to-date model that is guided by the PiTaH Model. Thus, the researcher will build an effective teacher's pedagogy module through physical movement activities (TPR) to help overcome the problem of teaching load in the classroom. This study involves the construction phase of a model based on the teaching and learning model of recitation of the Quran. This study is expected to help researchers build the Total Physical Response (TPR) module for AlQuran Recitation.
Article
Full-text available
JAIS IHES based education system requires the usage of integrated approach in students’ self development of JERI through teaching and learning as a medium. Although training has been provided, the design and evaluation of teaching and learning approach among teachers are still focused mainly on cognitive aspect and teacher centered as the main teaching approach and method. The purpose of this research is to examine the level of teaching skills among teachers of Religious Primary School (SRA) under Selangor Islamic Religious Division (JAIS) through teachers’ training program based on Integrated Holistic Education System (IHES) and its relation to teachers’ education background in Selangor. The research design used is the quantitative approach using a set of questionnaire as the research instrument based on Kirkpatrick Evaluation Model (2000) to elaborate the aspect of JAIS SRA teachers’ teaching skills. The samples selected were among 535 JAIS SRA teachers from 5480 teachers from nine districts in Selangor. The descriptive findings showed a moderately high mean value for all aspects of teachers’ skills. The one tailed ANOVA test showed a significant difference between teachers with level of certificate/ diploma or degree education background and teachers with level of STPM/STAM/Rabi’ Thanawi and below in term of teaching skill aspect. The findings from this research can be an indicator to improve teachers’ training system provided for JAIS SRA teachers particularly related to teaching implementation through IHES. The outcomes could also assist in identifying JAIS SRA teachers’ level of teaching skills according to education background as a consideration for training enhancement in the future. Keywords: Teaching skills, teachers’ training, Islamic education, IHES
Article
Full-text available
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh dan hubungan pengurusan pengajaran dan pembelajaran (PPdP) dengan kualiti guru sekolah rendah luar bandar di negeri Sabah, Malaysia. Kajian mengaplikasikan kaedah tinjauan dengan menggabungkan teknik pensampelan kebarangkalian berstrata, kluster, dan rawak mudah. Berpandukan teknik pensampelan Cohen (2001), sampel ditetapkan sebanyak 380 orang. Data dikumpul menggunakan satu set borang soal selidik adaptasi. Analisis deskriptif menunjukkan semua variabel diamalkan pada tahap tinggi. Ujian-t membuktikan terdapat perbezaan skor min yang signifikan bagi semua variabel berdasarkan jantina. Ujian Korelasi Pearson dan ujian regresi pula menunjukkan wujud hubungan positif yang sederhana antara variabel PPdP dengan kualiti guru. Kata kunci: Pengurusan, kualiti guru, Sekolah Rendah Luar Bandar, Sabah.
Conference Paper
Full-text available
ABSTRAK Kajian ini bertujuan mengupas tingkah laku guru-guru Sekolah Rendah Agama (SRA) Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dalam melakukan perancangan pengajaran setelah melalui program latihan guru yang diikutinya berdasarkan Integrated Holistic Education System (IHES). Kajian ini juga turut mengupas hubungan yang wujud berkaitan tingkahlaku guru dalam perancangan pengajaran guru dengan status perjawatan guru di sekolah. Kupasan kajian ini adalah adalah berdasarkan kajian yang dilaksanakan berkaitan penilaian guru-guru SRA JAIS terhadap program latihan guru di bawah IHES. Reka bentuk kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian berdasarkan Model Penilaian Kirkpatrick (2000) bagi menghuraikan aspek tingkah laku guru-guru SRA JAIS dalam melaksanakan perancangan pengajaran. Sampel kajian adalah terdiri daripada 535 orang guru SRA JAIS daripada jumlah populasi seramai 5489 orang guru yang meliputi sembilan daerah di Selangor. Analisis kajian dilakukan dengan menggunakan perisian program SPSS versi 22.0 bagi data kuantitatif yang telah diperolehi secara deskriptif dan inferensi. Dapatan kajian secara deskriptif menunjukkan nilai min adalah tinggi bagi keseluruhan aspek perancangan pengajaran guru. Namun terdapat item yang sederhana tinggi berkaitan penambahbaikan kualiti pengajaran berkonsepkan integrasi. Melalui ujian ANOVA sehala menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara guru-guru SRA JAIS dari aspek tingkah laku perancangan pengajaran guru dengan status perjawatan mereka. Hasil kajian ini dapat menjadi satu indikator penambahbaikan ke atas sistem latihan guru yang diberikan kepada guru-guru SRA JAIS khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran melalui IHES. Kata kunci: Perancangan pengajaran, latihan guru, pendidikan Islam, IHES ABSTRACT This study intends to explore Sekolah Rendah Agama (SRA) Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) teachers' behaviour in implementing teaching plan after undergoing teachers' training based on Integrated Holistic Education System (IHES). This study also aims to examine the relation between teachers' behaviour in teaching plan and teachers' profession status in schools. The findings in this study is based on a research implemented on JAIS SRA teachers' evaluation towards IHES based teachers' training program. This study used a quantitative approach with a set of questionnaire as a research instrument based on Kirkpatrick Evaluation Model (2000) in analysing JAIS SRA teachers' behaviour in teaching plan implementation. The samples selected were 535 JAIS SRA teachers from a population of 5489 teachers from nine districts in Selangor. SPSS version 22.0 was used to analyse quatitative data using descriptive and inferential analysis. The descriptive findings showed a high mean value for the overall teachers' teaching plan aspects. On the other hand, improvements should be made to the aspects with a medium high mean value related to integration-concept based teaching quality. One tailed ANOVA test has shown a significant difference among JAIS SRA
Article
Full-text available
Artikel ini cuba mengupas tahap kemahiran guru-guru SRA JAIS melalui latihan guru yang diikuti berdasarkan Integrated Holistic Education System (IHES) dan hubungannya dengan tahap pendidikan guru di Selangor. Kupasan tahap kemahiran guru-guru SRA JAIS ini berdasarkan kajian yang dilaksanakan berkaitan penilaian guru-guru SRA JAIS terhadap program latihan guru di bawah IHES. Reka bentuk kajian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif dengan menggunakan boring soal selidik sebagai instrumen kajian berdasarkan Model Penilaian Kirkpatrick (2000) bagi menghuraikan aspek kemahiran guru. Sampel kajian adalah terdiri daripada 535 orang guru SRA JAIS yang merangkumi sembilan daerah di Selangor. Hasil dapatan kajian dianalisa menggunakan SPSS dan hasil dapatan kajian secara deskriptif menunjukkan nilai min adalah sederhana tinggi bagi keseluruhan aspek kemahiran guru. Melalui ujian ANOVA sehala menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara guru-guru SRA JAIS yang mempunyai taraf pendidikan peringkat sijil/diploma dan sarjana muda dan ke atas dengan guru-guru peringkat STPM/STAM/Rabi' Thanawi dan ke bawah dari aspek kemahiran mengajar. Hasil dapatan kajian ini diharapkan dapat menjadi satu indikator penambahbaikan ke atas sistem latihan guru yang diberikan kepada guru-guru SRA JAIS khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran melalui IHES.
Article
Full-text available
A variety of teaching and learning of Islamic Education is one of the elements that is been practiced by the Islamic Education teachers (GPI) in Johor. Therefore, this research is mainly focused on the venue for implementation the teaching and learning process of the subject, in order to create an effective and innovative learning session. Hence, in this study, the main data are supported by analysis documents and observation which collected from formal interviews of seven participants which are been considered as the main respondent. Other than that forty-two informants were identified in order to obtain more information as the supported to the main respondent. The transcript of the interviews data are analysed via N' Vivo 7.0 software to create a theme, sub-themes and sub-themes. The outcome of this study showed that there are five main areas that make up the pattern and most frequent areas of teaching and learning process are prayer room, library, classrooms, school region and audio visual room. This case study creates an outcome for Teaching and Learning Points of Islamic Education Model.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.