Article

Memòria(ries), veritat i justícia: models i debats

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

1. INTRODUCCIÓ. 2. SUD-ÀFRICA, MEMÒRIA RESTAURADORA. 2.1. Topografia: el testimoni de víctimes i botxins. 2.2. Debat: la veritat ens farà lliures? 3. ARGENTINA, MEMÒRIA PUNITIVA. 3.1. Topografia: sí a la justícia; no a la reconciliació. 3.2. Terrorisme d’Estat i violència política. 4. ALEMANYA, UN ESTAT I DUES MEMÒRIES. 4.1. Topografia: els arxius secrets i l’arquitectura feta memòria. 4.2. Els totalitarismes del segle XX. 5. ITÀLIA, MEMÒRIA SOUVENIR. 5.1. Topografia: l’itinerari nostàlgic. 5.2. La rehabilitació del feixisme. 6. CLOENDA

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.