De eindejaarsverrichtingen in een onderneming

Articlewith26 Reads
Source: OAI

    Abstract

    Ik heb 3 maanden stage gelopen in boekhoudkantoor Marcan te Balen. Daar heb ik zeer veel bijgeleerd. Op school krijgt men wel de theorie, maar deze in de praktijk toepassen is niet altijd eenvoudig. Tijdens de maanden dat ik mijn stage deed, was de belangrijkste opdracht het afsluiten van boekjaren die eindigden op 31 december 2006. Daarom was de keuze voor mijn eindwerk ook voor de hand liggend. Dit werk is vooral theoretisch opgebouwd. Maar ik heb wel bij elk onderdeel dat ik besproken heb geprobeerd met een kort voorbeeld de boekingen die moeten gebeuren duidelijk te maken. Het eerste hoofdstuk is een inleidend hoofdstuk. Ik heb hier uitgelegd hoe men een proef- en saldibalans moet opstellen. Ook wordt er in dit hoofdstuk verduidelijkt wat de meest voorkomende inventarisverrichtingen zijn. Vanaf hoofdstuk 2 worden oplopend al de klassen van het MAR (Minimum algemeen rekeningstelsel) besproken. Klasse 6 en klasse 7 worden niet besproken aangezien dit kosten- en opbrengstenrekeningen zijn en niet voorkomen op de balans.