ChapterPDF Available

Sobre redistribució i reconeixement. El reconeixement de drets col·lectius

Authors:

Abstract

El paper central del reconeixement per a l'ètica contemporània ha estat subratllat per nombrosos autors, des de perspectives diferents. Axel Honneth ho ha fet des de la teoria crítica, Nancy Fraser des del feminisme i la teoria política. En aquest treball es presenta el debat que mantenen Nancy Fraser i Axel Honneth sobre si el reconeixement és el concepte bàsic sobre el qual es pot construir l'ètica i la justificació de la normativitat (Honneth) o si cal complementar-lo amb un concepte de redistribució per a poder respondre adequadament als diferents problemes de la justícia (Fraser). També es consideren alguns arguments contraposats sobre la proposta que el reconeixement implica l'acceptació d'alguns drets col·lectius a més dels drets individuals.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.