BookPDF Available

Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit

Authors:

Abstract

"Jeugdcriminologie" biedt een breed overzicht van de achtergronden van jeugdcriminaliteit. Deskundigen uit uiteenlopende disciplines informeren over hun onderzoek m.b.t. diverse thema's. Het boek bevat ook een uitgebreide bibliografie. Het boek is geschikt voor diverse academische- en beroepsopleidingen.
Inhoud
I Introductie
1 Jeugdcriminaliteit: wetenschap, media en politiek
Ido Weijers & Christian Eliaerts
2 Een historisch perspectief op jeugdcriminaliteit
Ido Weijers & Jenneke Christiaens
3 Ontwikkeling in jeugdcriminaliteit in het begin van de 21ste eeuw
André van der Laan & Heike Goudriaan
4 Rebel (without) a cause? Antisociaal gedrag bij jongeren
Saskia De Groof & Wendy Smits
II Adolescentie
5 De adolescent
Ido Weijers
6 Adolescentie en delinquentie
Andrea G. Donker & Anne-Marie Slotboom
7 LVB en jeugdcriminaliteit
Hendrien Kaal
8 Stoornissen en delinquent gedrag in de adolescentie
Theo Doreleijers
9 Ontwikkelingspaden van ernstig criminele meisjes
Juliette Sonderman, Anne Krabbendam & Ido Weijers
III Contexten
10 De sociaaleconomische context van jeugdcriminaliteit
An Nuytiens & Cathy Brolet
11 De rol van school bij jeugdcriminaliteit
Frank Weerman
12 Maatschappelijke kwetsbaarheid, school en verstedelijking
Nicole Vettenburg & Lode Walgrave
13 De rol van het gezin in de ontwikkeling van antisociaal gedrag
Maja Dekovic & Peter Prinzie
1
14 Vriendschap en criminaliteit bij jongeren
Beate Völker, Chris Baerveldt & Frans Driessen
15 Jeugddelinquentie, persoonlijke eigenschappen, omgevingsfactoren en hun
wisselwerkingen
Lieven Pauwels
IV Diversiteit van jeugdcriminaliteit
16 Kattenkwaad
Loes Keijsers
17 Jeugdgroepen: van rondhangen tot bendevorming
Henk Ferwerda & Balthazar Beke
18 Jongeren en geweld
De relatie tussen slachtofferschap, daderschap en leefstijl
Karin Wittebrood & Johan van Wilsem
19 Dominantiestrijd en vernederingspel.
Een micro-sociologische analyse van jeugdgeweld
Don Weenink
20 Een screenshot van jeugdige daders van cybercrime in Nederland
Sven Zebel, Peter de Vries, Ellen Giebels, Margot Kuttschreuter, Wouter Stol, Margo
Karemaker & Elze Ufkes
21 Seksueel delinquent gedrag van jongeren
Anton van Wijk & Cyril Boonmann
V Nieuwe Belgen en Nederlanders
22 Marokkaanse jeugdcriminaliteit in Nederland en Belgie
Frank Bovenkerk
23 Delinquentie bij Brusselse scholieren van Belgische en niet-Belgische afkomst
Diederik Cops, Evi Verdonck, Stefaan Pleysier & Johan Put
24 Zijn ze wel zo anders? Crimineel gedrag van allochtone en autochtone jongeren in
Rotterdamse achterstandswijken
Frans M.H.M. Driessen
25 Jeugdcriminaliteit in Nederland tegenwoordig een Marokkanenprobleem?
Jan-Dirk de Jong
26 Waarom sommige Amsterdamse moslims radicaal worden
Marieke Slootman en Jean Tillie
2
VI Stoppen met criminaliteit
27 Stoppen of doorgaan?
Onderzoek naar desistance from crime bij persistente jeugddelinquenten
An Nuytiens, Jenneke Christiaens & Christian Eliaerts
28 Werk, uitkeringen en criminaliteit
Kwetsbare jongeren gevolgd van 18 tot 32 jaar
Janna Verbruggen, Robert Apel, Victor van der Geest & Arjan Blokland
29 Jonge veelplegers groeien eruit, tenzij ze slagen
Ido Weijers
Literatuur
Trefwoordenregister
Over de auteurs
3
... Tevens is er weinig bekend over de manier waarop de begeleiding van adolescenten binnen de (jeugd)reclassering op een effectieve manier gerealiseerd kan worden. Echter kan delinquent gedrag van adolescenten negatieve gevolgen met zich mee brengen (Weijers & Eliaerts, 2008); het kan invloed hebben op de ontwikkeling en het dagelijks functioneren van adolescenten en is daarnaast een voorspeller voor problemen op latere leeftijd, waaronder crimineel gedrag (Weijers & Eliaerts, 2008). Eveneens zorgt delinquentie voor schade aan de dagelijkse gang van zaken binnen de maatschappij, zowel materieel (bijvoorbeeld vernieling) als immaterieel (bijvoorbeeld een gevoel van onveiligheid). ...
... Tevens is er weinig bekend over de manier waarop de begeleiding van adolescenten binnen de (jeugd)reclassering op een effectieve manier gerealiseerd kan worden. Echter kan delinquent gedrag van adolescenten negatieve gevolgen met zich mee brengen (Weijers & Eliaerts, 2008); het kan invloed hebben op de ontwikkeling en het dagelijks functioneren van adolescenten en is daarnaast een voorspeller voor problemen op latere leeftijd, waaronder crimineel gedrag (Weijers & Eliaerts, 2008). Eveneens zorgt delinquentie voor schade aan de dagelijkse gang van zaken binnen de maatschappij, zowel materieel (bijvoorbeeld vernieling) als immaterieel (bijvoorbeeld een gevoel van onveiligheid). ...
... Het voorkomen van recidive draagt bij aan het vergroten van de veiligheid in de samenleving (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2014). Derhalve is een effectieve begeleiding van adolescenten door de jeugdreclassering, gericht op het voorkomen van recidive, van groot belang (Weijers & Eliaerts, 2008). Om inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan een positief resultaat van de begeleiding, is onderzoek naar (de invulling van) het contact van jeugdreclasseringsmedewerkers met adolescenten essentieel. ...
Thesis
Full-text available
It is expected that juvenile probation officers get to deal with adolescents aged 18 to 23 years old more often, as a result of the implementation of juvenile conduct in the Act of Criminal Law. The quality of the working alliance between professionals and adolescents seems a strong predictor for positive therapy-outcomes. The purpose of this study is to explain the wishes and needs of adolescents in contact with (juvenile) probation officers. Method The sample included eleven (juvenile) probation officers and five adolescents, who were interviewed to determine the specific characteristics of adolescents and what kind of knowledge and skills probation officers need to have. Furthermore, the research explored the importance and the establishment of the working alliance and the way adolescents needs to be treated by (juvenile) probation officers. Results At first, the results shows that adolescents with a (juvenile) probation do have specific characteristics and professionals possibly need unique knowledge and skills for working with adolescents. The research also shows that professionals, despite the forced counseling, recognize the important of the working alliance and that there are different ways to create a working alliance with adolescents. In addition, the results show that both professionals and adolescents think it is important that professionals are trustworthy, transparent and honor the commitments they have entered into. Finally, it turns out that the establishment of the working alliance and the way professionals treat adolescents possibly differ from young people and adults. Conclusion and discussion The found results are corresponding to the literature. It is recommended that professionals have specific knowledge and skills concerning adolescents and take into account that the way they treat adolescents possibly correlates to the working alliance.
... The first category includes the so-called ontogenic theories that focus on maturational reform, or the idea that offenders "grow out" of their delinquent behavior as they become older. This is not merely a passive process of becoming biologically older, as it is interpreted by some, but should rather be seen as a feeling of becoming "too old" for certain types of behavior, after which the individual takes steps to break with (friends and lifestyles of) the past, develops new routines, and settles for a less "exciting" life [29]. Sociogenic theories, which constitute the second category, are concerned with the importance of social bonds in explaining changes in delinquent behavior across the lifespan. ...
Article
Full-text available
Background Experiential peers are increasingly involved in the development and delivery of interventions for individuals who are engaged in delinquent behavior. Experiential peer support, which is the provision of support to an individual engaged in delinquent behavior by someone who has previously also practiced such behavior, is one such application. Little is known, however, about its effects on desistance, or the mechanisms that explain these effects. On the basis of theoretical papers, program descriptions, and interviews with experts, we developed an initial program theory. We propose seven mechanisms that might play a role in the (potential) effects of support by experiential peers: (1) empathy and acceptance, (2) social learning, (3) social bonding, (4) social control, (5) narrative and identity formation, (6) hope and perspective, and (7) translation and connection. In addition, in this protocol paper, we describe the methods of a systematic realist literature review that will be conducted in order to investigate the evidence base for this program theory. Methods The study described in this protocol paper is a realist review, which is a suitable approach to study complex interventions and fits the explanatory purpose of the study. We outline the steps to be taken for the systematic realist review, including the selection and assessment of studies and the methods for synthesizing the findings. Discussion Investigating the effects and the underlying mechanisms of support by experiential peers for individuals with delinquent behavior is relevant because the forensic setting has some unique features, and the involvement of service users might create even more tension than in other settings due to stigma and perceived risks. The findings that will be reported in the realist review will contribute to the knowledge of the effects of support by experiential peers and will provide insight into which aspects remain to be studied. It might also provide formal care institutions with guidance on whether to involve experiential peers in the delivery of their services and the conditions under which these interventions are likely to lead to positive results. Electronic supplementary material The online version of this article (10.1186/s13643-019-1036-2) contains supplementary material, which is available to authorized users.
Chapter
The contradictory appearance of the present gang problem in the Netherlands has provided new opportunities for research on the use of positive, street-oriented role models with a local background. This chapter describes the development and what has been learned so far. It also explores one of the research opportunities in more detail: an experiment in a Dutch disadvantaged neighborhood called Rogue District, which has had a persistent gang problem for many years. Ethnographic research in this neighborhood has led to the start of a brand new role model project, aimed at reducing youth crime and gang membership while providing more appealing social opportunities for youth at risk by using informal authority of local role models. Based on the first findings, the potential of using positive, street-oriented role models in other Dutch cities with persistent gang problems will be discussed. Furthermore, the experiment leads to questions concerning the need for more comparative and international research necessary for developing and implementing the use of role models in a comprehensive approach of Dutch street gangs.
Chapter
Van een aantal menselijke gedragingen heeft de wetgever bepaald dat ze strafbaar zijn. In het Wetboek van Strafrecht, maar ook in tal van andere wetten, staan de feiten en gedragingen opgesomd die met straf worden bedreigd.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.