PosterPDF Available

Przetwarzanie danych z rozproszonych sieci czujników w chmurze obliczeniowej

Authors:

Abstract

Przedstawiono kwestię wykorzystania urządzeń mobilnych z rozproszonych źródeł generujących duże ilości danych. Urządzenie mobilne jest dostawcą danych pochodzących z czujników środowiskowych oraz jednocześnie jest bramką przesyłającą dane do chmury obliczeniowej w celu ich dalszego przetworzenia.
Wynikowy system
Marcin Badurowicz
opiekun: dr hab. J. Montusiewicz, prof. PL
Instytut Informatyki, Politechnika Lubelska
PRZETWARZANIE DANYCH Z ROZPROSZONYCH
SIECI CZUJNIKÓW W CHMURZE OBLICZENIOWEJ
Proces akwizycji i przetwarzania danych
Przebieg badania i metodologia
Telefon komórkowy Nokia Lumia 1020 został
zainstalowany w stabilnym uchwycie
w samochodzie i rejestrował za pomocą
autorskiej aplikacji przyspieszenia z użyciem
wbudowanego w telefon akcelerometru. Dane
rejestrowane były w powiązaniu z czasem
oraz lokalizacją pobraną z systemu nawigacji
satelitarnej GPS.
Zaplanowano wykrywanie artefaktów
drogowych o wielkości 50 cm przy szybkości
przejazdu w okolicach 30-40 km/h w ramach
stref uspokojonego ruchu. Z tych założeń
wyznaczono częstotliwość próbkowania
danych na 10 Hz.
Generowanie mapy i paczki danych przesyłanych do urządzenia odbiorczego
Grupowanie wykrytych artefaktów drogowych względem kryterium odległości
Przeprowadzenie wyszukiwania artefaktów z użyciem zmodyfikowanego
algorytmu Z-THRESH w obrębie okna przesuwnego
Wyznaczenie okna przesuwnego
Zapis danych do bazy dokumentowej
Odebranie paczki MQTT przez system chmurowy
Wysłanie paczki danych z użyciem protokołu MQTT
Akwizycja danych z czujników akcelerometru, magnetometru i GPS
Politechnika Lubelska
Nadbystrzycka 38 D
20 618 Lublin, Polska
www.pollub.pl
Wstęp
Przedstawiono kwestię wykorzystania
urządzeń mobilnych z rozproszonych źródeł
generujących duże ilości danych.
Urządzenie mobilne jest dostawcą danych
pochodzących z czujników środowiskowych
oraz jednocześnie jest bramką przesyłającą
dane do chmury obliczeniowej w celu ich
dalszego przetworzenia.
Schemat architektury
Algorytm wyszukiwania
Próg został ustalony na 4,3σ, co w poprzednich badaniach
zaowocowało 100% skutecznością.
𝑍𝑠= 𝑍 𝜎
{
"_id": "181bd48bfdffb0ae85962b5f32ec7039",
"_rev": "1-e2f30de277c309c015efd8cb59adfcf6",
"X": "0,0189453125",
"Y": "0,0234375",
"Z": "0,1380859375",
"N": "0,0389922831469448",
"E": "0,0309265453470289",
"Z2": "0,132284240551235",
"Latitude": "51,2622323445976",
"Longitude": "22,5416084378958",
"Time": "2015-07-30 00:00:33,531",
"Speed": "11,5",
"Course": "6,6",
"Accuracy": 13
}
{"artefacts": [
{
"Zs": "0,5637431",
"Latitude": "51,262722932398",
"Longitude": "22,541986154884",
"Accuracy": 13,
"G": 0
},
]}
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.