Article

The association of sleep quality and insomnia with dietary intake of tryptophan and niacin

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

Introduction: Dietary intake of tryptophan and niacin have been related to sleep. However, the sleep-promoting effects of these nutrients are still under investigation. The aim of the current study was to examine the relationship between daily dietary intake of tryptophan and niacin and sleep. Materials and methods: A survey on past week's dietary intake (food frequency questionnaire)was completed by N = 509 Dutch university students (20.8 years old). The SLEEP-50 questionnaire subscale on insomnia was completed, and sleep quality (0-10 score) and total sleep time (TST) were also assessed. Daily intake of tryptophan and niacin was correlated to insomnia rating, sleep quality and TST using nonparametric (Spearman) correlations. Analyses were conducted for the group as a whole, and for men (N = 143) andwomen (N = 366) separately. Results: Mean [SD] scores of insomnia (14.6 [4.3]), sleep quality (7.3 [1.2]), TST (7.7 h [0.9]), and daily dietary intake of tryptophan (0.618 g [0.3]) and niacin (15.88 mg[6.7])were within normal ranges. Insomnia scores correlated significantlywith dietary intake of tryptophan (r = -0.180, p = 0.0001) and niacin (r = -0.157, p = 0.001). When controlling for total caloric intake, the partial correlation between tryptophan intake and insomnia remained significant (r = -0.105, p = 0.029). Niacin intake also correlated significantly with sleep quality (r = .094, p = 0.045). No significant correlation was found with TST. In men, insomnia scores correlated significantly with dietary intake of tryptophan (r = -0.287, p = 0.002) or niacin (r = -0.243, p = 0.008). Sleep quality scores also correlated significantly with dietary intake of tryptophan (r = 0.205, p = 0.026) and niacin (r = -0.240, p = 0.008). In women, none of the correlations were significant. Conclusion: A modest but significant association was found between dietary intake of tryptophan and niacin and insomnia and sleep quality. The nature and causes of the observed gender differences require further investigation.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

... Elektroakupunkturun pankreas kanser ağrısı üzerinde etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir randomize kontrollü çalışmada, üç gün süresince günde 30 dakika uygulanan bilateral akupunktur ağrı şiddetini önemli oranda azalttığı bildirilmiştir [78] (Kanıt düzeyi II). ...
... Zihin-beden uygulamaları, bireylerin yaşamında yaşadığı güçlükler ile baş etmesini kolaylaştırmak için probleme odaklı, davranışsal ve psikolojik kuramlara dayalı bir sistemdir [77,78]. Bu terapide öncelikle bireyde sorun olan düşüncelerin tanımlanması sonrasında da hasta tarafından algılanması ve ifade edilmesini gerektirmektedir [79]. ...
... etkili olduğu saptanmıştır. Ancak toplam uyku zamanı üzerine etkileri bulunamamıştır [78] (Kanıt düzeyi VI). Triptofandan zengin kahvaltı ve gündüz değişik derecelerde ışığa maruz kalmanın tükürükteki melatonin salgı düzeyini arttırmasına rağmen uyku kalitesine etkisi olmadığını belirtmişlerdir [79] (Kanıt düzeyi II). ...
Chapter
Full-text available
Book
Full-text available
“Kanser Hastalarında Kanıta Dayalı Palyatif Bakım” konulu 4. konsensüs toplantısı, Florence Nigh- tingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfının desteği ile İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi tarafından 06-07 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul Cevahir Kongre ve Toplantı Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya Orta Doğu Kanser Konsorsiyuma (MECC) bağlı ülkelerden, Avrupa Palyatif Bakım Derneğinden (EAPC), Avrupa Onkoloji Hemşireleri Derneğinden (EONS) ve Amerika Onkoloji Hemşireleri Derneğinden (ONS) ve ülkemizden palyatif bakıma gönül vermiş pek çok meslektaşımız davet edildi. Orta Doğu Kanser Konsorsiyuma (MECC) bağlı 12 ülkeden (Mısır, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kenya, Pakistan, Sudan, Umman, Tanzanya, Arap Emirlikleri, Uganda) 20 kişi, Avrupa’dan (İspanya) 1 kişi, Amerika’dan On- line bağlantı kurarak 1 kişi ve ülkemizin pek çok ilinden 364 kişi katıldı. İki günlük toplantı sırasında, palyatif bakım hastasında sık görülen semptomların yönetiminde kul- lanılabilecek girişimler, bakım veren aile üyelerinin ve sağlık çalışanlarının güçlendirilmesinde etkili yakla- şımlar tartışıldı ve kanser hastasının palyatif bakımında benimsenmesi gereken stratejiler oluşturuldu. Toplantı sırasında elde edilen sonuçlar konsensus çalışma grupları tarafından incelenerek, bu kita- bın içinde yer alan bölümlerde sunuldu. Palyatif hasta bakımının planlanmasında önemli literatür bilgilerini ve 2017 konsensus kararları içeren bu kitabın hazırlanmasında ve toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen tüm hocalarıma ve meslektaşlarıma teşekkür ederim.
Chapter
Full-text available
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.