Research

Design of Metalworking Tools - Sheet Forming of Metals

Research

Design of Metalworking Tools - Sheet Forming of Metals

If you want to read the PDF, try requesting it from the authors.

Abstract

Настоящото ръководство съдържа укачания по проектирането и конструирането на щампи за листово щамповане на метални материали за разделни – изрязване, пробиване или пространствено формообразуващи – огъване, дълбоко изтегляне, разбортоване операции. Представени са основите методични постановки за избор на технологични схеми за листово щамповане, изчисление и оразмеряване на детайлите на инструменталната екипировка, избор на материали. Съдържанието представлява интерес за широк кръг читатели – учени, инженери, студенти, техници – конструктори и технолози, работещи в областта на машиностроенето и електротехниката.

No file available

Request Full-text Paper PDF

To read the file of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Щампы для холодной листовой щамповки, ред. изд-ва Яров Л.В., Издателство стандартов
  • Руководящий Технический Материал
Руководящий технический материал: Щампы для холодной листовой щамповки, ред. изд-ва Яров Л.В., Издателство стандартов, Москва, 1966г., 270 стр.
– Альбом конструкций универсальных штампов блокох и узлов для холодной штамповки
  • Г А Фойгельман
Фойгельман Г.А. – Альбом конструкций универсальных штампов блокох и узлов для холодной штамповки, Машиностроение, Москва, 1980г., 113стр.
– Обработване на металите чрез пластична деформация
  • Ц Цанков
  • Г Попов
  • Г Пецов
Цанков Ц., Попов Г., Пецов Г. – Обработване на металите чрез пластична деформация, Техника, София, 1995г., 371 стр.