Article

Regionálně fytogeografické členění

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Further data included in the Pladias Database are available in the Download section of the public portal. They include spreadsheets containing the species lists of the country's flora (Kubát et al. 2002), a list of vegetation units (Chytrý 2007(Chytrý -2013, pdf files of articles describing various datasets integrated into the Pladias Database, and shapefiles with the phytogeographic division of the Czech Republic (Skalický 1988, Kaplan 2012, flora mapping grid (Niklfeld 1971), Map of potential natural vegetation of the Czech Republic (Neuhäuslová et al. 1998) and maps of plant invasions in the Czech Republic ). ...
... The affinity of taxa to the forest environment is assessed using the categories of the German national list of forest taxa (Schmidt et al. 2011). Each taxon is assessed separately for the region of Thermophyticum (lowlands with thermophilous and drought-adapted flora) and merged regions of Mesophyticum and Oreophyticum (mid-elevations and mountains with mesophilous and mountain flora; Skalický 1988). The compilation was based on the list of regional species pools of Czech habitats (Sádlo et al. 2007), expert knowledge and various literature sources. ...
... For some taxa, also extremes are shown, i.e. elevational belts in which the taxon rarely occurs outside its main elevational range. The submontane belt comprises merged supracolline and submontane belts, and the montane belt comprises merged montane and supramontane belts according to the classification of elevational vegetation belts used in the Flora of the Czech Republic (Skalický 1988). The data were taken from the Key to the Flora of the Czech Republic (Kaplan et 11.6 Occurrence frequency in the basic grid mapping cells and quadrants of the basic grid mapping cells ...
Article
Full-text available
The Pladias (Plant Diversity Analysis and Synthesis) Database of the Czech Flora and Vegetation was developed by the Pladias project team in 2014-2018 and has been continuously updated since then. The flora section of the database contains critically revised information on the Czech vascular flora, including 13.6 million plant occurrence records, which are dynamically displayed in maps, and data on 120 plant characteristics (traits, environmental associations and other information), divided into the sections: (1) Habitus and growth type, (2) Leaf, (3) Flower, (4) Fruit, seed and dispersal, (5) Belowground organs and clonality, (6) Trophic mode, (7) Karyology, (8) Taxon origin, (9) Ecological indicator values, (10) Habitat and sociology, (11) Distribution and frequency, and (12) Threats and protection. The vegetation section of the database contains information on Czech vegetation types extracted from the monograph Vegetation of the Czech Republic. The data are supplemented by national botanical bibliographies, electronic versions of the standard national flora and vegetation monographs, a database of more than 19,000 pictures of plant taxa and vegetation types, and digital maps (shapefiles) with botanical information. The data from the database are available online on a public portal www.pladias.cz, which also provides download options for various datasets and online identification keys to the species and vegetation types of the Czech Republic. In this paper, we describe the general scope, structure and content of the database, and details of the data on plant characteristics. To illustrate the data and describe the main geographic patterns in selected plant characteristics, we provide maps of mean values of numerical characteristics or proportions of categories for categorical characteristics on the map of the country in a grid of 5 longitudinal × 3 latitudinal minutes (approximately 6.0 km × 5.5 km). We also summarize the main variation patterns in the functional traits in the Czech flora using the principal component analysis.
... Třetí díl příspěvku o nových nálezech chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách navazuje na předcházející příspěvky (Doležal & Zámečník 2018, 2019) a přináší aktuální výsledky z průzkumu fytogeografi ckého okresu 58. Sudetské mezihoří (podle práce Skalický 1988). ...
... Hejšovina. Bližší informace k jednotlivým fytogeografi ckým podokresům viz Skalický (1988). ...
... Zahrnuty jsou však i starší nálezy autorů příspěvků z let 2007-2014. Veškeré studované lokality jsou zařazeny do fytogeografi ckých okresů a podokresů (Skalický 1988) s označením základního pole a kvadrantu středoevropské mapovací sítě (Slavík 1971) a přiřazeny ke katastrálnímu území či k nejbližší obci. Lokality jsou doplněny zeměpisnými souřadnicemi v souřadnicovém systému WGS-84. ...
Article
Full-text available
The third part of this series of articles on the distribution of Pilosella in Eastern Bohemia summarises records from the phytogeographical district of Sudetské mezihoří. A total of 13 taxa were found, of which five were basic species (P. aurantiaca, P. bauhini, P. caespitosa, P. officinarum and P. piloselloides) and eight were taxa of hybrid origin (P. bauhini × P. glomerata, P. brachiata, P. densiflora, P. floribunda, P. glomerata, P. iserana, P. polymastix and P. ziziana). Records on P. bauhini × P. glomerata and hybridogenous taxa P. brachiata, P. densiflora and P. polymastix are new to this phytogeographical district.
... Our study was focused on lowland and hilly regions (140-800 m asl) of Czech Republic (Fig. 1). We have divided study area into 7 regions (South Moravia, Central Moravia, North Moravia, North-East Bohemia, Central Bohemia, West Bohemia, South Bohemia) according to climatic, geological and geomorphological conditions (Czudek, 1972;Skalický, 1988). ...
... The lowland regions (South Moravia; Central Moravia; Central Bohemia) fall into the Thermophyticum phytogeographical region with slightly dry and continental, Central European climate (Skalický, 1988). The mean annual sum of precipitation is 440-650 mm, and the mean annual temperature is 6.5-9.5 • C (Tolasz et al., 2007). ...
... Hilly regions (North Moravia, North-East Bohemia, West Bohemia, South Bohemia) belong to the Mesophyticum phytogeographical region (Skalický, 1988), the mean annual sum of precipitation is 600-1000 mm, and the mean annual air temperature is 4-8 • C (Tolasz et al., 2007). Most common soil types in the hilly regions are cambisols, stagnosols and luvisols (Němeček et al., 2008). ...
Article
Full-text available
The vegetation history of lowland woodlands in Central Europe is closely related with human activities. Our study is focused on the evaluation of a large archaeo–anthralogical dataset from a large–scale territory in Central Europe. Our dataset contains about 240 891 charcoal records from 474 localities. Our research focuses on the reconstruction of the woodland history in the surroundings of archaeological sites from the Neolithic (7600 BP) to the Migration Period (1450 BP) and reveals differences in the anthracological records among regions of the Czech Republic. A comparison of long–term charcoal records from regions with a different presence of human activities has allowed for a special evaluation of vegetation trends. Environmental conditions in the regions are not uniform and our study detects the variability of charcoal assemblages and different vegetation histories among the localities. The smallest differences of species composition among regions were recorded in the Neolithic. Land–use changes during the Bronze Age accelerated the compositional change of the woodland vegetation. We distinguish 3 different types of woodland history, which are based on trends in the charcoal taxa composition: a) slight vegetation changes and predominance of Quercus; b) important changes of woodland composition during the Bronze Age; c) slight vegetation changes and high abundance of Pinus. Vegetation trends, which began in the Bronze Age, continued into the Iron Age. The Late Holocene woodland transformation was related to the migration trends of Carpinus, Fagus and Abies. Overall, it is clear that the transformation of woodland vegetation had an east–west direction and our study area shows a significant difference among regions. The results of our study show that abundant archaeo–anthracological records from many sites and periods can also rectify the gaps sometimes observed in charcoal sequences of individual sites.
... Neníli uvedeno jinak, geologické podloží lokalit bylo zjišťováno v mapové aplikaci České geologické služby Geovědní mapy 1 : 50 000 (https://mapy.geology.cz/geocr50/). V přehledu nálezů jsou lokality řazeny podle fytogeografického členění České republiky (Skalický 1988), v rámci fytochorionů podle kvadrantů středo evropského síťového mapování (Slavík 1971), v kvadrantech pak geograficky (přibližně od severozápadu k jihovýchodu), poslední úroveň seřazení je chrono logická. Souřadnice jsou uváděny jako úhlové geografické v systému WGS84. ...
... olivinický nefelinit. Z fytogeografického hlediska (Skalický 1988) leží všechny lokality v termofytiku, pouze PR Sluneční stráň spadá již do mezofytika. Nachází se nicméně na jeho okraji a vzhledem k lokálním biotickým poměrům a geo morfologii terénu ji lze považovat ještě za výspu termofytika. ...
Article
Full-text available
The paper summarises the state of knowledge of the distribution and ecology of Calvatia fragilis in the Czech Republic based on a critical study of published data and herbarium specimens. We have tracked 46 reliable localities. Before the year 2000, the species was known from 33 sites. Most of these finds originate from the 1950s and earlier. Some problematic data are discussed in detail. Since 2010, C. fragilis has been discovered at 13 new, previously unknown localities and its historical occurrence was confirmed at 9 sites. The localities lie in the Thermophyticum area or just beyond its boundaries, namely in the České středohoří Mts, the vicinity of Prague and near the southeastern margin of the Českomoravská vrchovina Highlands. Its habitats are mostly open narrowleaved dry grasslands on subsoil of various hard rocks with sandy or gravelly weathering; the species occurs only exceptionally on sand in the Czech Republic. The newly discovered localities are characterised ecologically in various detail, in one case also by means of a phytosociological relevé. The decline in mycologists’ interest in steppic sites and loss of habitats due to shrub encroachment are possible explanations for the low number of finds in the second half of the 20th century.
... Temperature and precipitation data were retrieved from the CHELSA dataset (Karger et al., 2017). Delimitation of biogeographical regions was adopted from the phytogeographical division of the Czech Republic (Skalický, 1988) and Slovakia (Futák, 1966). Five regions were defined as follows (see Figure 1 a group size equal to 15% of the total dataset (Tichý & Chytrý, 2006). ...
... The main deviation which we identified in this study is a stronger similarity of the Carpathians to lowlands across the study area than to the Hercynian mountain ranges (see possible explanation below). We also remark that the evidence for predictive power of biogeographical regions, provided in our study, is a credit to the used division (Futák, 1966;Skalický, 1988) and reinforces the view that the present diversity of the Central European flora reflects its diverse Holocene histories. ...
Article
Full-text available
Aim Pollen has been used before to reconstruct Holocene plant diversity changes in broadly delimited regions such as continents and countries. In this study we ask whether finer‐scale differences in plant diversity, which are of interest to biogeographers and ecologists, are also detectable in the fossil pollen record coming from a single, biogeographically complex region of temperate Europe. Location Central Europe (Czech Republic, Slovakia). Taxon Vascular plants. Methods Fossil pollen extracted from 18 high‐quality profiles was used as a proxy of past plant diversity. Pollen counts of tree taxa were corrected by pollen productivities and pollen assemblages were resampled to 100 grains per sample and 150 grains per 500‐year time window. SiZer analysis was used to test and visualize multi‐scale diversity patterns. SiZer maps were compared using principal coordinate analysis, and linear modelling was used to identify the best predictors. Pollen composition was analysed using non‐metric multidimensional scaling. K‐means clustering and indicator species analysis were used to interpret ordination results. Results Mean Holocene plant diversity is significantly predicted by latitude, whilst its temporal pattern varies by biogeographical region. Major differences were found between the Mesic and Montane Hercynia (relatively low diversity, increasing only in the Late Holocene) and Pannonia, the Carpathians and the Warm Hercynia (higher diversity, increasing from the Early or Middle Holocene onwards). The low diversity in the Middle and Late Holocene is associated with the prevalence of woody and acidophilic taxa. High diversity is associated with numerous grassland and minerotrophic wetland taxa, crops and weeds. Main conclusions Plant diversity and its changes during the Holocene are geographically structured across temperate Europe. The main causes appear to be differences between biogeographical regions in the dynamics of landscape openness and vegetation composition. The differences reflect spatial patterns in climate and human impact and their temporal changes.
... Temperature and precipitation data were retrieved from CHELSA dataset (Karger et al., 2017). Delimitation of biogeographical regions was adopted from the phytogeographical division of the Czech Republic (Skalický, 1988) and Slovakia (Futák, 1966). Five regions were defined as follows (see To relate the identified diversity patterns to compositional changes in fossil pollen assemblages during the Holocene, we performed NMDS of fossil pollen compositional data. ...
... We also want to acknowledge the authors of the phytogeographical division of the study area (Futák, 1966;Skalický, 1988). We believe our results support their concepts and reinforce the view that the present diversity of Central European flora reflects its diverse Holocene histories. ...
Preprint
Full-text available
Aims Reconstruction of the Holocene diversity changes in a biogeographically complex region. Description of major diversity patterns, testing their predictors, and their interpretation in the palaeoecological and biogeographical context. Testing the assumption that pollen record is informative with respect to plant diversity in our study area. Methods Fossil pollen extracted from 18 high-quality profiles was used as a proxy of past plant diversity. Pollen counts of tree taxa were corrected by pollen productivity, and pollen assemblages were resampled to 100 grains per sample and 150 grains per 500-years time window. SiZer analysis was used to test and visualize multi-scale diversity patterns. Linear modelling was used to identify the best predictors. SiZer maps and pollen composition were analysed using non-metric multidimensional scaling. K-means clustering and indicator species analysis were used to interpret ordination results. Results Mean Holocene plant diversity is significantly predicted by latitude, while its temporal pattern followed the biogeographical region and elevation. Major differences were found between the Mesic and Montane Hercynia (lower diversity, increasing only in the Late Holocene) and Pannonia, the Carpathians and Warm Hercynia (higher diversity, increasing from the Early or Middle Holocene on). Low diversity in the Middle and Late Holocene is associated with the prevalence of woody and acidophilic taxa. High diversity is associated with numerous grassland and minerotrophic wetland taxa, crops and weeds. Fossil-modern pollen diversity and modern pollen-plant diversity show significant positive relationships. Conclusions Plant diversity and its changes during the Holocene are geographically structured across temperate Europe. Main causes appear to be differences in past dynamics of the landscape openness and vegetation composition, driven mainly by changes in climate and human impact and their different timing. Fossil pollen, if appropriately treated, is a useful proxy of past plant diversity.
... 73b. Hanušovická vrchovina (SKALICKÝ, 1988) a leží v kvadrantu 5867d středoevropské mapovací sítě (SLAVÍK, 1971). Lokalita má charakter zalesněného pahorku obklopeného trvalými travními porosty, jež slouží jako pastviny skotu. ...
Article
Full-text available
The Ladder Spleenwort (Asplenium adulterinum) belongs to rare and threatened species in the Czech Republic, and it is strictly bounded to serpentine substrates. Several localities of this fern are in northern Moravia, where its populations are regularly monitored. This contribution summarizes the results of monitoring of A. adulterinum in the Chrastický Hadec Natural Monument since 2006, and provides a list of current flora of this protected area. While the population with approximately 2,900 clumps seemed to be stable up to 2016, it underwent a 40% decrease within the next five years. Drought period, increased competition pressure or natural population dynamics are considered as possible reasons. The change in abundance of the Ladder Spleenwort is not accompanied with changes in the flora composition of the area. A total of 214 vascular plant taxa were recently found here, out of which four belong to the endangered species, but A. adulterinum remains the only strict serpentinophyte of this locality.
... Klimaticky území spadá do chladné oblasti CH7 (QUITT, 1971). Podle fytogeografi ckého členění (SKALICKÝ, 1988) území leží ve fytochorionu 73b. Hanušovická vrchovina. ...
Article
Full-text available
The Poláchovy Stráně-Výří Skály Natural Monument is a well-known but insufficiently explored locality of calciphilous and thermophilous flora in the submontane landscape of northern Moravia. A total of 305 vascular plant taxa were found during the botanical survey, out of which 20 are included in the national red list of endangered species. The occurrence of Cypripedium calceolus, Gentiana cruciata, Moneses uniflora and Neotinea ustulata is of particular importance. From a phytogeographical point of view, the area is noteworthy for co-occurrence of some thermophilous and montane species, both growing here on their local elevation limits. Vegetation of the natural monument consists mostly of seminatural or artificial woods, with only remnants of valuable beech and hornbeam forests. Even cultivated spruce forest however appeared to be suitable for some endangered species, including several calciphytes. Mesophilous meadows and pastures also significantly contribute to the species richness of the natural monument, which is a result of an ongoing traditional farming.
... In our comparative morphological study of the new species, we also considered the following literature sources: Weber (1987Weber ( , 1995Weber ( , 2000, Holub (1995), Ranft (1995), Zieliński (2004) and Sander & Jansen (2020). In the list of paratypes, localities are provided according to the phytogeographical division of the Czech Republic, see Skalický (1988). Information on herbarium labels written in languages other than English was translated, and, if missing, geographical coordinates and elevation figures were added with the help of online maps (Mapy.cz ...
Article
Full-text available
Rubus violaceifrons, a new species from central and north-eastern Bohemia (Czech Republic) is described and illustrated, and its distribution is characterized in detail. We classify it as a member of the series Pallidi of the subgenus Rubus, section Rubus and subsection Hiemales, although its weak specimens partly resemble R. guentheri from ser. Glandulosi. Like all species of R. ser. Pallidi studied so far, R. violaceifrons is tetraploid, as determined using flow cytometry. A detailed morphological comparison of the new bramble species with similar taxa is presented. A determination key including all taxa of the R. ser. Pallidi occurring in the Czech Republic is provided.
... Centrální část Blatenské pahorkatiny tvoří Blatenská kotlina s nadmořskou výškou 420-500 m n.m. (DEMEK 1965). Podle fytogeografického členění leží studované území v oblasti mezofytika ve fytogeografickém obvodu Českomoravské mezofytikum a ve fytogeografickém okresu Horažďovická pahorkatina (36), podokres Blatensko (SKALICKÝ 1988). Blatensko náleží mezi mírně teplé oblasti České republiky. ...
Article
Full-text available
Results of the faunistic survey on molluscs in the vicinity of the town of Blatná (south-western Bohemia, Czech Republic) are presented. This research was carried out in 2004–2007 at 28 sites complemented by other older unpublished records. Altogether 87 species (76 gastropods, 11 bivalves) have been recorded that the freshwater molluscs represented the most abundant ecological group in this region (about 40% of all species recorded). However, the rare species (e.g. Aplexa hypnorum, Physa fontinalis, Pisidium obtusale) have been found usually in small water bodies while the majority of common freshwater molluscs was recorded predominantly in large and mid-sized ponds. The snail Gyraulus acronicus is the rarest freshwater species found only at one locality. Important proportion of investigated malacofauna consisted of wetland and floodplain species with rare elements such as Vertigo antivertigo, V. substriata, Euconulus praticola or even V. angustior, the former being protected in the whole Europe. Occurrence of this endangered species in the studied region represents one of the most important clusters of its populations in Bohemia. Only several forest species have been recorded, the species Acanthinula aculeata and Vertigo pusilla are of particular importance. Unique are finds of the steppe species Chondrula tridens on old slacking walls in the town of Blatná.
... Přesto les, který byl dříve využíván jako bažantnice, má poměrně dobře zachovalé stromové a bylinné patro s typickými průvodci lužního lesa. Fytogeograficky náleží území rezervace okresu Šumavskonovohradské podhůří, podokresu Volyňské Předšumaví (SKALICKÝ 1997). ...
Article
Full-text available
Data about Recent molluscan fauna of the Bažantnice u Pracejovic Nature Reserve are given. Altogether 32 species (27 terrestrial, 5 freshwater) were recorded. The Nature Reserve (geographical position see Fig. 1) represents a fragment of well-preserved alluvial woodland in the middle Otava River region. Woodland communities consisting of species with various relations to moisture of habitats dominate terrestrial molluscan fauna. The elements of aquatic habitats are poorly represented while open grounds species totally absent.
... Každý nález byl odečtem z mapové aplikace mapy.cz lokalizován pomocí GPS v souřadnicovém systému WGS-84 a zařazen do příslušného fytogeografického okresu (Skalický 1988) a kvadrantu středoevropské mapovací sítě (Slavík 1971). Stupně ohrožení vycházejí z aktuálního červeného seznamu ČR (Grulich 2017). ...
Article
Full-text available
Flora of railways was investigated in the Jeseník District (Silesia, Czech Republic). Four red list species were found on the railway habitats: Papaver argemone, Saxifraga tridactylites, Urtica urens and Verbena officinalis. Papaver argemone and S. tridactylites have recently expanded along railways in many regions of the Czech Republic, which is also the case of the studied area. Senecio vernalis was confirmed after decades in the Jeseník District, while the finding of Datura stramonium var. tatula is so far the second case of naturalization of this taxon in the region of northern Moravia and Silesia. A further spreading of all studied taxa along railways should be monitored.
... Během následných dvou návštěv byly pořízeny fotografie rostliny, které byly zaslány na revizi Liboru Ekrtovi (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích). Lokalita byla zařazena do fytogeografického podokresu (Skalický 1988) a příslušného kvadrantu středoevropské mapovací sítě (Slavík 1971). Souřadnice jsou uvedeny v systému WGS-84. ...
Article
Jelení jazyk celolistý (Asplenium scolopendrium) byl nově nalezen ve studni na Václavském náměstí v Letohradě. Jedná se o první údaj pro fytogeografický podokres 63a. Žambersko. Článek rekapituluje dosavadní nálezy druhu v širším regionu. V posledních letech přibývá lokalit jeleního jazyku na sekundárních stanovištích a nové nálezy lze očekávat.
... Území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti: Veselíčko leží na pomezí oblastí MT10 a MT11, poněkud méně příznivé klimatické charakteristiky platí pro Hrabůvku, jíž prochází rozhraní oblastí MT9 a MT10 (Quitt, 1971). Z fytogeografického hlediska (Skalický, 1988) ...
Article
Full-text available
The botanical survey was performed in the active quarries Veselíčko, Hrabůvka and their surroundings. Both quarries lie on the border of the Moravian Gate and the Nízký Jeseník upland, and they are presumably situated in a relatively floristically rich region. During our survey, a total of 343 taxa were found, five of which belongs to threatened according to the Red list. The vegetation in surroundings of the quarries corresponded to more or less preserved oak-hornbeam forests of the Carpinion betuli alliance, while subxerother-mophilous flora copiously occurred in the mining areas. The quarries may thus provide a substitute sites for the species of sunny and dry slopes, which recently tend to vanish. The wetland communities also had a large importance for the species diversity in quarries , but they are threatened by deliberate destruction.
... The studied area belongs to the natural forest area No. 33 the foothills of the Bohemian-Moravian Highlands. According to Skalický (1988), the study area belongs to the phytogeographical region Thermophyticum, the province of Pannonian Thermophyticum (Pannonicum) and the phytogeographical district no. 16. ...
Article
Full-text available
The impact of ungulates on the forest vegetation has far-reaching consequences: it decreases species diversity and the production of biomass, causes soil dehydration, erosion and eutrophication the entire forest community. The article addresses the influence of fallow deer and mouflon on the forest vegetation in the Holedná game reserve (western border of the city of Brno, South Moravia, Czech Republic) and compares differences with the forests adjacent to the game reserve. Sixty localities were distributed randomly and phytosociological relevés subsequently recorded there according to the age of the stands inside and outside of the game reserve. The differences in floristic composition were compared for trees, shrubs and herbs, the herb layer species number, the diversity indices and the values of Ellenberg indicators. In the game reserve, a significant difference was found in the coverage of the herb and shrub layer, which was significantly lower than outside the territory. Furthermore, the increased amount of nitrophilous, heliophytes and ruderal herb species inside the game reserve exhibited affiliation to the interior of game reserve. Besides, young trees and woody sapling were less abundant or even missing inside of game reserve. By contrast, the frequency of typical species of oak-hornbeam forests was higher outside game reserve. Due to the higher number of animals and consequent disturbances, nitrophilous plant species dominate in the herb layer of the game reserve, while forest species are more often represented outside it.
... K některým lokalitám doplnil souřadnice V. Grulich. Lokality byly seřazeny podle příslušnosti do okresů a podokresů fytogeografi ckého členění České republiky (Skalický 1988) a v rámci jednotlivých fytochorionů abecedně podle jmen obcí. Lokality náležející do dvou nebo více fytochorionů nebo kvadrantů byly přiřazeny k těm, v nichž se nacházejí z větší části; na přesah do fyt. ...
Article
Full-text available
The 52th Summer school of fi eld botany organized by the Czech Botanical Society was held in Nová Paka, eastern Bohemia, Czech Republic, from 30 June to 6 July 2013. Altogether 145 participants took part in 52 excursions focused on vascular plants, lichens and dendrology. A total of 1038 taxa were recorded at 677 localities and 14,107 plant records were made. Plant taxa are listed alphabetically with numbers referring to their localities. The localities are arranged according to phytogeographical district.
... Lokality jsou seřazeny podle fytogeografi ckých okresů (Skalický 1988) a čtverců síťového mapování (Slavík 1971). Nálezy doložené herbářovými doklady mají uvedenou mezinárodní zkratku příslušné herbářové sbírky (Thiers 2020 Řeřišnice skrytá byla zjištěna pouze v kontejnerech s rybízem, kde rostla nehojně spolu s druhem C. hirsuta (J. ...
Article
Full-text available
This paper summarises data on altogether 25 localities of Cardamine occulta, an Eastern Asian alien, recognized for the first time in the Czech Republic in 2016. After a targeted search in herbaria, the date of the first occurrence of this species on the Czech territory had to be shifted to 2006. However, the first finds come from garden shops where C. occulta grew as a weed in pots with ornamental plants and the first escape outside the pots dates back to 2015. Recently, the species has been documented as a weed in a broad range of habitats, including various places in garden shops (i.e. also in the surroundings of the pots and in flower beds), botanical gardens, flower beds and containers with ornamental plants in towns and at cemeteries, forest nurseries and along forest tracks, and on exposed fishpond bottoms. It quickly spreads at lower and middle altitudes and is expected to become naturalised in the Czech Republic in the near future, possibly with the status of invasive neophyte.
... Vegetačně je území řazeno do fytogeografické oblasti Mezofy tikum, fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum, vegetačního stupně su prakolinního, fytochorionu 78. Bílé Karpaty lesní (Skalický 1988 (Andruðaitis 1996), v Maďarsku v ka tegorii V (https://web.archive.org/web/20120328112412/http://www.plantlife.org.uk/ uploads/documents/Hygrocybe_calyptriformis_species_dossier.pdf), ...
Article
Full-text available
A new collection of the critically endangered species Porpolomopsis calyptriformis in Pod Cigánem Nature Monument (White Carpathian Mts.) is presented. Its description, based on one collected basidioma, is published and its habitat is characterised. Its ecological demands, distribution and classifications in Red lists in European countries are summarised. The appropriate management of localities with the presence of this species is also described. V článku je publikován nový nález kriticky ohrožené voskovky příjemné – Porpolomopsis calyptriformisvPP Pod Cigánem (Bílé Karpaty). Je zveřejněn popis založený na nalezené plodnici a je charakterizováno stanoviště druhu. Jsou shrnuty jeho ekologické nároky, rozšíření a zařazení do Červených seznamů v Evropě. Je rovněž popsán vhodný management lokalit s výskytem tohoto druhu.
... Navštívené lokality leží v Jesenické geomorfologické oblasti, v celku Zlatohorská vrchovina, jejímž nejvyšším bodem je Příčný vrch s nadmořskou výškou 975 m (Demek et al. 1987). Podle fytogeografického členění (Skalický 1988) náleží část území k mezofytiku (74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina), část území jižně od Zlatých Hor je součástí oreofytika (97. ...
Article
Full-text available
The 2019 Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section of the Czech Botanical Society explored the surroundings of the town of Zlaté Hory in the western part of Czech Silesia. A total of 208 bryophyte species (34 liverworts and 174 mosses) was recorded during the field excursions. One of them, Buxbaumia viridis, has been listed among vulnerable species of the Czech bryoflora, and another, Atrichum tenellum, has been categorized as a near threatened species.
... Asi nejsoubornější publikací vztahující se k tomuto regionu je Vondráčkova fytosociologická charakteristika sušicko-horažďovických vápenců (Vondráček 1984). Zájmové území patří z fytogeografického hlediska do Českomoravského mezofytika, fytochorionu Šumavsko-novohradské podhůří a podokresu Sušicko-horažďovické vápence (Skalický 1988). Soupis druhů mechorostů ze západočeské části Šumavsko-novohradského podhůří je uveden v práci Vondráček (1992). ...
Article
Full-text available
Altogether 173 taxa of bryophytes (12 liverworts and 161 mosses) were recorded during the course of excursions to the limestone region surrounding the town of Horažďovice in south-western Bohemia. Among the recorded species, two endangered (Grimmia anodon, G. crinita), two vulnerable (Scapania aspera, Calliergon giganteum), five near threatened (Bryum alpinum, B. elegans, Dicranum bonjeanii, Rhynchostegiella tenella, Tomentypnum nitens) and several critical species (Didymodon aff. cordatus, Tortella pseudofragilis) are listed.
... Na základě klimatické regionalizace spadá totiž popisovaná oblast do jednotky MT7 -oblasti mírně teplé (Quitt 1971). I z hlediska fytogeografického členění spadá do mezofytika (Skalický 1988). ...
Article
Full-text available
The first recorded find of the puffball Mycenastrum corium (Guers.) Desv., made in western part of the Czech Republic, is reported in the article. The place of find near the village of Měcholupy, Klatovy District, constitutes a ruderal and sun-exposed habitat hosting nitrophilous plant species. Both typical fruit-bodies and some with a brick reddish-brown tint of the spore print were found at that location. The latter ones, atypically coloured, correspond to Mycenastrum corium subsp. ferrugineum O.K. Mill., R.-L. Brace & V.S. Evenson, i.e. a subspecies that may well be reported from Czech territory for the first time ever. A brief description, a list of finds of Mycenastrum corium in Bohemia and Moravia published earlier (Dvořák 2011) and complemented with new locations identified after 2011, as well as a map of distribution of this species in the Czech Republic are also included. In conclusion, the authors underscore an assumption shared by mycologists’ that this puffball is a nitrophilic species which spreads primarily in areas influenced by humans and by animals.
... Geomorfologicky náleží území do VIC3B2: Skutečská pahorkatina a IIC4a1: Borovský les (Demek et Mackovčin 2006). Z fytogeografického hlediska (Skalický 1988) Geologické podloží lokality je poměrně rozmanité, v údolích potoků je tvořeno nivními sedimenty, skalní města jsou pak tvořena křemennými, jílovitými a glauko nitickými pískovci, náhorní plochy písčitými slínovci až jílovci spongilitickými, místy silicifikovanými. Podloží dalších míst tvoří převážně granit velmi ojediněle pak také pararula, amfibolit a prachovce, jílovce, pískovce či slepence (Anonymus 2018). ...
Article
Full-text available
The article deals with the 19th meeting of the "Young Mycologist" group, that took place in Proseč (Chrudim District, Czech Republic) and nearby Maštale Nature Reserve between 18th and 21st October 2018. All records made during the meeting are summarized here.
... Azonal open-country habitats of the Central-European temperate are among the most endangered biotopes, usually due to their scattered distribution and small areas. Steppes on southern and south-western hill slopes in warm regions of the Czech Republic (thermophyticum sensu Skalický 1988) are unique biotopes across the whole of Europe and represent the most important remnants of the communities that have been widespread across central European lowlands since the last glacial period (Ellenberg 1988;Čížek et al. 2012;Pokorný et al. 2015;Divíšek et al. 2020). These habitats host several steppe species of plants and animals characteristic for glacial loess steppes during the cold intervals of the Pleistocene (Horsák et al. 2015). ...
Article
Full-text available
Bees and wasps inhabiting steppe formations are, according to recent red lists, among the most endangered species, quickly disappearing from local faunas of central European countries. Several species, which are specialised nesters in empty gastropod shells, show the opposite pattern. Based on their distribution maps, we found that these species are recently more common and widespread than in the past. In contrast, the bee species nesting in the ground showed clearly the opposite result. They are much rarer now than in the past. Climatic data suggest that the bees nesting in gastropod shells have expanded towards higher altitudes and/or areas of lower mean July temperature. The main reasons of these distributional shifts are (i) unfavourable nature conservation management practices during the twentieth century, resulting in the successional shifts of steppe formations towards shrubs and mesic grasslands, (ii) human-driven change of many sites towards wood plantations or crop fields, and (iii) the increase of the number of available gastropod shells (i.e. nesting resources for shell-nesting bees) in steppe habitats as the response to the mentioned successional changes.
... Podle současného fytogeografického členění (SKALICKÝ 1988) patří území do fytogeografické oblasti mezofytika (Mesophyticum), fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum (Mesophyticum Massivi bohemici), fytogeografického okresu Sudetské mezihoří, podokresu Javoří hory (58h). V jižní části studovaného území probíhá hranice podokresů Javoří hory a Broumovská kotlina (58c), zařazení jednotlivých lokalit není jednoznačné. ...
Article
Full-text available
The paper discusses the flora of the quarry near the village of Rožmitál (East Bohemia). The floristic research, during which 425 taxa of vascular plants were recorded, was carried out in 2000 and between 2004 and 2012. Out of the 425 taxa, 33 rare and endangered plant species were found. The occurence of som erare species is commented upon within the article.
... A kutatásunk során vizsgált gazdafajok a Lednice község kastélyparkjából (Břeclav járás, Csehország) kerültek ki, ami a fagyöngy előfordulásának egyik legnagyobb centruma, míg a potenciális gazdafajok számának tekintetében a legmagasabb az egész országban (Spálavský 2001, Procházka 2004, Bulíř 2010. A mintaterület Csehország legmelegebb része (az évi átlaghőmérséklet 9 °C körüli), ami tovább kedvez a fagyöngy terjedésének (Skalický 1988, Culek 1996. ...
... Všechny nálezy z ČR se nacházejí v oreofytiku (Skalický 1988), potenciální přirozenou vegetací lokalit je pak bučina s kyčelnicí devítilistou (Neuhäuslová et al. 1998). Biotopem našeho nálezu byl mladší suťový les s bukem a jilmem, v okolí byla přítomná jedle, smrk a jasan; z podobných biotopů pochází i další nálezy ze Šumavy (viz Studovaný materiál). ...
Article
Full-text available
The paper deals with the overlooked pleurotoid fungus Cheimonophyllum andidissimum in the Czech Republic. Although the first collections from the country date back to the mid 20th century, it was never previously published. Adescription of macro and micromorphological characteristics based on material collected by the authors is provided, together with colour photographs of basidiomata and a line drawing of microscopic characters. In the Czech Republic it is only known from two small areas in the Šumava and Beskydy Mts. and seems to be restricted to more or less natural beech-fir and ravine forests there.
... (-0.56) mm wide; stamens (1-) 2-3 (-4); stigmas ascending and reflexed; seeds light brown to brown, tubercles on seeds short, rounded to shortly conical, usually as long as wide or slightly longer than wide, with scattered papillae on the upper part of their surface ....................... S. pallida 1b Petals usually present, one-third shorter, as long as or longer than sepals; seeds usually longer than 1 mm .... 2 2a Stamens (8-) 10, petals as long or slightly longer than sepals; pedicels remarkably thin, 0. Appendix 1. -Locality details and herbarium vouchers of all the individuals of the species of Stellaria sampled for all the analyses used in this study. The specimens are sorted according to the Czech regionalphytogeographical classification system (Skalický 1988) and according to quadrant numbers of the Central European grid mapping system (Ehrendorfer & Hamann 1965 ...
Article
Full-text available
A new allotetraploid species in the Stellaria media group, S. ruderalis M. Lepší, P. Lepší, Z. Kaplan & P. Koutecký, which is possibly of hybridogenous origin between S. pallida and S. neglecta, is distinguished and described based on a biosystematic revision of the S. media group. A suite of bio-systematic techniques, including molecular (internal transcribed spacer sequencing), karyological (chromosome counting, flow cytometry), multivariate morphometrics and phenological observations, was used to assess the variation in this species group and determine the taxonomic status of the species. All the methods employed produced similar results and supported the delimitation of four species within the Stellaria media group in central Europe: Stellaria ruderalis (2n = 4x = 44), S. pallida (2n = 2x = 22), S. neglecta (2n = 2x = 22) and S. media s. str. (2n = 4x = 40). Stellaria ruderalis is a winter annual growing mainly in disturbed ruderal open or semi-open communities. This species' broad ecological amplitude allows it to commonly co-occur with its three related species. It is probably a widespread species in southern and central Europe. It is currently spreading in the northern part of central Europe. Photographs of the type specimen and individuals of the new species in situ are presented. Scanning electron micrographs of seeds, microphotographs of seeds and mitotic chromosome spreads and a key for the identification of all four species are provided.
... V rámci fytogeografického členění lokalita patří do obvodu České termofytikum, okresu Východní Polabí a podokresu 15b - Hradecké Polabí (Skalický 1988). Dle mapy potenciální přirozené vegetace je území řazeno k černýšové dubohabřině - asociaci Melampyro nemorosi-Carpinetum ( Neuhäuslová et al. 1998). ...
Article
Full-text available
Rybník Závěšťák (Lhoták) je botanicky velice zajímavým územím. Po odbahnění uskutečněném při rekonstrukci rybníka v roce 2013 a následném napuštění ryb-níka v roce 2014 se zde objevily vzácné druhy vodních makrofyt a podél břehů a v mělčinách také rostliny obnažených den. Na rybník navazuje i fragment slatinné louky. Cenné biotopy se vzácnými druhy jsou bohužel ohroženy mnoha negativními faktory, zejména intenzivním zemědělstvím, záborem a fragmentací krajiny, eutrofizací, nepravidelným kosením a absencí účinné ochrany území.
... The geological substrate is characterized by ortorula with brown forest soils (Matuška 2016). In general, the Pláně NM lies in a distinctly colder region of South Moravia in the phytogeographical region of Mesophyticum along the border of the South Moravian and Highlands region (Skalický 1988, Slavík 1988, Buchar & Růžička 2002. The average annual temperature is 8 °C and the average annual rainfall is 579 mm (Matuška 2016). ...
Article
Full-text available
Differences in spider communities can be found even in small-scale patches within a given habitat (Samu et al. 1999, 2011, Pearce et al. 2004). At a community level, spiders are able to respond quickly and distinctly to short or sudden changes in the environment and some species reliably indicate the state of that environment (Buchar 1983, Samu et al. 2011, Košulič et al. 2016). Thus, spiders play an important role in practical nature conservation. The existence of species of conservation value should be taken into account during habitat management processing (Marc et al. 1999, Řezáč et al. 2015). Since the middle of 20th century, intensification of agriculture, together with an abandonment of less productive lands, has been the major threat to invertebrates in Europe (Tscharntke et al. 2005). Pastures are transformed into a large blocks of fields for crop production or abandonment (Stoate et al. 2009). Lower demand for forage and poor-quality hay are the reasons why traditional grazing and mowing are no longer sustainable (Valkó et al. 2014). In the recent cultivated landscape, grasslands have a significant role in maintaining biodiversity by providing important habitats and refuges for many species (Duelli 1997). Thus, faunistic investigations in these habitats can provide important data useful for evaluation of the biodiversity state in the current landscape. For this reason, this research focuses on the Pláně Nature Monument (NM), an abandoned pasture with xeric grasslands in a south and south-eastern orientation. Several zoological inventories that were carried out in the study area focused on the following taxa: Orthoptera, Man-todea, Heteroptera, Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Reptilia, Aves and Mammalia (Nenadál 1994). Additionally, a botanical inventory was conducted (Tichý 2016). Spiders have never been studied within the area of the Pláně NM; to date, only several findings from this region are known. Křížová (2001) found 146 species of spiders approximately 1.5 km away from this region, in Libochovka Valley, during an arachnological survey in 1999 to 2000. Since then, no further study was conducted in the surrounding areas of the Pláně NM (ČAS 2019). The main objective of this research is a faunistic contribution on spiders from the steppe habitats of the Pláně NM, which could be beneficial to the area's conservation management. Consequently, relevant conservation management institutions could take into account these new findings and develop plans based on this research, which would eventually strengthen the protection of local biodiversity.
... Zahrnuty jsou však i starší nálezy autorů příspěvků z let 2008, 2011 a 2014. Všechny navštívené lokality jsou zařazeny do fytogeografi ckých okresů a podokresů (Skalický 1988) s označením základního pole a kvadrantu středoevropské mapovací sítě (Slavík 1971) a přiřazeny k nejbližší obci. Lokality jsou doplněny zeměpisnými souřadnicemi v souřadnicovém systému WGS-84. ...
Article
Full-text available
The second part of the paper on the distribution of Pilosella summarizes records from the phytogeographical districts 59. Orlické podhůří and 60. Orlické opuky. In Orlické podhůří, a total of 11 taxa were found, five of which were basic species, including P. aurantiaca, P. bauhini, P. caespitosa, P. officinarum and P. piloselloides, and six hybridogenous species, including P. aurantiaca × P. officinarum, P. erythrochrista, P. flagellaris, P. floribunda, P. glomerata and P. macrostolona. Records of P. aurantiaca × P. officinarum, P. bauhini and P. macrostolona are new to this phytogeographical district. In Orlické opuky, a total of 10 taxa were found, five of which were basic species, including P. aurantiaca, P. bauhini, P. caespitosa, P. officinarum and P. piloselloides, and five hybridogenous species, including P. aurantiaca × P. officinarum, P. brachiata, P. calodon, P. flagellaris and P. glomerata. Records of P. aurantiaca, P. aurantiaca × P. officinarum, P. brachiata, P. caespitosa and P. calodon are new for this phytogeographical district.
... Byly excerpovány herbáře BRNM, BRNU, CB, FMM, GM, HOMP, HR, CHOM, KHMS, LIM, LIT, MP, MZ, NJM, OLM, PL, PR, PRB, PRC a ROZ. Lokality jsou setříděny podle fytogeografických okresů a podokresů (Skalický 1988) a v rámci jednoho fytochorionu jsou řazeny abecedně podle nejbližší obce. Text lokalit byl upraven a může se oproti originálním textům na schedách lišit. ...
Article
Full-text available
Saxifraga tridactylites is a thermophilic annual species with a scattered distribution in warm parts of the Czech Republic. It has also been found at several sites with alkaline rocks in mesophytic areas. Since 1950 this species has been known from only about 42 % of its former sites. Although S. tridactylites is probably overlooked or neglected, it may be considered a declining species due to changes in land use. Saxifraga tridactylites has been found at a number of railway stations in Bohemia since 2000. Although some older records from railway stations exist (from 1887, 1941 and 1942), these may not be connected to the recent spread. Saxifraga tridactylites has also been recorded at some railway stations in Moravia, however, it seems to be strongly under recorded there. Saxifraga tridactylites grows at railway stations not only in areas of its natural occurrence (Central Bohemia, limestones on the edge of the Bohemian Forest) but also in some parts of the country where it has not been found before (e.g., southwestern Bohemia, Budweis Basin, eastern Bohemia and northern Moravia). It may be assumed that the species was brought to the railway stations with gravel from quarries at sites where it occurs naturally. After establishing viable populations, which may become very large, it is able to spread on its own (probably thanks to a jump dispersal) to other railway stations (e.g. on shoe soles of the Czech Railways’ passengers and staff). A spread along railway tracks between stations is also possible (scarce occurrence alongside the tracks has also been recorded), but it seems to be less common. Disturbances and regular use of herbicides, which limit competition of perennial species, undoubtedly support further spreading of S. tridactylites at railway stations.
... The Broumov sub-region is distinguished by the highest annual percipitation (800-1000 mm) and the lowest annual temperature (5-6ºC). Moreover, this sandstone sub-region is the most geomorphologically rugged and is known for its distinctive climatic inversions with presence of mountain plants, for example Athyrium distentifolium, Cicerbita alpina, Homogyne alpina, Viola biflora (Skalický, 1988). ...
Article
Full-text available
Stand-scale palaeoecology in sandstone landscapes provides insight into contrasting Holocene forest succession trajectories. Sharp geomorphological gradients in this investigated area, which in addition have never been deforested during the Holocene, provide a good model for upscaling the local vegetation histories to the wider territory of Central Europe. In three sandstone areas – Bohemian Paradise, Polemené hory and Broumov – we compare (1) anthracological records from archaeological stratigraphies under rockshelters with (2) pedoanthracological sequences from nearby locations in valleys, rocks and plateaus; and with (3) pollen analyses carried out in nearby peat accumulations. Taphonomical vectors discriminate the source vegetation of each proxy, however thanks to proximity of all sampling sites pollen record and charcoals from rockshelters integrate the signal from pedoanthracology. The results show that past distribution of individual arboreal taxa is clearly related to the position within local environmental gradients. All basic habitats – valleys, rocky edges and plateaus – started with the dominance of pine forest in the early Holocene. Middle Holocene witnessed expansion of spruce inside valleys and oak on plateaus. Pine has maintained its dominance on rocky edges. In the late Holocene, silver fir and beech expanded into valleys, while oak stands remained dominant on plateaus. In the High Medieval and Modern Ages, human impact triggered general spread of fir. Records indicate site-specific local histories connected to various human activities, fire dynamics and erosion. Against the background of these immediate driving forces, the long-term process of ecosystem changes has been influenced by climate of the Holocene.
... Lokality jsou řazeny do fytochorionů (Skalický 1988) a čtvrtin základních polí středoevropského síťového mapování (Slavík 1971), zápis souřadnic je v systému WGS-84. Zájmové území je vymezeno hranicemi okresu Nový Jičín. ...
Article
Full-text available
Localities of both varieties of neophyte Datura stramonium (i.e. var. stramonium and var. tatula) were recorded in the area of the Nový Jičín district (NE Moravia, Czech Republic). Both taxa were found in soybean fields. Their recent and historical records in the Nový Jičín district are shortly commented. Datura stramonium var. tatula is reported for NE Moravia for the first time.
... Lokalita je zařazena do fytochorionu (Skalický 1988) a čtvrtiny základního pole středoevropského síťového mapování (Slavík 1971 ...
Article
Full-text available
Locality of the Lower Risk-Near Threatened moss species Buxbaumia aphylla was recorded in the area of the Veřovické vrchy Mts. (NE Moravia, Czech Republic). The record is shortly commented and the map of the known localities in the northeastern part of the Czech Republic is presented.
Article
Full-text available
The fourth part of the series about the distribution of Pilosella summarizes records from the phytogeographical district of Východní Polabí. A total of 15 taxa were found, of which six were basic species, including P. aurantiaca, P. bauhini, P. caespitosa, P. lactucella, P. officinarum and P. piloselloides, and nine were hybridogenous species, including P. brachiata, P. densiflora, P. flagellaris, P. floribunda, P. glomerata, P. iserana, P. macranthela, P. scandinavica and P. schultesii. The records of Pilosella iserana, P. macranthela, P. scandinavica and P. schultesii are new to this phytogeographical district.
Article
A new tetraploid bramble species, Rubus atroroseus, classified within the subgenus Rubus, section Corylifolii, series Sepincola, is described. It is a regional species endemic to north-western Bohemia. It has been recorded at ca 70 localities and the distance between the most remote localities is ca 60 km. It grows most frequently in open and sunny habitats such as roadside ditches, open scrub and fringes of meadows, scrub, and woodlands. The morphological variability of the species is low and indicates apomixis as the probable dominant mode of its reproduction. Rubus atroroseus differs distinctly from all related species known from the Czech Republic and adjacent Germany by the following characters: primocanes pruinose, intensively suffused dark brown-red (in sunlit sites), sparsely hairy and glandular, primocane leaves deep green above, terminal leaflet of primocane leaves usually round with a double serrate margin, pedicels with usually 1–2 prickles, and petals deep pink. A distribution map, a list of revised herbarium specimens, a photograph of the type specimen, a pen drawing and in situ photographs of the species are provided.
Article
Full-text available
We assessed the value of coppice stools in connection with selected factors in three different areas of the Drahany Highlands (Czech Republic). The stool value was assessed by evaluating the morphological features. Stools were selected in forest stands with an age of 80 years and older. We analysed the potential influence of twenty-five variables (for example, the exposure, forest vegetation zone, potential natural vegetation, actual or historical owner, edaphic category, etc.) on the stool value. We found that the historical ownership, climatic region, and category of potential natural vegetation significantly affect the coppice stool value. We observed the occurrence of stools with a higher stool value in moderate climatic region type 3 (MT3), in scree and ravine woodlands and in the territory of the historical owners of the Mitrovsky and Salm-Reifferscheid families. According to our results, the probability of the occurrence of coppice stools decreases with an increasing stool value.
Article
Full-text available
Microrrhinum litorale, native to the Mediterranean area, is a casual alien in the flora of the Czech Republic. It was first collected, however not recognized, amidst railway tracks of iron ore heaps in the town of Třinec in the late 1960s. In 1997, it was first reported to occur in the town of Třinec, this time with the correct identification. The origin of the first diaspores is unknown. In the recent decade, the species seems to be spreading slowly from the town of Třinec along the railways and the main motorways to the broader Ostrava region.
Article
Full-text available
Hieracium bifidum was found at three new localities in the phytogeographical subdistrict Beskydské podhůří and its identity was verified at one previously reported locality. The presence of the species in the area is peculiar from ecological and phytogeographical points of view due to the occurrence in forest habitats and absence of relict non-forest habitats in the area (in the Czech Republic, Hieracium bifidum grows predominantly on the rocks in the relict habitats).
Article
Full-text available
The floristic survey of railways in the Jeseník and Šumperk Districts (Czech Republic) yielded several interesting findings. New records are provided for Cerastium semidecandrum, Galeopsis angustifolia, Geranium purpureum, Holosteum umbellatum, Microthlaspi perfoliatum, Myosotis discolor and Stellaria pallida. Out of these taxa, one represents a neophyte, one is considered as an invasive archeophyte, and two are included in the national red list of threatened plants of the Czech Republic. Recent spreading of some thermophilous species was observed in the submontane environment of the Jeseník region, which may be a consequence of climate extremes in the last years.
Article
Full-text available
Polycnemum majus is a critically endangered and significantly declining species over the past decades. In the northeasternmost part of the Czech Republic, it was discovered as certainly introduced on ore heaps and dumps in the 1950s and 1960s. It has not been reported from the region since then. In 2021, the species was re-discovered after more than 50 years at the historical locality, on heap of metallurgical waste in grounds of Třinecké železárny steelworks in the town of Třinec.
Article
Full-text available
The fifteenth volume of the series Interesting botanical records from the region of northern Moravia and Silesia reports some interesting findings of bryophytes and vascular plants from the region, namely Bryum weigelii, Abutilon theophrasti, Asperugo procumbens, Carex cespitosa, Carex hartmanii, Cerinthe minor, Echinops sphaerocephalus, Gagea minima, Geranium sibiricum, Gladiolus imbricatus, Hieracium bifidum, Hieracium maculatum, Lobularia maritima, Mercurialis annua, Nicandra physalodes, Orchis ×loreziana, Polycnemum majus, Polystichum braunii, Rhinanthus alectorolophus, Solanum decipiens and Veronica peregrina.
Article
Full-text available
This contribution summarizes results of the inventory of bryophytes, vascular plants and vegetation in the Vidnavské mokřiny Nature Reserve, which is one of the most important localities of lowland wetlands in Silesia, Czech Republic. A total of 81 bryophyte and 354 vascular plant taxa were found. Out of them, 15 and 20, respectively, belonged to endangered species according to the national red lists of bryophytes and vascular plants. Many rare and endangered species have vanished in last decades from the surveyed area, which also underwent a significant change in vegetation composition. Forest and shrub vegetation has seriously expanded since the middle of 20 th century, while the area of mires decreased. A degradation of non-forest habitats due to expansion of common reed is also apparent. Still, the nature reserve acts as a refuge for many regionally rare species.
Article
Coppicing has gradually declined in recent decades in many European countries after centuries of upswing. Although the abandonment of this traditional forest management method was forced by changes in social and economic conditions and is rational, it results in losses of many natural and cultural-historical values. Due to the speed of the decline, it is an appropriate time to appraise ancient coppice woodlands as a part of European cultural heritage, map their remnants, and try to save at least some of the most preserved and valuable ones. Only 7.5% of the coppice woodland area in the Czech Republic remains when compared to the extent in the middle of the nineteenth century and currently, according to available data. Although research in the field shows that the current numbers are underestimated (56% of the real extent of coppice woods in the study area remain unnoticed in official reports, mostly because stored coppices are already marked as high forests), the majority of coppice woodland remnants face overmaturity, subsequent felling and replacement by high forests. Considering that the locations of the remnants are unknown, it is useful to develop tools to make the search more effective. Predictive indices of the likelihood of coppice woodland occurrence, which were tested in the South Moravian Region, represent an example of such a tool. Additionally, the results of this study show even more effective and accessible predictors. Due to the long-term development of ancient coppice woodlands, resulting in man-made natural ecosystems with high ecological values, it is possible to target many valuable remnants with the help of habitat mapping data. Specifically, the spatial distribution of Acidophilous thermophilous oak forest habitat, Hercynian oak-hornbeam forest habitat and Dry acidophilous oak forest habitat proved to be the most useful in the study area. As the example in the Czech Republic shows, some of the oldest and most valuable ancient coppice woods may still occur in areas where they are no longer listed in forest evidence as a coppice because of current neglect. The issue is that the time required to understand this phenomenon is limited.
Article
Data about Recent molluscan fauna of the Bažantnice u Pracejovic Nature Reserve are given. Altogether 32 species (27 terrestrial, 5 freshwater) were recorded. The Nature Reserve (geographical position see Fig. 1) represents a fragment of well-preserved alluvial woodland in the middle Otava River region. Woodland communities consisting of species with various relations to moisture of habitats dominate terrestrial molluscan fauna. The elements of aquatic habitats are poorly represented while open grounds species totally absent.
Article
Full-text available
Although the distributions of orchids have been largely investigated in Moravia during last decades, some historical localities of rare species still remain omitted. Two such localities from the Nízký Jeseník upland are presented in this contribution. The occurrence of Anacamptis palustris in Volárna settlement is documented by herbarium voucher, while the locality of Traunsteinera globosa in Kocourovec village is known only from literature. Both species are recently considered extinct from the Nízký Jeseník upland.
Article
Full-text available
The adventive flora of the Olomouc city is considerably rich. Several floristic studies were focused on adventive occurrences of selected species. However, observations of monocot geophytes are rather lacking. Our study reports new data on distribution of Star of Bethlehem (Ornithogalum) species in Olomouc city, both historical and recent. In total, we found five species of Ornithogalum: O. boucheanum, O. nutans, O. divergens, O. kochii and O. umbellatum. Within of O. umbellatum complex, we also established ploidy level using flow-cytometry. In total, we discovered four different cytotypes – diploid (corresponding to O. kochii), triploid (in O. umbellatum), pentaploid and hexaploid (both in O. divergens). Occurrences of some populations are related to former or recent cultivation, others probably originate from recent dispersion of bulbils with soil intended for re-cultivation. A minority of populations may be also of semi-natural origin. Diversity of Ornithogalum (both cytological and taxonomical) is xceptional in the Olomouc city compared to the rest of the Czech Republic.
Article
Full-text available
The paper discusses flora of the Dehetník locality near the village of Svinary. The floristic research was carried out between 1999–2010. 412 taxa of vascular plants were recorded. 39 rare and endangered plant species were found out. The occurence of some rare species is commented upon within the article.
Article
Full-text available
There was carried out a mycological survey in the Rožmitál quarry in the northern part of East Bohemia between 2008 and 2014, during which 172 taxa of fungi (macromycetes) were recorded; among them five found species are included in the Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic. The occurence of some rare and interesting species is commented upon within the article. Dry specimens are kept in the Museum of East Bohemia mycological herbarium (HR).
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.