Article

Een zakje op jouw buik : Postoperatieve en psychosociale verpleegkundige aandachtspunten bij patiënten met een blijvend urostoma

Source: OAI

ABSTRACT

Door mezelf verder te verdiepen in het onderwerp van dit afstudeerproject wou ik mezelf in staat stellen om als toekomstige thuisverpleegkundige de patiënten met een urostoma op een adequate manier verder te helpen door het geven van juiste informatie, in staat zijn de dagelijkse verzorging op een juiste manier uit te voeren en probleemsituaties kunnen herkennen of voorkomen. Voor het verzamelen van relevante informatie ben ik in verschillende bibliotheken op zoek gegaan naar recente boeken en wetenschappelijke en verpleegkundige tijdschriften. Ook nam ik contact op met verschillende instanties en personen die zich bezighouden met stomazorg, urologie en thuisverpleegkunde. Tevens nam ik contact op met verschillende producenten van materiaal voor de verzorging van een urostoma om zo een zicht te krijgen over de verschillende producten die er op de markt zijn. Tijdens het maken van dit afstudeerproject kwam ik tot de conclusie dat er heel weinig recente wetenschappelijke informatie beschikbaar is, wat het evidence based werken bemoeilijkte. Volgens mij is dit een gevolg van het feit dat de patiënten met een urostoma slechts een klein deel van de populatie van stomapatiënten zijn. Ik merkte ook dat een goede informatieverstrekking, zowel pre- als postoperatief van een enorm groot belang is omdat de aanleg van een urostoma een enorme aanpassing van het dagelijkse leven betekend voor de patiënt. Ook speelt een goede informatieverstrekking een rol in het voorkomen van mogelijke problemen die zich zouden kunnen voordoen met het stoma. Ook de, nog steeds, groeiende rol van de thuisverpleegkundige kwam sterk naar voor.

0 Followers
 · 
14 Reads